Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIP FAKÜLTESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRBİRLERİNE BAKIŞ AÇILARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIP FAKÜLTESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRBİRLERİNE BAKIŞ AÇILARI."— Sunum transkripti:

1 TIP FAKÜLTESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRBİRLERİNE BAKIŞ AÇILARI

2 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat SARITEMUR Hazırlayanlar ZÜLEYHA ZENGİN RAMAZAN MUTLU ÜNAL GÖZCÜ ZEYNEP ÖZTÜRK BURAK DENİZ AYDOĞDU Sunanlar ALİ RIZA ATA ZİHNİ ÇAĞIN 2

3 SUNUM AKIŞI Giriş Amaç Yöntem Bulgular Tartışma Sonuç 3

4 Amaç Tıp fakültesi öğrencisinin diğer fakültelerdeki öğrencilere, diğer fakültelerdeki öğrencilerin de tıp fakültesindeki öğrencilere bakış açılarını araştırmayı amaçladık 4

5 Yöntem ARAŞTIRMA TÜRÜ ◦Çalışmamız tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. ◦Çalışma 26-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir ◦Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüs yerleşkesinde tıp fakültesi ve sınıf öğretmenliği dönem 1, dönem 2 ve dönem 3 öğrencileri arasından rastgele seçilen 25’er öğrenci arasında yapılmıştır 5

6 Yöntem UYGULAMA ŞEKLİ ◦Yüz yüze anket çalışması yapıldı ◦Öğrencilere çalışmanın amacı anlatılarak sözlü izinleri alındıktan sonra anketler dağıtılarak öğrencilerin kendileri tarafından doldurmaları istendi ◦Her iki gruptan anketteki yargılara kalitatif olarak cevapları istendi 6

7 Yöntem İSTATİSTİK ◦İstatistiksel hesaplamalar SPSS 16.0 programı kullanılarak yapıldı ◦Tanımlayıcı istatistikler frekans dağılımı ve yüzde olarak verildi ◦Nümerik veriler için ortalama ve standart sapmalar sunuldu ◦Hipotez testleri olarak ki kare ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı 7

8 Bulgular ◦Tıp öğrencilerinin %72’si, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin %48’i bayandır. Üniversite sınavında aldıkları puan nedeniyle tıp fakültesi öğrencileri havalıdır ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %76’sı katılıp, %16’sı katılmamakta,%8’i ise kararsız kalmaktadır. Diğer grup öğrencilerinin ise %48’i katılıp, %8’i katılmamakta, % 44’ü ise çekimser kalmaktadır (p=0,017) 8

9 Bulgular Tıp fakültesi öğrencisi ile evlenmek isterim ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %52’si katılırken, %24’ü katılmamaktadır ve %24’ü ise kararsız kalmaktadır. Diğer fakülte öğrencilerinin ise %64’ü katılırken, %20’si katılmamaktadır ve % 16’sı kararsız kalmaktadır (p=0,608) 9

10 Bulgular Tıp fakültesi öğrencisinin çalışma saatleri fazladır ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %88’i katılırken %8’si katılmamakta ve %4 kararsız kalmıştır. Diğer grubun ise %84’ü katılırken %8’i katılmamakta ve %8 kararsız kalmıştır (p=0.345) Tıp fakültesi öğrencisinin sosyo-kültürel aktivitelere ayıracak yeterli zamanı vardır ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %36’sı katılıp, %40’ı katılmazken, %24’ü ise kararsız kalmaktadır. Diğer fakülte öğrencilerinin %8’i katılıp, %60’ı katılmazken, %32’si ise kararsız kalmaktadır (p<0,0001) 10

11 Bulgular Ev arkadaşı veya yurtta oda arkadaşı olarak sınıf öğretmenliği öğrencilerinden biriyle kalmak isterim ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %28’i katılıp, %56’sı katılmamakta,%16’sı ise karasız kalmaktadır. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ise %84’ü katılırken, %16’sı karasız kalmaktadır 11

12 Bulgular Sınıf öğretmenliği öğrencileri matematiksel zekaları ile sorunlara pratik çözümler bulur ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %16’sı katılıp, %52’si katılmamakta, %32’si kararsız kalmaktadır. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ise %64’ü katılıp %8’i katılmamakta, %28’i ise karasız kalmaktadır (p=0,0005) KPSS’nin sınıf öğretmenliği öğrencisinin hayatının üzerindeki etkisi TUS un tıp fakültesi öğrencilerinin hayatı üzerindeki etkisinden fazladır ◦Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin %64’ü katılıp, %12’si katılmamakta,%24’ü ise karasız kalmaktadır. Tıp fakültesi öğrencisinin ise %24’ü katılıp, %68’i katılmamakta, %8’i ise karasız kalmaktadır (p=0,0003) 12

13 Bulgular Sınıf öğretmenliği öğrencileri kriz yönetimi konusunda gerekli özelliklere sahiptir ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %32’si katılırken %32’i katılmamakta ve %36’sı kararsız kalmaktadır. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ise %60’ı bu yargıya katılırken %4’ü katılmamakta ve %36’sı karasız kalmaktadır (p=0.014) Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin yerinde olmak isterdim ◦Tıp fakültesi öğrencilerinin %4’ü katılırken %96’sı katılmamaktadır Tıp fakültesi öğrencisinin yerinde olmak isterdim ◦Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin %52’si katılırken %20’si katılmamaktadır ve %28 kararsız kalmaktadır (p<0,0001) 13

14 Tartışma Tıp fakültesi öğrencileri kendilerinin daha havalı olduğunu düşünmekte ancak sınıf öğretmenliği öğrencilerinden bu düşünceye sahip olanların daha düşük oranlarda olması tıp öğrencisinin diğer öğrenciler arasında popülaritesinin o kadar da yüksek olmadığını göstermektedir Ancak tıp fakültesi öğrencisi başka fakültede olmayı istememesine rağmen diğer gruptaki öğrencilerin hemen hemen yarısı tıp fakültesinde olmayı istemektedir 14

15 Tartışma Her iki grupta da tıp fakültesinden bir kişi ile evlenmek isteyenlerin sayısı fazla olmasına rağmen gruplar arasında fark olmaması toplumun genel olarak tıp alanında çalışanlara verdikleri değerin sonucu olabilir 15

16 Tartışma Her iki gruptaki öğrenciler de tıp öğrencilerinin çalışma saatlerinin fazla olduğunu düşünmektedir Bu nedenle sınıf öğretmenliği öğrencileri, tıp fakültesi öğrencilerinin sosyo-kültürel aktivitelere ayıracak zamanlarının olmadığını düşünmektedir Tıp öğrencilerinin çoğunluğu bu görüşte olsa da oran daha azdır 16

17 Sonuç Tıp fakültesi öğrencilerinin anket sorularına verdikleri cevaplara göre kendilerini popüler gördükleri fark edilmiştir Verilen cevapların büyük kısmının farklı olması fakültelerinin birbirini az tanıdığını düşündürmektedir Önerimiz üniversite içerisinde fakültelerin birbirini daha iyi tanıması adına organizasyonların yapılmasıdır 17

18 TEŞEKKÜRLER TEŞEKKÜRLER 18


"TIP FAKÜLTESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN BİRBİRLERİNE BAKIŞ AÇILARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları