Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMA EĞİTİMİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÖDEME USÜLLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMA EĞİTİMİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÖDEME USÜLLERİ"— Sunum transkripti:

1 DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI
UYGULAMA EĞİTİMİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÖDEME USÜLLERİ Özgür TÖNGEL İzleme ve Değerlendirme Birimi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

2 Raporlama Yükümlülükleri
Proje uygulama süreci boyunca yararlanıcının sunması gereken dört rapor türü vardır: Ara Rapor Nihai Rapor ( teknik – mali ) Denetim Raporu (YMM veya SMMM) Proje Sonrası Değerlendirme Raporu *Sunulması gereken raporlar sözleşmenizde özel koşullar bölümünde yer almaktadır.

3 Raporlama ve Ödeme Düzenlemeleri
Teknik ve mali bölümlerden oluşan 3 adet ara rapor; proje uygulama süresinin 12., 16. ve 20. Ayı dönemlerinde ve 1 adet nihai rapor; proje uygulama süresinin bitimini müteakip 30 gün içinde, Ek II Madde 2 ve Madde 15’e uygun olarak hazırlanacaktır. Ara rapor raporlama döneminin bitiminin ardından 7 gün içinde, nihai rapor ise proje süresinin bitiminin ardından 30 gün içinde yazılı onaylı olarak sunulur.

4 Yararlanıcı, ara rapor döneminde ödeme talebinin olmaması halinde bu hususu ara rapor sunulması gereken süre içinde Ajans’a yazılı olarak bildirerek raporlama süresinin ertelenmesini talep edebilir. Genel Koşullar Madde 2.2 uyarınca Ajans raporlama sürelerini değiştirebilir ve rapor verilmemesine karar verebilir.

5 Ara raporun zamanında sunulmaması ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamanın raporun teslim edilmesi gereken süre içinde ajansa sunulmaması halinde; ara raporla talep edilen meblağın %1’i, nihai raporun süresinde sunulmaması ve bunun nedenini belirten kabul edilebilir ve yeterli bir yazılı açıklamanın raporun teslim edilmesi gereken süre içinde ajansa sunulmaması halinde; nihai raporla talep edilen meblağın %1’i oranında para cezası uygulanır. Para cezası ara ve nihai ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir. proje değerlendirme raporunu süresinde Ajans’a sunulmaması halinde; destek miktarının %1’i oranında para cezası uygulanır.

6 Ödemeler Ek II, Madde 15 ve Madde 17’de belirtilen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
Ay içinde gelen ödeme taleplerinin ödemesi, takip eden bir sonraki ay içinde gerçekleştirilecektir.

7 Harcama teyit raporu için belirlenmiş olan sınır bu program kapsamında TL ve üzeri olarak belirlenmiştir. YMM veya SMMM TARAFINDAN DOLDURULUR.

8 Ara ve Nihai Raporlar Ödeme talepleri ve harcama belgeleriyle sunulur. Ödemeye esas teşkil eden raporlardır. Ara rapor raporlama döneminin bitiminin ardından 7 gün içinde, nihai rapor ise proje süresinin bitiminin ardından 30 gün içinde yazılı onaylı ve iki kopya halinde sunulur Teknik ve Mali bölümden oluşur.

9 Teknik Bölümler Mali Bölümler Proje Faaliyetleri Yapılan Masraflar Paydaşlarla İlişkiler Miktarları Ortakların Katılımı Projenin İlgili Bütçe Kalemini Gösteren Tablolar Görünürlük Performans Göstergelerindeki İlerlemeler Destekleyici Belgeler ve Bilgiler Projenin Genel Değerlendirmesi Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Bildirim

10 Proje Sonrası Değerlendirme Raporunda Proje sonuçlarının başarısı, Etkilerinin sürdürebilirliği, Hedeflerin gerçekleştirilme düzeyi, İzlenimler, Sorunlar ve Öneriler yer alır. Proje sonrası değerlendirme raporu proje bitiminden 3 ay sonra yararlanıcı tarafından Ajansa sunulacaktır. Harcama Teyidinde: Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Mali Müşavirler Odası veya SPK tarafından onaylanmış bağımsız denetim şirketi mensubu denetçiler tarafından hazırlanır ve nihai raporla beraber sunulur.

11 Yararlanıcıya yapılacak ödemeler toplamı mali destek miktarını aşamaz.
Ön Ödeme: Destek tutarının %60’ına tekabül eder. Risk ve ihtiyaç durumunda %20-60 aralığına çekilebilir.Sözleşmenin imzalanmasından sonra 45 gün içinde ödenir. Ara Ödeme: Hakkediş esasına göre gerçekleştirilir.Ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını kanıtlayan belgeler ve ara raporların onaylanması şartına bağlıdır. Nihai Ödeme: Destek tutarının %20 sine tekabül eder. Proje süresinin sonlanmasıyla nihai raporlar, nihai ödeme talebi ve istenmişse denetim raporunun onaylanmasından sonra ödenir. Yararlanıcıya yapılacak ödemeler toplamı mali destek miktarını aşamaz. Projede taahhüt edilen eş finansmanın tamamı gerçekleşmezse, gerçekleşme oranına göre destekte de indirime gidilir.

12 Ön Ödeme: YAPILMAYACAKTIR
(KÜÇÜK ALTYAPI) Ara ödemeye karşılık gelen %20’lik destek tutarı hakediş, ara rapor ve belgelerine istinaden talep edilebilir. ARA ÖDEME TALEBİNDE BULUNMADAN ÖNCE DAHA ÖNCE ÖDENEN VE TALEP EDİLEN TUTAR KADAR EŞ FİNANSMAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARANIR. Ön ödemeye karşılık gelen %60’lık destek tutarı hakediş ve belgelerine istinaden talep edilebilir. Ön ödemeye karşılık gelen tutar bitinceye kadar KAMU KURUMLARINDAN eş finansman yükümlülüğü aranmayacaktır. Ön Ödeme: YAPILMAYACAKTIR Nihai ödemeye karşılık gelen kalan %20’lik destek tutarı nihai rapor ve belgelerine istinaden talep edilebilir. NİHAİ ÖDEME TALEBİNDE BULUNMADAN ÖNCE DAHA ÖNCE ÖDENEN VE TALEP EDİLEN TUTAR KADAR EŞ FİNANSMAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARANIR.

13 Sorular.?? Teşekkürler…


"UYGULAMA EĞİTİMİ RAPORLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve ÖDEME USÜLLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları