Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEASUREMENT *Nazan SONDAÇ *Didem ATASEVEN *Halise ARGUÇ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEASUREMENT *Nazan SONDAÇ *Didem ATASEVEN *Halise ARGUÇ."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK BAŞARISI 3.50 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2 MEASUREMENT *Nazan SONDAÇ *Didem ATASEVEN *Halise ARGUÇ

3 AMACIMIZ akademik başarı ve kişilerin benlik saygısı arasında bir ilişki olup olmadığına bakmaktı. Akademik başarısı yüksek olan bireylerin benlik saygılarının daha yüksek olacağını bekledik. Bu hipotezimizi desteklemek için sadece başarısı olan öğrencileri değil aynı zaman da GNO’SU su 3.50’nin altında olan kişilere de bu ölçeği uyguladık ve aralarındaki korelasyona baktık. Birebir olarak bu konunun daha önce araştırılması yapılamamış fakat bir çok faktörün benlik saygısını etkilediği üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları: akademik başarı ve akademik benlik kavramı arasındaki ilişkiye bakılmış. Beden eğitimi bölümü okuyan öğrencilerin benlik algısı incelenmiştir. Aile tutumları ve benlik algısı arasındaki ilişki incelenmiştir.

4 YÖNTEM Kayseri il merkezinde ki Melikşah Üniversitesi’n de okuyan öğrencilerin 70’i Random Atama Tekniği ile, 30 kişi ise GNO’su 3.50 olarak seçilerek, toplamda 100 kişinin araştırmanın örneklemi temsil ettiği bulunmuştur.

5 VERİ TOPLAMA SÜRECİ Bu süreçte benlik algısı ölçeklerinden bize en uygun olan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ni seçtik. Bu ölçeğin üzerine, araştırmamız da kullanmak üzere demografik bilgi formunu ve GNO bilgisini ekledik. Melikşah Üniversitesi’nde ki öğrencilere uygulayarak verilerimizi topladık.

6 VERİ TOPLAMA ARACI Araştırmada verilerin toplanması amacıyla ‘’Rosenberg’ in Benlik Algısı Ölçeği’’ , ‘’Demografik Bilgi Formu’’ ve ‘’GNO bilgisi’’ kullanılmıştır. 1.ROSENBERG BENLİK ALGISI ÖLÇEĞİ: M.Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ölçek Füsun Çuhadaroğlu (1986) tarafından ülkemize uyarlanmıştır maddeden oluşan ölçeğin 12 alt testi vardır. Benlik Saygısına ait olan ilk 10 önermenin sonuçları değerlendirme kapsamına alındı. Guttman ölçüm şekline göre düzenlenmiş testte, olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ardışık olarak sıralanmıştır. Bu maddelerin cevap formu 4 şıklıydı (Yanlış,Çok Yanlış,Doğru,Çok Doğru).

7 2.DEMOGRAFİK BİLGİ FORMU: Araştırmamız da Demografik Bilgi Formu aracılığıyla, öğrencilerin cinsiyet, yaş, bölüm gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. 3.GNO: Araştırmamızın asıl amacı GNO ile ilgili olduğu için kişilere GNO’ları da sorulmuştur.

8 BULGULAR

9 Bir önceki tablo da kız erkek katılımcılar arasında bir fark olup olmadığına baktık. Tabloda incelenip Sig.2 değerine bakıldığında 0.5 değerinin üzerinde olduğu için kız erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

10 VERİ TOPLAMA ARACINIZI GELİŞTİRME EVRELERİ
Bu araştırmada hazır olan Rosenberg Benlik Saygısı ölçeğinde ki 10 önermenin bulgularına bakılıp en iyi ölçen 10 maddelik bu form seçilmiştir ve Demografik Bilgilere bakılmıştır.

11 PİLOT ÇALIŞMASI Testi uygulamadan önce 30 kişi üzerinde not ortalaması 3.50 ve üzeri olan öğrencilerde pilot çalışması uygulandı. Bu çalışma da kişilerin soruları ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarına bakıldı. Konu başlığında ‘’GNO 3.50 olan öğrenciler’’ gibi bir ibare olduğu için 3.50 altı GNO’ya sahip kişilerin burayı anlayamadıkları ve yapmak istemedikleri gözlenmiştir. Bu ibare kapalı olduğu için örneklem grubuna uygulanırken bu konu açıklanarak uygulanmış ve bir sorun yaşanmamıştır.

12 SONUÇ

13 Sonuç:

14 Spss programında yaptığımız Anova tablosunda GNO ve Maddelerden alınan toplam puan arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu tabloya göre Sig. Değeri 0.5 ‘in altında çıkmıştır. Yani Gno’su 3.50 üzerinde olanlarla olmayanların benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Tablo da benlik saygısı en yüksek çıkan grup GNO’su arasında olan öğrencilerdir.

15 Sonuç olarak Gno’su 3.50 ve üzeri olan öğrencilerin benlik saygısı yüksek çıkmamıştır. Hipotezimizin sonucu beklediğimiz gibi çıkmamıştır. Hipotezimiz yanlışlanmıştır fakat bu da bir sonuçtur.


"MEASUREMENT *Nazan SONDAÇ *Didem ATASEVEN *Halise ARGUÇ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları