Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI GENEL TANITIM Belma T. AKŞİT 28 Nisan 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI GENEL TANITIM Belma T. AKŞİT 28 Nisan 2010."— Sunum transkripti:

1 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI GENEL TANITIM Belma T. AKŞİT 28 Nisan 2010

2 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT SUNUM PLANI  Bolonya Süreci (Avrupa’daki eğitim reformu),  Türkiye’deki eğitim reformu ve  T.C. Maltepe Üniversitesi’nde bugüne kadar yapılanlar hakkında kısa bilgi verilmesi.  Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul/Bölümlerin, yöneticilerin istek ve katkıları ile gruplandırılması.

3 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT  Bilişim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler, toplumun değişen ihtiyaçları her alanda olduğu gibi yüksek öğretim alanında da eğitim sistemlerinin ve programlarının gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini gündeme getirmiştir.  Yaşam boyu öğrenme, öğrenci merkezli eğitim, yeterliliklere dayalı eğitim yaklaşımları giderek önem kazanmıştır.

4 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Bologna süreci (1999), Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılmasını hedefleyen bir eğitim reformu sürecidir.

5 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 5 BOLOGNA SÜRECİ Avrupa Yükseköğretim Reformu’nun amaçları:  Eğitim-öğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır ve ulusal ve uluslararası bir çerçevede tanınır kılmak.  Bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek,  Mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek,  Dinamik ve rekabet gücü yüksek ekonomiye sahip olmaktır.

6 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Neden (bizim için de) önemli?  Ülkelere yükseköğretimlerini yeniden yapılandırmalarında ve eğitim kalitesini geliştirmelerinde önemli ve değerli araçlar sunmaktadır.  Yükseköğretim programlarını değişen koşullar ve gereksinimler doğrultusunda geliştirmek için bir fırsattır.   Hedef; yükseköğretim sistemlerini birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal ve uluslar arası bir çerçevede tanınır duruma getirmektir.

7 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Kullanılan Temel kavramlar  Bilgi (Knowledge): Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” teorik ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır.  Beceri (Skill): Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilmek için bilgiyi kullanabilme yeteneğidir. “Beceriler”, bilişsel (mantıksal, sezgisel ve yaratıcı düşünce) veya uygulamalı (el becerisi ve yöntem, materyal, araç gereç kullanabilme) olarak tanımlanmaktadır.

8 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Kullanılan Temel kavramlar  Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.   Yeterlilik (Quality): Geçerliliği kabul edilen bir öğretim programının başarıyla tamamlanması sonucu o program için öngörülen öğrenme çıktılarının kazanıldığını onaylayan ve yetkili bir otorite tarafından basılı olarak verilen derece, diploma veya sertifika türü belgedir.

9 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT  Yeterlilikler Çerçevesi (Quality Framework): Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.  Öğrenme Çıktıları (Learning outputs): Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının ifade edilmesidir. Kullanılan Temel kavramlar

10 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 10 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi Kademeler arası geçiş Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi BOLOGNA SÜRECİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR BOLOGNA SÜRECİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2. Kalite güvencesi Dış Kalite Güvence Sisteminin gelişim düzeyi Öğrenci Katılımı Uluslararası Katılım 3. Diplomaların ve Öğrenim Sürelerinin Denkliği Diploma eki Lizbon Tanıma Sözleşmesi AKTS 4. Yaşam Boyu Öğrenme Önceki öğrenimin tanınması 5. Ortak Dereceler Ortak derecelerin oluşturulması ve tanınması

11 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 11 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

12 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 12 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Yeterlilik Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan kişinin neleri bileceğinin, neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. nelere yetkin olacağının tanımıdır. Yeterlilikler çerçevesi Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır. Yeterliliklerin kazanılma derecesi Yeterliliklerin kazanılma derecesi her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle, “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür. her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle, “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür.

13 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 13 Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemleri arasında uluslararası ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık) Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını kolaylaştırmak (tanınma) Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak (hareketlilik) AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

14 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 14 QF-EHEA ve EQF-LLL (European Quality Framework) Düzey Tanımlayıcıları Bilgi ve Kavrama Bilgiyi ve Kavrananları Uygulama Karar Verme İletişim Becerileri Öğrenme Becerileri QF-EHEA DÜZEY TANIMLAYICILARI Bilgi Beceriler EQF-LLL DÜZEY TANIMLAYICILARI Geniş çerçevede yetkinlikler: 1.Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk 2.Öğrenme yetkinliği 3.İletişim ve sosyal yetkinlikler 4.Alana özgü ve mesleki yetkinlikler

15 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 15 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

16 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 16 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?  Ülkelerin toplumsal, kültürel ve ekonomik gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren,  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen  Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen,  Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen derecelerin verilebileceği bir sistem.

17 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 17 Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey (Lisans) 7. Düzey (Yüksek Lisans) 8. Düzey (Doktora)

18 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 18 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 5 ÖN LİSANS_____EQF-LLL: 5. Düzey _____QF-EHEA: Kısa Düzey - Ortaöğreti m düzeyinde kazanılan yeterlilikler e dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil me, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği min Av. Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı + bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

19 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 19 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6LİSANS_____EQF-LLL: 6. Düzey _____QF-EHEA: 1. Düzey - Ortaöğreti mde kazanılan yeterlilikler e dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. - Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. - Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. - Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebil mek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kul- lanabilmek ( Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

20 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 20 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişsel - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 7 YÜKSEK LİSANS _____EQF-LLL: 7. Düzey _____QF-EHEA: 2. Düzey - Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. - Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. -Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, - Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. - Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebil mek, öğrenmeyi yönlendirebilme k ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. - Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, - En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. - Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, - Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

21 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 21 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) TYUYÇDÜZEYİ BİLGİ - Kuramsal - Uygulamalı BECERİLER - Kavramsal/Bilişse l - Uygulamalı KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 8DOKTORA_____EQF-LLL: 8. Düzey _____QF-EHEA: 3. Düzey - Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, - Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. -Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, -Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. - Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, - Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, - - Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek - Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. - Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, - Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, - En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). - Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, - Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, - Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

22 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 5: ÖN-LİSANS) BİLGİ: Kuramsal ve Uygulamalı -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel ve Uygulamalı - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

23 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 5: ÖN-LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

24 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 5: ÖN-LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

25 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 5: ÖN_LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

26 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 5: ÖN-LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

27 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 6: LİSANS) BİLGİ: Kuramsal ve Uygulamalı BİLGİ: Kuramsal ve Uygulamalı Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç –gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel ve Uygulamalı Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.

28 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 6: LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek.

29 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 6: LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek,

30 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 6: LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik (Devam) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey).

31 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 6: LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik (Devam) Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

32 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 7: YÜKSEK LİSANS) BİLGİ: Kuramsal ve Uygulamalı Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek, Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak. BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel ve Uygulamalı Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

33 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 7: YÜKSEK LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek, Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. Öğrenme Yetkinliği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek. bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.

34 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 7: YÜKSEK LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek, Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi), Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

35 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 7: YÜKSEK LİSANS, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek, Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilmek.

36 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA) BİLGİ: Kuramsal ve Uygulamalı Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak, Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. Alanın ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.

37 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA) BECERİLER: Kavramsal/Bilişsel ve Uygulamalı Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek, Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmek, Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek.

38 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyarak, bilime katkıda bulunmak, Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek, Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.

39 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Öğrenme Yetkinliği Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.

40 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilmek, Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek, En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

41 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ DÜZEY 8: DOKTORA, Devam) KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak, Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilmek, Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek. Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretebilmek ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilmek.

42 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 42 TYUYÇ DÜZEYLERİ KREDİ VE İŞ YÜKÜ ARALIKLARI TYUYÇ DÜZEYLERİ SÜRE(Yıl) TOPLAM AKTS KREDİSİ (Yıl x 60 AKTS) TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat) (1 AKTS= 25- 30 saat) 6. DÜZEY (LİSANS) 4240 6.000 – 7.200 7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS) 1,5 - 2 90 – 120 2.250 – 2.700 3.000 - 3.600 8. DÜZEY (DOKTORA) 3 - 4 180 – 240 4.500 – 5.400 6000 – 7.200 * Bir akademik eğitim-öğretim yılı 60 AKTS ve 1500-1800 saat iş yükü esas alınarak hesaplanmıştır.

43 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 43 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

44 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ALAN YETERLİLİKLERİ NE DEMEKTİR? Ulusal düzeyde yükseköğretim yeterlilikleri göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

45 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ALAN YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE,  Avrupa ve Ulusal Yükseköğretim Yeterlilik Çerçevesine uyumluluk,  Toplumsal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlar,  Katılımcılık (iç ve dış paydaşlar),  Alanın ilgili programları,  Alanın ve öğrencinin gereksinimleri ve  Paylaşımcılık önemlidir. Yeterliliklerin belirlenmesinde bu hususlar dikkate alınmalıdır.

46 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ISCED EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI (International Standard Classification of Education) ISCED GENEL ALAN KODU GENEL ALANLAR ISCED TEMEL ALAN KODU EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEMEL ALANLARI 1Eğitim14 Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri 2 Beşeri Bilimler ve Sanat 21 Sanat 22 Beşeri Bilimler 3 Sosyal Bilimler, İşletme ve Hukuk 31 Sosyal ve Davranış Bilimleri 32 Gazetecilik ve Enformasyon 34 İşletme ve Yönetim Bilimleri 38Hukuk 4Bilim 42 Yaşam Bilimleri 44 Doğa Bilimleri 46 Matematik ve İstatistik 48Bilgisayar 5 Mühendislik, Üretim ve İnşaat 52Mühendislik 54 Üretim ve İşleme 58 Mimarlık ve Yapı 6Tarım 62 Tarım, Ormancılık, Hayvancılık ve Su Ürünleri 64Veterinerlik 7 Sağlık ve Refah 72Sağlık 76 Sosyal Hizmetler 8Hizmetler 81 Kişisel Hizmetler 84 Ulaştırma Hizmetleri 85 Çevre Koruma 86 Güvenlik Hizmetleri

47 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT 47 Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikleri Program ve Ders Çıktıları Öğrenme Çıktıları Yetkinlikler

48 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Bilişsel Alanda Öğrenme (Bilgi) (Bloom Sınıflaması, 1997) 1) Bilme (Kuralları, özgün durumları,yapıyı vs. bilme) HATIRLAMA (Tanımlamak, Adlandırmak, Anımsamak, Tanımak, Betimlemek, İşaret etmek) 2) Kavrama (İlişkileri yorumlama, verilen veriden sonuç çıkarma) ANLAMA (Yeniden tanımlamak, Çevirmek, Açıklamak, Sonuçları kestirmek, Genellemek, İmaları anlamak) 3) Uygulama (İlkeleri uygulama) UYGULAMA (Düzenlemek, Seçmek, Kullanmak, Hazırlamak, Demonstre etmek) 4) Çözümleme (Analiz) (Organizasyon ve ilişkileri çözümleme) ANALİZ (Varsayım ve modellemeleri tanımak, Öğelere ayırmak, İlişkileri belirlemek, Neden- sonuç ilişkileri kurmak, Ayırt etmek) 5) Birleştirme (Sentez) (Yeni uyarlamalar yapma) DEĞERLENDİRME (Üretmek, Düzenlemek, Yeniden düzenlemek, Modifiye etmek, Yaratmak) 6) Değerlendirme (Delil ve dış kriterler ile karar verme) YARATMA (Yargılamak, Karşılaştırmak, Zıtlıkları bulmak, Eleştirmek)

49 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT EZBERLEME ÜST DÜZEY DÜŞÜNME

50 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ÖĞRENME ÇIKTISI Öğrenenin öğrenme süresi sonunda ne bilmesi, anlaması ve/veya sergileyebilmesinin beklendiğini belirten ifade.

51 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ÖĞRENME ÇIKTILARI belirli ve ölçülebilir başarılardır.  öğretenin gayesinden çok öğrenenin başarıları ile ilgilidir.  zaman zaman hedef ile karıştırılmaktadır. Hedef, öğretmek ile ilgili olup öğretenin gayesini belirtir. Oysa ÖÇ öğrenme ile ilgilidir.  farklı kategorilere ayrılabilir: disiplinlere bağlı, derse özel çıktılar ve ona özel bilgi ve yetenekler disiplinlere bağlı, derse özel çıktılar ve ona özel bilgi ve yetenekler genel çıktılardır (yani iletişim, problem çözme, bilgi teknolojileri ve grupla çalışma becerileri gibi) genel çıktılardır (yani iletişim, problem çözme, bilgi teknolojileri ve grupla çalışma becerileri gibi)

52 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ÖĞRENME ÇIKTISI  Şeffaf yükseköğretim sistemi ve yeterlilikler için temel yapı taşlarını sunmaktadır.  Öğrenme Çıktıları üç farklı seviyede kullanılabilir: her bir yüksek öğretim kurumu için yerel düzeyde (derslerde ünite/modül, çalışma programları ve deneyimler) her bir yüksek öğretim kurumu için yerel düzeyde (derslerde ünite/modül, çalışma programları ve deneyimler) ulusal düzeyde (yetkinlik yapıları ve kalite güvence yönetimleri) ulusal düzeyde (yetkinlik yapıları ve kalite güvence yönetimleri) uluslararası düzeyde (tanıma ve şeffaflık amacı ile). uluslararası düzeyde (tanıma ve şeffaflık amacı ile).

53 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR?  Öğrenci girdileri tanımlanır. Nasıl bir öğrenci aldım?Nasıl bir öğrenci aldım? Öğrencimi programa nasıl hazırlarım?Öğrencimi programa nasıl hazırlarım?  Program girdileri tanımlanır. Hangi ders kompozisyonu gerekli?Hangi ders kompozisyonu gerekli? Ne tür öğretim elemanlarım var?Ne tür öğretim elemanlarım var? Ders ortamlarım, laboratuar ve teknolojik alt yapım ne durumda?Ders ortamlarım, laboratuar ve teknolojik alt yapım ne durumda? Mali olanaklarım ne durumda?Mali olanaklarım ne durumda? 24

54 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR? (Devam)  Program/ders hedefleri tanımlanır. Programım öğrencilere hangi nitelikleri kazandıracak?Programım öğrencilere hangi nitelikleri kazandıracak? Bu nitelikleri hangi ders dağılımı ve biçimleriyle kazandırabilirim?Bu nitelikleri hangi ders dağılımı ve biçimleriyle kazandırabilirim? Bunları öğrencilerime nasıl duyuracağım?Bunları öğrencilerime nasıl duyuracağım?  Program/ders çıktıları ölçülür. Program hedeflerime ulaştım mı?Program hedeflerime ulaştım mı?

55 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Programın amacı Program yeterli- likleri/ çıktıları 2. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 5. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 4. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 3. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 6. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları 1. Dersin amacı Ders öğrenme çıktıları Program yeterlilikleri / öğrenme çıktıları ile ders çıktıları- nın ilişkisi PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 D1D1D1D1X D2D2D2D2X D3D3D3D3XX BİRİNCİ AŞAMADA ÇALIŞMA ÜRÜNLERİ NE OLACAK? Alan yeterli- likleri Ulusal yeterli- likler 1 2 3 4

56 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT Bu zaman kadar üniversitemizde yapılanlar:  2005-6 Çalışmaları (AKTS Kredileri?, derslerin İngilizce isimleri?)  Stratejik Planlama 2006-10  EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) ne üyelik  ERASMUS Charter (Üniversite Beyannamesi) nin alınmış olması  ADEK Raporları  Diploma Eki ile ilgili çalışmalar  Bolonya Sürecine yönelik yönetmeliğin yazılması  Memnuniyet Anketlerinin hazırlanması (Akademik/idari Personel ve Öğrenciler için)  Akademik Performans Değerlendirme Çalışmaları  Öğrenci değerlendirmede bağıl sisteme geçilmesi (MÜBİS)

57 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT ÇALIŞMA SIRASI FAKÜLTE/YÜKSEK OKUL/ENSTİTÜ/BÖLÜM 1. Mühendislik Fakültesi 2. Tıp Fakültesi 3. Fen Edebiyat Fakültesi (İlk ziyaret: 17-18 Mayıs) 4. Eğitim Fakültesi (İlk ziyaret: 20-21 Mayıs) 5. Güzel Sanatlar Fakültesi (İlk ziyaret: 24-25 Mayıs) 6. Hemşirelik Yüksekokulu (İlk ziyaret: 27-28 Mayıs) 7. İletişim Fakültesi (İlk ziyaret: 31 Mayıs-1 Haziran) 8. İktisadi ve İdari Bilimler F. (İlk ziyaret: 5-4 Haziran) 9. Hukuk Fakültesi (İlk ziyaret: 7-8 Haziran) 10. Mimarlık Fakültesi (İlk ziyaret: 8-9 Haziran) 11. Sosyal Bilimler Enstitüsü (İlk ziyaret: 10-11 Haziran) 12. Fen Bilimleri Enstitüsü (İlk ziyaret: 14-15 Haziran) 13. Meslek Yüksekokulu (İlk ziyaret: 15-16 Haziran) 14. Türk Dili ve Ed. Bölümü (İlk ziyaret: 16-17 Haziran) 15. Bilişim Bölümü (İlk ziyaret: 18 Haziran) 16. Yabancı Diller Bölümü (İlk ziyaret: 21-22 Haziran) 17. Atatürk İlkeleri ve İB (İlk ziyaret: 22-23 Haziran)

58 14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!


"14 Mayıs 2010 GENEL TANITIM, B. T. AKŞİT T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BOLONYA SÜRECİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI GENEL TANITIM Belma T. AKŞİT 28 Nisan 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları