Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus"— Sunum transkripti:

1 Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus

2 AB Eğitim ve Gençlik Programları
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları (2000–2006) Sokrates (Genel Eğitim) Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) Gençlik 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle yeni bir döneme girmiştir yılı sonuna kadar 7 yılı kapsayan 2 program halinde devam edecektir. Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP–Genel Eğitim) Youth In Action Programların tümü Ulusal Ajans tarafından koordine ediliyor. Ulusal Ajans :

3 AB Eğitim ve Gençlik Programları
27 AB üyesi ülke EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilecektir.

4 Hayatboyu Öğrenme Programı
Amaçlar: Bilgi toplumuna dönüşüm sağlamak İş imkanlarını artırmak Sosyal bütünlüğü geliştirmek Çevrenin korunmasını sağlamak Kalite referansına ulaşmak Öğretim sistemleri arasında değişim ve işbirliğini güçlendirmek

5 Hayatboyu Öğrenme Programı
Genel ve mesleki eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Bütçesi: Euro

6 Hayatboyu Öğrenme Programı Alt Programları
Comenius (Üniversite öncesi okul eğitimi) Erasmus (Yükseköğretim) Leonardo Da Vinci Programı (Mesleki Eğitim) Grundtvig (Yaşam boyu öğretim)

7 Ortak Konulu (Transversal) Program
Politika Geliştirme Dil Öğrenme Bilgi Teknolojileri Örnek Uygulamaların Yaygınlaştırılması

8 Jean Monnet Programı Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları
Avrupa Kuruluşları

9 ERASMUS PROGRAMI

10 Erasmus Nedir? Yükseköğrenimde öğrenci ve öğretim elemanı odaklı LLP/Erasmus programı. Amacı, Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini arttırmak, yüksek öğretim kurumları arası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir.

11 Erasmus Eylemleri Öğrenci Değişimi – (Student Mobility) – 290 milyon € (2007) Eğitim Amaçlı Değişim (Study) Yerleştirme (Placement) Personel Değişimi – (Staff Mobility) – 21 milyon € (2007) Ders Verme Amaçlı Değişim (Teaching Assignment) Personel Eğitimi (Staff Training) Değişimin Organizasyonu – (Organization Mobility) – 28 milyon € (2007) Yoğun Dil Kursları – EILC – 1.5 milyon € (2007)

12 Yoğun Programlar (Intensive Programs) – 7.8 milyon € (2007)
Erasmus Eylemleri Yoğun Programlar (Intensive Programs) – 7.8 milyon € (2007) Çok Taraflı Projeler (Multilateral Projects) – 11 milyon € (2007) Müfredat Geliştirme Projeleri (Curriculum Development Projects) Üniversite-Sanayi İşbirliği (Cooperation between Universities and Enterprises ) Yükseköğretim Modernleştirilmesi (Modernisation of Higher Education) Sanal Kampüsler (Virtual Campuses) Uzmanlık Ağları (Networks)

13 Öğrenci Değişimi: Eğitim Amaçlı Değişim (Study)
Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde eğitim imkanı ve desteği sağlar. Üniversitelerarası sözleşmeler (Inter-institutional Agreements)* çerçevesinde 3-12 ay arası gerçekleştirilebilir. * Yeni Erasmus döneminde ( ) “ Bilateral Agreements “ yerine “Inter- institutional Agreements” kullanılacaktır.

14 Öğrenci Değişimi: Yerleştirme (Placement)
Öğrencilere; önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde staj imkanı ve desteği sağlar. (Stajın zorunlu olduğu Fakülte/Bölüm/Yüksekokul öğrencileri yararlanabilir) Yerleştirme bir öğrencinin başka bir ülkede ortak bir işletme, eğitim merkezi, araştırma merkezi veya benzer bir organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirme aktivitesi; üniversiteler bireysel veya konsorsiyumlar olarak Ulusal Ajansa başvurusu ile gerçekleştirilir. * Üniversite ile ev sahibi kuruluş arasında ikili sözleşme yapılması zorunlu değildir.

15 Öğrenci Değişimi: Yerleştirme (Placement)
Üniversite ve ev sahibi işletme arasında yapılan “Placement Contract” (Yerleştirme Sözleşmesi) çerçevesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için staj süresi 3-12 ay, önlisans öğrencileri için ise minimum 2 haftadır. Öğrenci yerleştirmede en az 2. sınıf öğrencisi olma koşulu aranmamaktadır. Ayrıca yerleştirme aktivitesinin gerçekleştirilmesi için “Eğitim Anlaşması” ve “Kalite Güvencesi” belgeleri hazırlanacaktır. Eğitim amaçlı değişim ve yerleştirme, aralarında zaman boşluğu olmaması koşulu ile birlikte gerçekleştirilebilir.

16 ERASMUS Öğrencilere Neler Kazandırıyor?
Kariyer planlama olanağı Çok kültürlü ortamda ders alma Yabancı dilinizi geliştirme Eğitim sonrası iş-mesleki bağlantılar Değişik kültürleri tanıma Uluslararası arkadaşlıklar Özgüven kazanma

17 Personel Değişimi : Ders Verme (Teaching Assignment)
Diğer bir Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde, üniversitenin resmi müfredatı içinde yer alan dersleri misafir öğretim elemanı olarak vermek isteyen öğretim elemanlarına destek sağlar. Öğretim elemanı en az 5 saat ders vermek zorundadır. Üniversitelerarası sözleşmeler “Inter-institutional agreements” çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Maksimum ders verme süresi 6 haftadır. Öğretim elemanı için yurtdışına gitmeden önce değişimin amacı, öğretim programının içeriği ve beklenen sonuçları kapsayan “Teaching Program” hazırlanacaktır.

18 Personel Değişimi: Personel Eğitimi (Staff Traınıng)
Akademik ve idari personelin eğitim alma ve verme amaçlı işletmelerde bulunması (Seminer, workshop, kurs, konferans, staj, kısa süreli görevlendirilme) Akademik ve idari personelin eğitim alma ve verme amaçlı partner üniversitede bulunması (Inceleme ve çalışma ziyareti ) Üniversitelerarası sözleşmeler “Inter-institutional agreements” çerçevesinde en az 1 hafta en fazla 6 ay için gerçekleştirilebilir. Giden akademik ve idari personel için “Working Program” hazırlanacaktır.

19 Yoğun Programlar: Intensive Programs
Yoğunlaştırılmış Programlar (Intensive Programs) yüksek öğretim kurumlarından öğrenci ve öğretim elemanlarının bir araya geldiği, aktif sınıf ortamında işlenen kısa süreli ders programlarıdır. Burada amaçlanan; öğrenci ve öğretim elemanlarına çok uluslu bir grupta birlikte çalışmakla, tek bir kurumda mevcut olmayan özel öğrenme ve öğretme metotlarından faydalanmalarına imkan tanımak ve çalışılan akademik konuda yeni bakış açıları kazandırmaktır. Yoğunlaştırılmış Programlar (Intensive Programs) en az 2 hafta (10 işgünü) ile en fazla 6 hafta süre ile düzenlenebilir. En az 3 farklı ülke ve en az 10 yabancı öğrenci katılımı zorunludur. Yoğunlaştırılmış Programlar (Intensive Programs) başvuruları daha önce Avrupa Komisyonuna doğrudan yapılmaktaydı, bu dönemde başvurular Ulusal Ajans’a yapılacaktır. (30 Mart 2007)

20 2007-2008 Erasmus Değişim Programı
Erasmus University Charter - Üniversite’nin Life Long Learning / Erasmus Programına “GİRİŞ BİLETİ” * Öğrencilerin Seçimi EILC Başvuruları Öğrenci Başvuruları Öğrenim Sözleşmeleri Akademik Tanınma Belgeleri Lojistik Hizmetler - Pasaport - Vize İşlemleri - Sigorta - Barınma - Hibe Transfer İşlemleri * Bu bilet olmadan program işlev kazanamaz

21 2007-2008 Erasmus Değişim Programı
Öğrencilerin Seçimi Not Ortalaması Lisans 2.00/4.00 70/100 Lisansüstü 2.5/4.00 75/100 Değerlendirme % 45 Genel Not Ortalaması % 45 Yabancı Dil Bilgisi % 10 Mülakat Notu

22 2007-2008 Erasmus Değişim Programı
Kredi 1 Yarıyıl için 24 – 30 ECTS Başarı Durumu Aldıkları derslerin 2/3 den başarılı olmayan öğrencilere burslarının geri kalan kısmı ödenmeyecek Aylık Hibe % 80 Öğrenci yurt dışına giderken peşin ödenecek % 20 si döndükten sonra ödenecek

23 2007-2008 Erasmus Değişim Programı
Aylık hibe, yaşam standartlarına göre 27 AB ülkesi 4 farklı gruba ayrılarak belirlenmiştir: * 1. Grup ( 300 €) Letonya, Litvanya, Polonya, Slovenya, G.Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Bulgaristan, Romanya 2. Grup ( 400 €) Çek Cum.,Slovakya, Macaristan, Malta, Portekiz, Yunanistan 3. Grup ( 500 €) Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya, Avusturya, Hollanda 4. Grup ( 600 €) Finlandiya, İsveç, Danimarka, İrlanda, Büyük Britanya * Ulusal Ajans tarafından Komisyona önerilen rakamlardır ve henüz kesinlik kazanmamıştır.


"Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları