Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bitirme Projesi Oryantasyonu

2 KONULAR BİTİRME ÇALIŞMASI NEDİR? KAÇ SAATLİK İŞ? SÜREKLİLİK BELGELER
SEYİR DEFTERİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMANIN DİLİ

3 BİTİRME ÇALIŞMASI NEDİR?
Bitirme çalışması, bir lisans öğrencisinin, öğretim yılları boyunca aldığı derslerden edindiği bilgi ve birikimi kullanarak bir proje ortaya çıkarması süreci olarak ifade edilebilir.

4 KAÇ SAATLİK İŞ? 10 ECTS 10x30 (25) = 300 saat
Bu süre Bitirme projesi kapsamında yapılan bütün faaliyetleri içermektedir Teorik çalışma Simulasyan Devre gerçekleme Ara Raporlar Tez Yazma Sözlü sınava hazırlanma+sunum hazırlanması

5 SÜREKLİLİK Bitirme çalışması, bir yarıyıl boyunca sürekli çalışma gerektirir, Zaman zaman ara verilerek, sürdürülebilen bir çalışma değildir, Çalışan bir devre yapmak, bitirme çalışmasının yalnızca bir parçasıdır, Değerlendirmedeki ağırlığı da %25 dir. İlk Rapor, Ara Rapor, Tez Taslağı, Tez yazım, Sözlü sınav aşamalarından oluşur.

6 AŞAMALAR İlk Rapor Ara Rapor Tez taslağı Tezin son hali Sözlü sınav
Nelerin yapılacağının planlaması, ön çalışma 5 hafta Ara Rapor Çalışmadaki gelişmelerin değerlendirilmesi, yapılacakların güncellenmesi Tez taslağı Tez yazılması ve taslak olarak değerlendirilmesi Tezin son hali Sözlü sınav Sunu hazırlanması

7 BELGELER Bitirme çalışması ile ilgili bütün belgeler, bölüm WEB sayfası Lisans/Projeler altında bulunabilir, Önce ‘Beni oku’ belgesinin okunması yararlıdır, Kimin, ne zaman, ne yapıp, kime vereceğini belirten ‘Bitirma Çalışması Süreci’nde öğrencilerin yapacakları kavuniçi renkle diğerlerinden ayırt edilmiştir. Belgeleri gerek duyulduğunda mutlaka okumakta yarar var Anket sonuçları ile gözlenenler uyuşmuyor: örneğin Tezini kılavuza uygun yazdığını söyleyenler %83, klavuza uygun tez yazan %10 dan az

8 SEYİR DEFTERİ Danışman ile öğrenci arasındaki yapılan haftalık çalışmalara ilişkin iletişim aracı Sözlü kültür/Yazılı kültür Profesyonellik Anket sonucu seyir defterini yararlı bulanlar %67

9 DEĞERLENDİRME sürekli çalışmanın değerlendirilmesi %25
İlk Rapor, Ara Rapor, Tez taslağı Zamanında iş yapabilme Değerlendirme yalnızca danışman tarafından yapılır Yapılan çalışmanın değerlendirilmesi %25 Hesaplama, Simülasyon, Fiziksel gerçekleme Değerlendirme danışman+jüri üyeleri tarafından yapılır Tez’in biçimsel değerlendirilmesi %30 Değerlendirme danışman+jüri üyeleri tarafından yapılır, Örnek bir tez, Bölüm WEB sayfasında var Sözlü sınavın değerlendirilmesi %20

10 ÇALIŞMANIN DİLİ Bitirme çalışmasının dili Türkçe’dir. İstenen tüm
raporlar, sunum ve bitirme tezinin dili Türkçe olmalıdır.

11 ULUSLAR ARASI/ULUSAL YETERLİLİKLER
Lisans öğretiminin yeterliklerinin önemi (Qualification, Learning outcomes) Bologna süreci Bitirme çalışması yeterliliklerin tamamının kazandırılmasına katkıda bulunan yegane ders!

12 6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme k, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.


"T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları