Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
PROGRAM GELİŞTİRME CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT, AND EVALUATION Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 Müfredat Programı (Syllabus, Curriculum)
Müfredat programı, bir eğitim kurumunun ders programıdır. Ders programı, bir öğretmenin yapacağı faaliyetlerdir... Öğretmenin başarılı olması için kullanacağı yöntemler, teknikler, öğretim ilkeleri ve öğretmenlere öğütlerdir..

3 ". öğrenme, öğrencilerin doğrudan yaşamaları ve deneyimleriyle olur
"...öğrenme, öğrencilerin doğrudan yaşamaları ve deneyimleriyle olur ... ‘öğrenme deneyimi' ders içerikleriyle aynı olmayabilir... [Ders programı] ... eğitsel hedeflere ulaşmak için okul tarafından planlanan ve yönetilen öğrencilerin her türlü öğrenmeleridir." (Tyler, 1949)

4 “ Eğitilmiş olmak, sedece belirlenmiş bir hedefe varmak demek değildir; birçok yoldan giderek o hedefe varmaktır.”

5 Ders programı planlama adımları
Durumu analiz etme Hedefleri belirleme Öğretme-öğrenme programı yapma Programı yorumlama ve uygulama Ölçme ve değerlendirme

6 Ders programının unsurları
Hedefler İçerik (muhteva) Yöntemler Değerlendirme

7 Program ve Öğretim “Ders programı, ‘öğretim için planlanmış faaliyetler sistemi' ve öğretim de ‘faaliyete konmuş planlar sistemi’dir. “Esas olarak ders programı, öğretmenlerin yaptıklarının bir sonucu olarak okulda çocuklara ne olacağını gösterir. "

8 Okul, eğitsel deneyimlerin yaşandığı eğitim kurumudur
Hangi bilgi öğrenmeye değerdir? Niçin değerlidir? Bu bilgi nasıl kazanılır veya yaratılır? Nerede öğretilmelidir? Ne zaman öğretilmelidir? Kim tarafından öğretilmelidir?

9 Ders programı hazırlarken cevaplanacak temel sorular
1) Kim eğitilecektir? 2) Eğitimin hedefleri ne olacaktır? 3) Eğitimin içeriği ne olacaktır? 4) Eğitimin içeriği öğrenci merkezli mi, toplum merkezli mi, ders (konu) merkezli mi yoksa başka bir faktöre göre mi belirlenecektir? 5) Hedefler nasıl formüle edilmeli ve değerlendirilmelidir? 6) Ders programının alternatifleri olmalı mıdır?

10 7) Çocukların etkili deneyimler yapmaları ve başarılı olmaları için hangi sistem ve materyaller kullanılmalıdır? 8) Ders programının düzenlenmesi ve geliştirilmesinden kim sorumlu olmalıdır? 9) Öğretim yöntemlerini belirlemeden kim sorumlu olmalıdır? 10) Program değerlendirmeyi kim yapmalıdır?

11 Ders programı ve öğretim arasındaki ilişki
Toplum Felsefe Bilgi Ders Programı Kişilik Öğretmen Öğretim (Metod) Yetenekler eğitim geçmişi İlgiler Öğrenci

12 Ders programı ve öğretim arasındaki ilişki
Ders programı, toplumsal yapıya ve felsefesine uygun olmalıdır. Öğretmenler programı öğretim stratejileri haline getirmelidir. Öğretmenlerin kişiliği ve yetenekleri, onların program içeriğini öğrenci öğrenmesine çevirmesini etkiler. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, onların öğrenmelerini etkiler.

13 Başarılı programlar iyi hazırlık ve planlama gerektirir.
Eğitimciler ders programı yaparken iki temel hata yaparlar: Ya herşeyi olduğu gibi bırakırlar, Ya da ihtiyaçlarının çok üstünde mükemmel bir program yaparlar. Ders programı yapanlar, öğrenciye, okula ve topluma uygun kültürel ögeleri programa eklemelidirler.

14 PROGRAM UNSURLARI Hedefler – Ne yapılmalı?
Ders konuları – Hangi dersler ve içerikleri ne olmalı? Metod ve öğretim düzenlemesi – Hangi öğretim stratejileri, kaynakları ve faaliyetler kullanılacak? Değerlendirme – Sonuçları ölçmede hangi yöntem ve araçlar kullanılacak?

15 PROGRAM GELİŞTİRME CURRICULUM DEVELOPMENT
yaklaşımlar

16 Program geliştirmede temel sorular
Okul, hangi eğitsel hedeflere ulaşmalıdır?

17 Program geliştirmede temel sorular
Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere hangi eğitsel deneyimler sağlanmalıdır?

18 Program geliştirmede temel sorular
Bu eğitsel deneyimler etkili olarak nasıl düzenlenmelidir?

19 Program geliştirmede temel sorular
Bu belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı veya ne kadar ulaşıldığı nasıl belirlenecektir?

20 Program Geliştirme İşlemi
Eğitim Felsefesi Genel hedefler Öğretimsel hedefler Ayrıntılı öğretim hedefleri ve ürünler Görev analizi ve içerik belirleme Öğrenme faaliyetleri

21 Eğitim Felsefesi Programı hazırlayan kişilerin felsefi görüşleri, okulun ve öğretimin hedeflerini belirlemede en büyük öneme sahip faktördür.

22 Öğrencinin ihtiyaçları
Bilişsel gelişim Dil gelişimi Psiko-sosyal gelişim Ahlaki/duygusal gelişim Girmek istediği meslek

23 Öğrenciler hakkında bilgi toplama
Program yapanlar öğrenci sayısına, yaşlarına, cinsiyetlerine,sosyoekonomik durumlarına, etnik kökenlerine, aile özelliklerine, ilgilerine, yeteneklerine, başarılarına ve kişisel hedeflerine dikkat etmelidir. Bunun için resmi kayıtlar, mülakat, gözlem ve anketler yapmalıdır.

24 Maslow’un İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi
Kendini gerçekleştirme Kendine saygı gösterme Sevme ve aidiyet Güvenlikte olma Fizyolojik

25 Toplumun ihtiyaçları Okur-yazarlık Mesleki beceriler
Sosyal düzen ve ahlak Kişilerarası ilişkiler Kültür ve değerler aktarma Yaratıcılık ve yenilik

26 Program deseni modelleri
Belli bir felsefeye dayanan bazı program hazırlama modelleri vardır. Bunların en klasik olanı Tyler tarafından 1949 yılında ileri sürülmüştür.

27 Tyler’ın Program Modeli
Okul hangi eğitim amaçlarına ulaşmak istiyor? Bu amaçlara ulaşmak için hangi eğitim faaliyetleri yapılmalıdır? Bu eğitsel faaliyetler etkili olarak nasıl düzenlenecektir? Bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl belirlenecektir?

28 Tyler modelinde dikkat edilecek hususlar
Öğretilecek bilgi ve becerinin doğası ve yapısı Toplumun ihtiyaçları Öğrencinin ihtiyaçları Bilgi Toplum Öğrenci

29 TABA MODELİ İhtiyaçların belirlenmesi Hedefleri yazma İçerik seçme
İçerik düzenleme Öğrenme tecrübeleri seçme Öğrenme yaşantıları düzenleme Değerlendirme

30 Program yapma aşamaları
Bir program komitesi kurun. Program yaparken kullanılacak bilgileri toplayınız. Okulun felsefesini ve amaçlarını belirleyiniz. Programın amaçlarını belirleyiniz. Programı yapınız. Programı uygulayınız ve değerlendiriniz.

31 Eğitim Programı Kalıpları
Geniş alan programı–dil bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinde geniş konu alanlarında yapılır. Çekirdek program–Türkçe, Tarih,Fen Bilimleri gibi temel derslerden oluşur. Tek tek ders programı–her ders saatinde ayrı ayrı dersleri programlayıp işleme

32 KONU MERKEZLİ (SUBJECT-CENTERED) PROGRAMLAR
ÖĞRENCİ MERKEZLİ (LEARNER-CENTERED, Child-centered) PROGRAMLAR PROBLEM MERKEZLİ PROGRAMLAR

33 Faaliyete Dayalı (Activity-Based) Programlar
Özellikle çocuk oyunlarına ve spora dayalı faaliyetlerin programlarını yaparken kullanılır. Faaliyet kategorilere dayanır, özellikle tekrar ve beceriye dayanan işler programlanır.

34 Öğrenci Merkezli (Student-Centered) Programlar
Macera eğitimi—tek tek veya grup halinde öğrenciler ciddi bir problemi çözmeye çalışırlar. Öğrencilerin kendilerini tatmin etmek ve başarılı olmak için belli programlara katılmasıdır.

35 Öğrenci merkezli programlar
Öğrencilere Sosyal ilişkiler Macera Duygusal rahatlama Bedensel zindelik Öz disiplin Kendini ifade etme gücü kazandırır.

36 Geleneksel eğitimin işleyişi
Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler Her öğrenci aynı yolu izler Şimdiki durum Yol (eğitim) UlaşılacakHedef

37 Yeni eğitimin işleyişi
Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler Her öğrenci farklı bir yol izler Şimdiki durum Yol (eğitim) UlaşılacakHedef


"Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları