Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ"— Sunum transkripti:

1 MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ

2 Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Marifet iltifata tabidir İltifatsız marifet zayidir. Türk Atasözü

3 9.Kalkınma Planı Hedefi (2007-2013)
"Kaliteli eğitim imkânlarının yaygınlaştırılması amacıyla eğitim kurumlarında kalite güvence sistemi kurulacak, kalite standartları belirlenerek yaygınlaştırılacak, eğitim kurumlarının yetkileri ve kurumsal kapasiteleri artırılacak, performans ölçümüne dayalı bir model geliştirilecektir."

4 Kalite Güvencesi Bir ürün veya hizmetin, tanımlanmış kalite/performans göstergelerini tam olarak yerine getirdiğine dair güvence sağlayabilmek için yapılan tüm planlı ve sistematik işlemler, etkinlikler bütünüdür.

5 Kalite Güvence Sistemi
Bir hizmet sektöründe; Görevlerin, sorumlulukların tanımlanması ve belgelendirilmesi, Çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi, Kalitenin; planlanan düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması, Hizmetten yararlananların gereksinimlerinin tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanması İç ve dış denetimlerin yapılması …..gibi aşamaları kapsar.

6 Kalite Güvence Sistemi Etkinlikleri
SWOT (GZFT) Analizleri, Öz değerlendirme, Örnek Kurum Seçme, Karşılaştırma, Vizyon, Misyon, ilke ve Değerleri Belirleme, Stratejik Plan, Kalite/Performans Göstergeleri, Gelişim Planları, Kalite Yönetimine Geçiş, Gözden Geçirme, İyileştirme ve Geliştirmeler, Akreditasyon, Sürekli İyileştirme (Kaizen), Kalite Kültürü Oluşturma.

7 Kalite Kavramının Evrimi
Toplam Kalite Yönetimi Kalite Güvence Kuruluşun tümüne bakış Liderlerin kararlılık ve bağlılığı Çalışanların katılımı Sadece üretim süreçlerine değil tüm süreçlere odaklanma Müşteri odaklılık Kalitenin Evrimi Kalite Kontrol Üretim süreçlerine odaklanma Üretim süreçlerinin kontrolü Teknik yöntemler Uzmanlar Süreç yönetimine yöneliş Bitmiş ürünün kontrolü Bitmiş ürünün kontrolü yoluyla kalite Kontrol yönteminin geliştirerek ve çeşitlendirerek iyileştirme Ürün odaklılık 1900 1960 1980 Zaman

8 KALİTE İLE İLGİLİ KURUMSAL PERFORMANSI ÖLÇEN MODELLER
Malcolm Baldrige Modeli Deming Ödülü Modeli ISO 9001 (2000) Modeli CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli İskoçya Eğitim Modeli ECIS/CIS (Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi) Akreditasyon Standartları EFQM Mükemmellik Modeli MEB Eğitimde Kalite Ödülü Modeli

9 Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları
Planlama % 8,5 5 İKY odaklılık 1 Liderlik %12,5 7 İş Sonuçları % 45 6 Eğitimsel ve Destek Süreç Yönetimi 3 Öğrenci ve Paydaş Odaklılık 4 B i l g i v e A n a l i z i %8.5 Malcolm Baldrige Modeli

10 Deming Ödülü Modeli 1 Politika SİSTEM 2 Organizasyon 3 Bilgi
4 Standartlaştırma 5 İnsan Kaynağı 10 Gelecek Planları 9 Sonuçlar 6 Kalite Güvencesi 7 Bakım 8 İyileştirme FAALİYET Deming Ödülü Modeli

11 ISO 9001 -2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

12 (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi)
CEDEFOP Modeli (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Geri Bildirim ve Değişim Süreçleri Ölçme ve Değerlendirme Uygulama Amaç ve Plan Metodoloji

13 İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme
4. Öğrencilere Rehberlik 5. Okul Ortamı/Çevre 6. Kaynaklar 7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi

14 ECIS/CIS Akreditasyon Standartları
(Avrupa Uluslararası Okullar Birliği/Uluslararası Okullar Konseyi) Felsefe ve Hedefler Organizasyon ve İdare Öğretim Kadrosu İlköğretim Ana – Hazırlık Sınıfları Öğretim Programı İlköğretim 1. – 5. Sınıflar Öğretim Programı İlköğretim 6. – 8. Sınıflar Öğretim Programı Lise Öğretim Programı Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri ve Güvenlik Öğrenci Hizmetleri Öğrenci Yaşamı Kütüphane / Medya Merkezi Okulun Fiziki Olanakları Finans ve Finans Yönetimi Öğrencilerin Ölçme – Değerlendirmesi

15 Çalışanlar GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME
Müşteri ile İlgili Sonuçlar %20 Çalışanlarla İlgili Sonuçlar %9 Çalışanlar Politika ve Strateji %8 İşbirlikleri ve Kaynaklar Temel Performans Sonuçları %15 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumla İlgili Sonuçlar %6 Süreçler %14 Liderlik %10 EFQM Mükemmellik Modeli

16 EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Negatif Bakış Süreçler (Saldım çayıra Mevla’m kayıra) Liderlik (Balık baştan kokar) Ana Performans Sonuçları (Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın) (Takdiri İlahi) Ortaklık Kaynaklar (Ayağını yorganına göre uzat) İnsan Kay. (Emir demiri keser) Politika Strateji (Gün Ola harman ola) İnsan Kay.Sonuç (Ne kadar köfte o kadar iş) Toplum. Sonuç. (El elin eşeğini türkü söyler arar) Müşteri Sonuç. (Satılan mal geri alınmaz) Inovasyon ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirme) Üstüne vazife olmayan işlere karışma

17 EFQM Modeli ve Atasözlerimiz
Süreçler (Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır) (Vakit nakittir) Liderlik (Bir ülkede iki şey düzelince o ülke de düzelir. Bunlar alimler ve amirlerdir) Ana Performans Sonuçları (Yazın başı pişenin kışın aşı pişer) (Varsa hünerin, var her yerde yerin) İnsan Kaynakları (Testiyi kıranla suyu getiren farklıdır) Politika Strateji (Yanlış hesap Bağdat’tan döner) İK Sonuçları (Sevelim sevilelim) Toplum. Sonuç. (Ekmeden biçilmez) Müşteri Sonuç. (Müşteri velinimetimizdir) Yenileşme ve Öğrenme (Eski köye yeni adet getirelim) (Üstümüze vazife olmayan işlere karışalım) (Birbirimize işlerimizi öğretelim) Ortaklık Kaynaklar (Ucuz alan pahalı alır) (Bir elin nesi var iki elin sesi var) EFQM Modeli ve Atasözlerimiz Pozitif Bakış

18 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır Öğrenci, Veli, İşletme ve Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Sonuçlar % 25 Çalışanlar ile İlgili Sonuçlar % 13 Okul/Kurum Planı % 9 İnsan Kaynakları Yönetimi % 6 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi % 4 Süreç % 12 Finansal ve Temel Performans Sonuçları % 17 GİRDİLER SONUÇLAR YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Sonuçları % 5 İŞLEMLER Liderlik Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Ödülü Modeli

19 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ
GENEL YAPISI 9 ANA KRİTER, (Girdi ve İşlemler Kriteri) (+11)* Alt Kriter (Sonuç Kriteri) (+29)* Gösterge 153 (+40)* = 193* bulunur. * Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları için ek kriter ve gösterge sayısı

20 DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR:
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır DEĞERLENDİRME SONUCUNDA İKİ TEMEL SONUÇTAN BİRİNE ULAŞILIR: Kriterin alt göstergesi 1- İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANDIR (İAA) veya 2- KUVVETLİ YÖN (KY) dür.

21 Maddi Kaynakların, Bilgi İşbirliklerinin Yönetimi
GİRDİ KRİTERLERİ ALT KRİTERLER 1e 1d 1c 1 2 3 4 5 Liderlik 1b 1a Okul/Kurum Planı İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 5e 5d 5c 5b 5a Süreçler “NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.

22 GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır GİRDİ VE İŞLEMLER KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI TASARIM MEVZUATA UYGUNLUK BİLİMSELLİK SONUÇ ALINABİLİRLİK UYGULAMA SİSTEMATİK UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME DÜZENLİ GÖZDEN GEÇİRME VE GELİŞTİRME/İYİLEŞTİRME KIYASLAMA VE GELİŞTİRME/ İYİLEŞTİRME

23 Tasarım incelenirken; Mevzuata uygunluk, Bilimsellik ve
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır TASARIM; teknik, araç ve gereç anlamına gelir. Modelin sorguladığı alanın hangi yöntem, teknik, araç ve gereçle yapıldığının belirlendiği boyuttur. Tasarım incelenirken; Mevzuata uygunluk, Bilimsellik ve Sonuç alınabilirlik bakımından incelenir.

24 PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır
UYGULAMA; TASARIMIN OKULUN/KURUMUN İLGİLİ BÜTÜN BÖLÜMLERİNDE PERİYODİK -SİSTEMATİK- OLARAK HAYATA GEÇİRİLMESİ ANLAMINA GELİR.

25 İZLEME VE DEĞERLENDİRME;
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır İZLEME VE DEĞERLENDİRME; Tasarım ve uygulamanın makul bir dönemde amaca ne kadar hizmet ettiğinin test edilmesi, Gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi, Bu aşamada ilgili alanda başarısı ile bilinen okulların incelenmesi (Benchmarking: Kıyaslama yapılması) ve Buradaki uygulamaların transfer edilmesi veya tasarım ve uygulamanın başarısının teyit edilmesi ile ilgilidir.

26 1. Kriter: Liderlik (90 Puan)
Alt Kriterler Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) Liderler okul/kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri nasıl yönetmektedir? (Bu kesimlerin istek, beklentileri dinleme, yanıtlama ve önerileri alma, başarıları tanıma, takdir etme vb.) Okulda/kurumda liderler kendi liderlik etkinliklerini nasıl ölçmekte, değerlendirmekte ve iyileştirmektedir? Okul/kurum liderleri bireysel gelişimlerini nasıl sağlamaktadır? Okul/kurum liderleri toplumsal-sosyal sorumlulukların yerine getirilmesine nasıl destek olmaktadır?

27 1. Kriter: Liderlik (90 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler Liderler; işletmeler, sosyal ortaklar, işçi/işveren sendika ve konfederasyonları, meslek kuruluşları ile STK’larla ilişkileri nasıl yönetmektedir? Liderler, İl Meslekî Eğitim Kurulu ile olan ilişkileri nasıl yönetmektedir?

28 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan)
Alt Kriterler Okul/kurum, mevcut durum analizini nasıl yapmaktadır? Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; mevcut kurumsal performansını (öz-değerlendirmesini), araştırma ve inceleme faaliyetlerini, Bakanlık plânlamalarını, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerini, eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeleri nasıl dikkate almaktadır? Okul/kurum, stratejik planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını nasıl tespit etmekte ve planlarına nasıl yansıtmaktadır? Okul/kurum, stratejik plan girdileri ile ilgili gelecek tahminlerini nasıl belirlemekte ve planlamaya nasıl yansıtmaktadır? Okul/kurum, misyonunu, vizyonunu, ilke ve değerlerini, stratejik amaçlarını, hedeflerini, faaliyetlerini ve/veya projelerini ve birbirleriyle uyumlu olarak nasıl belirlemektedir? Okul/kurum, performans göstergelerini nasıl belirlemekte ve nasıl değerlendirmektedir? Okul/kurum, stratejik planı ve eylem planlarını/gelişim planlarını, süreçleriyle nasıl ilişkilendirmektedir? Okul/kurum, eylem planlarını/gelişim planlarını, maliyetlendirme ve bütçelendirmeyi nasıl yapmaktadır? Okul/kurum, stratejik planını ilgililere nasıl duyurmakta, kilit süreçler aracılığıyla planın yayılımı nasıl yapmakta, düzenli olarak nasıl gözden geçirmekte ve güncellemektedir?

29 2. Kriter: Okulun/Kurumun Planı (90 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler Okul/kurum, stratejik plânlamasını yaparken; işgücü piyasasının durumunu, nasıl dikkate almaktadır? İl ve Bakanlık düzeyindeki Meslekî Eğitim Kurulları nasıl izlenmektedir. İşgücü piyasasının durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim programlarının/planlarının hazırlanması/ güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? İşgücü durumu, işletmelerin beklenti ve ihtiyaçları, pazarın durumu, yeni gelişen meslekler vb. hususların dikkate alınarak eğitim ortamının, araç-gereç ve donanımın hazırlanması/güncellenmesi nasıl yapılmaktadır? Mezunların istihdamı ve izlenmesi nasıl yapılmaktadır?

30 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan)
Alt Kriterler Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinlikleri nasıl analiz edilmekte ve okul/kurum içi görevlendirmelerde nasıl dikkate alınmaktadır? Çalışan performansının değerlendirilmesi, uygun bir şekilde takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi nasıl yapılmaktadır? Ekiplerin oluşumu ve çalışması nasıl sağlanmaktadır? Çalışanların yönetime katılımı nasıl sağlanmaktadır? Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması nasıl yapılmaktadır? Okul/kurum içerisindeki görev dağılımı ve görev tanımlarının yapılması, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır? Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ve proje önerilerinin değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır? Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi nasıl yapılmaktadır? Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması nasıl sağlanmaktadır?

31 3. Kriter: İnsan Kaynakları Yönetimi (60 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Alt Kriterler Ulusal ve uluslar arası eğitim olanaklarının değerlendirilerek çalışanların meslekî bilgileri nasıl güncellenmektedir? Çalışanlar ile iş piyasasının ilişkilerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin işbaşı eğitimleri nasıl sağlanmaktadır? Usta öğretici vb. öğretmen dışındaki eğitmen ihtiyacının belirlenmesi, karşılanması; bu tür personelin izlenmesi ve değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

32 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan)
Alt Kriterler Okul/kurum maddi kaynaklarını, belirlenen stratejik plan ve eylem planlarını/gelişim planlarını destekleyecek şekilde nasıl kullanmaktadır? Okul/kurum işbirliklerini ve bilgi birikimini nasıl yönetmektedir? Okul/kurum bina, donanım ve malzemeleri etkili ve verimli olarak nasıl kullanmaktadır? Her türlü bina, donanım ve malzemenin bakım, onarım, temizlik ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır? Teknolojik gelişmeler nasıl takip edilmekte ve okula/kuruma nasıl kazandırılmaktadır? Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde nasıl yararlanmaktadır? Okul/kurum bütçesi nasıl yönetilmektedir? Okul/kurum paydaşlarıyla bilgiyi nasıl paylaşmaktadır?

33 4. Kriter: Maddi Kaynakların Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi (40 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alt Kriterler Atölyelerin amacına uygun, etkin ve verimli kullanılması nasıl sağlanmaktadır? Temrinlik malzemenin sağlanması, etkin ve verimli kullanılması nasıl yapılmaktadır?

34 5. Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan)
Alt Kriterler Okul/kurum süreçleri nasıl analiz edilmekte ve tanımlanmaktadır? Okul/kurum kritik ve kilit süreçlerini nasıl belirlemektedir? Okul/kurum süreçlerinin performansı nasıl ölçülmekte ve yönetilmektedir? Okul/kurum süreçleri nasıl gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir?

35 ÖĞRENCİ, VELİ VE HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR
SONUÇ KRİTERLERİ 6 ÖĞRENCİ, VELİ VE HİZMETTEN YARARLANANLAR İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6b 6a Olumlu eğilimlerin varlığı Hedeflere erişim Sonuçların okul/kuruma ait olması Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) Kriter göstergelerinin tamamını kapsaması Alanla ilgili olanları kapsaması 9b 9a 9 FİNANSAL VE TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI “NE” elde edildiğini incelemektedir.

36 SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI
PGM/YÖDGED Bilgi paylaşıldıkça çoğalır SONUÇ KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME MANTIĞI SAYISAL SONUÇ EĞİLİM GÖSTERME (olumlu eğilim veya yüksek performans) HEDEF VE HEDEFE ULAŞMA (uygun hedefler) KARŞILAŞTIRMA (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) SONUÇLARIN OKUL/KURUMA AİT OLMASI KAPSAM KRİTER GÖSTERGELERİNİN TAMAMINI KAPSAMASI ALANLA İLGİLİ OLANLARI KAPSAMASI

37 Kriterler Arası İlişkiler
3. & 7. & 4./5. & 9. 2. & 1.– 9.

38 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan)
Göstergeler Okul/kurum hizmetlerine ulaşma İletişim Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) Güvenilirlik Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri Güvenlik Kararlara katılım Öğrenci işleri Ders programları Öğrenme/öğretme yöntemleri Sınıf ortamı Ders araç gereçleri Ders arası (Dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) Okulun fiziki ortamı Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) Sosyal, kültürel, bilimsel, sportif vb. faaliyetler Belirli gün ve hafta kutlamaları Öğrenci kulüpleri Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür Olumlu davranış kazanma

39 6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler Atölye eğitimi İşletmelerdeki eğitim Rehberlik ve danışmanlık İşe ilişkin tavır, tutum, davranış kazanma

40 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (60 Puan)
Göstergeler Okul/kurum hizmetlerine Ulaşma İletişim Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) Güvenilirlik Rehberlik ve yönlendirme Güvenlik Kararlara katılım Öğrenci işleri Ders programları Sınıf ortamı Ders araç gereçleri ve donatım Ders arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği) Okulun fiziki ortamı Kantin, yemekhane, yatakhaneler (varsa) Sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak) Değerlendirme, ödül, takdir, teşekkür Olumlu davranış kazanma

41 6a.2 Kriter: Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (40 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler Atölye eğitimi İşletmelerdeki eğitim Rehberlik ve danışmanlık

42 6a.3 Kriter: İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (50 Puan) Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları
Göstergeler İletişim İşbirliği Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) Güvenilirlik Kararlara katılım Okulda uygulanan programların niteliği ve yeterliliği Program geliştirme Eğitimcilerin yeterliliği Eğitim araç-gerecinin, okul ve atölye donanımının yeterliliği İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin işe ilişkin tavır tutum ve davranışları İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin ekip çalışmalarına yatkınlığı İşletmede çalışan/staj gören/ mezun öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerine yatkınlığı İşletmede çalışan/staj gören/mezun öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi

43 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan)
Göstergeler Öğrenci devamsızlık oranları Devamsızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Başarısızlıktan sınıf tekrarına kalan öğrenci sayıları Sorumlu geçen veya ek sınavla geçen öğrenci sayıları Okuldan ayrılan veya uzaklaştırılan öğrenci sayıları Sağlık kuruluşlarına sevk alan öğrenci sayıları Rapor alan öğrenci sayıları Öğrenci ve veliden gelen öneri/dilek sayıları Öğrenci ve veliden gelen şikayet sayıları Öğrenci ve velilerin iyileştirme çalışmalarına gönüllü katılım sayıları Okulda kaza geçiren öğrenci sayıları Öğrenci ve velilere yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif vb. faaliyet sayıları ve bu faaliyetlere katılım oranı Okul-aile işbirliğinin sağlandığı kurul ve komisyon çalışmalarına katılım oranları Öğrenci ve velilerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları Öğrencilere ve velilere sunulan hizmetler nedeniyle okula verilen ödül ve unvanlar Rehberlik ve yönlendirme hizmetlerine ilişkin sonuçlar Okulda üretilen proje sayısı Ulusal ve uluslar arası yarışmalara katılan projelerle ilgili sonuçlar İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun öğrenci ve velilere sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

44 6b. Kriter: Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları (120 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler Mezuniyet sonrası işe yerleştirilen öğrenci sayıları, İşletmelerde pratik eğitim yaptırılan öğrenci sayısı, Öğrenci, veli ve işletmeden gelen öneri/dilek sayıları, Öğrenci, veli ve işletmeden gelen şikayet sayıları, Öğrenci, veli ve işletmelerin iyileştirme çalışmalarına (gönüllü) katılım sayıları, Okulda/işletmede kaza geçiren öğrenci sayıları, Öğrenci, veli ve işletmelerin memnuniyet anketlerine cevap verme oranları İşbirliği yapılan işletme sayıları, İşletmelerle ortak yürütülen proje/faaliyet sayıları

45 7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan)
Göstergeler Kariyer geliştirme İletişim Yetkelendirme (çalışanın görevi ile ilgili güçlü kılınması) Fırsat eşitliği Kararlara katılım Yönetimden memnuniyet Takdir-tanıma sistemi Performans değerlendirme sistemi Okulun vizyon, misyon ve değerlerine ilişkin algılamalar Destek (moral, motivasyon, kariyer, ekipman vb.) Okulda bulunan araç, gereç Okul/Kurum ortamı (fiziki şartlar ve psiko-sosyal şartlar) Çalışana okul tarafından sağlanması gereken hizmetler

46 Göstergeler Atölye ortamı ve donanımı Okulun işletme seçimi
7a. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (80 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler Atölye ortamı ve donanımı Okulun işletme seçimi

47 7b. Kriter: Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları (50 Puan)
Göstergeler İyileştirme ekip sayısı, çalışanların katılım oranları Öneri sistemlerine çalışanların katılım oranları Önerilerin dikkate alınma oranı Çalışanlarca iletilen şikayet sayıları Şikayetlerin dikkate alınma durumu Eğitim ve gelişim düzeyleri (örneğin: lisans tamamlayan, yüksek lisans ve doktora yapanlar) Yıllık kişi başına alınan hizmet-içi eğitim saati (Okul/kurum içi ve okul/kurum dışı) Çalışanlara verilen ödül/belge sayıları ve bunların çalışan sayısına oranı Memnuniyet anketlerine katılım oranları Sevk, izin ve rapora dayalı devamsızlık durumu ve çalışan sayısına oranı İş kazaları Okulda görev yapan öğretmenlerin, bu okuldaki ortalama görev süresi Çalışana sağlanan ücret dışı hizmetlerin (Kreş, servis, gezi ve sosyal, kültürel, sportif vb. etkinlikler) her bir alanıyla ilgili faaliyet sayıları ve katılım oranları İdari denetim, teftiş ve/veya ziyaretlerde okulun çalışanlarına sağladığı hizmetleri doğrulayan, öven veya eleştiren raporlara ilişkin sonuçlar

48 8. Kriter: Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile ilgili Performans Sonuçları (50 Puan)
Göstergeler Okul/kurumun diğer okul/kurumlarla bilgi, deneyim paylaşımı ve çevre ile olan ilişkileriyle ilgili sonuçlar Çevreye duyarlılık ve doğal ortamın korunmasına ilişkin sonuçlar Doğal kaynakların korunmasına ilişkin sonuçlar Okul/kurumun medyada yer almaya ilişkin sonuçlar Toplumsal çevreyi geliştirmeye yönelik her türlü faaliyetlerle ilgili sonuçlar Özel eğitim ihtiyacı olanlarla varsa toplumsal açıdan dezavantajlı bireylere sağlanan desteğe ilişkin sonuçlar Toplum memnuniyetiyle ilgili kazanılan unvan ve ödül sayısı Okul/kurumun halk sağlığı, sosyal, kültürel, sportif vb. alanlarda toplumsal sorumluluk gereği gönüllü yaptığı faaliyet sayısı

49 9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan)
Göstergeler Gelir ve gidere ilişkin sonuçlar Harcamaların okul/kurum stratejik plan ve eylem planları ile uyumu Verimlilik, tasarrufa ilişkin sonuçlar Bütçe hedeflerine ulaşma oranı

50 Üretim miktarı, satışlar kâr-zarar durumu
9a. Kriter: Finansal Sonuçlar (30 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler Üretim miktarı, satışlar kâr-zarar durumu

51 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan)
Göstergeler Okulun sınıf ve her bir ders için başarı düzeyleri Bir üst öğrenim kurumuna sınavla yerleştirilen öğrenci oranları Bir üst öğrenim kurumuna sınavsız yerleştirilen öğrenci oranları Sınıfını doğrudan geçen öğrenci oranları Okulun başarısından dolayı yerel ve genel basında yer alma durumu Ulusal ve uluslar arası düzenlenen yarışmalarda alınan sonuçlar Okulda üretilen projeler, yayınlar vb. alanlara ilişkin sonuçlar Süreçlere ilişkin sonuçlar Yeni süreç tasarımına ilişkin sonuçlar Stratejik plan hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin sonuçlar Merkezi sistem sınavları ile il düzeyinde yapılan sınavlara ilişkin sonuçlar Bina, donanım, araç gereç ve sarf malzemelerinin ekonomik, verimli ve etkili kullanımına ilişkin sonuçlar Öğrenci/öğretmen oranı Kütüphane, bilgi işlem ve bilgi teknolojilerinden yararlanma oranı Üniversiteler, eğitim ile ilgili kuruluşlarla yapılan işbirliklerine ilişkin sonuçlar Özdeğerlendirme sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme sayıları Teftiş puanları, okulu başarılı gösterebilecek diğer uygulamalara ilişkin sonuçları Öğrenci disiplin olaylarıyla ilgili sonuçlar

52 9b. Kriter: Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar (140 Puan) Ek:Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Göstergeler Mezun olduğu alanda istihdamı sağlanan öğrenci sayıları İstihdam sayısının mezunlara oranı Mezunlara yönelik talebe ilişkin sonuçlar Yeni uygulamaya konan programlar, yöntem ve teknikler Alanı ile ilgili bir üst öğrenim kurumuna yerleştirilen öğrenci sayıları

53 Kriterler Boyut Kriter Puanı Boyut % 1 90 9 28 2 3 60 6 4 40 5 120 12
Kriter No Kriterler Kriter Puanı Kriter% Boyut % Girdiler 1 Liderlik 90 9 28 2 Okulun/Kurumun Planı 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 6 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İşlemler 5 Süreç Yönetimi 120 12 Sonuçlar 6a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 70 250 25 6a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 7a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 13 7b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 9a Finansal Sonuçlar 30 170 17 9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 Toplam 1000 100 53

54 Kriterler Toplam 1000 100 Boyut Kriter Puanı % Girdiler 90 9 28 60 6
Kriter No Kriterler Kriter Puanı % Girdiler 1 Liderlik 90 9 28 2 Okulun/Kurumun Planı 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 6 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İşlemler 5 Süreç Yönetimi 120 12 Sonuçlar 6a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 250 25 6a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 6a.3 İşletme ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 50 6b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 7a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 13 7b Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 8a Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 9a Finansal Sonuçlar 30 170 17 9b Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 Toplam 1000 100 54

55 Değerlendirme Mantığı
1 Kriter: Liderlik (90 Puan) Değerlendirme Mantığı Alt Kriterler Tasarım Mevzuata Uygunluk Bilimsellik Sonuç Alınabilirlik Uygulama Sistematik Uygulama İzleme ve Değerlendirme Düzenli Gözden Geçirme ve Geliştirme/İyileştirme Kıyaslama ve Geliştirme/ İyileştirme Liderlerin önderliğinde, okul/kurum misyon, vizyon, ilke ve değerlerini nasıl oluşturmaktadır? Liderler, okul/kurumun ilke ve değerlerini davranışlarına nasıl yansıtmakta ve bir kalite kültürü doğrultusunda nasıl örnek ve önder olmaktadırlar? Liderler, iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya nasıl destek sağlamaktadır? Okul/kurum içinde her düzeydeki liderler nasıl tanımlanmakta ve yönetime nasıl destek sağlamaktadırlar? (kurul ve komisyon çalışmaları, etkinlikler, temel süreçlerin tanımlanması vb.) ………………. 1 (0-9) 2 (10-22) 3 (23-35) 4 (36-49) 5 (50-67) 6 (68-90) Puan (*) Kriterin alt kriterleri ile ilgili hiç kanıt yok Kriterin alt kriterleri ile ilgili tasarım kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili sistematik uygulama kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili düzenli gözden geçirme ve geliştirme/ iyileştirme kanıtları var Kriterin alt kriterleri ile ilgili kıyaslama örnekleri ve geliştirme/iyileştirme kanıtları var

56 Değerlendirme Mantığı
6a.1 Kriter: Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları (70 Puan) ML (40 Puan) Değerlendirme Mantığı Göstergeler Sayısal Sonuç Eğilim Gösterme Hedef ve Hedefe Ulaşma Karşılaştırma (İl Ortalamaları, Türkiye Ortalaması ve En İyilerle) Sonuçların Okul/Kuruma Ait Olması Kapsam Kriter Göstergelerinin Tamamını Kapsaması Alanla İlgili Olanları Kapsaması Okul/kurum hizmetlerine ulaşma İletişim Dilek, öneri ve şikâyetler (dinleme, dikkate alınma, yanıtlama vb.) Güvenilirlik Rehberlik ve yönlendirme hizmetleri Güvenlik Kararlara katılım Öğrenci işleri Ders programları Öğrenme/öğretme yöntemleri . ………………………………… 1 (0-7) 2 (8-17) 3 (18-27) 4 (28-37) 5 (38-52) 6 (53-70) Puan (*) Kriterin göstergeleri ile ilgili sonuç yok Kriterin göstergeleri ile ilgili 1 yıllık sonuç var ve hedefi karşılıyor Kriterin göstergeleri ile ilgili 2 yıllık olumlu sonuç var ve hedefleri karşılıyor Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerle ilgili az sayıda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin çoğunluğunda karşılaştırma var Kriterin göstergeleri ile ilgili 3 yıllık olumlu sonuç var, hedefleri karşılıyor ve göstergelerin tamamında karşılaştırma var Sonuçlar okula/kuruma ait ve kapsamı karşılıyor (*) Her bir puanlama aralığında; sonuçların okula/kuruma ait olduğu ve hedef kitleyi (öğrenciyi) kapsadığı varsayılarak puan verilir.

57 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
Kriter Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan GİRDİER 1 Liderlik 90 2 Okulun/Kurumun Plânı 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İŞLEMLER 5 Süreç Yönetimi 120 SONUÇLAR 6 a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 70 250 a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 7 a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 50 8 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 9 Finansal Sonuçlar 30 170 Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 TOPLAM PUAN 1000

58 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları
Kriter Sıra No DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Kriter Puanı Verilen Puan GİRDİER 1 Liderlik 90 2 Okulun/Kurumun Plânı 3 İnsan Kaynakları Yönetimi 60 4 Maddi Kaynakların, Bilgi Birikiminin ve İşbirliklerinin Yönetimi 40 İŞLEMLER 5 Süreç Yönetimi 120 SONUÇLAR 6 a.1 Öğrenci ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 250 a.2 Veli ile İlgili Memnuniyet Sonuçları a.3 İşletme ile İlgili Memnuniyeti Sonuçları 50 b Hizmetten Yararlananlar ile İlgili Performans Sonuçları 7 a Çalışanlar ile İlgili Memnuniyet Sonuçları 80 130 Çalışanlar ile İlgili Performans Sonuçları 8 Toplumsal-Sosyal Sorumluluk ile İlgili Performans Sonuçları 9 Finansal Sonuçlar 30 170 Temel Performansa İlişkin Diğer Sonuçlar 140 TOPLAM PUAN 1000

59 EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ SÜRECİ A D I M L A R I
1. Adım: Eğitimde Kalite Ödülü Başvuru Raporlarının Bakanlığa Gönderilmesi 2. Adım: Bakanlık Değerlendiricilerinin belirlenmesi 3. Adım: Bakanlık Değerlendirici Ekibin Eğitilmesi 4. Adım: Rapor Değerlendirme Çalışmalarının Planlanması 5. Adım: Bireysel Değerlendirme 6. Adım: Bireysel Değerlendirme Sonuçlarının Sekreterya’ya Teslimi 7. Adım: Ödül Başvuru Raporlarının Değerlendirilmesi 8. Adım: Uzlaşım Toplantısı 9. Adım: “Okul/Kurum” ve “Ekip” Kategorilerinde İlk 10’a Girenlerin Belirlenmesi 10. Adım: İlk 10’a Giren Okul/Kurum ve Ekiplerin Açıklanması 11. Adım: Saha Ziyaretine Gidecek Ekip Liderleri ve Üyelerinin Belirlenmesi 12. Adım: Saha Ziyaretinde Görüşüleceklerin Belirlenmesi 13. Adım: Saha Ziyaretlerinin Gerçekleştirilmesi 14. Adım: Saha Ziyareti Değerlendirme Raporlarının Sekreterya’ya Teslimi 15. Adım: Saha Ziyareti Raporlarının İncelenmesi, Dereceye Girenlerin Belirlenmesi 16. Adım: Ödül Törenine Katılacaklara Gerekli Duyurunun Yapılması 17. Adım: Ödül Alacak Okul/Kurum Temsilcilerinin Ankara’da Misafir Edilmesi 18. Adım: TKY Uygulamaları Paylaşım Toplantısı ve Ödül Töreni

60 Kalite yönetiminde kararlı olun!”

61 TEŞEKKÜRLER


"MEB EĞİTİMDE KALİTE ÖDÜLÜ MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları