Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım."— Sunum transkripti:

1 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım

2 Adaylık Sürecinde AB Mali Yardımları I.Katılım Öncesi Mali Yardım (Hibeler) II.Topluluk Programları - Eğitim ve Gençlik - 7.Çerçeve Programı - Kültür Programı - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı (CIP) III. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

3 3 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Türkiye’nin Eğitim ve Gençlik Programlarına Dahil Olması 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke 2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi Ağustos 2003, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Kurulması 1 Nisan 2004 programlara tam katılım

4 4 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Programa Katılan Ülkeler AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre Aday Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan

5 AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARINDA TÜRKİYE Mil y on € Gençlik Progamı Almanya 9,58,1 Fransa 7 İngiltere 6,93 Türkiye 5.inci Hayatboyu Öğrenme Programı Almanya 97 Fransa 85 İ talya 82 İspanya 77 İngiltere 70 Po lonya 63 49 T ü rk iye 7.inci Mil y on € Polonya 6,95

6 Avrupa Birliği İlerleme Raporları 2004 - “Ulusal Ajans personel ve alt yapıya ilişkin uygulama kapasitesini geliştirmiş olup Programların uygulanmasına yönelik ilk deneyimler oldukça tatmin edicidir.”2004 T.İ.R.- “Ulusal Ajans personel ve alt yapıya ilişkin uygulama kapasitesini geliştirmiş olup Programların uygulanmasına yönelik ilk deneyimler oldukça tatmin edicidir.” Leonardo da Vinci, Socrates ve Gençlik programlarına son derece başarılı bir şekilde katılmaktadır bu programlar öğrenciler ve genç profesyoneller arasında büyük ilgi görmüştür2005 T.İ.R.- “Eğitim ve öğretim alanında Türkiye, Nisan 2004 ayından bu yana Topluluğun Leonardo da Vinci, Socrates ve Gençlik programlarına son derece başarılı bir şekilde katılmaktadır. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen bilgilendirme kampanyalarının da desteğiyle, bu programlar öğrenciler ve genç profesyoneller arasında büyük ilgi görmüştür. 2004 yılında zaten önemli bir şekilde artış kaydeden başvuru sayısı 2005 yılında daha da yükselmiştir.”

7 Türkiye İlerleme Raporlarında Programlar ve Başkanlık 2004 İlk deneyimler oldukça tatmin edicidir. 2005 Başvuru sayıları ile baş edebilmek için yönetim kapasitesini takviye etmelidir 2006 Başarılı bir katılım vardır. UA’ın daha fazla güçlendirilmesi ve prosedürlerin azaltılması yararlıdır. 2007 Eğitim ve gençlik alanlarında iyi bir ilerleme kaydedilmiştir. Yararlananları artırmak için ek kaynak tahsis edilmiştir. 2008 UA güçlü ve etkin bir yönetim sergilemiştir. 2009 Başvurular mevcut bütçeyi büyük oranda aşmaktadır. Geniş bir coğrafi dağılım sağlanmıştır.

8 Türkiye İlerleme Raporlarında Programlar ve Başkanlık 2010 Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Eylem programları mevcut bütçeyi oldukça aşan hibe başvuruları almaya devam etmektedir. 2009 yılında 1200’den fazla proje başvurusu yapılmış ve 10.000’den fazla bireysel hareketlilik finanse edilmiştir. 2011 Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Eylem programlarına duyulan ilgi ve katılım büyük oranda artmaya devam etmiştir. 2010 yılında bireysel program yararlanıcılarının toplam sayısı 37.000’den fazla olmuş ve yararlanıcılarla 63,4 milyon avro tutarında 1428 hibe anlaşması imzalanmıştır. Bütçelendirilmiş mali katkının yanı sıra, daha fazla başvuruya destek verilmesi amacıyla, Türkiye AB tarafından tahsisine, kendi bütçesinden 9,3 milyon avro ilave yapmıştır.

9 9 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programına Geçiş 1995-1999 I. Dönem 2000-2006 II. Dönem 2007-2013 III. Dönem (Hayatboyu Öğrenme) “Kişisel, toplumsal, sosyal ve/veya istihdama yönelik bir perspektif ile bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca gerçekleştirilen tüm öğrenme faaliyetleri” ni içeren program olarak tanımlanmaktadır.”

10 10 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları (Milyar €)

11 11 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Program 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar

12 12 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Sektörel Programı Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

13 Leonardo da Vinci Ortaklıklar Hareketlilik Hazırlık Ziyaretleri Yenilik Transferi Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri

14 14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci 2011 Bütçesi Leonardo FaaliyetiBütçe (€) Bütçe + Ulusal Katkı (€) Hareketlilik11.150.00013.000.000 Yenilik Transferi4.300.000 Ortaklık1.250.0001.650.000 Haz. Ziy.200.000 TOPLAM16.900.00019.150.000

15 15 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci 2011 Bütçe Dağılımı

16 16 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2011 yılı Kabul Sayıları

17 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİZ


"Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Genel Tanıtım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları