Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (T.İ.İ.M) “HİZMET MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI” Temmuz, 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (T.İ.İ.M) “HİZMET MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI” Temmuz, 2010."— Sunum transkripti:

1 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (T.İ.İ.M) “HİZMET MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI” Temmuz, 2010

2 AMAÇ: Bu anket çalışması ile birlikte çalışmakta olduğumuz firmaların ve bölümümüzün verdiği hizmetlerin geliştirilmesi ve takibi için memnuniyet seviyesinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

3 YÖNTEM: Memnuniyet seviyesini belirlemek için hazırlanan 51 maddelik anket formları üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlere dağıtılmıştır. Dağıtılan 500 adet anket formundan geri dönen 189 adedi analize tabi tutulmuştur. Anket sorularına verilen yanıtlar yüzdelik grafikleri halinde sunulmuştur.

4 Güvenlik Hizmetleri

5 Güvenlik Görevlilerinin Mesleki Donanımları 1% 0% 19% 39% 17% 24% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %39’u güvenlik görevlerinin mesleki donanımlarına ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %17’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak bu konuda olumlu görüş birliğine varılmıştır.

6 Güvenlik Görevlilerinin Sayıca Yeterliliği 2% 10% 14% 48% 16% 10% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %48’i güvenlik görevlilerinin sayıca yeterliliğine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %16’sı “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, güvenlik görevlilerinin sayısını yeterli bulmaktadır.

7 Güvenlik Görevlilerinin Şikayetlere Duyarlılığı 1% 2% 9% 50% 29% 9% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %50’si güvenlik görevlilerinin şikayetlere duyarlılığına ilişkin soruya “olumlu”, %29’ u “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, güvenlik görevlilerini şikayete duyarlı bulmaktadır.

8 Güvenlik Görevlilerinin Sorunları Çözme Biçimi 1% 3% 13% 52% 25% 6% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %52’si güvenlik görevlilerinin sorunları çözme biçimine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %25’i “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, güvenlik görevlilerin sorunları çözme biçiminden memnun kalmaktadır.

9 Güvenlik Görevlilerinin Birbirleriyle İletişimleri 5% 7% 19% 29% 9% 31% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar, en yüksek oran olan %31 ile “fikrim yok” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların bu konu hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir.

10 Üniversite Güvenliliğinin Sağlanması İçin Kullanılan Ekipmanların Yeterliliği 5% 7% 19% 29% 9% 31% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar, en yüksek oran olan %31 ile “fikrim yok” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların bu konu hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları söylenebilir.

11 Okula giriş-çıkışlardaki kartlı güvenlik uygulaması 7% 8% 14% 42% 27% 2% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %42’si okula giriş-çıkışlardaki kartlı güvenlik uygulamasına ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %27’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun, okula giriş-çıkışlardaki kartlı güvenlik uygulamasından memnun oldukları gözlenmektedir.

12 Güvenlik Görevlilerinin Kılık Kıyafetleri 1%5% 50% 37% 2% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %50’si güvenlik görevlilerinin kılık kıyafetleri sorusuna “olumlu” %37’si “oldukça olumlu” yanıtını vermişlerdir. Sonuç olarak katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, güvenlik görevlilerinin kılık ve kıyafetlerinden memnun oldukları gözlenmektedir.

13 Güvenlik Görevlilerinin Okul Personeliyle İlişkileri 1%4% 10% 45% 37% 3% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %45’i güvenlik görevlilerinin okul personeliyle ilişkilerine ilişkin soruya “olumlu”, %37’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Bu sonuçlardan da anlaşıldığı üzere katılımcıların çoğunluğu, güvenlik görevlilerinin okul personeliyle olan ilişkisinden memnun gözükmektedir.

14 Temizlik Hizmetleri

15 Üniversitedeki Oda/ofislerin Genel Temizliği 7% 19% 15% 44% 14% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %44’ü üniversitedeki oda/ofislerin genel temizliği sorusuna “olumlu”, %14’ü “oldukça olumlu” yanıt vermişlerdir. Sonuç olarak katılımcıların büyük bir çoğunluğu üniversitedeki oda/ofislerin genel temizliğinden hoşnut oldukları görülmektedir.

16 Dersliklerin Temizliği 3% 17% 19% 35% 10% 16% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar %35’i dersliklerin temizliğine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %10’u “oldukça olumlu” yanıtını vermesine rağmen olumlu görüş yönünde yeterli çoğunluk sağlanamamıştır.

17 Kantindeki Oturma Alanlarının/Masaların Temizliği 6% 14% 19% 51% 7% 3% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %51’i kantindeki oturma alanlarının temizliğine ilişkin “olumlu” yanıtını, %7’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunluğunun kantindeki oturma alanlarının temizliğinden memnun olduğu gözlenmektedir.

18 Tuvaletlerin Temizliği 16% 20% 24% 35% 5%0% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %40’ı tuvaletlerin temizliğine ilişkin soruya olumlu, %36’sı olumsuz yönde yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcıları bu konuda herhangi bir görüş birliğine varılamamıştır.

19 Bahçenin Temizliği 3% 1% 13% 64% 18% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %64’ü bahçenin temizliğine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %18’i “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir.Sonuç olarak katılımcıların çoğunun bahçenin temizliğinden memnun olduğu gözlenmektedir.

20 Temizlik Personelinin Talepleri Gerçekleştirme Hızı 3% 16% 52% 22% 4% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %52’si temizlik personelinin talepleri gerçekleştirme hızı sorusuna “olumlu” yanıtını, %22’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun temizlik personelinin talepleri gerçekleştirme hızından memnun olduğu gözlenmektedir.

21 Temizlik Personelinin Kıyafetinin İşe Uygunluğu 4% 5% 20% 52% 16% 3% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %52’si temizlik personelinin kıyafetinin işe uygunluğu sorusuna “olumlu” yanıtını, %16’sı “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun temizlik personelinin kıyafetini işe uygun bulmaktadır.

22 Temizlik Personelinin Okul Personeliyle İlişkisi 2% 4% 10% 52% 27% 5% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %52’si temizlik personelinin okul personeliyle ilişkisine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını, %27’si “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun temizlik personeliyle olan ilişkilerinden memnun oldukları gözlenmektedir.

23 Restoran-yemek Hizmetleri

24 Restoranın Yemek Kalitesi 13% 26% 23% 28% 10% 0% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %26’sı restoranın yemek kalitesine ilişkin soruya “olumsuz” yönde, %28’i “olumlu” yönde yanıtlar vermiştir.%23’ü ise “ne olumlu ne olumsuz” seçeneğini işaretlemiştir. Sonuç olarak restoranın yemek kalitesi hakkında olumlu ya da olumsuz yönde katılımcıların net bir görüşü yoktur.

25 Restoranın Menü Zenginliği 14% 32% 17% 29% 8% 0% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %32’si restoranın menü zenginliğine ilişkin soruya “olumsuz” yanıtını, %14’ü “oldukça olumsuz” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun restoranın menü zenginliğinden memnun olmadıkları gözlenmektedir.

26 Restoranın Temizliği 3% 5% 21% 53% 16% 2% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %53’ü restoranın temizliği sorusuna “olumlu”, %16’sı “oldukça olumlu” olarak yanıtlamıştır. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, restoranın hijyeni ve temizliğinin özenli ve düzgün olduğunu düşünmektedir.

27 Mutfağın Temizliği 3% 1% 13% 22% 6% 55% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %55’i mutfağın temizliği konusunda belli bir fikirleri olmadığını belirtmiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, mutfağın temizliği ve düzeni konusunda belirli bir görüşe sahip değildir.

28 Yemekhanenin kapasitesi/büyüklüğü 31% 33% 17% 16% 2% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %33’ü yemekhanenin kapasitesi/büyüklüğü sorusuna “olumsuz”, %31’i “oldukça olumsuz” olarak yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu, yemekhanenin yeterince büyük olmadığını düşünmektedir.

29 Yemekhanedeki ürün fiyatlarının uygunluğu 18% 30% 24% 23% 3% 2% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Katılımcıların %30’u yemekhanedeki ürün fiyatlarının uygunluğu konusunda “olumsuz” görüş belirtirken %18‘i bu konuda “oldukça olumsuz” bir görüş belirtmemektedir. Sonuç olarak genel kanı yemekhanedeki ürün fiyatlarının uygun olmadığı yönündedir. Oldukça Olumlu Fikrim Yok

30 Kantindeki Ürünlerin Çeşitliliği 7% 21% 44% 6% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %44’ü kantindeki ürünlerin çeşitliliği konusunda “olumlu” görüş belirtirken, %6’sı “oldukça olumlu” görüşünü belirtmiştir.Sonuç olarak katılımcıların yarısının, ürün çeşitliliği konusundaki görüşü olumludur.

31 Kantinde Satılan Ürünlerin Kalitesi 3% 6% 20% 58% 12% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar kantinde satılan ürünlerin kalitesi sorusuna %58’i “olumlu”, %12’si “oldukça olumlu” yanıtlar vermişlerdir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu ürünlerin kaliteli yeterince olduğunu düşünmektedir.

32 Üniversitedeki Kantin Sayısı 10% 26% 22% 34% 7% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %34’ü üniversitedeki kantin sayısının yeterli olup olmadığı sorusuna “olumlu”, %26’sı “olumsuz” görüş bildirirken, %22’si bu konuda belli bir görüş belirtmemektedir. Sonuç olarak bu konuda belirli bir yönde görüş birliğine varılamamıştır.

33 Kantin-Kafeterya Alanının Yeterliliği 20% 34% 20% 24% 2% 0% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %34’ü kantin ve kafeterya alanlarının yeterliliğine ilişkin soruya “olumsuz” yanıtını verirken, %20’si “oldukça olumsuz” seçeneğini işaretlemiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun,kantin ve kafeterya alanının yeterli olmadığı görüşünde oldukları gözlenmektedir.

34 Kantindeki Ürün Fiyatlarının Uygunluğu 19% 25% 23% 30% 3% 0% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %25’i kantindeki ürün fiyatlarının uygunluğuna ilişkin soruya “olumsuz”, %19’u “oldukça olumsuz” seçeneğini işaretlemiştir. Sonuç olarak bu konuda olumsuz görüş olumlu görüşe baskın gelmiştir.

35 Kantin Temizliği 3% 6% 24% 57% 7% 3% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %57’si kantin temizliğine ilişkin soruya “olumlu” yanıtını verirken %7’si “oldukça olumlu” seçeneğini işaretlemiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun, kantin temizliğinden memnun olduğu gözlenmiştir.

36 Kantin Hizmetlerinde Fiş Uygulaması 14% 17% 25% 35% 8% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %35’i kantin hizmetlerinde fiş uygulamasına ilişkin soruya “olumlu” yanıtını vermesine rağmen, %25’i “ne olumlu ne olumsuz” seçeneğini işaretlemiştir. Sonuç olarak olumlu görüş çoğunluğu sağlanamamaktadır.

37 İdari İşler

38 Santral Hizmetleri Hakkındaki Görüşünüz 1% 2% 14% 54% 21% 8% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %54’ü santral hizmetlerine ilişkin soruya “olumlu”, %21’i “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun,santral hizmetlerinden memnun oldukları gözlenmiştir.

39 Posta Hizmetleri Hakkındaki Görüşünüz 2% 4% 17% 56% 14% 7% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %56’sı posta hizmetlerine ilişkin soruya “olumlu”, %14’ü “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun, posta hizmetlerinden memnun oldukları gözlenmiştir.

40 Kargo Hizmetleri 2% 5% 16% 51% 16% 10% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %51’i kargo hizmetlerine ilişkin soruya “olumlu”, %16’sı “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun,kargo hizmetlerinden memnun oldukları gözlenmiştir.

41 Satın Alınan Sarf Malzemesinin Kalitesi 2% 9% 21% 51% 6% 11% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %51’i satın alınan sarf malzemesinin kalitesi sorusuna “olumlu”, %6’i “oldukça olumlu” yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu sarf malzemesinin kaliteli olduğunu düşünmektedir.

42 Satın Alınan Makine Teçhizatın İşlevselliği/Kalitesi 2% 6% 23% 50% 7% 12% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar satın alınan makine teçhizatının işlevselliği/kalitesi sorusuna %50 “olumlu”, %7 “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu makilerin fonksiyonel ve donanımlı olduğunu düşünmektedir.

43 Mobilya Donanımının Kalitesi/Kullanılışlığı 2% 10% 24% 51% 10% 3% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar mobilya donanımının kalitesi/kullanışlılığı sorusuna %51 “olumlu”, %10 “oldukça olumlu” yanıtını vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu mobilyaların kaliteli ve kullanışlı olduğunu düşünmektedir.

44 Taleplerinizin Dikkate Alınması Ve Uygulama Hızı 4% 7% 22% 47% 16% 4% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar taleplerinizin dikkate alınması ve uygulama hızı sorusuna %47 “olumlu”, %16 “oldukça olumlu” yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcıların çoğu istek ve beklentilerin hızlı bir şekilde karşılandığı ve görüşlerinin dikkate alındığını düşünmektedir.

45 Baskı Merkezinin Verimliliği 2% 4% 12% 41% 30% 11% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %41’i baskı merkezinin verimliliği sorusuna “olumlu” yanıt verirken, %30’u “oldukça olumlu” yanıt vermektedir.Sonuç olarak bu konu hakkındaki görüş olumlu yöndedir.

46 Araç Tahsis Taşımacılık Hizmetleri 3% 2% 12% 42% 14% 27% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %42’si araç tahsis taşımacılık hizmetleri sorusuna “olumlu”, %14’ü “oldukça olumlu” yanıt vermiştir. Sonuç olarak genel kanı taşımacılık hizmetlerinin yeterli olduğu yönündedir.

47 Konferans-Seminer Gibi Benzeri Organizasyonların Yönetilmesi 2% 6% 16% 45% 15% 16% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %45’i konferans-seminer gibi benzer organizasyonların yönetilmesi konusunda “olumlu” görüş belirtirken, %15’i “oldukça olumlu” görüş belirtmiştir. Sonuç olarak genel kanı konferansların ve seminerlerin uygun bir şekilde yönetildiği doğrultusundadır.

48 Teknik İşler

49 Teknik İşler Ekibinin Mesleki Donanımı 2% 4% 8% 54% 19% 13% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %54’ü teknik işler ekibinin mesleki donanımı sorusuna “olumlu”, %19’u “oldukça olumlu” yanıt vermiştir.Sonuç olarak katılımcılar teknik ekibin nitelikli ve donanımlı olduğunu düşünmektedir.

50 Teknik İşler Ekibinin Sorunlara Müdahale Hızı 3% 6% 13% 52% 25% 1% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcıların %52’si teknik işler ekibinin soruna müdahale hızına ilişkin soruya “olumlu”, %25’i “oldukça olumlu” yanıt vermiştir.Sonuç olarak katılımcılar teknik ekibin sorunlara yaklaşımı ve müdahale hızı konusunda olumlu düşünmektedir.

51 Teknik Ekipmanların Genel Bakımları 2% 5% 16% 47% 13% 17% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne Olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar teknik ekipmanların genel bakımları sorusuna %47 “olumlu”, %13 “oldukça olumlu” olarak yanıt vermiştir. Genel olarak katılımcılar teknik cihazların bakımının ve onarımının düzenli olarak yapıldığını düşünmektedir.

52 Teknik Hizmet Görevlilerinin Sayıca Yeterliliği 5% 11% 17% 39% 12% 16% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar teknik hizmet görevlilerinin sayıca yeterliliği sorusuna %39’u “olumlu”, %12’si “oldukça olumlu” olarak yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcılar görevlilerin sayıca yeterli olduğunu düşünmektedir.

53 T.İ.İ.M‘ nin Kalite Geliştirme ve Hayata Geçirme Girişimleri 1% 5% 10% 43% 20% 21% Oldukça Olumsuz Olumsuz Ne olumlu Ne Olumsuz Olumlu Oldukça Olumlu Fikrim Yok Katılımcılar T.İ.M.M’nin kalite geliştirme ve hayata geçirme girişimleri sorusuna %43’ü “olumlu”, %20’si “oldukça olumlu” olarak yanıt vermiştir. Sonuç olarak katılımcılar T.İ.M.M’ nin ekipmanları geliştirme konusunda girişimci olduğunu gözlemlemiştir.

54 Genel Değerlendirme

55 Tüm Birimler İçin 2009 ve 2010 Yıllarına Göre Görüşlerin Karşılaştırılması

56

57

58

59

60


"İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ve İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ (T.İ.İ.M) “HİZMET MEMNUNİYETİ ÇALIŞMASI” Temmuz, 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları