Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ
BTÖ 212 ÖĞRETİM TASARIMI Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU Doç. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Meryem YILMAZ SOYLU ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ

2 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Bir sınıfta en az yirmi öğrencinin olduğu ve bu öğrencilerin her birinin birbirinden farklı olduğu düşünüldüğünde, sürecinde ne kadar etkili olabileceğini tartışınız. öğrenen özelliklerinin tasarım Bir insanın sosyal, bilişsel, fiziksel, kişisel vb. birçok yapıdan oluştuğu dikkate alındığında öğrenen özelliklerini tasarıma yansıtmak isteyen bir öğretim tasarımcısının bu yapılarla ve yapılardaki farklı boyutlarla ilgili birikimi ne düzeyde olmalıdır? Bunun için yapılması gerekenler nelerdir? Bir insanın ne kadar karmaşık bir bütün oluşturduğu düşünüldüğünde tasarım için öğrenenin hangi özelliğinin ne boyutta dikkate alınacağı nasıl belirlenebilir? Tasarım sürecinde öğrenen özellikleri ile ilgili bilgi toplamak ve analiz ederek sonuçlara ulaşmak yeterli midir? Neden? BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

3 Öğrenenin Özellikleri
İnsanlar değişik açılardan birbirlerinden farklılık gösterirler. Öğretim tasarımcısı, öğrenenlerin yetenekleri, ihtiyaçları ve ilgileri konusunda bilgi toplamalıdır. Bu bilgiler, konuların seçilmesi, kazanımların belirlenmesini, konuların nasıl ele alınacağı, öğrenme etkinliklerinin biçimi gibi planlamanın bazı unsurlarını etkilemektedir. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

4 Öğrenenin Özellikleri
Öğrenenin özellikleri dört ana başlık altında incelenebilir. Bunlar: Bilişsel özellikler Fiziksel özellikler Duyuşsal özellikler Sosyal özellikler BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

5 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Bilişsel özellikler Genel özellikler Genel yetenekler Özel yetenekler Gelişim dönemi (örn. Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri) Dilsel gelişim dönemi Okuma seviyesi Görsel okuryazarlık düzeyi (grafiklerden bilgi çıkarabilme becerisi) Bilişsel işleme biçimi (seçilen ve en etkili) Bilişsel ve öğrenme stratejileri Genel dünya bilgisi Daha önceki öğrenmeler BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

6 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Fiziksel özellikler Duyusal algılama Genel sağlık Yaş BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

7 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Duyuşsal özellikler İlgiler Motivasyon Öğrenmeye karşı motivasyon Konu alanına karşı tutum Öğrenmeye karşı tutum Arabuluculukla ilgili algı ve deneyimleri Akademik öz-benlik Kaygı düzeyi İnançlar Başarı özellikleri (örn. Kontrol odağı) BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

8 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Sosyal özellikler Akranları ile ilişkileri Otoriteye karşı hissettikleri İşbirliği ya da rekabete yönelik eğilimleri Ahlaki gelişim (örn. Kohlberg’in ahlaki gelişim basamakları) Sosyoekonomik durum Etnik durumu Rol modelleri BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

9 Öğrenen Özellikleri ile İlgili Verilerin Toplanması
Tasarımcı kendi sınıfı için tasarım yapmıyor ve hedef kitle ile yakın bir ilişki içinde değilse aşağıda belirtilen yolları izleyerek bilgi toplayabilir. Sözü edilen yollar: Hedef kitleye ders veren eğiticiler ile görüşmeler yapmak Hedef kitleyi gözlemleyip, görüşmeler yapmak Öğrenenlerin ilgilerini ve geçmiş yaşantılarını sorgulayan anketler uygulamak Öğrenenlerin bilişsel strateji, bilgiyi işleme stili ve tercih ettikleri öğrenme ortamı sorgulayan değerlendirme araçlarından yararlanmak. İş tanımları ve kurumların kişisel profillerini analiz etmek. Farklı yaş gruplarının ilgi, sosyal gelişim, fiziksel özellik vb. gelişim düzeyleri ile ilgili bilgi veren makale ya da yazılar okumak. Farklı etnik, sosyo-ekonomik yapıdaki bireylerin ilgi ve motivasyon düzeylerini tartışan yazılar okumak. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

10 Elde Edilen Verilerin Tasarıma Yansımaları
(Simith & Ragan, 1999) BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar

11 BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / 2008 - 2009 Bahar
Sorular Bir tasarım sürecinde öğrenen özelliklerini bilmek niçin gereklidir? Öğrenenlerin hangi özellikleri öğretim sürecini etkilemektedir? Öğrenenlerin öğrenme stilleri öğretim sürecimizi nasıl etkilemektedir? Öğrenenlerin öğrenme stilleri nedir ve onlar hakkında nasıl bilgi toplanır? Öğrenen özelliklerinin tasarıma yansımalarını bir örnek çerçevesinde açıklayınız. Öğrenen özelliklerinin hangi yollarla toplanıp yorumlanabileceğini açıklayınız. BTÖ 212 Öğretim Tasarımı / Bahar


"ÖĞRENME ORTAMLARINDA ÖĞRENENİN ÖZELLİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları