Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN MODEL ARAYIŞI Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN MODEL ARAYIŞI Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN MODEL ARAYIŞI Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010

2 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları FBE Anabilim Dalları ve 2010 Bolonya Bilgi Formuna yansıma durumları Bilgisayar Mühendisliği (YL ve Doktora) Bilgisayar Mühendisliği Elektronik Mühendisliği (YL) Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği (YL) Endüstri Mühendisliği Finans Mühendisliği (YL) Finans Mühendisliği Matematik (YL) Matematik Mimarlık (2 YL ve Doktora) Mimarlık Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği (YL) Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Yapı Deprem Mühendisliği (YL) Yapı Deprem Mühendisliği

3 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

4 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Yeterlilik Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan kişinin neleri bileceğinin, neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. nelere yetkin olacağının tanımıdır. Yeterlilikler çerçevesi Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. Yeterliliklerin kazanılma derecesi Yeterliliklerin kazanılma derecesi her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle, “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür. her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle, “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür.

5 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma) Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

6 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları QF-EHEA ve EQF-LLL (European Quality Framework) Düzey Tanımlayıcıları Bilgi ve Kavrama Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Karar Verme İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi Beceriler EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Geniş çerçevede yetkinlikler: 1.Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk 2.Öğrenme yetkinliği 3.İletişim ve sosyal yetkinlikler 4.Alana özgü ve mesleki yetkinlikler

7 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

8 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?  Ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren,  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen,  Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen derecelerin verilebileceği bir sistem.

9 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 5. Düzey (Önlisans) 6. Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

10 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 10 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 5 ÖN LİSANS_____EQF-LLL: 5. Düzey _____QF-EHEA: Kısa Düzey - Ortaöğreti m düzeyinde kazanılan yeterlilikler e dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil me, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği min Av. Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı + bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

11 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6LİSANS_____EQF-LLL: 6. Düzey _____QF-EHEA: 1. Düzey - Ortaöğreti mde kazanılan yeterlilikler e dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. - Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kul- lanabilmek ( Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

12 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____EQF-LLL: 7. Düzey _____QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebil mek, öğrenmeyi yönlendirebilme k ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

13 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 13 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişse l - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8DOKTORA_____EQF-LLL: 8. Düzey _____QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

14 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BİLGİ: Kuramsal/Uygulamalı 6. DÜZEY: Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 7. DÜZEY: Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. 8. DÜZEY: - - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.

15 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı 6. DÜZEY: Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 7. DÜZEY: - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

16 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı (Devam) 8. DÜZEY: -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.

17 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 6. DÜZEY Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. 7. DÜZEY - Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.

18 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği (Devam) 8. DÜZEY - - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.

19 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Öğrenme Yetkinliği 6. DÜZEY - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. 7. DÜZEY - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 8. DÜZEY - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.

20 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: İletişim ve Sosyal Yetkinlik 6.DÜZEY Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). 7.DÜZEY - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek

21 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: İletişim ve Sosyal Yetkinlik 8. DÜZEY - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

22 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6. DÜZEY Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 7. DÜZEY Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

23 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER: Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8. DÜZEY Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

24 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

25 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Yetkinlikler: Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması Projesi Tuning Projesi ile bağlantılı 30 genel yetkinlik tanımlanmıştır. Bu yetkinlikler üç gruba ayrılmıştır ( http://tuning.unideusto.org/tuningeu): Tuning Projesi ile bağlantılı 30 genel yetkinlik tanımlanmıştır. Bu yetkinlikler üç gruba ayrılmıştır ( http://tuning.unideusto.org/tuningeu): 1. 1. Enstrümental Yetkinlikler 2. 2. Kişilerarası (sosyal) Yetkinlikler 3. 3. Sistematik Yetkinlikler

26 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Enstrümental Yetkinlikler Analiz ve sentez kapasitesi Analiz ve sentez kapasitesi Organizasyon ve planlama kapasitesi Organizasyon ve planlama kapasitesi Temel genel bilgi (Kültür) Temel genel bilgi (Kültür) Mesleki temel bilgi Mesleki temel bilgi Anadilde sözlü ve yazılı iletişim Anadilde sözlü ve yazılı iletişim İkinci dil bilgisi İkinci dil bilgisi Bilgisayar becerisi Bilgisayar becerisi Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği Problem çözme becerisi Problem çözme becerisi Karar verme becerisi Karar verme becerisi

27 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Kişilerarası Yetkinlikler Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği Takım çalışması Takım çalışması Kişiler arası beceri Kişiler arası beceri Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük Uluslar arası alanda çalışma yeteneği Uluslar arası alanda çalışma yeteneği Etik bağlılık Etik bağlılık

28 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Sistematik Yetkinlikler Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi Araştırma becerisi Araştırma becerisi Öğrenme kapasitesi Öğrenme kapasitesi Yeni durumlara uyabilme becerisi Yeni durumlara uyabilme becerisi Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık) Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık) Liderlik Liderlik Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme Bağımsız çalışabilme yeteneği Bağımsız çalışabilme yeteneği Proje tasarımı ve yönetimi Proje tasarımı ve yönetimi Atılımcı ve girişimci ruh Atılımcı ve girişimci ruh Kalite anlayışına sahip olma Kalite anlayışına sahip olma Başarı arzusu Başarı arzusu

29 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları 29 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYUYÇ DÜZEYLERİ SÜRE(Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 4240 6.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

30 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları Bilişsel Alanda Öğrenme (Bilgi) (Bloom Sınıflaması, 1997) 1) Bilme (Kuralları, özgün durumları,yapıyı vs. bilme) HATIRLAMA (Tanımlamak, Adlandırmak, Anımsamak, Tanımak, Betimlemek, İşaret etmek) 2) Kavrama (İlişkileri yorumlama, verilen veriden sonuç çıkarma) ANLAMA (Yeniden tanımlamak, Çevirmek, Açıklamak, Sonuçları kestirmek, Genellemek, İmaları anlamak) 3) Uygulama (İlkeleri uygulama) UYGULAMA (Düzenlemek, Seçmek, Kullanmak, Hazırlamak, Demonstre etmek) 4) Çözümleme (Analiz) (Organizasyon ve ilişkileri çözümleme) ANALİZ (Varsayım ve modellemeleri tanımak, Öğelere ayırmak, İlişkileri belirlemek, Neden- sonuç ilişkileri kurmak, Ayırt etmek) 5) Birleştirme (Sentez) (Yeni uyarlamalar yapma) DEĞERLENDİRME (Üretmek, Düzenlemek, Yeniden düzenlemek, Modifiye etmek, Yaratmak) 6) Değerlendirme (Delil ve dış kriterler ile karar verme) YARATMA (Yargılamak, Karşılaştırmak, Zıtlıkları bulmak, Eleştirmek)

31 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları EZBERLEME ÜST DÜZEY DÜŞÜNME

32 30 Haziran 2010 Fen Bilimleri Enstitüsü için Model Arayışları SABRINIZ VE KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER! T.C. Maltepe Üniversitesi Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörlüğü


"T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇİN MODEL ARAYIŞI Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları