Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri  1)Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sektöründe yapılan değerlendirmeler ve hesap verebilirlik arasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri  1)Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sektöründe yapılan değerlendirmeler ve hesap verebilirlik arasındaki."— Sunum transkripti:

1 5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri  1)Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sektöründe yapılan değerlendirmeler ve hesap verebilirlik arasındaki bağlantılar  Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı alanında yapılan değerlendirmeler ve izleme programları/projelerinden örnekler –2) Bakanlık içerisindeki projeler  3) mevzuat  4) diğer projeler –5) Dış değerlendirmeler  6) Bakanlık  7) Diğer dış değerlendirmeler Niina Kiviaho24.11.2014

2 1) İzleme, değerlendirme ve karar-almaya giriş  Değerlendirmenin değerini kullanımı belirler.  İlgililiği  Karar alma –Kanıta-dayalı karar alma Niina Kiviaho24.11.2014

3 2) Bakanlık içerisindeki projeler  Çok sayıda eylem planlanıyor ve projeler olarak uygulanıyor.  Mevzuat ve düzenleme: –Her hükümet yasa teklifi/ yasa değişikliği bir projedir. –Yasalar:  Proje planı: yasanın amacı, sorumlu kişi, kaynaklar, takvim ve diğer bilgiler  Diğer girişimler ve programlar: –Kendi finansmanı olan/ satın alma içeren gerçek projeler: hizmetler vs. –Proje idaresi için yeni prosedür

4 3) Düzenleyici Projeler  Planlama, izleme & değerlendirme  Hükümet önerileri : departmanlardaki ilerleme izlenir.  Veri sistemi, HARE’nin iç ve dış versiyonları mevcuttur. –Her projenin HARE’de listelenmesi gerekir. –Kamu takip edebilir ve kamu görevlisiyle iletişime geçebilir!  Bazı kanunlar geçicidir; kalıcı olmaları değerlendirme ve bulgularına bağlıdır.  Etkilerin planlanan (ex ante) değerlendirmesi

5 3)Düzenleyici projeler; etkilerin değerlendirilmesi  Etki değerlendirmesinin temel amacı karar alıcılara kullanılabilecek çeşitli düzenleyici seçenekler hakkında bilgi vermektir.  İyi bir etki değerlendirilmesi ile daha iyi mevzuat oluşturmak mümkündür. –Düzenlemenin toplumsal amaçlarına ulaşmasını sağlamak.  Etki değerlendirme, fayda-maliyet analizi değildir.  Etki değerlendirme, projenin planlanan etkileri ve faydaları, maliyetleri ve muhtemel olumsuz etkilerini ele alır. Riskler ve beklenmeyen etkiler de değerlendirme sırasında çıkarılmalıdır. Değerlendirmenin amacı kullanılabilecek çeşitli seçeneklerin etkilerinin kapsamlı bir tablosunu oluşturmaktır.

6 3) Temel faydaların yeterliliğinin yönetmelik açısından değerlendirmesi  Önemli bir yasa değişikliği 2010 Aralık’ta yürürlüğe girdi.  Değerlendirme her dört yılda bir, Meclis seçimlerinden hemen önce yapılır.  İlk değerlendirme Mart 2011’de yapılmıştı.

7 4) Projeler  Projeler : farklı büyüklükte, sürede, önemde…  Daha az, daha iyi planlanmış proje  Herhangi bir taahhütten örneğin anlaşmadan önce, birim bir form doldurmalı ve onay almalıdır.  Proje planı  Projenin planlanan (ex ante) değerlendirme  Proje anlaşması – maddeleri  Her projenin bir gözetmeni vardır. –Koşullar : konuyu bilmesi ama projenin içinde olmaması  Projeler – veri sistemi HANTTI

8 5) Dış değerlendirmeler1/  Temel olarak iki çeşit dış değerlendirme vardır: –Bakanlık tarafından istenenler –Her koşulda yapılanlar (Ulusal Denetim Ofisi ve performans denetimleri)  Bakanlık gerek olduğunda değerlendirme talep eder. –Belli kurumlar her 4-5 yılda bir değerlendirilir. Niina Kiviaho24.11.2014

9 6) Dış değerlendirmeler : bakanlıklar  KASTE-programı temel proje (2008-2011)  Değerlendirme planı yapıldı : üç adımlı değerlendirme –İlk iki değerlendirme yapıldı.  İzleme Niina Kiviaho24.11.2014

10 7) Dış denetim; Ulusal Denetim Ofisi  UDO : Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’nın idari sektöründeki yönlendirme sistemi  “Bütçe teklifi, temel bölümdeki fonların tahsisi konusunda oldukça iyi bir tablo sunar. Merkezi Hükümet Kesin Hesaplar Raporu’nda Parlamento’ya rapor vermek birçok açıdan yeterlidir. Birçok amacın başarısı konusunda bilgi verilir, ancak amaç seviyeleri açık bir şekilde sunulmamaktadır. Raporlama amaçların ulaşılıp ulaşılmadığını, önlemleri ve kaynakları ayrı ayrı sunar, ancak bu üçü arasında açık ve anlaşılır bir bağlantı yoktur.” Niina Kiviaho24.11.2014

11 7) Dış değerlendirmeler BT 1/  Ulusal Denetim Ofisi performans raporu hazırladı: “Sosyal ve sağlık bakımında ulusal BT projelerinin uygulanması”  Rapor sonucuna göre “Sağlık bakım bilgi sistemlerini geliştirmek üzere ulusal projeler bazı iyi sonuçlar üretti, ancak zayıf şekilde yönlendirildi.”  “Projede yeterli maliyet izleme yapılmadı; ulusal çözümler kararlaştırılırken maliyetler ve faydalar yeterli şekilde araştırılmadı. KanTa Projesinde gerekli profesyonel liderlik ve yeterli izleme araçları eksikti. Proje organizasyonu da verimsiz olduğunu kanıtladı.”  Değerlendirme eksiklileri yüzeye çıkardı ve uygulamayı geliştirmek için öneriler getirdi. Niina Kiviaho24.11.2014

12 7) Narkolepsi örneği : hesap verebilirlik açısı  A(H1N1)v –virüsünü önlemek için Panderemix aşısı  SİSB aşıları sipariş etti; Enstitü bunu uyguladı –Narkolepsi vakalarının görülmesi  İnceleme : karar alma ve nedensellik  Aşılama ve narkolepsi arasındaki ilişki üzerine çalışmalar –Uluslararası –Ulusal –Finlandiya İlaç Sigortası Havuzu – şikayetleri ele alır ve kabul edilen istemleri öder.  Münferit vakalar; nedensellik Niina Kiviaho24.11.2014

13 7) Narkolepsi örneği  Yapılanlar: –Sağlık sigortası : daha yüksek özel geri ödeme (narkolepsi tedavisindeki ilaçlar için) –SİSB / devlet masrafların bir kısmını karşılar. Niina Kiviaho24.11.2014

14 Özet  En iyi koşullarda değerlendirme değerli bir geri bildirim sunar.  Her tavsiyenin uygulanamayacağını belirtmek gerekir > kaynaklar, örtüşen öneriler….  Planı uygulamak – yine izleme  Siyasi kararlar


"5. GÜN Değerlendirme ve İzleme Süreci Örnekleri  1)Sağlık ve Sosyal İşler Bakanlığı sektöründe yapılan değerlendirmeler ve hesap verebilirlik arasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları