Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eyvah Öğrenciler Küçüldü: Üniversite Öğrencilerinin Çok-Kullanıcılı Sanal Bir Bilgisayar Ortamında Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Alması Araş. Gör. Gonca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eyvah Öğrenciler Küçüldü: Üniversite Öğrencilerinin Çok-Kullanıcılı Sanal Bir Bilgisayar Ortamında Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Alması Araş. Gör. Gonca."— Sunum transkripti:

1 Eyvah Öğrenciler Küçüldü: Üniversite Öğrencilerinin Çok-Kullanıcılı Sanal Bir Bilgisayar Ortamında Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Alması Araş. Gör. Gonca Kızılkaya Araş. Gör. Meryem Yılmaz Soylu Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün

2 Eylül, 2006 ANKARA Giriş Etkileşim yetenekleri açısından çok kullanıcılı bilgisayar oyunları giderek önem kazanmaktadır.

3 Eylül, 2006 ANKARA Araştırma Soruları Çok kullanıcılı oyun tabanlı öğrenme ortamı ile geleneksel öğrenme ortamları arasında başarı açısında fark var mıdır? Çok kullanıcılı oyun tabanlı öğrenme ortamı ile geleneksel öğrenme ortamları arasında motivasyon açısında fark var mıdır?

4 Eylül, 2006 ANKARA Yöntem Çalışmada deney kontrol gruplu öntest-sontest araştırma modeli uygulanmıştır.

5 Eylül, 2006 ANKARA Çalışma Grubu Araştırma, 2004–2005 öğretim yılı bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri ile yürütülmüştür. Deney grubunda 29, kontrol grubunda 24 katılımcı bulunmaktadır.

6 Eylül, 2006 ANKARA Uygulama Ortamı Araştırmada deney grubu için çok kullanıcılı oyun ortamı (Quest Atlantis), kontrol grubu için ise geleneksel sınıf ortamı kullanılmıştır.

7 Eylül, 2006 ANKARA Uygulama Ortamı “Bilgisayarlar Nasıl Çalışır?” konusu Quest Atlantis ortamında bir senaryo çerçevesinde oluşturulmuştur.

8 Eylül, 2006 ANKARA Uygulama Ortamı Kontrol grubu, dersi sınıf ortamında ders sorumlusunun anlattığı sunu çerçevesinde işlemişlerdir.

9 Eylül, 2006 ANKARA Uygulama Süreci Araştırma sürecinin başında; öğrencilerin demografik bilgilerinin alındığı bir anket ile, öntest uygulanmıştır.

10 Eylül, 2006 ANKARA Uygulama Süreci Deney grubuna Quest Atlantis ortamı tanıtılmıştır. 2 ders saati süren uygulama sonunda öğrencilere süreç başında uygulanan başarı testi ve sonrasında motivasyon ölçeği uygulanmıştır.

11 Eylül, 2006 ANKARA Veri Toplama Araçları Ön-son test olarak bir başarı testi kullanılmıştır. Testin madde güçlük indisi.70’ olarak bulunup üç maddenin güçlük indisi bu indisin altında bir değer taşıdığından testten çıkarılmıştır. Son test olarak kullanılan başarı testi 12 maddeden oluşmuştur.

12 Eylül, 2006 ANKARA Veri Toplama Araçları Motivasyon ölçeği araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Harter (1981) tarafından geliştirilen 16 maddeli ölçek daha sonra Lepper, Sethi, Dialdin, Drake (1997) tarafından 17’si içsel 13’ü dışsal motivasyonu ölçen toplam 30 maddeli bir ölçek haline getirilmiştir. Soyo-ekonomik anket formu.

13 Eylül, 2006 ANKARA Bulgular ve Yorum Araştırmanın ilk hipotezini test etmek için Tek Faktörlü Kovaryans Analizi (ANCOVA) yapılmıştır.

14 Eylül, 2006 ANKARA Bulgular ve Yorum Tabloda da görüldüğü üzere deney ve kontrol gruplarının başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Varyansın KaynağıF Anlamlılık Düzeyi Ön Test (Kovaryans değişkeni) 31,279,000 Öğrenme Ortamı 1,307,258 Hata Toplam

15 Eylül, 2006 ANKARA Bulgular ve Yorum Araştırmanın 2. hipotezini sınamak için bağımsız gruplar için T testi analizi yapılmıştır.

16 Eylül, 2006 ANKARA Bulgular ve Yorum Tablodan da anlaşılacağı üzere deney ve kontrol gruplarının motivasyon değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

17 Eylül, 2006 ANKARA Sonuç Çok kullanıcılı oyun tabanlı sanal öğrenme ortamlarında, iyi tasarlanmış geleneksel öğrenme ortamlarında elde edilen başarı yakalanabilir. Geniş kitlelerin eğitiminde zaman ve fiziksel koşul sınırlılıklarını ortadan kaldırarak etkili bir şekilde kullanılabilir. Bu tür ortamlarda bireylere etkileşim ve işbirliği fırsatı da sunulmuş olmaktadır.

18 Eylül, 2006 ANKARA Sorular....

19 Eylül, 2006 ANKARA TEŞEKKÜRLER…. Araş. Gör. Gonca Kızılkaya (gkizil@hacettepe.edu.tr) Araş. Gör. Meryem Yılmaz Soylu (meryemy@hacettepe.edu.tr) Öğr. Gör. Dr. Hakan Tüzün(htuzun@hacettepe.edu.tr)


"Eyvah Öğrenciler Küçüldü: Üniversite Öğrencilerinin Çok-Kullanıcılı Sanal Bir Bilgisayar Ortamında Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Alması Araş. Gör. Gonca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları