Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Modeli : Çoklu Zeka

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Modeli : Çoklu Zeka"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Modeli : Çoklu Zeka
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Öğretim Modeli : Çoklu Zeka Recep ÖZKAN İşletme Doktora ( )

2 Çoklu zekanın amacı, her öğrencinin kendi özelliklerini en iyi ve de en olumlu biçimde kullanıp var olan potansiyelini keşfetmesini sağlamaktır.

3 GARDNER zekayı, Problem çözme ve farklı çözüm yolları üretebilme kapasitesi, Yaşadığı topluma değerli kültürel ürünler katma gücü olarak tanımlamaktadır.

4 Çoklu zeka kuramı; Zekanın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürer. Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar.

5 Zekanın gelişiminde destekleyici ve engelleyici çevresel etkenler :
Ailesel faktörler Coğrafi faktörler Kaynaklara ulaşım şansı Tarihsel, kültürel faktörler Durumsal faktörlerdir.

6 Zeka Türleri

7 Müzik Zekası Çevredeki seslerden anlam çıkarma,
Ses tonundan duygu durumunu kestirme, İnsan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlı olma yeteneğidir. (Şarkıcı, Besteci, Müzik Öğretmeni, Tiyatrocu)

8 İçsel Zeka İnsanın kendi duygularını, duygusal tepkilerinin derecesini, kendi öz benliğini anlama ve başkalarına ifade etme yeteneğidir. (Sanatçı, Din Adamı, Sosyal Hizmet Uzmanı)

9 Sözel Zeka Soyut ve simgesel düşünme ile, kavram oluşturma, dilbilgisi, şiir, hikaye yazma ve mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir. (Yazar, Şair, Öğretmen, Gazeteci, Politikacı, Avukat)

10 Doğa Zekası Bölgesel yada küresel çevre değişikliklerini açıklama, ev hayvanları, doğa hayatı, bahçe ve park ilgisi, teleskop yada mikroskop kullanarak doğayı çekme davranışlarını kapsar. (Ziraat Mühendisi, Arkeolog, Biyolog, Çevre Bilimci)

11 Görsel-Uzamsal Zeka Görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir. Bu zekaya sahip olan insanlar, renge, çizgiye, şekle, biçime, uzaya ve bu olgular arasındaki ilişkilere karşı aşırı duyarlıdırlar. (Ressam, Fotoğrafçı, Mimar, Gezgin)

12 Bedensel Zeka Vücudunu kullanarak, oyun oynayarak yada yeni bir ürün yaratarak duygularını ifade etme yeteneğidir. (Atlet, Dansçı, Aktör, Cerrah)

13 Sosyal Zeka Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde, işbirliği içerisinde çalışma yeteneğidir. (Öğretmen, Psikolog, Politikacı, İşadamı)

14 Mantık-Matematiksel Zeka
Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma yeteneğidir. (Bilim İnsanı, Mühendis, Matematikçi, Muhasebeci)

15 Çoklu zeka kuramının okullarda uygulanması çocukların üstün olan yönlerini ortaya çıkaracak ve bu yönlerini geliştirip kuvvetlendirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca diğer zeka türleri de gelişecektir.

16 Recep ÖZKAN İşletme Doktora (070674001)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersi Teşekkürler Recep ÖZKAN İşletme Doktora ( )


"Öğretim Modeli : Çoklu Zeka" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları