Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kasım 2009 Ziraat Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kasım 2009 Ziraat Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kasım 2009 Ziraat Fakültesi

2 28 ÖĞRENİM ÇIKTILARI (LEARNING OUTCOMES): Öğrenim çıktıları, saydam bir yükseköğretim sisteminin ve sistem içinde tanımlanan derecelerin temel yapı taşlarıdır. Seviye tanımlayıcılarının yol göstericiliğinde, her bir kademe için öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin; ne bileceğini, ne kavrayabileceğini ve ne yapabileceğini ifade eden çıktılardır. ÖL, L, YL, D

3 42 LİSANS 1. Belli bir alanda genel ortaöğretimde kazanılan bilgi beceri ve yetkinlikler üzerine inşa edilmiş ve kendi alanının en yeni bilgilerini içeren ders malzemeleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak ve kullanabilmek. 2. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileriyle birlikte geniş bir alandaki kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemler ile değerlendirebilmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz etmek için kullanabilmek; kendi alanındaki sıradan problemlerin dışında kanıta ve araştırmalara dayalı öneri ve tartışmalar yapabilmek, 3. Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına alanları ile ilgili ya da toplumsal konularda açıklamalar yapabilmek, onları bilgilendirmek ve onlara düşüncelerini, problemleri ve çözümlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek,

4 45 4. Öğrenmeyi öğrenme becerilerinde kazandıkları düzey ile bağımsız olarak ileri çalışmaları sürdürebileceğini göstermek, 5. Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak karar verebilmek, 6. Alanındaki kişi ve grupların mesleki gelişimine yönelik çalışmaları planlayıp yönetebilmek, 7. Alanındaki bilgileri izleyip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak, 8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak; 9. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak

5 50 YÜKSEK LİSANS 1.1. Lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip olmak, 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilmek ve bu bilgileri bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile uygulayabilmek, 3. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü aktarabilmek, 4. Bağımsız olarak kendi başına, bir problemin kurgulanmasından başlayarak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları uygulamak ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilmek,

6 53 5.Mesleki faaliyet ve projelerde öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek, 6.Çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirmek ve gelişmesine katkıda bulunabilmek, 7. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak, 8. Mesleğinin gerektirdiği; bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak; 9. Kendi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme, öğretme ve denetleme yeterliliğine sahip olmak; 10. Alanlarında, özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek

7 Bitki Koruma Bölümü Öğrenme Çıktıları Bitki Koruma Bölümünden Mezun Olan öğrenciler: 1. Bitki Koruma Bölümü ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir, Hastalık, Zararlı ve Yabancı otları tanıma 2. Analitik problemleri formüle edebilir, Tarımsal alanda oluşan yukarıdaki sorunları tanılama yönünde analitik çözüm üretebilir. Hastalık, Zararlı ve yabancıotları tanılamak için gerekli kaynakları kullanabilir. Söz konusu etmenlerin sorun yaratıp, yaratmayacağını analiz edebilir. 3. Karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik olarak, amaca uygun gerekli verileri tanımlayabilir ve toplayabilir Oluşan sorunu gidermek için mücadelenin gerekip gerekmediğine karar verebilir. Karar sonucunda sorun etmenlere karşı en uygun savaşım yöntemini seçebilir (Kimyasal, biyolojik kültürel önlemler vb.)

8 4. İlgi alanında karşılaşılan problemlerin analizinde mevcut ileri teknolojilerinden de yararlanarak uygun yöntemleri kullanabilir. Yukarıda sorun olarak vurgulanan etmenleri klasik yöntemlerle tanılayamazsa, moleküler yöntemleri kullanarak çözüme ulaşabilir. 5. Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerini çözümüne yönelik olarak problemi ve kapsamını tanımlayabilir mevcut olanakları/imkanları değerlendirebilir, alternatif çözümler üretebilir, amaca en uygun çözümleri seçebilir Zararlı etmenlere karşı uygulanacak ilaçları belirleyerek reçete yazabilir 6. Gerek ilgi alanındaki ve gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak profesyonel düzeyde eleştirisel ve analitik iletişim kurabilir 7. Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için takip edilmesi gereken yöntemleri uygulayabilir. Yabancı dilde yazılmış konu ile ilgili kaynakları inceleyebilir.????

9 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Örnek Dersler Böcek Ekolojisi Böcek Ekolojisi ile ilgili kavramları öğrenme Böceklerin cansız çevre ile ilişkilerini anlayabilme Böceklerin canlı çevre ile ilişkilerini anlayabilme Canlı organizmaların birbirleri ile olan ilişkilerini kavrama Zararlı ve yararlı organizmalar arasındaki ilişkiyi kavrama Populasyon kavramı Komunite kavramı

10 DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Örnek Dersler Meyve ve Bağ Zararlıları Meyve ağaçlarındaki zararlı böcekleri tanıyabilir Böceklerin biyolojilerini öğrenebilir Böceklere karşı kullanılacak mücadele yöntemlerini bilir (Kültürel önlemler, Kimyasal savaş, Biyolojik mücadele vb.) Zararlılara karşı kullanılacak ilaçları bildiğini gösterebilir. Bu zararlılara karşı reçete yazabilir.


"BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kasım 2009 Ziraat Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları