Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bologna Uzmanları Ulusal Takımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bologna Uzmanları Ulusal Takımı"— Sunum transkripti:

1 Bologna Uzmanları Ulusal Takımı
“Öğrenme Çıktıları” Bologna Uzmanları Ulusal Takımı

2 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Yeterlilikler Çerçevesi Ana Unsurları: YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Kademeler Diploma Profil Seviye Tanımlayıcıları Öğrenim Çıktıları Öğrenim Yükü Krediler(AKTS) Kalite güvencesi yaz alttaki kutuya Amaçlar: Şeffaflık, Tanınma, Hareketlilik KALİTE GÜVENCESİ 2

3 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek

4 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)

5 ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
LİSANS Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak

6 Öğretme Yaklaşımları Yaklaşım Yaklaşım
Öğretici merkezli Çıktı merkezli Yaklaşım Yaklaşım

7 Program (Müfredat) Tasarımında Basamaklar:
. Sosyal ihtiyaçların belirlenmesi, paydaşlar, kaynak sorunu, . Akademik ve profesyonel profillerin tanımlanması, . Programın amaç ve öğrenim çıktılarının belirlenmesi, . Genel ve alana özel yetkinliklerin belirlenmesi, . Müfredata dönüştürülmesi (içerik ve yapının oluşturulması), . Belirlenen program öğrenim çıktılarını sağlayacak derslerin oluşturulması, . Öğretme-öğrenme-değerlendirme yönteminin belirlenmesi . Program Kalite Güvenceleri: Gözlem, değerlendirme ve güncelleme prosedürlerini kurma ve geliştirme

8 Öğretici merkezli yaklaşım
Program ya da modül tasarlamanın geleneksel yolu, ders içeriğinden başlamaktır. Öğreticiler, programda vermeyi arzuladıkları içeriği kararlaştırmakta, bu içeriği nasıl vereceğini planlamakta ve daha sonra da içeriği değerlendirmektedir. Bu tip yaklaşım öğreticinin girdilerine ve öğrencinin ders materyalini ne kadar iyi özümsediği bakımından değerlendirme yapmaya odaklanmaktadır.

9 Öğretici merkezli yaklaşım
Bu yaklaşım ile ilgili en büyük eleştiri, öğrencinin modülü ya da programı başarı ile bitirmesi için ne yapabilmesinin bazen tam olarak belirtilememesidir.

10 Çıktı merkezli yaklaşım
Eğitimdeki uluslar arası eğilimler, geleneksel öğretici merkezli yaklaşımdan öğrencinin merkez alındığı bir yaklaşıma kaymaktadır. Bu alternatif model, öğrencilerden modül ya da program sonunda ne yapabilmelerinin beklendiğine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım genel kabul gördüğü şekliyle ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ olarak ele alınmaktadır.

11 Çıktı merkezli yaklaşım
Bu yaklaşımda ifade edilen “Amaçlanan Öğrenme Çıktıları” (çoğunlukla öğrenme çıktıları olarak kısaltılır), öğrenme döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

12 Kognitif (kavramsal) alanda öğrenme çıktılarının yazılması
Değerlendirme (6) Sentez (5) Analiz (4) Uygulama (bilgiyi kullanma) (3) Kavrama (2) Bilgi (1)

13 Öğrenme Çıktıları Nihaileştirmeden önce Modülün öğrenme
meslektaşlarınız ve öğrencilerinizle anlamını değerlendirin Modülün öğrenme çıktıları, programın öğrenme çıktıları ile ilişkili olmalıdır Her çıktıyı aktif bir fiil ile sonlandırın. İçeriği verecek nesne ve tümleçlerle bütünleştirin Gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalı Bir çıktıda sadece bir aktif fiil Çok kaba yazılmış çıktıların etkin olarak değerlendirilmesi zor olabilir. Öğrenme Çıktıları Komplike cümlelerden kaçının. Eğer gerekliyse sadece anlaşılırlığı sağlamak için birden fazla cümle kullanın. Çıktının nasıl değerlendirileceği (öğrencinin bahsedilen öğrenme çıktılarına ulaştığını nasıl bileceksiniz) Çıktıya ulaşılacak zaman cetveli unutulmamalıdır. Zamansal olarak yetişmeyecek aşırı hırslı ve zaman-kaynaklar açısından gerçekçi olmayanlardan kaçınılmalı Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, haberdar olmak gibi muğlak ifadelerden kaçının. Bunlar öğrenme çıktılarından ziyade öğretim amaçları ile ilgili ifadelerdir.

14 NİTELİK KAZANIMI (ÖĞRENME ÇIKTILARI) NASIL İZLENMELİ ?
Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel çıktılar, genel çıktılar) Ders 1 Öğr. Çıktısı Ders 2 Öğr. Çıktısı Ders 3 Öğr. Çıktısı Ders 4 Öğr. Çıktısı Ders 5 Öğr. Çıktısı TANIMLAMA UYGULAMA DEĞERLENDİRME SÜREKLİ İYİLEŞTİRME VERİ TOPL. ANALİZ

15 Mühendislik programları, mezunlarının aşağıdaki niteliklere sahip olduğunu kanıtlamalıdırlar:
(a) matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi (b) deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi (c) istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi (d) disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi (e) mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, ve çözme becerisi (f) mesleki ve etik sorumluluk bilinci (g) etkin iletişim kurma becerisi (h) mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim (i) yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi (j) çağın sorunları hakkında bilgi (k) mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi

16 METALURJİ, MALZEME VE BENZERİ ADLI MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
PROGRAM ÖLÇÜTLERİ Mezunların, aşağıdaki niteliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır: ileri temel bilim (fizik, kimya gibi) ve mühendislik ilkelerini malzeme sistemlerine uygulama becerisi; program başlığında bulunan niteleyicilerle ilintili olan malzeme sistemlerinin dört temel konusuna ilişkin bilim ve mühendislik ilkelerinin anlaşılmış olması: alanla ilgili olarak malzemelerin yapıları, özellikleri, işlenmesi ve performansı; bu dört alanda elde edilen bilginin, malzeme seçimi ve tasarımı problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması; program amaçları doğrultusunda deney, istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanma becerisi.


"Bologna Uzmanları Ulusal Takımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları