Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Kerim Edinsel YETERLİLİKLER “UYGULAMA SÜRECİ” ÇALIŞTAYI UYGULAMASI SONUÇLARI Çalışma Grubu 1: Makine Mühendisliği Programı Yeterlilikleri 1 -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Kerim Edinsel YETERLİLİKLER “UYGULAMA SÜRECİ” ÇALIŞTAYI UYGULAMASI SONUÇLARI Çalışma Grubu 1: Makine Mühendisliği Programı Yeterlilikleri 1 -"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Kerim Edinsel YETERLİLİKLER “UYGULAMA SÜRECİ” ÇALIŞTAYI UYGULAMASI SONUÇLARI Çalışma Grubu 1: Makine Mühendisliği Programı Yeterlilikleri 1 - Matematik, fizik ve kimya temel bilgilerine hakim olmak, 2- Ürün tasarım ve geliştirme alanında temel kavramlara hakim, tasarım ve üretim sürecinde Ar-Ge çalışmalarına katılma, tasarım ve üretimde karşılaşılan problemleri tespit etme, uygun çözüm önerileri geliştirmek, 3- Geliştirdiği projeleri yazılı, sözlü ve gerektiğinde resim olarak ifade etme, tasarım ve imalatla ilgili mahiyetinde çalışan kişi ve gruplar eğitmek, 4- Tasarım ve imalatla ilgili bilgiye ulaşma ve bu bilgileri karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanabilmek, problemleri tespit etme-önerilerde bulunmak, tasarım ve imalat alanında Ar-Ge çalışmalarını grup veya bağımsız olarak yürütmek 5- Bir Makine Mühendisliği tasarımında bağımsız/grup olarak çalışma, bilgiye ulaşma ve bu bilgiyi proje geliştirme, analiz ve sentez ve Ar-Ge çalışmalarında kullanabilmek, iş organizasyonu yaparak süreçleri bizzat takip eder, ekip çalışmalarına liderlik yapmak, tasarım, üretim ve Ar-Ge çalışmalarında karşılaşılabileceği öngörülmeyen karmaşık problemlerde sorumluluk alarak çözüm üretmek,

2 6- Sorumluluğu altında çalışan usta, teknisyen ve tekniker gibi elemanların mesleki gelişimi için hizmer içi kurslar verebilmek, planlamak, mesleki gelişimi ve motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapmak, organize etmek, 7 -Meslek alanındaki gelişmeleri takip etmek, diğer meslektaşları ile iletişim kurabilmek için meslek alanı ile ilgili temel düzeyde teknik yabancı dil bilgisine sahip olmak 8- CAD/CAM yazılımlarını kullanabilmek, bu alandaki teknolojik gelişmelere göre kendini sürekli yenilemek 9- Tasarım ve üretimde lisans haklarına saygılı olmak 10 -Tasarım ve üretimde estetik ve toplumsal değer yargılarını dikkate almak, 11- İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre sağlığı, sosyal güvenlik, kalite kontrol ve yönetimi alanlarında kanun, yönetmelikleri vb konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

3 Çalışma Grubu 2: Kamu Yönetimi Programı Yeterlilikleri Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri öğrenmek ve kavramak Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek Kamu Yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlerine ilişkin temel bilgilere sahip olmak İletişim aygıtlarını kullanabilme becerisine sahip olmak Alanındaki literatürü takip edebilecek ve düşüncelerini aktarabilecek düzeyde Yabancı Dil ‘e hakim olmak Eleştirel ve analatik düşünebilmek ve üretken olabilmek Etik davranışları özümsemiş, evrensel insani değerlere sahip olmak Farklı ve karmaşık toplumsal olgular karşısında demokratik yaklaşımları özümsemiş, anayasal vatandaşlık bilincine sahip olmak Sorumluluğu altındaki kişilerle değişik yöntemlerle iletişim kurma becerisi ve sorumluğunun bilincinde olmak Küresel gelişmelerle ulusal gelişmeler arasında ilişki kurabilmek Kamu Yönetimi alanında ulusal ve uluslar arası zeminde vizyon sahibi olmak.


"Prof. Dr. Kerim Edinsel YETERLİLİKLER “UYGULAMA SÜRECİ” ÇALIŞTAYI UYGULAMASI SONUÇLARI Çalışma Grubu 1: Makine Mühendisliği Programı Yeterlilikleri 1 -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları