Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim ve Araştırma Hastanesi"— Sunum transkripti:

1 Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KALİTE İNDİKATÖRLERİ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi Ekim 2012

2 SUNUM PLANI İNDİKATÖR NEDİR TANIMI NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ
İNDİKATÖRLERİN ÇIKIŞ NOKTALARI SKS’DE YER ALAN İNDİKATÖRLER İNDİKATÖR TAKİBİ VE AŞAMALARI ÖRNEK UYGULAMA SUNUMU VE RAPORLANDIRMA

3 İndİkatör?

4 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ DESTEK HİZMET YÖNETİMİ İNDİKATÖRYÖNETİMİ HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

5 Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir.
İndİkatör? Bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. ÖLÇME DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME KALİTE

6 Ölçme; bireylerin, nesnelerin veya sistemlerin belirli özelliklere sahip olup olmadığının, sahip ise sahip oluş derecesinin ve sonuçlarının sembollerle ya da sayılarla ifade edilmesidir. Değerlendirme; ölçme sonucunda elde edilen verilerin kıyaslanması, karşılaştırılması, yargılanmasıdır.

7

8 NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ?
Neredeyim? Nerede olmak istiyorum? Olmak istediğim yerde olmak için ne yapmalıyım?

9 NİÇİN İNDİKATÖR YÖNETİMİ?
Kaliteli sağlık hizmeti sunumunu sağlayabilmek için hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflerin neresinde olduğumuzu bilmeliyiz!

10 YANİ; Hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini arttırmak, sonuçlarını izlemek, karşılaştırmalar ve ileriye dönük planlar yapmak için ölçüm yapmak ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.

11 İNDİKATÖRLERİN ÇIKIŞ NOKTALARI
Klinik etkililik Verimlilik Etkinlik Çalışan Güvenliği Hasta Güvenliği Hasta Odaklılık Sorumlu Yönetişim

12 HKS’de İNDİKATÖRLER Bildirime Tabi İndikatörler
Kayıtlara Tabi İndikatörler Kesici Delici Alet Yaralanması Oranı Düşen Hasta Oranı Kan ve Vücut Sıvısına Maruz Kalan Çalışanlar Oranı Ameliyat Masası Kullanım Oranı Yoğun Bakımda Enf. Hızı Cerrahi Profilakside Antibiyotiklerin Doğru Kullanım Oranı Cerrahi Alan Enf. Hızı Sitolojik Patolojik Tanı Arasındaki Uyum Oranı Acil Servise Çağırılan Kons-İcapçı Hekimin Çağırılış Varış Süresi Acil Servise 24 saatİçinde Tekrar Başvuru Oranı Müşahedede bekleme Süreleri Eksiksiz Doldurulan Hasta Dosyası Oranı YBÜ Tekrar Yatış Oranı YBÜ Mortalite Oranı YBÜ Bası Ülseri Oranı Sezaryen Oranı Hekim Başına Düşen Poliklinik Odası Oranı Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı Bir Başka Sağlık Merkezine Sevk Oranı

13 İndikatör Kartlarının Hazırlanması 2. Basamak:
İNDİKATÖR TAKİBİ 1.Basamak: İndikatör Kartlarının Hazırlanması 2. Basamak: Verilerin toplanacağı kaynakların belirlenmesi 3. Basamak Verilerin Toplanması 4.Basamak Verilerin Analizi 5. Basamak Sonuçların Değerlendirilmesi 6. Basamak İyileştirme

14 1. BASAMAK İndikatör Kartlarının Hazırlanması
Kısaca indikatörün kimlik kartıdır. Tanım ve gerekçe açık, net, herkes tarafından anlaşılabilir olmalıdır. Her indikatörün sorumlusu belirlenmelidir. Veriler takip edilip, hedef değer belirlenmelidir. Kırmızı alanlar her kartta bulunmalıdır. Ölçülebilen sayısal veriler olmalı, hesaplama yöntemi tek olmalıdır.

15 1. BASAMAK İndikatör Kartlarının Hazırlanması
Veri toplama ve analiz periyodik aralıklarla yapılmalıdır. Alt indikatörler belirlenmelidir. İyileştirme için geriye dönük kök neden analizi yapabilmek ve ek bilgiye, veriye ulaşabilmek için uygun alt indikatörler belirlenmelidir.

16 Verilerin Toplanacağı Kaynakların Belirlenmesi
2. BASAMAK Verilerin Toplanacağı Kaynakların Belirlenmesi Kurumun koşullarına uygun veri toplama yöntemi kullanılmalıdır. Bildirimler, elektronik kayıtlar kullanılabilir. Sorumlu kişilerin konunun önemi bilmesi, doğru verileri göndermeleri önemlidir. Bildirim düzeyi ölçülmelidir. (Bildirim düzeyi anketi vs.)

17 Verilerin Toplanması 3. BASAMAK Veri kalitesi çok önemlidir.
Elektronik bilgi sisteminin uyumu ve ilgili personelin uyumu önemlidir. Veriyi toplayanların gerekli eğitimi almış olmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Verilerin sistematik toplanması gerekmektedir.

18 Verilerin Analizi 4. BASAMAK
Hastane idaresince belirlenen sorumlu kişi ya da birimler analizden sorumludur. Analiz için kullanılan formül, hesaplama yöntemi güvenilir, açık ve net olmalıdır.

19 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
5. BASAMAK Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sonuçların dilidir. Üst Yönetim, ilgili Bölüm sorumluları, Kalite Yönetim Birimi, ilgili Komite sorumluları birlikte sonuçların değerlendirir. Hedefin neresindeyiz? Neden buradayız? Geride isek ne yapmalıyız? Sürdürülebilirliği nasıl sağlamalıyız?

20 KRİTİK NOKTALAR Sürekli İzlem
Kaliteli Veri (Yeterli ve doğru bildirim) Doğru Kayıt Personel uyumu ve eğitimi Elektronik bilgi sistemi Sonuçların paylaşımı

21 Her Hastane Kendine Özgündür!
UNUTMAYALIM Kİ! Her Hastane Kendine Özgündür! Özgün Sorunlar Özgün Çözümler

22

23 ÖRNEK FORMLAR

24 ÖRNEK UYGULAMA

25 ÖRNEK UYGULAMA

26 ÖRNEK UYGULAMA

27 ÖRNEK UYGULAMA

28

29 ÖRNEK UYGULAMA

30 ÖRNEK UYGULAMA

31 ÖRNEK UYGULAMA

32 ÖRNEK UYGULAMA

33 2011 Temmuz – aralık dönemi

34 2012 ocak – Nisan dönemi

35 2012 mayıs – Ağustos dönemi

36 raporlandırma

37 sonuç = 


"Eğitim ve Araştırma Hastanesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları