Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri Düzey Eğitim Başbakanlık Çalışma Grubu Mart-2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri Düzey Eğitim Başbakanlık Çalışma Grubu Mart-2010."— Sunum transkripti:

1 İleri Düzey Eğitim Başbakanlık Çalışma Grubu Mart-2010

2 Sunuş Planı Çalışmanın Konusu Çalışmanın Amacı Çalışmanın Yöntemi Çalışmanın Çıktıları Öneriler

3 Çalışmanın Konusu Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer alan kanun tasarısı inceleme süreci.

4 Çalışmanın Amacı Kanun Tasarısı inceleme sürecinin COSO modeli çerçevesinde değerlendirilmesi

5 Çalışmanın Yöntemi COSO modeline ilişkin genel değerlendirme sorularının belirlenmesi Birime yönelik hedefler ile risk ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi Süreci analiz etmek ve sorularımıza cevap bulmak amacıyla Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi (bir gün)

6 Tespitlerimize 3 günlük bir ekip çalışması sonucunda ulaşılmış olup, zaman kısıtı nedeniyle çalışma daha fazla derinleştirilememiştir. Uygun görülmesi halinde bu çalışma daha detaylı olarak Başbakanlık geneline yayılabilir.

7 Çalışmanın Çıktıları - 1 Değerlendirme sorularına yönelik Genel Müdürlük çalışanlarından alınan cevaplar COSO modeli çerçevesinde değerlendirilmiştir. Değerlendirme sorularına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

8 Çalışmanın Çıktıları - 2 Tasarı incelenmesi sürecine yönelik risk kaydı oluşturulmuş; hedeflerin belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, risklere yönelik kontrol faaliyetleri oluşturulmuştur Tasarı incelenmesi sürecine yönelik SWOT analizi yapılmış; güçlü ve zayıf yönlerin tespiti ile fırsat ve tehditler belirlenmiştir

9 Öneriler İş süreçlerinin tanımlanması ve yazılı olarak belirlenmesi Yönetim bilgi sistemlerinin kurulması Raporlama mekanizmalarının geliştirilmesi Faaliyetlerin değerlendirilmesine yönelik izleme mekanizmaları kurulması Yetki ve sorumluluk arasında paralelliği sağlayacak idari kadrolara (Daire Başkanlığı) atama yapılması Risk yönetimi yaklaşımının benimsenmesi ve uygulamaya konulması

10 Son söz; Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde yürütülen Kanun Tasarısı İnceleme işinin daha etkili yapılabilmesi için daha iyi bir yönetim modeli olan COSO’nun Başbakanlıkta uygulanmasının mümkün olduğu ve sistemin kurulmasının Türk kamu yönetimi açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

11 Teşekkürler…

12 SORU - CEVAP


"İleri Düzey Eğitim Başbakanlık Çalışma Grubu Mart-2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları