Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktıları :

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktıları :"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktıları :
Öğrenim döneminin sonunda öğrencilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentileri ifade etmek amacıyla kullanılır Öğrenenin öğrenme süresi sonunda ne bilmesi, anlaması ve / veya sergileyebilmesinin beklendiğini belirtir ifadelerdir.

2 ÖĞRENME ÇIKTISI (LEARNING OUTCOME)
Öğrenme çıktısı (ürünleri), öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencinin ne bileceğini, ne anlayabileceğini veya ne yapabileceğini ifade eden yeterliklerdir. Öğrenme çıktısı, öğretenin amacından ziyade öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle öğretim elemanının belirlediği dersin amaçları ile öğrenme çıktıları aynı değildir.

3 ÖĞRENME ÇIKTISI (LEARNING OUTCOME)
. Öğrenme çıktısı, öğrencinin ne öğrenmesinin beklendiğidir. Dolayısıyla, öğrenci merkezli bir sistemdir. . Öğrenme çıktıları akademisyenler tarafından belirlenir ve yeterliklerle(competency) ifade edilir. Yeterlikler bilgi, anlama ve becerilerin dinamik bir kombinasyonudur. Yeterlikler öğrencilerce edinilir. Yeterlikler öğrenme çıktılarının gerektirdiğinden daha yüksek seviyede geliştirilebilir. . Öğrenme çıktıları öğretmekten öğrenmeye doğru bir anlayış değişimidir. Öğrenme çıktıları gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

4 Öğretme Yaklaşımları Yaklaşım Yaklaşım
Öğretici merkezli Çıktı merkezli Yaklaşım Yaklaşım

5 Öğretici merkezli yaklaşım
Program ya da modül tasarlamanın geleneksel yolu, ders içeriğinden başlamaktır. Öğreticiler, programda vermeyi arzuladıkları içeriği kararlaş-tırmakta, bu içeriği nasıl vereceğini planlamakta ve daha sonra da içeriği değerlendirmektedir. Bu tip yaklaşım öğreticinin girdilerine ve öğrencinin ders materyalini ne kadar iyi özümsediği bakımından değerlendirme yapmaya odaklanmaktadır.

6 Öğretici merkezli yaklaşım
Bu yaklaşım ile ilgili en büyük eleştiri, öğrencinin modülü ya da programı başarı ile bitirmesi için ne yapabilmesinin bazen tam olarak belirtilememesidir.

7 Çıktı merkezli yaklaşım
Eğitimdeki uluslar arası eğilimler, geleneksel öğretici merkezli yaklaşımdan öğrencinin merkez alındığı bir yaklaşıma kaymaktadır. Bu alternatif model, öğrencilerden modül ya da program sonunda ne yapabilmelerinin beklendiğine odaklan-maktadır.Bu yaklaşım genel kabul gördüğü şekliyle ‘Çıktı Merkezli Yaklaşım’ olarak ele alınmaktadır.

8 Çıktı merkezli yaklaşım
Bu yaklaşımda ifade edilen “Amaçlanan Öğrenme Çıktıları” (çoğunlukla öğrenme çıktıları olarak kısaltılır), öğrenme döneminin sonunda öğren-cilerin neleri yapabilmesi gerektiği yönündeki beklentileri ifade etmek amacıyla kullanılır.

9 Öğrenme Çıktıları Nihaileştirmeden önce Modülün öğrenme
meslektaşlarınız ve öğrencilerinizle anlamını değerlendirin Modülün öğrenme çıktıları, programın öğrenme çıktıları ile ilişkili olmalıdır Her çıktıyı aktif bir fiil ile sonlandırın. İçeriği verecek nesne ve tümleçlerle bütünleştirin Gözlemlenebilir ve ölçülebilir olmalı Bir çıktıda sadece bir aktif fiil Çok kaba yazılmış çıktıların etkin olarak değerlendirilmesi zor olabilir. Öğrenme Çıktıları Komplike cümlelerden kaçının. Eğer gerekliyse sadece anlaşılırlığı sağlamak için birden fazla cümle kullanın. Çıktının nasıl değerlendirileceği (öğrencinin bahsedilen öğrenme çıktılarına ulaştığını nasıl bileceksiniz) Çıktıya ulaşılacak zaman cetveli unutulmamalıdır. Zamansal olarak yetişmeyecek aşırı hırslı ve zaman-kaynaklar açısından gerçekçi olmayanlardan kaçınılmalı Bilmek, anlamak, öğrenmek, aşina olmak, haberdar olmak gibi muğlak ifadelerden kaçının. Bunlar öğrenme çıktılarından ziyade öğretim amaçları ile ilgili ifadelerdir.

10

11

12

13

14

15

16

17 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
NEDEN ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ? Öğrenme çıktısı Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır. Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder. Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez. Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir.

18 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ ve KREDİLER Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşılması ve öğrencinin başarılı olması durumunda dersin/modülün kredisi kazanılır.

19 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ VE DEĞERLENDİRME Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde değerlendirme stratejisi çok önemlidir. Hedefe uygun öğretme ve değerlendirme stratejileri seçilmelidir.

20 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Özellikleri Ulaşılabilir olmalıdır (Öngörülen düzey için ve zamanda) Genel olmalıdır Bir ders ya da modul için yaklaşık 5-8 tane Anlaşılır olmalıdır Öğrenci için kazanımın önemini vurgulamalıdır Değerlendirilebilir olmalıdır Eğer hedef uzun süreli ise (meslek yaşantısına uzanacaksa ) belirtilmelidir Dersin seviyesine uygun olmalıdır

21 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ NASIL YAZILIR? Öğrenme çıktıları Bloom Taksonomisi’ne dayandırılmıştır. Bilişsel, Psiko-motor ve Duyuşsal alanların yanı sıra Anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar Beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir.

22 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
Yazarken : Program ya da ders düzeyinde başlayabilirsiniz Farklı ve kişisel başlıklar kullanabilmeniz mümkün olmakla birlikte, öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilgi, anahtar beceriler, bilişsel ve kişiye özel becerilerle sınırlandırmanız gereklidir “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

23 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
Yazarken (2) : Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlayın (uygun fiiller için bir kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve ders konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğeleri) öğrenciden beklenenleri gösterir. Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verme Bir video kayıt cihazını çalıştırma Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırma

24 ÖĞRENME ÇIKTILARI/ÜRÜNLERİ (Learning Outcomes)
Yazarken (3): Öğretme yöntemini seçin Değerlendirme yöntemini seçin Seçtiğiniz değerlendirme yönteminin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun Değerlendirme stratejisinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır

25 Bilişsel Alan için Gözlenebilir Fiiller

26 ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ
Bu dersin sonunda öğrenci bilişim teknolojilerini tanır yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular

27 SONUÇ Öğrenci Merkezli Eğitim son yıllarda Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisidir. Üniversitelerin tüm programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları gerekmektedir. Bunun için her bir ders için “öğrenim çıktıları” belirlenmelidir. Bürokratik bir işlem gibi görünse de, bu bütün üniversitelerin ev ödevidir.


"ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğrenme Çıktıları :" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları