Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mathieu Zagrodzki UNDP. Güvenlik Stratejileri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’nin Örgütlenmesi Fransa Örneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mathieu Zagrodzki UNDP. Güvenlik Stratejileri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’nin Örgütlenmesi Fransa Örneği."— Sunum transkripti:

1 Mathieu Zagrodzki UNDP

2 Güvenlik Stratejileri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’nin Örgütlenmesi Fransa Örneği

3 Güvenlik Stratejisi Nasıl Analiz Edilir? Hedeflerin belirlenmesi(suç azaltımı, maliyet etkinliği, vatandaş memnuniyeti…) Süreçlerin belirlenmesi (yasal çerçeve, izleme araçları, göstergeler…) Aktörlerin belirlenmesi (İç Güvenlik Kuvvetleri, Hükümet, Parlamento, Komisyonlar…) Kaynakların belirlenmesi (personel…)

4 İç Güvenlik Kuvvetleri’nin Fransa’daki Organizasyonu Merkezi sistem İçişleri Bakanlığı’nın kritik rolü Polis: kentsel alanlar, 120 000 yeminli memur Jandarma: kırsal alanlar, 100 000 yeminli memur Belediye’ye bağlı polis kuvvetleri: sınırlı yetki (trafik, park, küçük suçlar) personel sayısı (ülke çapında 18 000)

5 Ana Aktörler ve Rolleri

6 Parlamenter Mekanizma Parlamento (Meclis ve Senato) Uzmanlaşmış Komisyonlar (Hukuk Komisyonu) Bütçe Prosedürü (Bütçe Komisyonu)

7 Bütçe Prosedürü « Loi Organique Relative aux Lois de Finance » Bütçede preformans bazlı reform Güvenlik Programının alt-programları(veya program): Polis ve Jandarma Strateji, hedefler ve performans göstergeleri (Yıllık Performans Projesi) Polis ve Jandarmanın uygulamaları ile ilgili Senato ve Meclis’in bütçe komisyonlarının oturum düzenlemesi ve değerlendirme raporu hazırlaması 2014 bütçesinde Polis Teşkilatı’nın 5 hedefi, Jandarma Teşkilatı’nın 7 hedefi bulunmakta

8 Parlamenter Mekanizma Polis TeşkilatıJandarma Teşkilatı Suçun tarafsız (objektif) değerlendirilmesi Suçla mücadelenin iyileştirilmesi Mobil birimlerin kullanımının iyileştirilmesi Yol güvenliğinin artırılması Kaynakların etkili kullanımının sağlanması Ülke güvenliği için askeri operasyonlar Ülke dışı operasyonların iyileştirilmesi

9 Parlamento Komisyonları Uzmanlaşmış Sürekli Komisyonlar (Meclis ve Senato): « Commissions des Lois » (« Hukuk Komisyonları ») Herhangi bir konuda daha çok bilgi gerektiğinde Hukuk Komisyonları İstihbarat Grupları atayabilir Kamuya açık oturumlar ve raporlama Örnekler: suç istatistikleri ve suç azaltımı

10 İçişleri Bakanlığı’nın Rolü Bakanlık Stratejisi Bakanlık Personeli ve İç Güvenlik Kuvvetleri Müdürlükleri Özel Çalışma Grupları ve Resmi Raporlar (Beyaz kitaplar) Teftiş Kurulu

11 İçişleri Bakanlığı’nın Rolü Bakanlık Personeli ve İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlükleri: stratejik vizyon geliştirme, yeni girişimler, güvenlik politikalarının izlenmesi, eylem planlarının başlatılması Özel Çalışma Grupları ve «Beyaz Kitaplar» (« Livres Blancs »): İç Güvenlik Kuvvetleri ve dış uzmanlardan oluşan bir grubun hazırladığı, önerileri de içeren, raporlar (veritabanları, kamu güvenliği…) İdari Teftiş, Polis Teftişi, Jandarma Teftişi: İç Güvenlik Kuvvetleri’nin eylemlerinin ve güvenlik politikalarının değerlendirilmesi (video kameralar, suç istatistikleri...)

12 Diğer Kurumlar Ulusal Suç ve Ceza Yanıtları Gözlemevi: suç trendleri ve suçların nedenleri ile ilgili yıllık ve özel raporlar Sayıştay («Cour des comptes»): kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili raporlama (örn. Soruşturma birimleri veya güvenlik güçleri yönetimi tarafından kullanılan nakit para) İnsan Hakları Kurulu(«Défenseur des Droits»): İç Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan medeni hak ihlalleri ile ilgili raporlama (örn. Kimlik kontrolleri)

13 İç Güvenlik Stratejilerinin Tanıtımı

14 Birden çok Bakanlığın dahil olduğu Eylem Planı

15 Suç Önleme için Bakanlıklararası Komite Başbakan, İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Sağlık, Sosyal Politikalar, Ulaştırma, Denizaşırı Topraklar ve Gençlik Bakanlarının yer aldığı bir komite Hükümetin önleme politikalarının yürütülmesi ve koordinasyonu, Önleme Fonu aracılığıyla kaynakların tahsis edilmesi Yöntemsel bir rehber ve eylemleri içeren üç yıllık Eylem Planı Üç öncelik: Çocuk suçları, mağdur kişilere destek ve aile içi şiddetin önlenmesi, kamu huzurunun iyileştirilmesi

16 Valilerin ve Yerel Güvenlik Konseyleri’nin Rolü

17 Yerel Düzeyde İç Güvenlik Yapısı Vali Polis Kamu Güvenliği/Emniyet Müdürlüğü Jandarma « Groupement »

18 Ulusal Stratejilerin Yerel Düzeyde Uygulanması İl (« Départemental ») Güvenlik Hedefleri ve Vali’nin (« Préfet ») Görevleri Güvenlik Komitesi (Emniyet, Jandarma, Gümrük, Vergi Hizmeti, Eğitimden sorumlu yetkililer): İç Güvenlik Yerel Yürütme Komitesi Yerel Güvenlik Konseyi(Vali, Savcı, Kent Konseyi, Polis ve Jandarma, Okullar, Hapishane, Toplu Konut, Ulaştırma ve STK’lar): Önleme Eylemleri Yerel Yürütme Komitesi

19 Güvenlik Stratejileri Nasıl Oluşturulur ve Uygulanır?

20 İçişleri Bakanlığı Kaynak tahsisi ve hedeflerin belirlenmesi (Parlamento) Sorunların belirlenmesi ve önerilerde bulunulması (Meclis komisyonları, Beyaz kitaplar, Teftiş Kurulları…) Sorunların belirlenmesi ve önerilerde bulunulması (Meclis komisyonları, Beyaz kitaplar, Teftiş Kurulları…) Vali İç Güvenlik Kuvvetleri Yerel Güvenlik Konseyleri Ulusal Önleme Stratejisi Bakanlıklararası Suç Önleme Fonu Diğer Bakanlıklar


"Mathieu Zagrodzki UNDP. Güvenlik Stratejileri ve İç Güvenlik Kuvvetleri’nin Örgütlenmesi Fransa Örneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları