Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya yönetiminde hesap verebilirliğe giriş Visa Paajanen, 3.10.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya yönetiminde hesap verebilirliğe giriş Visa Paajanen, 3.10.2011."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya yönetiminde hesap verebilirliğe giriş Visa Paajanen, 3.10.2011

2 2 Kurumlar Meclis ve Meclis Denetim Komisyonu ulusal denetim kurumu Kamu mali kontrolörlüğü İç denetim Avrupa Sayıştayı Denetim Yetki Birimi AB programlarındaki program değerlendirmeleri

3 Meclis Denetim Komisyonu Mecliste 15 özel daimi kurul ve (AB ilişkilerinden sorumlu) Büyük komisyon yer almaktadır. Anayasada sözü geçen beş kuruldan biri de Denetim Komisyonu dur (kuruluş 2007) Görevi: merkezi hükümet bütçe yönetiminin yasallığını, düzenliliğini ve bütçeye uygunluğunu denetlemektedir. Merkezi hükümet bütçesinin genel durumu ve meclisin dikkatini üzerine çekecek sorunlara odaklanır. Merkezi Hükümet Kesin Hesaplarına ilişkin Rapor, Finlandiya ulusal denetim kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, Avrupa Sayıştayı Yıllık Faaliyet Raporu gibi örnekleri Meclise sunar. 11 Milletvekili, 7 kamu çalışanı bulunmaktadır

4 4 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu UDK Meclis ile bağlantılı bir anayasal kurumdur. Aşağıdaki unsurları sağlamak amacıyla devletin mali yönetimini denetler: Hükümet mali yönetiminin yasallığı ve etkililiği, Bütçeye uygunluğu Kamu maliyesinde hukukun üstünlüğü ve demokrasiye olan güveni ve devlet bütçesinin kullanımında şeffaflığı teşvik eder. Meclis tarafından 6 yıllık süreyle seçilen Sayıştay Başkanı tarafından yönetilir.

5 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumunun Görev ve Amaçları Finlandiya ulusal denetim kurumu İyi performans ve yüksek kalitede mali yönetimi teşvik eder Meclisi yasama ve bütçe yetkilerini kullanma konusunda destekler Kamu mali yönetimi ve bütçeye uygunluk konusunda meclis ve hükümete (tarafsız, zamanında, faydalı ve güvenilir) bilgi sağlar.

6 Finlandiya ulusal denetim kurumunun denetim yetkisi ve görevi Hükümet, bakanlıklar Cumhurbaşkanı makamı Kamu kurumları Devlet yardımları Bütçe dışı fonlar Kamu iktisadi teşekkülleri ve devlete ait şirketler Kamuda ödeme akışı Finlandiya ve AB arasındaki fonların aktarımı

7 Denetim türleri ve raporlama Finlandiya ulusal denetim kurumunun gerçekleştirdiği denetim görevleri: – Mali denetim (yaklaşık 90 rapor) – Performans denetimi (yaklaşık 25 rapor) – Uygunluk denetimi (2010’da başladı; 3-4 rapor planlandı) – Mali politika denetimi ( meclise yılda bir sunulan özel rapor içerisinde) Denetim raporları Meclisin genel kurul toplantısına sunulur: – Yıllık faaliyet raporu – Özel raporlar Raporlar halka açıktır.

8 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumunun Meclisle İlişkisi Meclis – ulusal denetim kurumunun kanunen görevlerini bildirir, – ulusal denetim kurumunun bütçe teklifini ele alır ve devlet bütçesi içerisinde ulusal denetim kurumunun bütçesine karar verir, – Baş Denetçinin atamasını yapar (6 yıllık dönem) – ulusal denetim kurumunun yıllık faaliyet raporunu müzakere eder – gerektiğinde özel denetim raporlarını müzakere eder Finlandiya ulusal denetim kurumu – Faydalı ve zamanında denetim bilgisi sağlayarak meclisi destekler

9 Finlandiya Ulusal Denetim Kurumu ve Denetim Komisyonu Arasındaki İlişki İşbirliğinin anahtarı düzenli bilgi dağıtımıdır Denetim Komisyonu Finlandiya ulusal denetim kurumunun denetim bilgileri ve uzman görüşlerini kendi raporlarında ve beyanlarında kullanır – Tüm denetim raporları bilgi için Denetim Komisyonu 'na gönderilir – Komisyon, ele aldığı pek çok durumda komisyon toplantılarında Finlandiya ulusal denetim kurumu uzmanlarından görüş alır Denetim Komisyonu Finlandiya ulusal denetim kurumunun Meclise sunduğu raporları ele alır ve genel kurul toplantısı için sonuçları hazırlar

10 Kamu mali kontrol birimi Hükümetin performans ve bütçesini kontrol eder Kontrol ve raporlama sisteminin kalitesini artırır Mali hesap verebilirliği sağlar Kontrolör hükümetin yıllık kesin hesaplarının bütçe ve mali performansa ilişkin gerçek ve doğru bilgiler sunmasından sorumludur.

11 İç denetim/ kontrol Kamu kurumlarında iç kontrol birimi olmalıdır Kurumun yönetimi iç kontrolün yeterliliğinden sorumludur İç kontrolün görevleri: -faaliyetlerin yasallılığını -fonların güvenliğini -operasyonel performansın yüksek olmasını -yönetim için gerçek ve doğru bir mali görüş ve faaliyet görüşünü sağlamaktır.

12 Denetçilerin görüşü Genelde negatif bulgular rapor edilir faaliyetlerde değişikliğe gitmeye yönelik tavsiyeler => Bu hafta anlattıklarımız size performans yönetimi açısından taraflı bir bakış açısı sunacaktır. Bu yine de yararlı olacaktır; fakat gelişim imkanları mevcuttur.


"Finlandiya yönetiminde hesap verebilirliğe giriş Visa Paajanen, 3.10.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları