Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi"— Sunum transkripti:

1 Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi
AB Eşleştirme Projesi, Ankara Päivi Salo Bakanlık Danışmanı, Hukuki işler

2 Cinsiyetler üzerindeki etkileri neden değerlendirmeliyiz?

3 Finlandiya Hükümeti faaliyetleri
Anayasa ve Eşitlik Yasası (609/1986) Finlandiya Hükümeti bütün karar alma süreçlerinde cinsiyet eşitliğini geliştirmek için kararlı çabalar sarf etmeyi taahhüt etmiştir. Cinsiyet eşitliği somut çabalar gerektirir. Hükümet temel eşitlik önlemlerini bir eylem planı haline getirmiştir: Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Hükümet Eylem Planı tarihlerini kapsar ve 7 öncelik alanı içerir.

4 Yedi öncelik alanı Cinsiyetler arasındaki farkların ortadan kaldırılması Cinsiyetler arasındaki ücret farklılıklarının azaltılması Kadınların kariyerinin geliştirilmesi Okullarda toplumsal cinsiyet bilincinin arttırılması ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın azaltılması İş ve aile yaşamının barıştırılması Kadınlara yönelik şiddetin azaltılması Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin çalışma ve raporlamaların güçlendirilmesi

5 Finlandiya’da toplumsal cinsiyet eşitliği
Sosyal işler ve sağlık bakanlığının toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan dört farklı birimi vardır: Toplumsal cinsiyet kalite birimi, Eşitlik Ombudsmanı, Toplumsal cinsiyet eşitliği konseyi ve Eşitlik kurulu

6 Toplumsal cinsiyet eşitliği barometresi 2008
Toplumsal cinsiyet eşitliği barometresi art arda dört barometrenin sonuncusudur Barometreler Fin kadın ve erkeklerin eşitlik konusundaki tahmin ve tavırlarını ve çalışma hayatında , okulda ve aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesine ilişkin deneyimlerini incelemiştir. Barometredeki temel bakış açılarından biri son on yıl içinde gerçekleşen değişimin incelenmesidir.

7 Toplumsal cinsiyetler arasındaki farkların ortadan kaldırılması
Finlandiya’da cinsiyetler arasındaki farkların ortadan kaldırılmasıyla varılmak istenen amaç toplumsal cinsiyet bakış açılarının tüm karar alma alanlarına dahil edilmesidir. Yetkililer faaliyet ve kararlarının toplumsal cinsiyetler üzerindeki etkisini önceden belirlemeli, doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı engellemeli ve cinsiyet eşitliğini aktif olarak geliştirmelidir. Eşitlik Yasası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Hükümet Eylem Planı yetkililere Toplumsal cinsiyetler arasındaki farkların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak kendi inisiyatiflerini planlama yetkisini verir. Bütün bakanlıklar farklılıkların ortadan kaldırılmasıyla ilgili eşitlik çalışma grupları oluşturmakla yükümlüdür. Finlandiya yasa tasarısı rehberleri bütün faaliyetlerde toplumsal cinsiyet etkilerinin değerlendirilmesi gerektiğini şart koşar.

8 Toplumsal cinsiyet bakış açısını kendi çalışmanıza nasıl entegre etmelisiniz?
1. adım : Toplumsal cinsiyet gözlüğünüzü takın 2. adım : Toplumsal cinsiyet üzerindeki etkileri değerlendirin 3. adım : Sonuçları dikkate alın

9 1. adım : Toplumsal cinsiyet gözlüğünüzü takın
Hazırlık evresinin başında aşağıdakileri inceleyin: Konunun kadın ve erkekler, ve kız ve erkek çocukları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu Kadın ve erkeklerin durum ve ihtiyaçları konusunda daha önceden bildiklerinizi Başka ne bilmeniz gerektiğini. Hazırlık çalışmaları süresince incelemede kullanılan bakış açılarından biri toplumsal cinsiyet bakış açısı (halk= kadınlar ve erkekler) olmalıdır.

10 2. adım : Cinsiyetler üzerindeki etkileri değerlendirin
İstatistik analizler yaparak kadın ve erkeklerin durumları arasında ne tür farklar olduğuna bakın Daha fazla araştırma yaparak kadın ve erkeklerin durumları arasındaki farkların hazırlık çalışmalarını nasıl etkilediğine bakın Uzmanları ve çıkar gruplarını dinleyerek cinsiyetler üzerindeki etkileri nasıl değerlendirdiklerine bakın

11 3. adım : Sonuçları dikkate alın
Nihai sunumu hazırlarken toplumsal cinsiyet bakış açısını kullanın Toplumsal cinsiyet bakış açısının nihai içerik üzerindeki etkisini inceleyin. Toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi sonuçlarını ve değerlendirmenin nasıl uygulandığını vurgulayın. Etki değerlendirmesi yapılmamışsa nedenlerini sunun. Toplumsal cinsiyet bakış açısı izleme ve takip evreleri süresince de kullanılmaya devam edilmelidir

12 Yasa hazırlama sürecinde toplumsal cinsiyet bakış açısı
Yasa hazırlama sürecinde toplumsal cinsiyet bakış açısının dikkate alınması cinsiyet eşitliğini geliştirir ve yasamanın kalitesini iyileştirir Hazırlık aşamasındaki farklı bakış açıları bir yasanın hedeflendirilmesi, uygulanması ve etkisi konusunda çeşitli bilgiler sağlar Toplumsal cinsiyet bakış açısı yasaların öngörülebilirliğini ve etkililiğini geliştirmeye yardım eder Yasa yapımında toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi, yasanın uygulanması durumunda hiçbir cinsiyetin doğrudan ya da dolaylı ayrımcılığa uğramaması amacıyla yasanın hem kadınlar hem de erkekler üzerindeki etkisinin önceden araştırıldığı ve anlamına gelir

13 Bütçede toplumsal cinsiyet bakış açısı
Toplumsal cinsiyet bakış açısı operasyonel ve mali planlama süreçlerinin tamamında gereklidir. Kamu kaynaklarının dağıtılma şekli de kadın ve erkeklerin günlük hayatını doğrudan etkiler Her bakanlık kendi bütçe teklifinde, idari koluyla ilgili olan ve cinsiyetler üzerinde önemli bir etkisi olan tüm faaliyetlerinin özetini sunmalıdır. Bakanlıklar cinsiyet eşitliğini geliştirme amaçlı somut önlemler de sıralayabilirler.


"Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları