Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM PROGRAMLARI
MERVE YENİSAN ŞENGÜL ORUÇ MÜGE ÇOLAK EĞİTİM FAK.SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM A

2 İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN EĞİTİM PROGRAMLARI
Beden Eğitimi Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı Bilişim Teknolojileri Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Düşünme Eğitimi Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programı Fen ve Teknoloji Dersi(4-5.Sınıflar) Öğretim Programı

3 … Fen veTeknoloji Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programı
Görsel Sanatlar Dersi(1-8.Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu Halk Kültürü Dersi(6. Sınıf) Öğretim Programı ve kılavuzu Halk Kültürü Dersi(7. Sınıf) Öğretim Programı ve Kılavuzu Halk Kültürü Dersi(8. Sınıf) Öğretim Programı ve Kılavuzu

4 Hayat Bilgisi Dersi(1-3.Sınıflar) Öğretim Programı
İngilizce Dersi(4-8.Sınıflar) Öğretim Programı ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı Matematik Dersi(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı Matematik Dersi(6-8.Sınıflar) Öğretim Programı Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu

5 … Müzik Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı
Sanat Etkinlikleri Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı Satranç Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı Sosyal Bilgiler Dersi(4-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Klavuzu Sosyal Bilgiler Dersi 6 ve 7. Sınıflar Öğretim Programı ve Klavuzu Spor Etkinlikleri Dersi(1-8 Sınıflar) Öğretim Programı

6 … T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu
Tarım Dersi(6-8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu İlköğretim Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı Türkçe Dersi(1-5. Sınıflar) Öğretim Programı Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi (8. Sınıf) Öğretim Programı

7 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI
GENEL AMAÇLAR 1. İyi duruş alışkanlığını kazanır. 2. Sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar kazanır. 3. İş birliği içinde çalışma, birlikte davranma alışkanlığı kazanır. 4. Sosyal gelişimini sağlayan tavır ve alışkanlıklar kazanır. 5. Vücut sistemlerini güçlendirir ve geliştirir. 6. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirir. 7. Sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını sportif faaliyetler ile değerlendirmeye istekli olur.

8 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI-AMAÇLARI-
1. Hesaplamaları (deneysel, matematiksel vb.) yapmak için uygun teknolojiyi seçerek problemleri çözer. 2. Yaş seviyesine uygun günlük kullanım esnasında karşılaşılabilecek donanım ve yazılım sorunlarını belirlemek ve çözmek için strateji geliştirir. 3. Bütün bir problemi bileşenlerine ayırır. 4. Problem çözme süreci esnasında kullanmak için bir plan tasarlar, takip eder ve gerekli olduğunda planda düzenlemeler yapar. 5. Ana kavramlarla bağlantısı olan farklı soru tiplerini kullanır. 6. Tanımlanmış bir probleme Bilişim Teknolojileri çözümlerini uygular. 7. Problemin doğasını dikkate alır ve beklenen çıktıların açık tanımlarını gösteren raporlar üretir. 8. Problem çözme durumunda veriyi organize etmek ve göstermek için Bilişim Teknolojileri’ni kullanır. 9. Sonuçları 9. Sonuçları desteklemek ve sunmak için teknolojiyi kullanır. 10. Problemi çözerken teknolojiyi kullanmak için eylem planını açıkça ifade eder. 11. Eylem planını başarmak için kullanılan uygun materyalleri ve araçları tanımlar. 12. Sonuçları ve olasılıkları test etmek için tablolama ve grafikleme teknolojilerini kullanarak veriyi düzenler.

9 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI-AMAÇLARI-
1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 2. Öğrencilerin gelecekteki hayatlarına ışık tutarak bireylerin, beklenen nitelikleri geliştirmesini hedefler. 3. Bilginin artmasını, kavramların anlaşılmasını, değerlerin oluşmasını ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 4. Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alış verişi yapmaya özendirir. 5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu birer birey olarak yetişmesini amaçlar. 6. Millî kimlikle birlikte evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. 7. Öğrencilerin, kendi dinî ve ahlaki, örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler. 8. Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bir birey olarak yetişmesini önemser. 9. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlamayı amaçlar. 10. Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimler kazanması ve çevreyle iletişim kurması hedefini gözetir. 11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır. 12. Periyodik olarak öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme-öğretme süreçlerinin akışı içerisinde onların değerlendirmesinin yolunu gösterir

10 DÜŞÜNME EĞİTİMİ ÖĞRETİM PROGRAMI-AMAÇLARI-
1. Düşünme eylemi üzerine düşünmeleri, 2. Kendi düşünme yollarının farkına varmaları, 3. Düşünmenin geliştirilebilen bir beceri olduğunun farkına varmaları, 4. Farklı düşüncelere saygı duymaları, 5. Düşünürken millî, manevi ve evrensel değerleri gözetmeleri, 6. Kuşku, güven, ısrar, merak, dikkat ve sabrı düşünme sürecinde bir değer olarak kabullenmeleri, 7. Ne bildiğinin ve ne bilmek istediğinin farkında olmaları, 8. Düşüncelerini aktarırken dili doğru ve özenli bir biçimde kullanmaları, 9. Kendini, dünyayı ve bilgiyi sorgulayarak sağlıklı değerlendirmeler yapmaları, 10. Tartışma kültürlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


"İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları