Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

2 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi Kurulması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarımız BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

3 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILAN ÇALIŞMALAR Temmuz 2006 tarihinde özel bir firma danışmanlığında ISO 9001 çalışmalarına başlandı. Mevcut durum analizi yapıldı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

4 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumun sektör ve faaliyet durumu standartın gereklerine göre yorumlandı. Atıfta bulunulan yasal, mevzuat şartlar tespit edildi. Süreçler ve KYS kapsamı belirlendi. Proje planı oluşturuldu. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

5 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alındı. KYS genel prosedür listesi oluşturuldu. Dış Prosesler tespit edildi. Dış kaynaklı dokümanlar tespit edildi, listelendi. Destek dokuman listesi oluşturuldu, güncel olarak takibine başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

6 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Ekipleri oluşturuldu. Dokümantasyon Eğitimi alındı. Dokümantasyon tipleri tespit edildi. Doküman formatları belirlendi. Doküman kodlamaları belirlendi Süreçlerin dokümante edilmesine başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

7 Hazırlanan Prosedürler
Ruhsat/Açılış/Onay Prosedürü Dış Denetim Prosedürü Veri Toplama ve Analiz Prosedürü Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Destek Prosedürü Eğitim Prosedürü Organizasyon Prosedürü Planlama Prosedürü Satınalma Prosedürü Ambar/Ayniyat Prosedürü Personel Prosedürü BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

8 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki Zorunlu Prosedürler oluşturuldu. Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü İç Denetim Prosedürü Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Kontrolü BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

9 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Talimatları Bakım – Onarım Talimatı Kurum Hekimi Çalışma Talimatı Santral Çalışma Talimatı Arşiv Çalışma Talimatı Evrak Kayıt Çalışma Talimatı Giriş Kontrol Talimatı BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

10 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışma Talimatları Belirleme ve İzlenebilirlik Talimatı Depolama Talimatı Öneri Sistemi Talimatı Şikayet ve İtiraz Dilekçesi Kabul ve Takip Talimatı KİT Komisyonu Toplama Talimatı Sevk İşlemleri Talimatı Sosyal Destek Çalışmaları Talimatı Diğerleri BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

11 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan kalite planları ile ilgili taslak çalışmalar yapıldı, kalite kriterlerinin belirlenmesi adına konu başlıkları oluşturuldu. Süreçler kapsamında kalite hedefleri taslak olarak tespit edildi. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

12 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüzün organizasyon yapısı ile ilgili çalışmalara başlandı. Görev tanımları, sorumluluk yetkilerin belirlenmesi için birimlerle koordinasyon oluşturuldu. Taslak görev tanımları oluşturulmaya başlandı. Müdürlüğümüzün organizasyon şeması oluşturuldu. Vekalet matrisleri oluşturuldu. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

13 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2007 yılı ilk yarıyılı için eğitim planı oluşturuldu. İç tetkikçi eğitimleri alındı. Satın alma, tedarikçi değerlendirme ve depolama ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına başlandı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

14 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan memnuniyeti ve hizmet alanların memnuniyetine yönelik olarak anket çalışmalarına başlandı. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik eğitimler verilerek uygulama aşamasına geçildi. Misyon – Vizyon ve kalite politikasını revize etmek üzere çalışanlarımıza form dağıtılarak görüş alındı. Motivasyon eğitimi yapıldı. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

15 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YAPILMASI GEREKENLER Tüm çalışanların katılımının sağlanması Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan prosedürler, talimatlar, kalite planlarının yayına hazır hale getirilmesi Dokümanların yayınlanması Eğitimlerin verilmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

16 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite yönetim sistemi genel gerekliliklerin yönelik uygulamaların tüm çalışanların katılımıyla tam olarak devreye alınması DÖF uygulaması Eğitimlerin plana uygun bir şekilde ve kayıtları tutulmak suretiyle verilmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

17 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite hedeflerinin genelleştirilerek tüm çalışanlar tarafından bilinip buna uygun çalışılması Misyon – Vizyon –Kalite Politikasının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi Kalite çemberleri uygulamasının yapılması BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

18 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Panoların kurulması Öneri ve Şikayet kutularının kurulması Belirleme ve izlenebilirlik ile ilgili esasların belirlenmesi Kalibrasyonların yaptırılması Tedarikçilerin değerlendirilmesi Giriş kontrol uygulamasının devreye alınması BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

19 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Afet yönetimine uygun olarak eksikliklerin giderilmesi Verilerin Analizi Süreç Şemasının hazırlanması Proses Etkileşim Tablosunun hazırlanması KEK’in yayınlanması Veri analizi İç Denetim Yönetimin Gözden Geçirmesi BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

20 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYONUMUZ; Kurumumuz, Çalışanlarına Mutlu, Huzurlu ve Rahat Bir Çalışma Ortamı Sağlayan, Toplumun Sağlıklı Olmasını Esas Alan, Kaliteli, En Yüksek Teknolojiyi Kullanan, Sağlık Hizmeti Organizasyonunu Yapan, Yenilikçi ve Değişime Açık Yönetim Anlayışına Sahiptir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

21 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYONUMUZ; Ülkemizde, Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Projeler Üretip, Sağlık Düzeyi Ölçütlerini Gelişmiş Ülkeler Seviyesinin Üstüne Çıkarmaktır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

22 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DEĞERLERİMİZ; Sağlık Hizmetlerinin Ekip İşi İle Olması Gerektiğine İnanıyoruz. Bilginin Paylaşıldıkça Çoğalacağına İnanıyoruz. Çalışanlarımızın Motivasyonu Sağlandığında, Hizmet Alanın Memnuniyetinin Artacağına İnanıyoruz. Kurumlar Arası İşbirliğinin Gerekliliğine İnanıyoruz. Sevgi ve Güler Yüzün Gücüne İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Hızlı Gelişeceğine İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Sağlıklı Bireylerle Oluşabileceğine İnanıyoruz. SAĞLIKLI TOPLUMUN SAĞLIKLI ÇOCUKLARLA OLUŞABİLECEĞİ BİLİNCİYLE ÇOCUK SAĞLIĞINA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

23 Yataklı Tedavi Kurumlarına Yönelik Çalışmalarımız
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

24 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İç Hizmet Yönergesi” uyarınca ilimizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarında Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Yönerge doğrultusunda kurumlarımız Kalite Yönetimi İç Hizmet Yönergelerini hazırlamışlar ve Müdürlüğümüz tarafından “Temel Kriterler Değerlendirme Çalışmaları” yapılmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

25 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
“Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesinde ” yapılan değişiklik sonucunda kurumlarımızın kalite iç hizmet yönergeleri incelenerek uygun bulunanlar onaylanmış, diğerleri için gerekli açıklamalar yapılarak ilgili hastanelere bildirilmiştir. Toplam 20 Yataklı Tedavi Kurumu, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin İç Hizmet Yönergesi onaylanmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

26 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2005 Yılında “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” doğrultusunda “Temel Kriterler Değerlendirme” çalışmaları Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları ve ilgili raporlar İl İdare Kurulu’nun onayına sunulmuş ve onay alındıktan sonra değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar hazırlanarak kurumlara bilgi verilmiştir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

27 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi’ne Göre Yapılan Değerlendirme Sonuçları BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

28 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumların Kalite Yönetim Temsilcileri ile düzenli olarak “Bilgilendirme ve Bilgi Paylaşımı Toplantıları” yapılmaktadır. Kurumların üst yönetimlerine (başhekim, başhemşire, hastane müdürü ve kalite yönetim temsilcisi) “Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon” konulu eğitim toplantısı yapılmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

29 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
tarihinden geçerli olmak üzere “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge ile ilgili olarak kurumlarımızın Kalite Yönetim Temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yönerge ile ilgili olarak Sağlık Grup Başkanları ve Sağlık Ocakları Sorumlu Hekim Toplantılarında bilgi verilmiştir. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

30 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz öncülüğünde Hastanelerimiz Kalite Temsilcileri’nden “Dokümantasyon Çalışma Grubu” oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. 2007 Yılı 2. Döneminde uygulanacak olan “Kurum Alt Yapı Değerlendirme” çalışması Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte yapılmıştır. BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

31 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜR EDERİM…


"T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları