Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 4-B İŞLEMLERİ Sigortalı ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı

2 6111 SAYILI KANUNA GÖRE 53. Madde
Kanunun sigortalılık hallerinin birleşmesine ilişkin 53. maddesi 6111 sayılı Kanun ile 01/03/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiş, ayrıca 6111 sayılı Kanunla, Kanuna eklenen geçici 33 üncü madde ile 53 üncü maddenin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerin 01/03/2011 tarihinden önceki süreler için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

3 6111 SAYILI KANUNA GÖRE Kanunun 53 üncü maddesi ile 01/03/2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsünde aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde öncelikle (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacaktır. (b) bendi kapsamındaki sigortalılık (a) bendine tabi çalışmanın başladığı tarihten bir gün önce sona erdirilecektir.

4 (A) VE (B) BENTLERİNE TABİ OLARAK AYNI ANDA PRİM ÖDENMİŞ HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi sigortalılığının çakışması nedeniyle (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar 01/03/2011 tarihinden sonra yazılı talepte bulunmak ve 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, (b) bendi içinde prim ödeyebileceklerdir. Ancak (a) ve (b) bendi için ödenecek primlerin toplamı prime esas kazancın üst sınırından fazla olamayacaktır.

5 (A) VE (B) BENTLERİNE TABİ OLARAK AYNI ANDA PRİM ÖDENMİŞ HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ancak, hizmetin değerlendirilmesine ay 30 günü, prime esas kazançlar ise Kanunun 82 inci maddesine göre belirlenen azami kazancı geçemeyecektir.

6 KISMİ SÜRELİ OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SÜRELERDE HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ( eksik gün nedeni 06- Kısmi istihdam), tam süreli çalışmakla birlikte ay içinde puantaj kaydı tutularak kısmi hizmet bildiren ( eksik gün nedeni 07- puantaj kaydı) ile ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanların (eksik gün nedeni 17- Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma) aynı anda Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılık hallerinin bulunması durumunda sadece çakışan süredeki (b) bendine tabi sigortalılıkları iptal edilecektir. Çakışma sürelerinin tespitinde her bir ay için ayrı ayrı değerlendirme yapılacaktır.

7 KISMİ SÜRELİ OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SÜRELERDE HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
Sigortalının ay içindeki (a) ve (b) bentlerine tabi gün sayılarının hesabında ay 30 gün kabul edilecek (b) bendine tabi gün sayısı (a) bendine ilave edilerek hesaplanacaktır. Sigortalının (a) bendine tabi işe girdiği ay içinde işten çıktığı ay için parmak hesabı yapılarak işlem yapılacaktır. Artık güne ait kazançlar sigortalının prime esas kazancına ilave edilecektir.

8 KISMİ SÜRELİ OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SÜRELERDE HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
Ay içinde giriş ve çıkış tarihi bulunmuyorsa kısmi çalışan aylarda (a) bendi kapsamındaki sigortalılık ayın ilk gününden itibaren başlatılacaktır. (b) bendine tabi sigortalılık ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona erdiği günü takip eden günden itibaren başlatılacaktır. (b) bendine tabi sigortalılık ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılığın sona erdiği günü takip eden günden itibaren başlatılacaktır.

9 KISMİ SÜRELİ OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SÜRELERDE HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreleri dışında kalan günleri (b) bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamladıklarından kalan sürelerinde kısmi süreleri olarak (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamayacakları gibi genel sağlık sigortalısı olarak bu süreleri ayrıca tamamlamayacaklardır.

10 KISMİ SÜRELİ OLARAK 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN SÜRELERDE HİZMETLERİN ÇAKIŞMASI
Kısmi süreli çalışanlara ilişkin hizmet çakışmalarında bu Genelge ile düzenlenen hususlar doğrultusunda Genelgenin yayım tarihinden itibaren uygulamaya gidilecek olup, 01/03/2011 tarihinden itibaren kısmi süreli çalışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı sona erdirilenlerin çakışan süreler dışındaki primleri ödemek için talepte bulunmaları halinde, söz konusu aylar (b) bendi kapsamında 30 güne tamamlanıp hizmet süresi olarak değerlendirilebilecektir. Sosyal Güvenlik Destekleme primine tabi sigortalılık hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.

11 TEVKİFATA İSTİNADEN SİGORTALILIĞIN BAŞLATILMASI VE BİLDİRİMİ
Tevkifata istinaden sigortalılıklarının başlatılması için Kuruma yazılı talepte bulunulması halinde, tebliğ de belirtildiği gibi, tevkifat tutarının Kurum hesaplarına intikal etmesi şartıyla, tevkifatın yapıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren sigortalılıklarının başlatılır.

12 TEVKİFATA İSTİNADEN SİGORTALILIĞIN BAŞLATILMASI VE BİLDİRİMİ
01/10/2008 tarihinden sonra ki tarımsal kesintilere istinaden (tevkifat) tescil yapılmamaktadır 01/10/2008 öncesi ziraat odası kaydı dışındaki bir kurum kaydına istinaden Tarım Bağ-Kur tescili yapılan ve 01/10/2008 sonrasında ziraat odasının sonlanması ile Tarım Bağ-Kur sigortalılığı da sonlandırılır.

13 01/10/2008 TARİHİNDEN SONRA ZORUNLU SİGORTALI OLARAK TESCİLİ YAPILAN SİGORTALILARIN PRİMLERİNİN DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilk defa 01/10/2008 tarihinden sonra zorunlu sigortalı olarak tescilleri yapılan ( (4) numaralı alt bendi hariç) ve daha sonraki bir tarihte zorunlu sigortalılıkları son erenlerin isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunmadan prim ödemeye devam etmeleri halinde primlerinin karşıladığı süre ile sınırlı kalmak kaydıyla ödemiş oldukları sürelerin ‘isteğe bağlı sigortalılık süresi’ olarak değerlendirilmesi işlemlerine devam edilecektir.

14 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları