Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010."— Sunum transkripti:

1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010

2 Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma) Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

3 QF-EHEA ve EQF-LLL (European Quality Framework) Düzey Tanımlayıcıları Bilgi ve Kavrama Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Karar Verme İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi Beceriler EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Geniş çerçevede yetkinlikler: 1.Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk 2.Öğrenme yetkinliği 3.İletişim ve sosyal yetkinlikler 4.Alana özgü ve mesleki yetkinlikler

4 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

5 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?  Ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren,  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen,  Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen derecelerin verilebileceği bir sistem.

6 Avrupa’da Yüksek Öğretim Yapılarının Ayarlanması Projesi Tuning Projesi ile bağlantılı 30 genel yetkinlik tanımlanmıştır. Bu yetkinlikler üç gruba ayrılmıştır: Enstrümental Yetkinlikler Kişilerarası (sosyal) Yetkinlikler Sistematik Yetkinlikler

7 Enstrümental Yetkinlikler Analiz ve sentez kapasitesi Organizasyon ve planlama kapasitesi Temel genel bilgi (Kültür) Mesleki temel bilgi Anadilde sözlü ve yazılı iletişim İkinci dil bilgisi Bilgisayar becerisi Farklı kaynaklardan bilgi toplama ve analiz yeteneği Problem çözme becerisi Karar verme becerisi

8 Kişilerarası Yetkinlikler Eleştiri ve öz-eleştiri yeteneği Takım çalışması Kişiler arası beceri Disiplinler arası bir takımda çalışma yeteneği Başka alanların uzmanları ile iletişim becerisi Farklılığı takdir etme ve çok kültürlülük Uluslar arası alanda çalışma yeteneği Etik bağlılık

9 Sistematik Yetkinlikler Bilgiyi pratiğe dönüştürme kapasitesi Araştırma becerisi Öğrenme kapasitesi Yeni durumlara uyabilme becerisi Yeni fikirler üretme kapasitesi (yaratıcılık) Liderlik Farklı kültür ve geleneklerini anlayabilme Bağımsız çalışabilme yeteneği Proje tasarımı ve yönetimi Atılımcı ve girişimci ruh Kalite anlayışına sahip olma Başarı arzusu

10 Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BİLGİ :Kuramsal/Uygulamalı 6 DÜZEY: Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 7 DÜZEY: Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. 8 DÜZEY: - - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak.

12 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ BECERİLER 6 DÜZEY: Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 7 DÜZEY: - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 8. DÜZEY: -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.

13 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 6. DÜZEY Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. 7. DÜZEY -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 8. DÜZEY - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek

14 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği 6. DÜZEY - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. 7. DÜZEY - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. 8. DÜZEY - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.

15 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik - 6.DÜZEY Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kul-lanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). 7.DÜZEY - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek 8.DÜZEY - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

16 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6.DÜZEY Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. 7. DÜZEY Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek. 8. DÜZEY Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

17 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

18 18 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYUYÇ DÜZEYLERİ SÜRE(Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 4240 6.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

19 Bilişsel Alanda Öğrenme (Bilgi) (Bloom Sınıflaması, 1997) 1) Bilme (Kuralları, özgün durumları,yapıyı vs. bilme) HATIRLAMA (Tanımlamak, Adlandırmak, Anımsamak, Tanımak, Betimlemek, İşaret etmek) 2) Kavrama (İlişkileri yorumlama, verilen veriden sonuç çıkarma) ANLAMA (Yeniden tanımlamak, Çevirmek, Açıklamak, Sonuçları kestirmek, Genellemek, İmaları anlamak) 3) Uygulama (İlkeleri uygulama) UYGULAMA (Düzenlemek, Seçmek, Kullanmak, Hazırlamak, Demonstre etmek) 4) Çözümleme (Analiz) (Organizasyon ve ilişkileri çözümleme) ANALİZ (Varsayım ve modellemeleri tanımak, Öğelere ayırmak, İlişkileri belirlemek, Neden- sonuç ilişkileri kurmak, Ayırt etmek) 5) Birleştirme (Sentez) (Yeni uyarlamalar yapma) DEĞERLENDİRME (Üretmek, Düzenlemek, Yeniden düzenlemek, Modifiye etmek, Yaratmak) 6) Değerlendirme (Delil ve dış kriterler ile karar verme) YARATMA (Yargılamak, Karşılaştırmak, Zıtlıkları bulmak, Eleştirmek)

20 EZBERLEME ÜST DÜZEY DÜŞÜNME

21 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!


"T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yasemin KİLİT ve Belma T. AKŞİT 30 Haziran 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları