Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER KOMİTELER 1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ3-EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTESİ4-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ5-ENFEKSİYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER KOMİTELER 1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ3-EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTESİ4-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ5-ENFEKSİYON."— Sunum transkripti:

1 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER KOMİTELER 1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ3-EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTESİ4-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ5-ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ6-ACİL DURUM AFET VE PLANLAMA KOORDİNASYON KOMİTESİ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

2 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER EKİPLER 1-AKILCI İLAÇ KULLANIMI2-MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ3-PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ4-BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ5-TIBBİ CİHAZ SORUMLU EKİBİ6-HASTA ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ7-ÇALIŞAN ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ8-ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ9-BİNA TURLARI EKİBİ10-BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ11- SEVK EDİLEN HASTA DEĞERLENDİRME EKİBİ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

3 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ CERRAHİ BRANŞ UZMANI DR. TURGAY ŞİMŞEK DAHİLİ BRANŞ UZMANI DR. E. BURCU UPRAK ANESTEZİ BRANŞ UZMANI DR. A. ONAT BERMEDE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEMRA KOÇ BAŞHEMŞİRE HABİBE GÜLSEVGİ HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU HAVA KAYA ECZANE BİRİM SORUMLUSU ELİF SILA GÜLMEZ LABORATUA R SORUMLUSU MURAT TÜRKÜCÜ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

4 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ SORUMLU HEKİM DR. HASAN FAHRACI BAŞHEMŞİRE HABİBE GÜLSEVGİ KALİTE DİREKTÖRÜ SEMRA KOÇ ENFEKSİYON HEMŞİRESİ MAYA BENGÜ ÖZEL LABORATUA R SOR. MURAT TÜRKÜCÜ RADYOLOJİ SORUMLUSU GÜLFİDAN MAVİ ECZANE BİRİM SOR. ELİF SILA GÜLMEZ ANESTEZİ TEKNİKERİ SEMİH GÜLER ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

5 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ BAŞHEMŞİRE HABİBE GÜLSEVGİ KALİTE DİREKTÖRÜ SEMRA KOÇ EĞİTİM HEMŞİRESİ BİLGE GÜZEL ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ EĞİTİM KOMİTESİ

6 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI ZÜBER İNALÖZ BAŞHEMŞİRE HABİBE GÜLSEVGİ KALİTE DİRAKTÖRÜ SEMRA KOÇ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

7 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ HASTANE MÜDÜR MEHMET BİLGİLİ DAHİLİ BRANŞ UZMANI DR. AYKUT BAHÇECİ CERRAHİ BRANŞ UZMANI DR. TURGAY ŞİMŞEK KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ SEMRA KOÇ SORUMLU HEKİM DR. TUTKUN OĞUR ENFEKSİYON HEMŞİRESİ MAYA BENGÜ ÖZEL BAŞHEMŞİRE HABİBE GÜLSEVGİ LABORATUAR SORUMLUSU MURAT TÜRKÜCÜ ECZANE BİRİM SORUMLUSU ELİF SILA GÜLMEZ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

8 ACİL DURUM AFET PLANLAMA KOORDİNASYON KOMİTESİ HAP BAŞKANI DT. ERCÜMENT ÜLKÜMEN BAŞTABİP OPERASYON ŞEFİ DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ PLANLAMA ŞEFİ HASTANE MÜDÜR MEHMET BİLGİLİ LOJİSTİK ŞEFİŞEFİ MD. YRD. MUAMMER BULUT GÜVENLİK ŞEFİ MD. YRD. ZÜBER İNALÖZ KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON SEMRA KOÇ ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

9 SORUMLU BAŞHEKİM YARD. DR. ÜMİT MUTLU TİRYAKİ DAHİLİ BRANŞ UZMANI DR. AYKUT BAHÇECİ CERRAHİ BRANŞ UZMANI DR. TURGAY ŞİMŞEK FARMAKOVİJİLANS SOR. DR. TUTKUN OĞUR ECZANE BİRİM SORUMLUSU ELİF SILA GÜLMEZ HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSU HAVA KAYA ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ

10 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLERİN GÖREV YETKİ TANIMLARI Üst Yönetimin HKS Sürecine Katılması HKS ‟ nin kurumsal performansı, yönetici performansını etkiliyor olması, “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” ve “Kurumsal Performans ve Kalite Yönergesi” gereği bağlayıcı olması, vicdani ve profesyonel sorumluluk ve hesap verebilirlik açısından büyük önem taşıması nedeniyle sağlık yöneticileri ve çalışanları tarafından sahiplenilmesini zorunlu kılmıştır. Kalite Yönetim Direktörü Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim sistemi içinde kilit role sahiptir. Başhekimin belirlediği bir çalışan valiliğin teklifi bakanlığın onayı ile kalite yönetim direktörü olarak görevlendirilir. Kalite yönetim direktörü, kalite yönetim biriminden ve kurumdaki tüm süreçlerden sorumludur. Kalite yönetim direktörü; HKS uygulamalarını yürütmek kurum kalite hedeflerini gerçekleştirebilmek ve gerekli koordinasyon görevini layıkıyla yapabilmek için iletişim tekniklerini ileri düzeyde kullanmak, çalışma alanıyla ilgili konulara hakim olmak, takip etmek ve sonuçlandırmak hususunda yeterli ve hünerli olmalıdır. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

11 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLERİN GÖREV YETKİ TANIMLARI Kalite Yönetim Birimi Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonu, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, doküman yönetimi, bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgilerin değerlendirilmesi, öz değerlendirme sürecinin yönetimi ve düzeltici önleyici faaliyet sürecinin yönetimi, kalite yönetim biriminin sorumluluğundadır. Bu görevleri yerine getirebilmesi için personel, altyapı, donanım ve eğitim gibi tüm gereksinimleri karşılanmış sağlam bir yapıya sahip olması gerekir. Bölüm Kalite Sorumluları Bölümler; hizmetin verildiği ve hizmet kalite standartlarının uygulanacağı uygulama alanlarıdır. Hizmetin verildiği bölümlerde hizmet kalite standartlarının uygulanmasından sorumlu kişiler de bölüm kalite sorumlularıdır. Görevlerinin önemi gereğince bölüm kalite sorumluları, doğru kişiler arasından seçilmeli, mutlaka yardımcıları olmalı ve görevlendirilmeleri başhekim tarafından yapılmalıdır. Bölüm kalite sorumluları; bölümleriyle ilgili HKS ‟ yi uygulamak, eğitim ihtiyaçlarını KYB ‟ ye bildirmek, bölüm hedeflerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bölüm hedeflerine ilişkin analizleri kalite yönetim birimine bildirmek gibi önemli görevleri yerine getirirler. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

12 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI Komiteler Hizmet kalite standartları kapsamında tanımlanan komiteler, yine HKS kapsamında çerçevesi çizilen çalışma alanlarıyla ilgili görevleri yerine getirmek üzere kalite yönetim direktörünün teklifi, başhekimin onayıyla kurulurlar. Komiteler faaliyetlerini kalite yönetim direktörünün koordinasyonunda yürütmekle birlikte bağımsız birer organ gibi çalışırlar. Görev alanlarıyla ilgili faaliyetler KYB tarafından komiteye iletildikten sonra komiteler, görev alanına giren faaliyetlerle ilgili bir plan hazırlar ve plan doğrultusunda faaliyetlerini yürütürler. Faaliyetlerin gözden geçirilmesi amacıyla belirli aralıklarla toplantılar düzenleyerek gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatabilirler, olay bildirimine ilişkin analiz sonuçlarını ve yapılan faaliyetlerle ilgili belgeleri kalite yönetim birimine gönderirler ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

13 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLERİN GÖREV YETKİ TANIMLARI Toplantılar; Uygulamaların, hizmet kalite standartları doğrultusunda, mevzuata ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve yetkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılırlar. Toplantıların gündem maddeleri, yeri, zamanı ve süresi komite başkanı tarafından belirlenir, katılımcılara 2 (iki) gün öncesinden Toplantı Davet Ve Sonuç Formu ile yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Komite başkanları ve üyeleri Kalite Direktörlüğünün önerileri doğrultusunda Başhekimlik tarafından belirlenip görev yazıları yazılarak tebliğ edilir. Komite başkanları ve üyelerin kimlerden oluştuğu Hastane Komiteleri Tablosunda tanımlanmış olup; değişiklik durumunda bu tablo kalite Yönetim Birimi tarafından revize edilir. Komite toplantılarında alınan kararlar toplantı tutanağına veya karar defterine kayıt edilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

14 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.1 EĞİTİM KOMİTESİ: Eğitim komitesi; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, bir hekim, bir hemşire, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı olacak şekilde görevlendirilir. Komite aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Hizmet Kalite Standartları Eğitimi, Hizmet içi eğitimler, Uyum (oryantasyon) eğitimleri Ve hastalara yönelik eğitimleri Planlayıp yapılmasının takibinden sorumludur. Toplantıdan 2 gün önce toplantı yeri, zamanı gündem maddeleri belirlenip. İlgili kişilere Toplantı Davet Ve Sonuç Formu ile yazılı veya sözlü olarak bildirilir. Eğitim komitesi 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Komite Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

15 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.2 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK) : Komite; İç Hastalıkları Uzmanı veya diğer görevli Uzman başkanlığında ilgili Başhekim Yardımcısı, Kalite Yönetim Direktörü, Laboratuar Sorumlusu, Dahiliye Uzmanı, Cerrahi Uzmanı, Çocuk Hastalıkları Uzmanı, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Başhemşire, ve Eczacıdan oluşur. Komite aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Kapsamı alanındaki, hizmetlerin ve çalışmaların; (Enfeksiyon Kontrol Komitesi prosedürü ve Özdeğerlendirme Kriterleri Formunu içeriğini baz alarak) amaca uygun ve düzenli verilip verilmediğini, varsa sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını tartışır. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi alınan kararları Toplantı Davet Ve Sonuç Formuna kaydeder ve Katılımcılara imzalatarak ilgililere duyurur. Enfeksiyon Kontrol Komitesi yılda en az 4 kez ve gerektiği durumlarda toplanır. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

16 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.3 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Komitede ; Tıbbi, İdari Ve Hemşire Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Teknik Servis Sorumlusu, Hastane Güvenlik Amiri, Afet Ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu Ve Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu yer alır. Komite aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi, Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması, Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları, Atık yönetimi çalışmaları, Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması, Tehlikeli maddelerin yönetimi Komite 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Komite Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

17 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.4.HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Komitede ; Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Cerrahi Branş Uzmanı, Dahili Branş Uzmanı, Laboratuar Branş Uzmanı, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Branş Uzmanı, Hastane Bilgi Sistem Sorumlusu Ve Eczacı yer alır. Komite aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması Komite 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Komite Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

18 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.5 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ: Çalışan güvenliği komitesi; Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü, Bir Hekim, Enfeksiyon Hemşiresi, Güvenlik Amiri, Psikiyatrisi Veya Psikolog Veya Sosyal Hizmet Uzmanı Ve Diğer Meslek Gruplarından (Laboratuar Teknisyeni, Anestezi Teknisyeni, Radyoloji Teknisyeni) Bir Temsilci yer alır. Komite aşağıdaki konularda faaliyet yürütür. Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması. Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması Kesici delici alet yaralanmalarının risklerinin azaltılması Sağlık taramalarının yapılması konuları Temel Yaşam Desteği Sürecinin Güvenliği (MAVİ KOD) Atık yönetimi Radyasyon güvenliği Komite 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Komite Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

19 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.6 ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ; Antibiyotik kontrol ekibinde; İç Hastalıkları Uzmanı; Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ve Çocuk Hastalıkları Uzmanından oluşur. Hastanemizde Eczacı göreve başladığında ekibe otomatik olarak dahil edilir. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi hazırlamak İlaçların emniyetli kullanımını sağlamak, Reçete yazımlarını incelemek, Uygun ilaç kullanımı konusunda politikalar önermek, Hastanede kullanılması kabul edilen ilaçları listelemek, Hastanelerin depolarında bulundurulması gereken ilaç hakkında görüş bildirmek, Aynı fonksiyonu gören ilaçların satın alınmasını önlemek, Personeli ilaç ve tıbbi malzeme konusunda eğitmek, Kliniklere ilaç ve tıbbi malzeme dağıtımı konusunda çıkan sorunları incelemek ve çözüm önerileri getirmek, Hastaların ilaca olan reaksiyonları konusunda hazırlanan raporları incelemek ve görüş bildirmek. Komite 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Komite Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

20 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.7 BİNA TURLARI EKİBİ ; Bina Turları Ekibi; Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Kalite Yönetim Direktörü Ve Teknik İşler Sorumlusu yer alır. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Ekip her Yıl Ocak-Nisan-Temmuz Ve Ekim aylarının ilk haftasının Cuma günü (tatile gelen günlerde ilk mesai günü yapılır.) Bina Turu yapar ve hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tüm binalar ve bölümler tek tek dolaşılarak tespit eder. Sonuçlar Bina Turları Raporuna kayıt edilerek açılan Düzeltici Önleyici Faaliyet Formları ile birlikte Kalite Direktörlüğü’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü Bina Turları Raporunu Hasta Güvenliği; Çalışan Güvenliği ve Tesis Güvenliği Komitelerinin ilk toplantı gündemine alarak tartışılmasını sağlar. Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

21 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.8. AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ Akılcı ilaç kullanımı ekibi, aşağıda belirtilen kişilerden en az sekiz üye olmak koşuluyla oluşturulmalıdır. İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de Ekip Başkanının teklifi ve Başhekim onayı ile ekibe dahil edilebilir. Yönetimi temsilen ilaç ve hizmet alımından sorumlu başhekim yardımcısı, En az üç farklı branştan birer hekim, Hastane eczacısı, Hastane başhemşiresi, Hastane farmakovijilans sorumlusu, Hastane hasta hakları birimi sorumlusu, Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu ve yardımcısı belirlenmelidir. Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az beş kişi ile toplantı yapar ve salt çoğunluk ile karar alır. Altınözü Devlet Hastanesi Akılcı İlaç Kullanım politikası Akılcı ilaç kullanımı konusunda hasta ve çalışanlarımızın bilinç düzeylerinin artırıp farkındalık yaratarak gereksiz ilaç tüketimin azaltılmasına katkıda bulunmak. Yapılan faaliyetler: Akılcı İlaç kullanımı Afişinin basılarak hasta sirkülâsyonu olan tüm noktalarda teşhir edilmiştir Akılcı İlaç kullanımı el broşürleri basılarak polikliniklerde ve kliniklerde hasta ve yakınlarının alabilecekleri stantlar kurularak buralara dağıtımı yapılmıştır. Hasta bilgilendirme kitapçığında Akılcı İlaç kullanımı konusunun da işlenmesi ve Web Sayfasında ilan edilmesi için karar alınmıştır. Akılcı İlaç kullanımının 2012 Yıllık Eğitim Planına dahil edilerek Tüm Sağlık personeline eğitim verilmesi Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

22 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.9.MAVİ KOD EKİBİ Mavi Kod ekibi; Tıbbi, İdari Ve Hemşirelik Hizmetlerinden Birer Temsilciden oluşur. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür;. Mavi kod Ekibinin çalışma süreçlerini yazılı olarak düzenlemek ve uygulamasını izlemek, Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmak, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak, Yapılan müdahaleler ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve izlemek, Mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Direktörlüğüne raporlamak, Çalışanlara mavi kod ile ilgili verilecek eğitimleri planlamak ve izlemek. Ekip tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü bu çalışma ve Hasta Güvenliği Komitesinin ilk toplantı gündemine alarak tartışılmasını sağlar. Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

23 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.10.BEYAZ KOD EKİBİ: Beyaz Kod Ekibi; Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden bir temsilci, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı ve güvenlik amirinden oluşmalıdır. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Beyaz kod Ekibinin çalışma süreçlerini yazılı olarak düzenlemek ve uygulamasını izlemek, Beyaz kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmak, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak, Yapılan müdahaleler ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve izlemek, Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Direktörlüğüne raporlamak, Çalışanlara beyaz kod ile ilgili verilecek eğitimleri planlamak ve izlemek. Ekip tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü bu çalışma ve Çalışan Güvenliği Komitesinin ilk toplantı gündemine alarak tartışılmasını sağlar. Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

24 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.11.PEMBE KOD EKİBİ: Pembe Kod Ekibi; İdari Ve Hemşirelik Hizmetleri Yöneticilerinden Birer Temsilci, Teknik Servis Elemanı, Güvenlik Amiri Ve Pediatri Servis Hemşiresinden oluşmalıdır. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Pembe kod Ekibinin çalışma süreçlerini yazılı olarak düzenlemek ve uygulamasını izlemek, Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetlerinden birer temsilci bulunmalı, Pembe ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmak, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak, Yapılan müdahaleler ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve izlemek, Pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Direktörlüğüne raporlamak, Çalışanlara pembe kod ile ilgili verilecek eğitimleri planlamak ve izlemek. Ekip tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü bu çalışma ve Hasta Güvenliği Komitesinin ilk toplantı gündemine alarak tartışılmasını sağlar. Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

25 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.12.BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ: Bilgi güvenliği ekibi; Hastane üst yönetiminden bir kişinin başkanlığında Kalite Yönetim Direktörlüğünün de görüşü alınarak Başhekim tarafından oluşturulur ve yazılı olarak görevlendirilir. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Bilgi güvenliği ile ilgili mevcut durumu tespit etmek, Bilgi güvenliği için olası riskleri belirlemek, Tanımlı kullanıcılar için yapılan yetki değişikliklerini izlemek, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmak Ekip; 3 ayda bir toplanır, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne Ekip Başkanı tarafından bildirilir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

26 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.13.HASTA VE YAKINLARI ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ: Komite; Kalite Yönetim Direktörü, Hasta Hakları Temsilcisi Ve Başhekim Veya Görevlendireceği Yardımcısından oluşur. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Hasta ve yakınlarının şikayet ve görüşlerinin alınması ile ilgili süreçleri tasarlamak izlemek; Hasta ve yakınlarının öneri ve şikâyetlerini aylık olarak değerlendirmek ve gerektiğinde DÖF başlatmak ve sonuçlarını üst yönetime raporlamak. Komite her ayın ilk haftası toplanır ve bir önceki ay içerinde Hasta ve Yakınları tarafından bildirilen Öneri Ve Şikâyetleri ve var ise o ay içerisinde yapılan anketleri değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik faaliyetleri planlar ve izler. Komite tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Direktörlüğü’ne teslim edilir. Komite Başkanı, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne bildirir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

27 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.14.ÇALIŞAN ÖNERİ VE ŞİKÂYETLERİNİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ: Komite; Kalite Yönetim Direktörü, Çalışan Güvenliği Komitesinden Bir Temsilci Ve Başhekim Veya Görevlendireceği Yardımcısından oluşur. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Çalışanlar tarafından bildirilen şikâyet ve görüşlerinin alınması ile ilgili süreçleri tasarlamak izlemek; Çalışanların Öneri Ve Şikâyetlerini aylık olarak değerlendirmek ve gerektiğinde DÖF başlatmak ve sonuçlarını üst yönetime raporlamak konularında görev yapar. Komite her ayın ilk haftası toplanır ve bir önceki ay içerinde çalışanlar tarafından bildirilen Öneri Ve Şikâyetleri ve var ise o ay içerisinde yapılan anketleri değerlendirir ve iyileştirmeye yönelik faaliyetleri planlar ve izler. Komite tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Direktörlüğü’ne teslim edilir. Kalite Yönetim Direktörlüğü bu çalışma ve Çalışan Güvenliği Komitesinin ilk toplantı gündemine alarak tartışılmasını sağlar ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

28 HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER İN GÖREV YETKİ TANIMLARI 5.15. SEVK EDİLEN HASTA DEĞERLENDİRME KOMİTESİ Sevk Edilen Hasta Değerlendirme Komitesi; Kalite Yönetim Direktörü; Başhekim yardımcısı ve Dahili, Cerrahi ve Acil Branş hekimleri arasından seçilecek birer hekimden oluşur. Ekip aşağıdaki konularda faaliyet yürütür; Hastane genelinde yapılan sevklerin istatistikî analizini yapmak Hastanemizden başka sağlık kurumlarına yapılan hasta Sevk nedenlerini belirlemek. Belirlenen sevk nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler getirmek ve Başhekimliğe raporlamak. Komite her yıl ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında toplanır ve bir önceki dönem içerinde yapılan sevkleri analiz eder. Komite gerektiğinde sevk oranı yüksek branş ve veya hekimlerle toplantı yaparak görüşlerine başvurabilir. Komite tarafından yürütülen tüm çalışma ve raporlar Kalite Direktörlüğü’ne teslim edilir. Komite Başkanı, alınan kararlar Kalite Yönetim Direktörlüğü’ne bildirir. ALTINÖZÜ DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ


"HKS KAPSAMINDA KURULAN KOMİTE VE EKİPLER KOMİTELER 1-HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ2-ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ3-EĞİTİM KOMİTESİ KOMİTESİ4-TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ5-ENFEKSİYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları