Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU

2 Bu stratejik plan sunumu 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3 İÇİNDEKİLER-1 1. Tarihçe 2. Eğitim ve Öğretim Programı 2.1. Öğretim Üyesi Dağılımı 2.2. Öğrenci Sayıları ve Dağılımı 2.3. Yayın Sayıları ve Dağılımı 2.4. Geliştirilen projeler ve Dağılımı

4 İÇİNDEKİLER-2 3. Hizmetler 3.1. Hizmet Türleri 3.2. Fiziki Altyapı 3.3. İdari Personel Sayıları 4. Paydaşlar 5. GZFT Analizi 5.1. Güçlü Yönlerimiz 5.2. Zayıf Yönlerimiz 5.3. Fırsatlar 5.4. Tehditler 5.4.1 Tehditler 1 5.4.2 Tehditler 2 5.4.3 Tehditler 3

5 İÇİNDEKİLER-3 6. Stratejik Plan 6.1. Misyonumuz 6.1.1 Misyonumuz 1 6.1.2. Misyonumuz 2 6.2. Vizyonumuz 6.3. Değerlerimiz 6.4. Amaçlarımız ve Hedeflerimiz 6.4.1. Amaç-1 6.4.2. Hedefler-1 6.4.3. Amaç-2 6.4.4. Hedefler-2 6.4.4.1 Hedefler-2A 6.4.4.2 Hedefler-2B 6.4.5. Amaç-3 6.6.6. Hedefler-3

6 Tarihçe Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, mayıs 1999’da Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak kurulmuş, 02.05.2002 tarihinde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16. maddesi uyarınca ayrılmak suretiyle bağımsız olarak faaliyetine devam etmeye başlamıştır. Anabilim dalımız halen iki doçent, bir yardımcı doçent olmak üzere üç öğretim üyesi ve beş araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Kliniğimizde göğüs cerrahisi’nin ilgi alanları bünyesindeki tüm tanı ve tedaviye yönelik girişimler başarı ile uygulanmaktadır.

7 Eğitim-Öğretim Programı-1

8 Eğitim-Öğretim Programı-2

9 Eğitim-Öğretim Programı-3

10 Eğitim-Öğretim Programı-4

11 Hizmet Türleri

12 Fiziki Altyapı İki ayrı binada olmak üzere toplam 13 adet servis yatağı kullanabilmekteyiz. İki ayrı binada olmak üzere toplam 13 adet servis yatağı kullanabilmekteyiz. Kliniğimize ait Yoğun Bakım yatağı bulunmamaktadır. Kliniğimize ait Yoğun Bakım yatağı bulunmamaktadır. Ameliyathanelerden haftada 2 gün faydalanabilmekteyiz. Ameliyathanelerden haftada 2 gün faydalanabilmekteyiz. Polikliniğimizi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile paylaşmaktayız. Polikliniğimizi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı ile paylaşmaktayız. Dersliklerden birini 10:30-12:30 saatleri arası kullanabiliyoruz. Dersliklerden birini 10:30-12:30 saatleri arası kullanabiliyoruz. Göğüs Cerrahisinin tüm operasyonlarını uygulayabilecek teknik donanım ve cihaza sahibiz. Göğüs Cerrahisinin tüm operasyonlarını uygulayabilecek teknik donanım ve cihaza sahibiz.

13 İdari Personel Sayıları

14 Paydaşlar*

15 Misyonumuz 1 Göğüs Cerrahisinde Türkiye’nin referans kliniklerinden biri haline gelmek, Göğüs Cerrahisinde Türkiye’nin referans kliniklerinden biri haline gelmek, Bünyesinde, yakaladığı nitelikli standartlarla tatmin olmadan kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve bilgi ve birikimini tüm insanlık yararına kullanan bir akademik kadro barındırarak sürekli bir gelişmeyi garanti altına almak Bünyesinde, yakaladığı nitelikli standartlarla tatmin olmadan kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve bilgi ve birikimini tüm insanlık yararına kullanan bir akademik kadro barındırarak sürekli bir gelişmeyi garanti altına almak

16 Misyonumuz 2 Araştırma görevlilerimizin, Sadece branşımızın rutin işlemlerini görerek değil aynı zamanda komplike olgularını da takip ederek yetişmelerini sağlamak, Sadece branşımızın rutin işlemlerini görerek değil aynı zamanda komplike olgularını da takip ederek yetişmelerini sağlamak, Ve onların yeterli tıbbi bilgi yanında çalışkan, topluma faydalı, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve nitelikli hekimler olarak yetişmelerini sağlamak Ve onların yeterli tıbbi bilgi yanında çalışkan, topluma faydalı, modern, yaratıcı ve pozitif düşünen, katılımcı, üretken ve nitelikli hekimler olarak yetişmelerini sağlamak

17 Vizyonumuz Göğüs Cerrahisi Kliniğinde nitelikli akademik kadrosu ve kullanabildiği ileri teknolojik donanımıyla düzeyli bilimsel çalışmalar yaparak Tıp Fakültesinin ve Mersin Üniversitesinin adının saygınlıkla anılmasını sağlamak, Göğüs Cerrahisi Kliniğinde nitelikli akademik kadrosu ve kullanabildiği ileri teknolojik donanımıyla düzeyli bilimsel çalışmalar yaparak Tıp Fakültesinin ve Mersin Üniversitesinin adının saygınlıkla anılmasını sağlamak, Medikal ve paramedikal konularda gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiyi kullanıp gelişmesine yön verebilen bir birim olarak üniversitemizin genel vizyonunu yakalamak Medikal ve paramedikal konularda gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiyi kullanıp gelişmesine yön verebilen bir birim olarak üniversitemizin genel vizyonunu yakalamak

18 Değerlerimiz İnsan yaşamının en yüce değer olduğu bilinci ile hareket etmek, İnsan yaşamının en yüce değer olduğu bilinci ile hareket etmek, Kliniğimizde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretmek, Kliniğimizde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretmek, Her hastaya yeterince zaman ayırarak değerlendirmek ve hastalığı hakkında bilgilendirmek Her hastaya yeterince zaman ayırarak değerlendirmek ve hastalığı hakkında bilgilendirmek

19 Ortak yanlarımız Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalının Vizyon ve Misyonu anabilim dalının öğretim elemanları ve araştırma görevlileri tarafından kavranmış ve uygulanır durumdadır. Konu ile ilgili çalışma ISO9001 faaliyeti sırasında anabilim dalımızın tüm çalışanlarının katılımıyla yapılmıştır.

20 Mevcut durumumuz Kuruluş tarihi: 02.05.2002 Anabilim Dalı Başkanı: Doç Dr. Ali Özdülger Doç Dr. Ali Özdülger Öğretim Üyeleri: Doç.Dr.Oğuz Köksel Yard. Doç.Dr. Erhan Ayan Araştırma Görevlileri: Dr. Menderes Erçil Dr. Çağlar Yıldırım Dr. Murat Kaplan Dr. Murat Demir Dr. Salih Uslu

21 Güçlü yönler: Genç, dinamik ve takım çalışması fikrine yatkın, Genç, dinamik ve takım çalışması fikrine yatkın, Akademik ilerleme için gerekli olan yabancı dil, bilimsel yayın gibi konularda kendini sürekli geliştiren kadro, Akademik ilerleme için gerekli olan yabancı dil, bilimsel yayın gibi konularda kendini sürekli geliştiren kadro, Sorunlara kliniğin ortak yaklaşımını sağlayan diyalog ortamı, Sorunlara kliniğin ortak yaklaşımını sağlayan diyalog ortamı, Göğüs Cerrahisinin tüm girişimlerini uygulayabilmeye imkan sağlayan kadro ve teknik donanım Göğüs Cerrahisinin tüm girişimlerini uygulayabilmeye imkan sağlayan kadro ve teknik donanım

22 Zayıf yönler: Mekansal kısıtlılık eğitim ve hizmetin istenen düzeyde gerçekleşmesine engel olmaktadır. Mekansal kısıtlılık eğitim ve hizmetin istenen düzeyde gerçekleşmesine engel olmaktadır. Yoğun Bakım ünitesinde talebimize rağmen kliniğimize yatak ayrılmaması Yoğun Bakım ünitesinde talebimize rağmen kliniğimize yatak ayrılmaması

23 Fırsatlar Çitlikköy kampüsünde yapımı süren yeni hastanenin açılıp devreye girmesi ile mekan sıkıntısının ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Çitlikköy kampüsünde yapımı süren yeni hastanenin açılıp devreye girmesi ile mekan sıkıntısının ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Üniversitenin abone olduğu veri tabanlarının sayısının artması araştırmaları kolaylaştıracaktır. Üniversitenin abone olduğu veri tabanlarının sayısının artması araştırmaları kolaylaştıracaktır. Eğitimde kalite bilincinin tüm üniversitede yerleşiyor olması gelişimi hızlandıracaktır. Eğitimde kalite bilincinin tüm üniversitede yerleşiyor olması gelişimi hızlandıracaktır.

24 Tehditler-1 Üniversitelere eğitim ve araştırma için ayrılan fonların yetersizliğinin tüm bölümleri etkilemesi, Üniversitelere eğitim ve araştırma için ayrılan fonların yetersizliğinin tüm bölümleri etkilemesi, Vakıflara bağlı özel üniversitelere farklı statüler ve geniş imkanlar sağlanması ancak devlet üniversitelerinin pek çok imkandan mahrum bırakılmaları, Vakıflara bağlı özel üniversitelere farklı statüler ve geniş imkanlar sağlanması ancak devlet üniversitelerinin pek çok imkandan mahrum bırakılmaları, Tıp Fakültesinin kısıtlı mekansal olanaklarının mevcut potansiyelin kullanılmasına engel olması, Tıp Fakültesinin kısıtlı mekansal olanaklarının mevcut potansiyelin kullanılmasına engel olması, Pratik uygulamaların yatak sayısındaki yetersizlik nedeni ile kısıtlı kalması, Pratik uygulamaların yatak sayısındaki yetersizlik nedeni ile kısıtlı kalması,

25 Tehditler 2 Mersin ili ve çevresinde oransal olarak fazla sayıda göğüs cerrahının bulunması nedeni ile kliniğimize başvuran hasta çeşitliliğinin beklenenden az olması, Mersin ili ve çevresinde oransal olarak fazla sayıda göğüs cerrahının bulunması nedeni ile kliniğimize başvuran hasta çeşitliliğinin beklenenden az olması, Lisansüstü eğitim öğrencilerinin anabilim dalında değerlendirilmeden TUS’a bağlı olarak alınmaları, bu anabilim dalı için sahip olmaları gereken nitelikleri ölçmemize izin vermemesi Lisansüstü eğitim öğrencilerinin anabilim dalında değerlendirilmeden TUS’a bağlı olarak alınmaları, bu anabilim dalı için sahip olmaları gereken nitelikleri ölçmemize izin vermemesi Araştırma görevlilerinin yabancı dil ve bilgisayar bilgilerinin standart olmaması ve bazılarında özellikle yetersizlik olması, Araştırma görevlilerinin yabancı dil ve bilgisayar bilgilerinin standart olmaması ve bazılarında özellikle yetersizlik olması,

26 Tehditler-3 Ülke genelinde standart bir göğüs cerrahisi asistan eğitim programının oluşturulmamış olması, Ülke genelinde standart bir göğüs cerrahisi asistan eğitim programının oluşturulmamış olması, Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımın finans sorunları nedeniyle kısıtlı olması, Ulusal ve uluslar arası toplantılara katılımın finans sorunları nedeniyle kısıtlı olması, Süreli yayın aboneliği ve text-book’lar gibi bazı çok değerli kaynaklara ulaşmanın çok maliyetli olması Süreli yayın aboneliği ve text-book’lar gibi bazı çok değerli kaynaklara ulaşmanın çok maliyetli olması

27 Amaçlar-1 Bilimsel araştırma ve yayınları nitelik ve nicelik olarak arttırmak, Bilimsel araştırma ve yayınları nitelik ve nicelik olarak arttırmak, Kliniğimizin Türkiye ve dünya çapında tanınmasını sağlamak. Kliniğimizin Türkiye ve dünya çapında tanınmasını sağlamak.

28 HEDEFLER-1 Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara aktif olarak katılmak, Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel çalışmalara aktif olarak katılmak, Alanımıza katkıda bulunacak bilimsel çalışmaları ve projeleri organize etmek ve bunlar için gerekli donanım ve laboratuar koşullarını sağlayabilmek, Alanımıza katkıda bulunacak bilimsel çalışmaları ve projeleri organize etmek ve bunlar için gerekli donanım ve laboratuar koşullarını sağlayabilmek, Yurtiçi - yurtdışı kliniklerle ve bilim adamları ile karşılıklı ziyaret, toplantı, konferanslar düzenlemekle bilgi paylaşımında bulunmak ve ilişkileri geliştirerek, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de yurtdışında saygın merkezlerde çalışmalarını ve belirli konulardaki tecrübelerini geliştirmelerini sağlamak Yurtiçi - yurtdışı kliniklerle ve bilim adamları ile karşılıklı ziyaret, toplantı, konferanslar düzenlemekle bilgi paylaşımında bulunmak ve ilişkileri geliştirerek, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin de yurtdışında saygın merkezlerde çalışmalarını ve belirli konulardaki tecrübelerini geliştirmelerini sağlamak

29 Amaç-2 Araştırma görevlilerinin eğitim düzeylerinin Türkiye ve dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak. Araştırma görevlilerinin eğitim düzeylerinin Türkiye ve dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak.

30 Hedefler-2A Yeterince yatağın olduğu bağımsız bir klinik ve polikliniğin oluşmasını sağlamak Yeterince yatağın olduğu bağımsız bir klinik ve polikliniğin oluşmasını sağlamak Eğitime ayrılan zamanı arttırabilmek için konularında yetişmiş hemşire, teknisyen ve personelin görevlendirilmesini sağlamak, Eğitime ayrılan zamanı arttırabilmek için konularında yetişmiş hemşire, teknisyen ve personelin görevlendirilmesini sağlamak, Kliniğimize ait ayrı bir yoğun bakım ünitesi oluşturmak Kliniğimize ait ayrı bir yoğun bakım ünitesi oluşturmak Eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere videobronkoskopi, videomediastinoskopi, videotorakoskopi cihazlarının alınmasının sağlanması Eğitim amaçlı olarak kullanılmak üzere videobronkoskopi, videomediastinoskopi, videotorakoskopi cihazlarının alınmasının sağlanması Görsel dökümantasyon ve arşivleme için gerekli donanımın sağlanması Görsel dökümantasyon ve arşivleme için gerekli donanımın sağlanması Sadece kliniğimizin kullanımına ait bir ameliyathanenin oluşturulması veya ameliyathanelerden daha fazla yararlanmanın sağlanması, Sadece kliniğimizin kullanımına ait bir ameliyathanenin oluşturulması veya ameliyathanelerden daha fazla yararlanmanın sağlanması, Kliniğimizin tüm eksik donanımının tedarik edilmesi ( Her yatak başına birer adet monitör, intermittan aspiratör, soğuk buhar cihazı, nebülizör, bolca pansuman seti vs gibi) Kliniğimizin tüm eksik donanımının tedarik edilmesi ( Her yatak başına birer adet monitör, intermittan aspiratör, soğuk buhar cihazı, nebülizör, bolca pansuman seti vs gibi)

31 Hedefler -2B Daha nitelikli mezun çıkışını sağlayacak şekilde ders programlarının düzenli olarak kontrol ve gerekirse revize edilmesi, Daha nitelikli mezun çıkışını sağlayacak şekilde ders programlarının düzenli olarak kontrol ve gerekirse revize edilmesi, İnterdisipliner çalışma ve toplantıların arttırılarak ortak yaklaşımların belirlenmesi ve alanımızın konularında ortak yaklaşımların oluşturulması, İnterdisipliner çalışma ve toplantıların arttırılarak ortak yaklaşımların belirlenmesi ve alanımızın konularında ortak yaklaşımların oluşturulması, Alanımızla ilgili yayınlara kolay ve ücretsiz olarak ulaşabilme imkanlarının oluşturulması, Alanımızla ilgili yayınlara kolay ve ücretsiz olarak ulaşabilme imkanlarının oluşturulması, Pratik uygulama saatlerinin arttırılması Pratik uygulama saatlerinin arttırılması

32 Amaç-3 Kliniğimizde sunulan hasta hizmetlerini Türkiye ve dünya standartlarına ulaştırmak Kliniğimizde sunulan hasta hizmetlerini Türkiye ve dünya standartlarına ulaştırmak

33 HEDEFLER-3 Kliniğimizde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretebilmek için bağımsız bir klinik, poliklinik ve yoğun bakımın oluşturulmasını sağlamak, Kliniğimizde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretebilmek için bağımsız bir klinik, poliklinik ve yoğun bakımın oluşturulmasını sağlamak, Konularında yetişmiş hemşire, teknisyen ve personelin görevlendirilmesini sağlamak, Konularında yetişmiş hemşire, teknisyen ve personelin görevlendirilmesini sağlamak, Her hastaya yeterince zaman ayırarak değerlendirmek ve hastalığı hakkında bilgilendirmek, Her hastaya yeterince zaman ayırarak değerlendirmek ve hastalığı hakkında bilgilendirmek, Hastaların beklemesini önlemek için sadece kliniğimizin kullanımına ait bir ameliyathanenin oluşturulması veya ameliyathanelerden daha fazla yararlanmamızı sağlamak, Hastaların beklemesini önlemek için sadece kliniğimizin kullanımına ait bir ameliyathanenin oluşturulması veya ameliyathanelerden daha fazla yararlanmamızı sağlamak, Kliniğimizin tüm eksik donanımının tedarik etmek (Her yatak başına birer adet monitör, intermittan aspiratör, soğuk buhar cihazı, nebülizör, bolca pansuman seti vs gibi) Kliniğimizin tüm eksik donanımının tedarik etmek (Her yatak başına birer adet monitör, intermittan aspiratör, soğuk buhar cihazı, nebülizör, bolca pansuman seti vs gibi) Hasta ve hasta yakınlarına sunulan otelcilik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak. Hasta ve hasta yakınlarına sunulan otelcilik hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak.

34 SONUÇ VE SONSÖZ Bünyesinde, yakaladığı nitelikli standartlarla tatmin olmadan kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve bilgi ve birikimini tüm insanlık yararına kullanan bir akademik kadro barındırarak sürekli gelişmeyi garanti alına almak, Bünyesinde, yakaladığı nitelikli standartlarla tatmin olmadan kendini sürekli geliştirmeye çalışan ve bilgi ve birikimini tüm insanlık yararına kullanan bir akademik kadro barındırarak sürekli gelişmeyi garanti alına almak, Göğüs Cerrahisi kliniğinde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretmek, Göğüs Cerrahisi kliniğinde tıbbın imkan verdiği ölçüde hasta memnuniyetini hedefleyen hizmet üretmek, Medikal ve paramedikal konularda gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiyi kullanıp gelişmesine yön verebilen, modern,katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken bireylerin oluşmasına zemin yaratan bir anabilim dalı olarak üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu yakalamak Medikal ve paramedikal konularda gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiyi kullanıp gelişmesine yön verebilen, modern,katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken bireylerin oluşmasına zemin yaratan bir anabilim dalı olarak üniversitemizin genel vizyon ve misyonunu yakalamak Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan ve topluma faydalı bireyler yetiştiren bir anabilim dalı olmak. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan ve topluma faydalı bireyler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2008-2012 STRATEJİK PLANLAMA SUNUMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları