Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVLET MEMURLARININ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVLET MEMURLARININ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI."— Sunum transkripti:

1 DEVLET MEMURLARININ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI

2 18 Aralık 2009 tarihli ve 27436 sayılı Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliği ile devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlamışlardır. 18 Aralık 2009 tarihli ve 27436 sayılı Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliği ile devralınan kamu idarelerinde çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlamışlardır.

3 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve sağlık aktivasyonları Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla halen çalışmakta olunan kamu idareleri tarafından yapılmaktadır. 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve sağlık aktivasyonları Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla halen çalışmakta olunan kamu idareleri tarafından yapılmaktadır. Ekim 2008 aybaşından sonra ilk defa göreve başlayanların işlemleri ise, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde yapılmaktadır. Ekim 2008 aybaşından sonra ilk defa göreve başlayanların işlemleri ise, sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerinde yapılmaktadır.

4 Yararlanma şartlarına ilişkin genel hükümler Söz konusu Tebliğe göre, ilgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler devir tarihi itibari ile aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu Tebliğe göre, ilgili kanunları gereği tedavi yardımları karşılanan kişiler devir tarihi itibari ile aynı hak ve yükümlülükler çerçevesinde sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edeceklerdir.

5 Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun mülga 209 uncu maddesine göre tedavi yardımı yapılan kişiler, 15 Ocak 2010 itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, sağlık yardımları durumlarında değişikliği olacağı tarihe kadar karşılanmaya devam edilecektir. Buna göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun mülga 209 uncu maddesine göre tedavi yardımı yapılan kişiler, 15 Ocak 2010 itibariyle genel sağlık sigortası kapsamına alınmış olup, sağlık yardımları durumlarında değişikliği olacağı tarihe kadar karşılanmaya devam edilecektir.

6 Sigortalının kendisi: Sigortalının kendisi: a) 15/01/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınmaya devam olunanlar ayrıca bir şart aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadırlar. a) 15/01/2010 tarihi itibariyle 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınmaya devam olunanlar ayrıca bir şart aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaktadırlar.

7 b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinli sayılanlar genel sağlık sigortalısı sayılmaması nedeniyle sadece bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre içinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine göre askere gitmesi nedeniyle aylıksız izinli sayılanlar genel sağlık sigortalısı sayılmaması nedeniyle sadece bakmakla yükümlü olduğu kişiler bu süre içinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Askerlik süresi dışındaki aylıksız izin sürelerinde sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir. Askerlik süresi dışındaki aylıksız izin sürelerinde sigortalılar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir.

8 Devir tarihinden önce, 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden ayrılanlardan devir tarihinden sonra yeniden göreve başlayanlar, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş olması kaydıyla ilk tam emekli keseneği kesildiği ay başından itibaren 30 gün beklemeden genel sağlık sigortasından yararlandırılacaktır. Devir tarihinden önce, 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden ayrılanlardan devir tarihinden sonra yeniden göreve başlayanlar, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmiş olması kaydıyla ilk tam emekli keseneği kesildiği ay başından itibaren 30 gün beklemeden genel sağlık sigortasından yararlandırılacaktır.

9 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı almakta iken devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca göreve girmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınanlar göreve girdikleri tarih itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. 5434 sayılı Kanun kapsamında emekli aylığı almakta iken devir tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca göreve girmeleri nedeniyle 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı alınanlar göreve girdikleri tarih itibariyle sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

10 Bakmakla yükümlü olunan kişiler Bakmakla yükümlü olunan kişiler Devir tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar, devir tarihinden sonra da aynı şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler. Devir tarihinde ilgili kanunları gereği bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar, devir tarihinden sonra da aynı şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecekler.

11 Bu Tebliğ kapsamında genel sağlık sigortasına devredilenlerden aylıksız izin kullanan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Bu Tebliğ kapsamında genel sağlık sigortasına devredilenlerden aylıksız izin kullanan sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, bu süre içinde de sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

12 Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler; Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler; Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu uyruklu kişiler, oturma izni almış ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılmaması şartıyla bu madde çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişiler, oturma izni almış ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı sayılmaması şartıyla bu madde çerçevesinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

13 Bunların; Bunların; 1- Oturma izinleri süresince sağlık yardımlarından yararlanacağı için emniyet müdürlüğünden ikamet teskeresi almaları, 1- Oturma izinleri süresince sağlık yardımlarından yararlanacağı için emniyet müdürlüğünden ikamet teskeresi almaları, 2- Sağlık aktivasyonları ve sağlık yardımları kimlik numarası ile yapılabildiğinden, nüfus müdürlüğünden geçici vatandaşlık numarası temin etmeleri, 2- Sağlık aktivasyonları ve sağlık yardımları kimlik numarası ile yapılabildiğinden, nüfus müdürlüğünden geçici vatandaşlık numarası temin etmeleri, 3- Uyruğu bulunduğu ülkeden sosyal güvencesinin olmadığına dair beyan ve taahhüt vermesi, 3- Uyruğu bulunduğu ülkeden sosyal güvencesinin olmadığına dair beyan ve taahhüt vermesi, hallerinde sağlık aktivasyon işlemleri yapılacaktır. hallerinde sağlık aktivasyon işlemleri yapılacaktır.

14 Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişilerden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen geçici vatandaşlık numarası alamayanlar, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinden alacakları “Sağlık Belgesi” ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılır. Sigortalının bakmakla yükümlü olduğu yabancı uyruklu kişilerden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen geçici vatandaşlık numarası alamayanlar, sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerinden alacakları “Sağlık Belgesi” ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılır.

15 Sigortalının eşi Sigortalının eşi Devir tarihinde kurumları tarafından eşinden dolayı bakmakla yükümlü olarak sağlık hizmeti karşılanan kişiler devir tarihinden itibaren sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, gelir veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir. Devir tarihinde kurumları tarafından eşinden dolayı bakmakla yükümlü olarak sağlık hizmeti karşılanan kişiler devir tarihinden itibaren sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları, gelir veya aylık almamaları şartıyla sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilecektir.

16 Devir tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olan ancak sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı için devlet memuru eşi üzerinden sağlık yardımı yapılan kişiler, bundan sonra isteğe bağlı sigortalı olarak kendi sigortalılığından sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Devir tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olan ancak sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı için devlet memuru eşi üzerinden sağlık yardımı yapılan kişiler, bundan sonra isteğe bağlı sigortalı olarak kendi sigortalılığından sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

17 Sigortalının erkek çocuğu, edilir Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan erkek çocuklar, uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmamaları, isteğe bağlı sigortalı olmamaları veya gelir ve/veya aylık almamaları ve evlenmemeleri şartıyla 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edilir.

18 Sigortalının kız çocuğu, Sigortalının kız çocuğu, Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan kız çocukları, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

19 Sigortalının malul çocuğu, Sigortalının malul çocuğu, Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan malul çocuklar, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler. Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan malul çocuklar, durumlarında değişiklik oluncaya kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

20 Sigortalının üvey çocuğu, Sigortalının üvey çocuğu hakkında durumuna göre yukarıda (erkek veya kız çocukları) belirtildiği şekilde işlem yapılır.

21 Sigortalının ana ve babası, Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandırılmaya devam olunur.

22 DURUM DEĞİŞİKLİĞİ HALLERİ Sigortalı açısından; 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi dışında çalışmaya başlaması veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak, yeni durumu dikkate alınarak genel sağlık sigortalılığı 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir. Sigortalı açısından; 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi dışında çalışmaya başlaması veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak, yeni durumu dikkate alınarak genel sağlık sigortalılığı 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre değerlendirilecektir.

23 Durum değişikliği, sigortalının veya bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortasına devir işleminden önce ilgili kanunlarına göre almakta olduğu sağlık hizmetlerinin sona ermesini ve değişiklik tarihi itibari ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılma koşullarının 5510 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmesini ifade eder. Durum değişikliği, sigortalının veya bakmakla yükümlü olunan kişilerin genel sağlık sigortasına devir işleminden önce ilgili kanunlarına göre almakta olduğu sağlık hizmetlerinin sona ermesini ve değişiklik tarihi itibari ile sağlık hizmetlerinden yararlandırılma koşullarının 5510 sayılı Kanuna göre yeniden belirlenmesini ifade eder.

24 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliklerinde ise bu Tebliğden önceki şartlara göre sağlık yardımı yapılmasına son verilecek ve sonraki durumları dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılıkları yeniden belirlenecektir 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliklerinde ise bu Tebliğden önceki şartlara göre sağlık yardımı yapılmasına son verilecek ve sonraki durumları dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılıkları yeniden belirlenecektir

25 Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak ve genel sağlık sigortalılığı sonraki durumu dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecektir. Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılığının sona ermesi veya aylık bağlanması durum değişikliği sayılacak ve genel sağlık sigortalılığı sonraki durumu dikkate alınarak 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden belirlenecektir.

26 Bakmakla yükümlü olunan; 1- Eşlerin; Boşanası, Boşanası, Vefat etmesi, Vefat etmesi, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması (506 S.K. geçici 20. md. tabi sandıklar ve isteğe bağlı sigortalılık dahil) Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması (506 S.K. geçici 20. md. tabi sandıklar ve isteğe bağlı sigortalılık dahil) 2- Erkek çocuklarının; Vefat etmesi, Vefat etmesi, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması, Evlenmesi, Evlenmesi, 25 yaşını doldurması, 25 yaşını doldurması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması,

27 3- Kız çocuklarının; Vefat etmesi, Vefat etmesi, Evlenmesi, Evlenmesi, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması, Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir. Kız çocuklarının uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, gelir ve/veya aylık almaları ve evlenmeleri durum değişikliği olarak değerlendirilir.

28 Ancak, devrolunan sigortalıya aylık bağlanması (emekli olması) veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez. Ancak, devrolunan sigortalıya aylık bağlanması (emekli olması) veya aylık almakta iken 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde yeniden çalışması durumu kız çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez.

29 4- Malul çocuklarının; Vefat etmesi, Vefat etmesi, Evlenmesi, Evlenmesi, Bunların uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları durum değişikliği olarak değerlendirilir. Bunların uzun vadeli sigorta kolları kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmaları, isteğe bağlı sigortalı olmaları, 2022 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar dahil gelir ve/veya aylık almaları durum değişikliği olarak değerlendirilir.

30 Devir tarihinden (15/01/2010) sonra malullük durumunda değişiklik olan malul çocuklar ile devir tarihinden sonra malul sayılacak çocukların sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması gerekmektedir. Devir tarihinden (15/01/2010) sonra malullük durumunda değişiklik olan malul çocuklar ile devir tarihinden sonra malul sayılacak çocukların sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen raporlarının Kurum Sağlık Kurulunca onaylanması gerekmektedir.

31 Bunların maluliyetleri devam ettiği sürece sigortalının durum değişikliği, sigortalının devir tarihinden önce ya da sonra yeniden göreve başlaması ile sigortalının genel sağlık sigortalılığı da dahil olmak üzere sigortalılık halinin değişmesi malul çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez. Bunların maluliyetleri devam ettiği sürece sigortalının durum değişikliği, sigortalının devir tarihinden önce ya da sonra yeniden göreve başlaması ile sigortalının genel sağlık sigortalılığı da dahil olmak üzere sigortalılık halinin değişmesi malul çocuklarının sağlık hizmetlerinden yararlanmasını etkilemez.

32 5- Anne ve babalarının; Vefat etmesi, Vefat etmesi, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması, Uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması, 2022 sayılı Kanuna göre aylık alması,

33 Sigortalının ana ve babası Sigortalının ana ve babası Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandırılmaya devam eder. Durum değişikliği halinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılığı değerlendirilir. Devir tarihinde sigortalı tarafından bakmakla yükümlü olarak sağlık hizmeti karşılanan ana ve babalar, devir tarihinden sonra da sağlık yardımlarından yararlandırılmaya devam eder. Durum değişikliği halinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre genel sağlık sigortalılığı değerlendirilir. (Geçiminin sigortalı tarafından sağlanması ve aile içindeki geliri asgari ücretin net tutarından daha az olan anne/baba) (Geçiminin sigortalı tarafından sağlanması ve aile içindeki geliri asgari ücretin net tutarından daha az olan anne/baba)

34 Çalışmaları devam eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliklerinde, durumu değişenler için değişiklik tarihi itibariyle sağlık yardımları sona erdirilecektir. Çalışmaları devam eden sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin durum değişikliklerinde, durumu değişenler için değişiklik tarihi itibariyle sağlık yardımları sona erdirilecektir.

35 - Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili - Devir tarihinden sonra yeniden çalışmaya başlayanların tescili Devralınan kamu idarelerinde 15/01/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlardan ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve sağlık aktivasyonları Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla kamu idareleri tarafından yapılacaktır. Devralınan kamu idarelerinde 15/01/2010 tarihinden sonra yeniden göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında sayılanlardan ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tescili ve sağlık aktivasyonları Kurum tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” aracılığıyla kamu idareleri tarafından yapılacaktır.

36 Devir tarihinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu halde sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bakmakla yükümlü olunan kişiler, 28.09.2008 tarih ve 27011 mükerrer sayılı Kısa Vadeli Sigortalar Uygulama Tebliği’nin 23. maddesi belirtilen bilgelerle birlikte devir tarihinden sonra müracaatta bulunmaları ve durumlarında değişiklik olmaması şartıyla devir tarihinden önceki şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır. Devir tarihinde sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu halde sağlık hizmetlerinden yararlanmayan bakmakla yükümlü olunan kişiler, 28.09.2008 tarih ve 27011 mükerrer sayılı Kısa Vadeli Sigortalar Uygulama Tebliği’nin 23. maddesi belirtilen bilgelerle birlikte devir tarihinden sonra müracaatta bulunmaları ve durumlarında değişiklik olmaması şartıyla devir tarihinden önceki şartlarla sağlık hizmetlerinden yararlandırılacaktır.

37 GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ Bu kapsamdaki sigortalılık ilişkisi sona erenler zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on (10) gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaktır. Bu kapsamdaki sigortalılık ilişkisi sona erenler zorunlu sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren on (10) gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanacaktır.

38 Örnek- Örnek- Aylıkları ayın 15 inde peşin olarak ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 14/03/2010 tarihini takip eden 15/03/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 25/03/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır. Aylıkları ayın 15 inde peşin olarak ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 14/03/2010 tarihini takip eden 15/03/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 25/03/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır.

39 Örnek : Örnek : Aylıkları ayın 1 inde peşin olarak ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 31/03/2010 tarihini takip eden 01/04/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 11/04/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır. Aylıkları ayın 1 inde peşin olarak ödenen kamu idaresindeki 5434 sayılı Kanuna tabi görevinden 06/03/2010 tarihinde ayrılan sigortalı hizmetinin sona ereceği 31/03/2010 tarihini takip eden 01/04/2010 tarihinden itibaren onuncu günün sonu olan 11/04/2010 tarihine kadar sağlık hizmetinden yararlandırılır.

40 EMEKLİ OLAN SİGORTALI Emeklilik işlemleri sona erdiği tarih itibariyle bakmakla yükümlü olunanlar dahil sağlık yardımları sistem tarafından otomatik olarak sona erdirilmesine rağmen, sona erdirilmediği tespit edilenlerin aktivasyonları kamu kurum ve kuruluşlarınca sonlandırılmalıdır. Emeklilik işlemleri sona erdiği tarih itibariyle bakmakla yükümlü olunanlar dahil sağlık yardımları sistem tarafından otomatik olarak sona erdirilmesine rağmen, sona erdirilmediği tespit edilenlerin aktivasyonları kamu kurum ve kuruluşlarınca sonlandırılmalıdır.

41 Kurum içi veya dışı tayin Sağlık yardımlarının sigortalının memuriyetinin devam ettiği sürece açık olması gerekmektedir. Sağlık yardımlarının sigortalının memuriyetinin devam ettiği sürece açık olması gerekmektedir.

42 Askerlik görevi nedeniyle ücretsiz izne ayrılanlar Sigortalının aktivasyonu, askerlik başlama tarihi itibariyle sona erdirilmelidir. Sigortalının aktivasyonu, askerlik başlama tarihi itibariyle sona erdirilmelidir. Bakmakla yükümlü olunanların sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır. Bakmakla yükümlü olunanların sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır.

43 Ücretsiz izinler; Diğer ücretsiz izin (doğum sonrası, eşlerinin görevleri, sendika görevleri vb.) süresince, Diğer ücretsiz izin (doğum sonrası, eşlerinin görevleri, sendika görevleri vb.) süresince, Sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır. Sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır.

44 5510 S.K. tabi olan personelin ücretsiz izinleri Sigortalının aktivasyonu, askerlik başlama tarihi itibariyle sona erdirilmelidir. Sigortalının aktivasyonu, askerlik başlama tarihi itibariyle sona erdirilmelidir. Bakmakla yükümlü olunanların sağlık aktivasyonları bir yıl süresince açık tutulmalıdır. Bakmakla yükümlü olunanların sağlık aktivasyonları bir yıl süresince açık tutulmalıdır. Diğer ücretsiz izinlerde 1 yıl süresince sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır. Diğer ücretsiz izinlerde 1 yıl süresince sağlık aktivasyonları açık tutulmalıdır.

45 SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ


"DEVLET MEMURLARININ GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları