Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ar-Ge Merkezi ve San Tez Destek Programları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ar-Ge Merkezi ve San Tez Destek Programları"— Sunum transkripti:

1 Ar-Ge Merkezi ve San Tez Destek Programları
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ar-Ge Merkezi ve San Tez Destek Programları ALİ RIZA AY Ziraat Mühendisi BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Ar-Ge Merkezi Belgesi Ülkemizde faaliyet gösteren,
Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş işletmelerin Ar-Ge ve Yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla, 5746 Sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca. Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2

3 Ar-Ge Merkezi Başvuru Şartları
En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı, Ar-Ge faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığı sürenin fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, İşletmede ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekan içinde yer alması, Teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3

4 Ar-Ge Merkezleri Başvuruları
Ar-Ge merkezi başvurularının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılması gerekir. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır. Ar-Ge merkezi kuracak işletmelerin Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle uğraşan bir işyerinin olması şart değildir. Ar-Ge merkezinde yapılan faaliyetlerin Ar-Ge indiriminden yararlanabilmesi için Bakanlığımızdan “Ar-Ge merkezi belgesi” alınması gerekmektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4

5 Ar-Ge Merkezi Belgesi Alma Süreci
Başvuru dosyası hazırlanarak elden veya posta ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. Ön İnceleme; Bakanlığımızda başvuru dosyasının şekil ve içerik açısından ön incelemesini yapılır, eksik bilgi ve belge bulunması halinde, tespit edilen eksikler en geç 15 gün içinde tamamlatılır Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü veya mazereti hâlinde yardımcısı İlgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan akademisyenler arasından Bakanlık tarafından seçilecek iki üye TOBB tarafından ilgili sektör temsilcisi bir üyeden oluşan 5 kişilik Değerlendirme ve Denetim komisyonu oluşturulur. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5

6 Ar-Ge Merkezi Başvurusunun Değerlendirilmesi
Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge merkezi başvurusunu yerinde incelemek üzere ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan 3 hakem (akademisyen) görevlendirir. Hakemler, yerinde fiili inceleme yaparak hazırladıkları İnceleme raporunu Komisyona sunarlar. Komisyon; hakemler tarafından düzenlenen raporları görüşüp karara bağlamak üzere, Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Başkanlığında en az dört üyenin katılımıyla toplanarak değerlendirmesini yapar. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6

7 Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere;
Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarının tamamı) Sigorta Primi Desteği ( Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80) Gelir vergisi stopajı desteği Damga vergisi istisnası Telefon, Doğalgaz, Su, İnternet ve Elektrik harcamaları da destek kapsamındadır. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7

8 139 Adet İşletmeye Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilmiştir
Not: Ar-Ge Merkezi Almış Bulunan Yukarıdaki Logosu bulunan İşletmeler Örnek Olarak verilmiştir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011 8 8

9 San-Tez Programı 05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı
“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerini Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülmektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Amacı: Üniversite ve Sanayi işbirliği ile yürütülecek olan
Ar – Ge ve Yenilik Projelerin Desteklenmesi 10

11 San-Tez Programının Hedefi
Üniversite-Sanayi-Kamu İşbirliğinin Kurumsallaştırılması, Akademik Bilginin Ticarileşmesi, Sanayiye yönelik Ar-Ge Personeli Sayısının Artırılması, Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması Sanayimizin Rekabet Gücünün Yükseltilmesi, BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Proje Başvuru Tarihleri (Her Yıl)
1. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Mart 2. Dönem Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12

13 San-Tez Proje Süreçleri
1- Proje Başvurusu, 2- Ön değerlendirme, (Temel araştırmaya yönelik projeler, Üretime yönelik yatırım projeleri, pilot üretim tesisi veya merkezi laboratuar kurulmasına yönelik projeler Olmamalı) BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 San-Tez Proje Süreçleri
3- Değerlendirme, Proje değerlendirme toplantısı paneller şeklinde yapılmaktadır, Proje konusunda uzman 4 Akademisyen ve 1 sanayiciden oluşan panelist grubu tarafından değerlendirilmektedir. geçer not en az 70’dir. Proje yürütücüsü ve firma temsilcileri, panelde proje hakkında sunum yaparak proje hakkında açıklanması istenen konularda bilgi vermektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14

15 San-Tez Proje Süreçleri
4- Sözleşme, 5- Ödeme İşlemleri, 6- İzleme 7- Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi 8- Kapanış 15 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 San-Tez Süresi ve Bütçeleri
Proje süresi en fazla 36 ay olup, 6 ay ek süre verilebilmektedir. Proje bütçeleri için herhangi bir üst sınır bulunmamakla beraber, projelerin sağlayacağı katma değer dikkate alınarak desteklenecek projelere karar verilmektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 16

17 San-Tez Projelerinde Desteklenen Bütçe Kalemleri
Makine-Donanım Sarf Malzemeleri Bütçe kalemleri Hizmet alımı %20 Seyahat Giderleri Personel Giderleri 17 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17

18 Proje Ekibine Yapılacak Ödemeler
Proje Yürütücüsü : 950 TL/Ay Yardımcı Araştırmacı : 750 TL/Ay Yardımcı Personel : 500 TL/Ay Tez Öğrencisi Yüksek Lisans : TL/Ay Doktora : TL/Ay BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18

19 Program kapsamında 2007’den bu güne kadar;
Bakanlığımıza başvuru yapan adet projeden 602 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Desteklenmesi uygun görülen projelerden 460 tanesi ile sözleşme yapılmıştır. Desteklenen Projeler farklı 70 üniversitede, 38 farklı şehirde yürütülmektedir. BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 19

20 Öğrencilere Sağlanan İmkanlar
Teknogirişim Desteği İle Hayallerini Gerçekleştirip Kendi İşinizi Kurabilir.. San-tez Projesinde Yer Alıp, Hem Burs Alır, Hemde Kendinizi Geliştirebilir. Mezun Olduğunuz Zaman Ar-Ge Merkezinde Çalışabilir Mezun Olduğu Zaman Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bir Firmada İş Bulabilir. Öğrencilere Sağlanan İmkanlar BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

21 Akademisyenlere Sağlanan İmkanlar
Öğrencilerini Teknogirişim Desteği ile Girişimci olması için teşvik Edebilir. San-tez Projesi yaparak bilimsel çalışmalarınızı gerçek hayata uyarlayabilir.. Ar-ge Merkezi Değerlendirme ve Denetim Süreçlerinde Hakem veya Komisyon Üyesi Olabilir. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Firma Kurabilir. Akademisyenlere Sağlanan İmkanlar BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

22 Firmalar İçin Avantajlar
Eğer Ar-Ge ve İnovasyona Önem Verirseniz Şirketinize Değer Katar ve Rekabet Gücünüzü Arttırırsınız San-tez Proje tutarının % 25’ini karşılayarak Yeni ve Yenilikçi Projelerinizi Üniversite İle Beraber Yapabilirsiniz 50 Tam Zamanlı Ar-ge Personeliniz Varsa Ar-ge Merkezinde Yaptığınız Harcamalarının Tamamı Vergi İndirimine Tabi Olmaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Sağlanan Vergi Desteklerinden Yararlanabilirsiniz Firmalar İçin Avantajlar BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011

23 Teşekkürler ALİ RIZA AY Ziraat Mühendisi İletişim:
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel : 0 (312) e-posta: BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kırıklale Üniversitesi 6-7 Aralık 2011


"Ar-Ge Merkezi ve San Tez Destek Programları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları