Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNDİKATÖR YÖNETİMİ ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNDİKATÖR YÖNETİMİ ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 İNDİKATÖR YÖNETİMİ ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI KALİTE GELİŞTİRME VE GÖZLEM HİZMETLERİ BİRİMİ UZM.ÖZLEM YILMAZ

2 Hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için, HİZMETİN
Verimliliğini Etkinliğini Sonuçlarını Uygulanabilirliğini SAYISALLAŞTIRMAK DEĞERLENDİRMEK ÖLÇMEK İNDİKATÖR

3 İNDİKATÖR: Gösterici,belirtici,haber verici,kılavuz ve gösterge anlamlarını taşıyan Fransızca kökenli bir kelimedir. Bir konunun sayısalllaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir.

4 NEDEN İNDİKATÖR YÖNETİMİ?
Kalite yönetiminde kararlar kanıta (veriye) dayalı olmak durumundadır. Yani; hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini, sonuçlarını izlemek, hesap verebilirlik, ileriye dönük politikalar oluşturmak, planlama ve karşılaştırma yapabilmek için ölçmek ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek gerekmektedir.

5 SAĞLIKTA İNDİKATÖR YÖNETİMİ
İndikatör sonuçları işaret eder, soru sorar, uyarır. Bu nedenle alacağımız kararlara destek olur. Sonuçları değerlendirirken her zaman "Neden" diye sormak önemlidir. Sebepleri farklı açılardan, çok yönlü olarak sorgulamak sistemi iyileştirirken isabetli adımlar atılmasını sağlayacaktır.

6 SAĞLIKTA İNDİKATÖR YÖNETİMİ
İndikatör takibinde, kart ve formlar ölçme ve değerlendirme işlemi için birer araç olarak kullanılmalıdır. Asıl hedef, ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu aşamaların sağlıklı ve sürekli bir şekilde tekrarlanmasını sağlamak ve nihayetinde hizmet sunumunun kalitesini artırmaktır.

7 ASIL HEDEF ÖLÇMEK DEĞERLEN-DİRMEK İYİLEŞTİR-MEK KALİTEYİ ARTIRMAK

8 İNDİKATÖR KULLANMANIN FAYDALARI:
1.Konu ile ilgili yönetimsel başarıyı ortaya koyar. 2.Üzerinde çalışma yapılan bölümle ilgili başarı veya başarısızlık trendini ortaya koyar. 3.Bölümler arasında kıyaslama yapılmasına imkan verir. 4.Kıyaslamadan hareketle bir planlama yapılmasını sağlar. 5.Kurumlarda ve süreçlerde iyileştirme yapılmasını sağlar.

9 İndikatör Takibi İndikatörlerin izlenmesi ve yönetiminde yapılacak çalışmalar : İndikatör kartının hazırlanması Veri toplama kaynaklarının belirlenmesi Veri toplama Verilerin analizi İndikatör sonuçlarının değerlendirilmesi İyileştirme çalışmalarının yapılması.

10 İndikatör Kartının Hazırlanması
İndikatör kartları bir anlamda indikatörlerin kimliği niteliğindedir. Her indikatör kartında bulunması gereken parametreler aşağıda belirtilmiştir: İndikatörün Adı Kısa Tanım Gerekçe Hesaplama yöntemi Alt indikatörler Hedef değer Veri kaynağı İlgili formlar Sorumlular Veri toplama periyodu Veri analiz periyodu Çıkış Noktası Dikkat edilecek hususlar Böylelikle indikatör kartında neyi ölçeceğimiz, hangi yöntemlerle nasıl ve ne zaman ölçeceğimiz, ne zaman değerlendireceğimiz, sorumluların kimler olduğuna ilişkin soruların cevabını bulmuş olacağız.

11 Alt İndikatörler İndikatör takibi sırasında sonucu yorumlayabilmek ve gerektiğinde geriye dönüp kök neden analizi yapabilmek için ek bilgi ve veriye ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle veri toplamaya başlamadan önce indikatörle birlikte hangi ek bilgi ve verilere ihtiyaç bulunduğuna karar verilmelidir. Bu amaçla indikatörün özelliğine göre alt indikatörler de oluşturulabilir ve bunlara indikatör kartında yer verilebilir.

12 HEDEF DEĞER Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Sonuca yönelik ve
Zamanlı Olmalıdır.

13 Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
İndikatör sonuçlarının değerlendirilmesi; üst yönetim, ilgili bölüm sorumluları, kalite yönetim birimi, ilgili komite sorumlularının da katılımı ile gerçekleştirilmelidir. Sonuçlar; aşağıdaki sorular üzerinden değerlendirilmelidir. Hedefin neresindeyiz? Neden buradayız? Hedefe ulaşmak için ne yapmalıyız? Sürdürülebilirliği nasıl sağlamalıyız?

14 Kalite yönetimini ilgilendiren her konuda olduğu gibi burada da yönetimin önderliği ve desteği gereklidir. Çünkü ölçme ve değerlendirme sürekli bir çaba, sabır ve mücadele gerektiren bir çalışmadır.

15 KALİTE İNDİKATÖRLERİ 19 ADET

16 KALİTE İNDİKATÖRLERİ Kesici delici alet yaralanmaları izlenmelidir
Kan ve vücut sıvılarının sıçramasına maruz kalan çalışanlar izlenmelidir Yoğun bakım mortalite oranları izlenmelidir Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları izlenmelidir Yoğun bakım ünitesinde hastane enfeksiyon hızları izlenmelidir Cerrahi alan enfeksiyon hızları izlenmelidir Düşen hasta oranı izlenmelidir Sezaryen oranı izlenmelidir Ameliyat masası kullanım oranı izlenmelidir Yoğun bakımda tekrar yatış oranları izlenmelidir Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranı izlenmelidir Bir başka sağlık merkezine sevk edilen hasta sayısı, oranı ve teşhis dağılımı izlenmelidir Müşahede odasında yatan hastaların kalış süreleri izlemelidir Acil servise çağrılan konsültan/icapçı hekimin acil servise ulaşma süresi izlenmelidir Sitolojik ve patolojik tanı arasındaki uyum değerlendirilmeli ve uyum oranları izlenmelidir Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı izlenmelidir Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı izlenmelidir Hekim başına düşen poliklinik odası oranı izlenmelidir Cerrahi profilakside antibiyotiklerin doğru kullanım oranları izlenmelidir.

17 DİKKAT ! Yoğun bakım mortalite oranları izlenmelidir.
(1. ve 2. basamak yoğun bakım ünitelerinde değerlendirme dışıdır.) Yoğun bakım ünitesinde bası ülseri oranları izlenmelidir. (Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitelerinde, Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde ve 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitelerinde değerlendirme dışıdır.) Acil servise çağrılan konsültan hekimin acil servise ulaşma süresi izlenmelidir. Konsültasyona çağrılmaları durumunda,icap nöbeti tutan hekimlerin de acil servise ulaşma süreleri bu indikatör kapsamında izlenmelidir.

18 ÖRNEK: *……………………………….oranı izlenmelidir *İndikatör kartı hazırlanmalıdır. *İndikatör kartına göre takip yapılmalıdır. *İndikatörle ilgili dönemsel analizler yapılmalıdır *Gerektiğinde Düzeltici – Önleyici faaliyet başlatılmalıdır.

19 Hızlı yol almak istiyorsanız yalnız yürüyün, uzağa gitmek istiyorsanız birlikte yürüyün”

20 TEŞEKKÜRLER...


"İNDİKATÖR YÖNETİMİ ORDU İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları