Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LdV Programı Koordinatörü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LdV Programı Koordinatörü"— Sunum transkripti:

1 LdV Programı Koordinatörü
Mesleki Eğitimde Yenilik Transferi Projeleri: Celil YAMAN LdV Programı Koordinatörü 31 Ekim 2013

2 Ulusal Ajans Programları
Comenius Programı-Okul Eğitimi Erasmus Programı-Yüksek Öğrenim Leonardo Da Vinci Programı-Mesleki Eğitim Grundtvig Programı-Yetişkin Eğitimi Gençlik Programı

3 Leonardo da Vinci Programı
Ülkemizde bireylerin mesleki bilgi beceri ile yeterliliklerini ve dolayısıyla istihdam edilebilirliklerin artırılmasına, Mesleki eğitim kalitesinin yükseltilmesine önemli katkılar sağlayan bir Hayatboyu Öğrenme Programıdır.

4 Leonardo da Vinci Programı
Leonardo da Vinci Programı üç temel faaliyetten oluşmaktadır: Hareketlilik Ortaklıklar Yenilik Transferi

5 Leonardo da Vinci Programı
2013 yılı ile birlikte LdV Programı kapsamında bugüne kadar: Yaklaşık projede 120 milyon Avro’dan fazla hibe kullanılarak 60.000’i aşkın vatandaşımız Avrupa’da meslekleri ile bilgi, beceri ve yeterliliklerini artırma imkânı bulmuş olacaktır.

6 Leonardo da Vinci Programı Yenilik Transferi Projeleri 2007-2013
Mesleki eğitimde iyi uygulama ve yenilikleri kurumlararası işbirliği yoluyla transfer etmeyi amaçlayan Leonardo da Vinci Yenilik Transferi projeleri kapsamında 2013 yılı ile birlikte bugüne kadar; 182 projede yaklaşık 42 milyon Avroluk bir hibe kullanılarak mesleki eğitime katkı sağlanmış olacaktır.

7 2013 yılı Başvuru Dönemi 2013 yılında Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Faaliyetine sunulan 106 başvuru arasından 33 proje Avro ile desteklenmeye değer bulunmuştur.

8 2013 yılı Başvuru Dönemi-Kurumsal Dağılım
2013 yılında kabul edilen 33 projede; kamu kurumu ve meslek liselerinden, belediyelere, derneklere, üniversitelere, şirketlere ve birliklere kadar çeşitli statülerde kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

9 2013 yılı Başvuru Dönemi Yerel İdarelerin Projelerinden Örnekler
İstanbul Valiliği: Development and Test of a Modular ECVET System in Europe Bursa Valiliği: Europe Local Manufacturers Training Platform Denizli Valiliği: Accessibility in Accommodation & Catering Sectors for Disabled People Zeytinburnu Belediyesi: VET Students Being Young Entrepreneurs Keçiören Belediyesi : Developing Skills of Young Disabled People

10 2013 yılı Başvuru Dönemi - Konular

11 Coğrafi Dağılım döneminde 48 ilde uygulanmış veya devam eden Yenilik Transferi projesi bulunmaktadır.

12 LdV Yenilik Transferi (ToI) Projeleri Nedir?
AB ortaklığı yoluyla: İyi uygulamaların ülkeler arasında yaygınlaştırılması Yani; Farklı içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal , bölgesel, yerel ya da sektörel düzeyde ya da coğrafi olarak proje ortakları düzeyinde Dil, Yerel ve sektörel ihtiyaçlar ile Kültürel açılardan uyarlanmasıdır.

13 Yenilik Transferi Neyi Hedefler?
Program Ülkeleri arasında Mesleki Eğitimde kalite ve cazibeyi artırmayı, Mevcut bir yeniliği kurulan ortaklıklar yoluyla aktarmayı hedefler. Var olan bir yeniliği, ortaklarla oluşturacağınız bir sinerjiyle Mesleki Eğitime adapte ederek, kullanmanızı ister. Tekerleği yeniden keşfetmeniz beklenmez.

14 Yenilik Transferi Ne Değildir?
Yenilik Transferi Projeleri; Gezme, Görme, tecrübe paylaşma; Kurumsal kazanç ve gelişim; Kuruma has bir ayrıcalık; Ekipman, demirbaş ve diğer donanım edinme değildir.

15 Neler Transfer Edilebilir?
Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili olan içerikler, araçlar, materyaller, metotlar, metodolojiler, deneyimler, uygulanan politikalar, tecrübeler vs. Mesleki eğitim ve mesleki yeterliliklerin geliştirilmesine yönelik iyi uygulamalar, yenilikler. Transfer edilecek materyaller, alanla ilgili son ve en gelişmiş uygulamanın sonuçları olmalıdır.

16 ToI Projeleri Nasıl Yapılır-1
Projenin hedef kitlesinin/sektörünün ihtiyaçları belirlenir. Bu ihtiyaçların karşılanması için yenilikçi eğitim / öğretim metot ve araçları içeren projenin / projelerin var olup olmadığı araştırılır. Bunun için söz konusu projenin sahibi ile irtibat kurulur ve bu kuruma projenin çıktılarının transfer talebine ilişkin niyet bildirilir. Anlaşma sağlanırsa transferin yolu açılır.

17 ToI Projeleri Nasıl Yapılır-2
Eski proje sahibinin yazılı onayı alınır. Telif hakkı (IPR) konusunda mutabakata varılmalıdır. Transfer edilecek çıktıların transferi amacıyla bir Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Aktif ve etkili bir yaygınlaştırılma planı hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajansa sunulur.

18 ToI Projeleri Kimlerle Yapılır?
Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: mesleki eğitim kuruluşları, yerel /bölgesel idareler eğitim kurumları/üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, KOBİ’ler/şirketler, STK’lar, ...

19 Neler Transfer Edilebilir?
Transferi gerçekleşecek olan yenilik veya somut ürün daha önce uygulanmış bir LdV projesi olabileceği gibi Ulusal, Avrupa’da veya Uluslararası düzeyde bir proje sonuçları olabilir. Söz konusu yenilik ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde mesleki eğitim sistemine adapte edilebilir.

20 İyi Bir Yenilik Transferi Projesi-1
İyi bir ToI projesi bir yeniliği yaygınlaştırmak için sadece birden fazla ülkeyi bir araya getirmekle kalmamalıdır. Proje mesleki eğitim öğretimle ilgili olarak transferin kaynağı olan ortaklara için de bir öğrenme tecrübesi oluşturmalı ve uluslararası bir işbirliği ağı olarak düşünülmelidir.

21 İyi Bir Yenilik Transferi Projesi-2
Transferin niteliğine ve hedef ülke ve projeyi gerçekleştiren kuruma bağlı olarak, yürütmede ve sonuçları yaygınlaştırmada faydalanacağı ortaklara ihtiyaç olacaktır. Bazı proje sahipleri daha az ihtiyaç duyarken bir kısmının ise yasal statüsü, tecrübesi ve etkinlik gücüne göre farklı niteliklerde ortaklarla çalışması daha verimli olabilir.

22 İyi Bir Yenilik Transferi Projesi-3
İyi bir proje teklifinin detaylıca ortaya koyması gereken hususlar: Hedef gruplara dair ihtiyaç analizi Doğrudan hedef grubuna yönelik (Meslek öğretmeni, İK yöneticisi gibi) Dolaylı hedef grubuna yönelik (Öğrenciler, çıraklar, işsizler gibi), Ortaya çıkacak ürünün hedef kitlenin ihtiyaçlarıyla örtüşmesi gerekir.

23 İyi Bir Yenilik Transferi Projesi-4
İyi bir proje teklifinin detaylıca ortaya koyması gereken hususlar: Yeni terkibin ve transferin yapılabilirliğinin analizi Yasal, sektörel, dilsel, kültürel ve halihazırda bulunan ihtiyaçlar açısından nasıl adapte edileceği Fiilen nasıl hayata geçirileceği ve nasıl sınanacağı

24 İyi Bir Yenilik Transferi Projesi-5
İyi bir proje teklifinin detaylıca ortaya koyması gereken hususlar: Son ve Önemli Olarak; Yenilik Transferi esas itibarı ile tanımlı bir probleme, uygulanıp sonuç alınmış mevcut bir çözüm önerisi getirmelidir.

25 Kazanımlar Sistem seviyesinde:
Mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı İş dünyasının ve toplumun ihtiyaçlarına cevap Kurum düzeyinde: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Uluslararasılaşma stratejisine katkı Proje düzeyinde: Eğitim modülleri, müfredatlar, e-öğrenme programları/araçları, uzaktan öğrenme modülleri, pilot uygulama araçları, eğitim içerikleri, araştırmalar, web platformları, sayfaları, raporlar, kitapçıklar, rehberler, değerlendirme araçları, sanal laboratuvarlar, eğitim simülasyonları

26


"LdV Programı Koordinatörü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları