Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYE SGB.NET Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYE SGB.NET Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009."— Sunum transkripti:

1 MALİYE SGB.NET Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

2 5018 sayılı Kanunun Amacı Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, Hesap verebilirlik ve saydamlık, Mali yönetim yapısı ve işleyişini düzenlemektir. Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

3 5018 sayılı Kanunun Getirdiği Temel Değişiklikler
Kamu mali yönetiminin temel unsurları değiştirildi Kamu mali yönetiminin kapsamı genişletildi Mali kontrol sistemindeki görev tanımları ve görevliler değiştirildi Kurumlara inisiyatif verildi Çok yıllı ve performans esasına dayalı bütçeleme anlayışına geçildi Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

4 Yeni Yönetim Anlayışının Temel Unsurları
Yönetim sorumluluğu modeli Hesap verebilirlik Mali saydamlık Stratejik planlama Performans esaslı bütçeleme Çok yıllı bütçeleme Tahakkuk esaslı muhasebe İç kontrol İç denetim Geniş kapsamlı dış denetim Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

5 Etkin Karar Alma İçin Bilgi Sistemi
Sayısal Ortam Veri Veri Bilgi Uygulama SGB.net Karar Alma Politika Eylem İş Kuralları Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

6 Maliye SGB.net Fonksiyonlar
Stratejik Plan Harcama Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi Performans Programı Performans Bütçe PLANLAMA UYGULAMA Alacak Takip Mali Planlar ve Raporlar Ödenek Gönderme Faaliyet Raporları Performans Raporları DEĞERLENDİRME İZLEME DENETİM KONTROL Ön Mali Kontrol Faaliyet Raporları İç Kontrol Mali Raporlar Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

7 Entegrasyon Modeli SGB.net SGB.net Telekom TEDAŞ KİK Say2000i E-bütçe
ASKİ Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

8 Planlama Aracı Stratejik Plan Mali Planlar Performans Programı
Raporlar Mali Planlar Performans Programı Stratejik Plan Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

9 Uygulama Aracı A B C D E Performans Bütçe Sonuç odaklılık
Mali disiplin Şeffaflık Denetim Optimum kaynak dağıtımı Kaynak kullanımında etkinlik B Harcama Yönetimi C Taşınır Mal Yönetimi D Alacak Takibi E Ödenek Gönderme Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

10 Harcama Yönetim Modülü
Rol Dağılımı e-Bütçe Maliye SGB.net Harcama Yönetim Modülü say2000i Bütçeleme Teklif Tasarı Kanun İşlemler Taahhüt Onay Teklif Karar Sözleşme Tahakkuk Teslim Muayene Kabul Hakediş Ödeme Ödeme Emri Ön Mali Kontrol Hak Sahipliği Belge Düzeni Muhasebe Gider Kaydı Vezne İşlemleri Muhasebe Kontrolleri e-Denetime imkan sağlanmıştır. Uygulama birliği gerçekleştirilmiştir. Gider süreçleri kısaltılmış ve kolaylaştırılmıştır. Belge düzeni elektronik ortamda oluşturulmuştur. Bilgiye erişilebilirlik artırılmıştır. Birimler arası harcama karşılaştırmaları yapılmıştır. Fiyat ve ürün mukayesesi yapılmıştır. Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

11 e-fatura Uygulaması say2000i
Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

12 Denetim ve Kontrol Aracı
Ön Mali Kontrol Faaliyet Raporları İç Kontrol Dış Denetim Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009

13 Kamuda İLK’ler Bedelsiz Kullanım İmkanı
ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi Performans Esaslı Bütçeleme Performans Programı Elektronik Ortamda Yatırım Bütçesi Bakanlık Taşınır Envanteri E – Fatura Entegrasyonu Elektronik Ortamda Yayın Talebi Kamuda Ortak Süreç Yönetimi Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009


"MALİYE SGB.NET Maliye Bakanlığı- SGB-Bilgi Paylaştıkça Çoğalır-2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları