Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme
Development of Vocational Suitability Module for Disabled Adults Doç. Dr. Sıtkı YILDIZ Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

2 PROJE ÖZETİ

3 HAYATBOYU ÖĞRENİM PROGRAMI
LEONARDO DA VINCI  Projenin Adı : Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modeli Geliştirilmesi Proje Sahibi Kurum :Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Proje Türü : Yenilik Transferi Proje Süresi : 24 ay (Ekim 2012-Eylül 2014)

4 GİRİŞ Bütün AB ülkelerinde engelli yetişkinler çalışan nüfus içinde olması gerekenden az bir şekilde temsil edilmektedirler. Birçok hizmet birimi engelli yetişkinlere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca pek çok da LdV (Leonardo da Vinci) projeleri mevcuttur. Fakat bunlardan hiçbirisi tam anlamıyla engelli yetişkinlerin istihdamını desteklemek amacıyla işveren ve kamu sektörü çalışanları arasında iş bağlantılarını sağlayacak nitelikte projeler değildir

5 PROJENİN AMAÇLARI-1 • Engelli yetişkinlere destek olmak amacıyla çalışanlara ve işverenlere beceri kazandırarak, uygun ortam içerisinde çalışabilen engelli yetişkin sayısını artırmak; • Engelli yetişkin istihdamı hakkındaki eğitim kurslarının transferi; • Devlet kurumlarında, kliniklerde, üniversitelerde ve özel işletmelerde bulunan kimselere, yüz yüze, uzaktan eğitim ve bilgi iletişim teknolojilerini temel alan ürünler üretmek;

6 PROJENİN AMAÇLARI-2 • Yerel kültürel bağlama duyarlı engelli danışmanlığı ve istihdam yönlendirme tekniklerini içermek; • Mesleki bağlamda engelli yetişkinlerin temel ve kilit yetkinliklerini gözlemlemek ve ortaya koymak; • Yetişkin engelli öğrenicilerin farklı ihtiyaçlarını göz önüne alarak, formel ve informel öğrenme çıktılarını geliştirmek; • Yetişkin engellilerin toplumsal ve mesleki katılımını geliştirmek için uygun yetkinliği belirlemek: Rehberlik ve danışmanlık faaliyeti.

7 PROJENİN HEDEFLERİ-1 Yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda (ki projenin ilk basamaklarını temsil eder), başarılı tecrübeleri ve farklı Avrupa çerçevesindeki modelleri karşılaştırmak için katılımcılar birlikte çalışacaklardır. Proje, kamu sektörü çalışanları ve işverenler için, tasarım ve etkinlik konusunda araştırılmış kanıta dayanan, MEÖ (Mesleki Eğitim Öğretim) ile bütünleşmiş ve test edilmiş bir kurs, yüz yüze eğitimin yanı sıra eğitim verilmesi için bir E-eğitim platformu, ortaklar ve diğerleri tarafından sonuçların sürekli kullanımı için bir ileti planı. Engelli yetişkin yaşam boyu eğitim konusundaki temaya odaklanmış sürekli bir Avrupa iletişim ağı oluşturmak için, ortaklar işbirliği yapacaklardır.

8 PROJE ORTAKLARI

9 Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Kırıkkale University, Faculty of Arts and Science Kırıkkale, Türkiye

10 Yardımlaşma, Sanat ve El Becerileri Vakfı Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Torino, İtalya

11 Kar Amacı Gütmeyen Bölgesel Sosyal Kaynak Merkezi Regional Social Resource Centre Non-Profit Ltd. Szombathely, Macaristan

12 Esperando Derneği Asociatia Esperando Baia Mare, Romanya

13 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü
Abant İzzet Baysal University, Department of Special Education Bolu , Türkiye

14 Keçiören Belediyesi Keçiören Municipality Ankara, Türkiye

15 Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Dost Special Educational and Rehabilitational Center Ankara-Keçiören, Türkiye

16 Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Lale Special Educational and Rehabilitational Center Ankara-Sincan, Türkiye

17 KOORDİNATÖR KURULUŞ OLARAK
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ’NİN ROLÜ Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi (KKU-FEF) proje sahibi ve yönlendirici kuruluştur. Bütün proje idaresinde ve proje etkinliklerinin yürütülmesi sırasında öncü bir rol oynamaktadır. Başlıca sorumlulukları yanında KKU-FEF; * beceri modülleri oluşturma yöntemine, proje eğitim materyallerinin tasarımına ve proje etkinlik ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile saptanmasına destek olacaktır. * yerel ve yabancı proje ortakları ile birlikte gerekli çalışmaları yürütecek ve ilgili mesleki standartları belirleyecektir. *ortaklık adına Türkiye’deki Ulusal Ajans ile etkin iletişim sağlayacak, ortaklık anlaşmalarını uygulayacak; sözleşmeler üzerine dayalı bütçeyi paylaştıracak * son olarak bir uluslararası toplantı düzenleyecektir.

18 BOLU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ’NÜN PROJEDEKİ ROLÜ
ORTAK KURULUŞ OLARAK BOLU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ’NÜN PROJEDEKİ ROLÜ * Eğitim modüllerinin oluşturulmasında akademik katkı sağlamak; * Engelli türlerine uygun meslek türlerini saptamak * Farklı mesleklere uygun eğitim müfredatı/modülleri geliştirmek * Üretilen eğitim modüllerinin özel ve resmi kurumlarda uygulanmasını sağlamak ve desteklemek * Proje sonucunda düzenlenecek olan uluslararası toplantıya akademik destek sağlamak.

19 Teşekkürler


"Engelli Yetişkinler için Mesleki Uygunluk Modülü Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları