Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

663 Sayılı KHK 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "663 Sayılı KHK 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011."— Sunum transkripti:

1 ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

2 663 Sayılı KHK 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011

3 KHK 8.Madde Mezkur Kararnamenin 8inci maddesi birinci fıkrasının(ı)bendinde yer verilen “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak” görevi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

4 SHGM Yönergesi -1 “Kamu,üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarında -Hasta ve çalışan güvenliği , -Hasta ve çalışan memnuniyeti, -Verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan Kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamasını izlemek”

5 SHGM Yönergesi -2 “Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri izlemek” Sağlıkta değerlendirici kapasitesini oluşturmak

6 Sağlıkta Kalite Sistemi Kurumsal Yapısı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörlüğü Hastane Kalite Yönetim Birimi Kalite Yönetim Direktörü Bölüm Kalite Sorumluları

7 Kalitenin Temel Öğeleri (SKS)

8 SKS’NİN GELİŞİM SÜRECİ
1. Dönem Politik Politik Kararlılık 2. Dönem 3. Dönem 4. Dönem 5. Dönem 6. Dönem SKS Akreditasyon

9 SKS’ nin Hazırlanma Aşaması
Bakanlık Deneyimleri Uluslar arası Yayınlar ve Uygulamalar Uzman Görüşleri Uygulayıcı ve Geri Bildirimleri Değerlendirici Geri Bildirimleri Standard taslağının Hazırlanması Pilot Çalışmalar Yayım Akreditasyon

10 SKS Güvenlik Etkinlik Etkililik Memnuniyet

11 SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Sağlıkta Kalite Standartlarına baktığımızda aşağıdaki hususların sistematiğin önemli yapı taşları olduğunu görmekteyiz. Bu yapı taşları; Boyutlandırma Kodlama Puanlandırma Bilgilendirme Tablosudur.

12 SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ (Örnek 2)
Dikey Boyut Bölüm No Standart No Değerlendir me Ölçütü Yatay Boyut Standartlar Puan 01 KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ YÖNETİM HİZMETLERİ H Hasta Güvenliği Komitesi bulunmalıdır. H H H H H Hasta Güvenliği Komitesinde; • Tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, cerrahi branş uzmanı, dahili branş uzmanı, hastane bilgi sistem sorumlusu ve eczacı yer almalıdır. Komitenin görev alanı asgari; Hastaların doğru kimliklendirilmesi, Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması, Güvenli ilaç uygulamalarının sağlanması, Transfüzyon güvenliğinin sağlanması, H Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması, Güvenli cerrahi uygulamaların sağlanması, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması konularını kapsamalıdır. E H E E Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.

13 SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ (BOYUTLANDIRMA)

14

15 AKIŞ PLANI Öz Değerlendirme Nedir? Kuruma Olana Faydaları Nelerdir?
Öz Değerlendirme Süreci Planlama Uygulama Uygulama Sonrası Son Söz

16 Öz Değerlendirme Nedir?
“Kurumun faaliyetlerinin kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak beli bir plan dahilinde gözden geçirilmesidir.

17 SKS Öz Değerlendirme Tanımı
Kalite yönetim direktörünün sorumluğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurumda gerçekleştirilen değerlendirme

18 Kuruma Olan Faydaları 1 Mevcut Durumun Tespiti
Kuvvetli Yönlerini Ve İyileştirmeye Açık Alanları Belirleme İş Planı ve Stratejilerin Belirlenmesi Gelişmelerin Ölçülmesi Süreçlerin objektif olarak gözden geçirilmesi

19 Kuruma Olan Faydaları 2 Mesleki Körlüğün Önlenmesi
Üst Yönetim ve Çalışanlarda Farkındalık Çalışanların Eğitimi İyi Uygulamaların Paylaşımı Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Öncesi Hazırlık

20 Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanaklığına bağlıdır
Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanaklığına bağlıdır. Zayıf halkanın sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.

21 Kurumsal Hizmet Yönetimi
SKS Kurumsal Hizmet Yönetimi Yönetim Hizmeti

22 Değerlendirme Ölçütleri
  HKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.   Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır.   Öz değerlendirme kalite yönetim biriminin yönetiminde yapılmalı,   o Öz değerlendirme tüm HKS bölümlerini kapsamalı,   o Öz değerlendirme planı hazırlanmalı,   ▪Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalı,   ▪Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmeli,   ▪Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir.   Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir.  

23 Öz Değerlendirme Ne Zaman Yapılır?
Her dönem en az bir kez Yılda iki kez

24 Periyot Dışı Öz Değerlendirme Hangi Durumlardan Yapılmalıdır?
Öz değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluk sayısı en çok olan birimler. DÖF-GRS sayısı dikkat çekici olan bölümler İndikatör sonuç analizlerinde iyileşme kaydedemeyen birimler

25 Öz Değerlendirme Hangi Bölümlerden Yapılır?
SKS’de yer alan tüm bölümlerden

26 Öz Değerlendirmeyi Kim Yönetir?
Kalite yönetim direktörü Kalite yönetim birimi Üst yönetim desteği

27 Öz Değerlendirme Süreci
Planlama Ekipler Takvim Bilgilendirme Uygulama Bölümlerden Değerlendirme Uygulama Sonrası Raporlama Analiz Paylaşım DÖF İyileştirme Kontrol

28 1.Planlama Ekipler Takvim Bilgilendirme

29 1.1. Ekiplerden Aranan Özellikler
İletişim becerisi Öz değerlendirme eğitimi SKS hakimiyeti Kalite çalışmalarının gerekliğine olan inanç Gönüllülük Ekip ruhu Objektiflik

30 1.1. Ekiplerden Kimler Olmalıdır?
Bölüm kalite sorumluları Kalite çalışanları Kurum yöneticileri

31 Farklı Meslek Aynı Meslek Yönetim Ekip Üyeleri

32 Cerrahi Kliniği Öz Değerlendirme Ekibi
Bakım Hizmetleri Müdürü Hekim Anestezi Teknisyeni Ekip Üyeleri

33 1.1.Ekipler Dikkat Edilecek Hususlar
Kendi bölümünün değerlendirilmesinde görev alamaz Üst yönetim tarafında görevlendirme yapılır Değerlendirme formluları hazırlanır Ekip toplantısı yapılır

34 Değerlendirme Formları
KLİNİKLER 00 02 SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ  AÇIKLAMALAR 08 490 01 Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. 10 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır. Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. 03 Yatak başı bağlantılı hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır. 04 Hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır. 05 Hasta odalarının temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır. Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmelerine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için pozisyon verilebilen koltuk/kanepe/yatak bulunmalıdır. Çocuk servislerinde bu düzenlemeler yetişkinlere uygun nitelikte olmalıdır.

35 1.2. TAKVİM Bölüm kalite sorumlusu ile iletişim
Bölüm çalışma saatleri ile uyum Bölüm çalışanlarının katılımı

36

37 Cerrahi Kliniği Takvimi Planlanan Tarih Saat Aralığı
Gerçekleşen Tarih ve Saat Aralığı Ekip Sorumlusu Ekip Üyeleri

38 28.03.2013 13:30-14:30 Bakım Hizmetleri Müdürü 13:30-14:30
Cerrahi Kliniği Dönem Takvimi 13:30-14:30 :30-14:30 Bakım Hizmetleri Müdürü Hekim - Anestezi Teknisyeni

39 1.3.Bilgilendirme Sözel Resmi yazı İntranet Web sayfası

40 1.3. Bilgilendirme En az 1 hafta önce Değerlendirme günü
Değerlendirme saati Planlanan değerlendirme süresi Değerlendirme ekibi Değerlendirmeye katılması planlanan bölüm çalışanları

41 Bölümlerde Öz Değerlendirme
2. Uygulama Bölümlerde Öz Değerlendirme

42 2.1.Uygulama- Dikkat Edilecek Hususlar
Değerlendirme saatine uyum Ekip üyelerinin değerlendirilecek bölüme birlikte girmeleri Bölüm kalite sorumluları ve çalışanların katılımı Olumlu iletişim yöntemleri Profesyonel davranış Objektif, kanıta dayalı değerlendirme

43 Sonuçların Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine Yansımaları
Öz Değerlendirme Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

44 3.Uygulama Sonrası Raporlama Analiz Paylaşım

45 Raporlama KLİNİKLER 00 02 SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ 08
SAĞLIK HİZMETİ YÖNETİMİ 08 KLİNİKLER / CERRAHİ KLİNİK 490 01 Hasta odalarında fiziki düzenleme yapılmalıdır. 10 Her yatağın başında tıbbi gaz sistemine bağlı hasta başı paneli bulunmalıdır.   Hasta odasında gaz sistemi yok Hasta odalarında lavabo, banyo ve tuvalet bulunmalıdır. 03 Yatak başı bağlantılı hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır. 04 Hastaların kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi bulunmalıdır. 05 Hasta odalarının temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır. Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmelerine yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için pozisyon verilebilen koltuk/kanepe/yatak bulunmalıdır. Çocuk servislerinde bu düzenlemeler yetişkinlere uygun nitelikte olmalıdır.

46 3.2. Analiz Raporların yorumlanmasında 5 N 1K kuralı
İyileştirme yapılacak alanlar Hatanın sistemli olup olmaması Kök –neden analizi ile eksikliklerin nedenlerinin tespiti Sonraki kontrol periyodu

47 3.3. Paylaşım 00 01 05 Hastane yönetimi, hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm sorumluları ile değerlendirme toplantıları yapmalıdır. 15 Bölüm bazında belirlenen hedefler ve öz değerlendirme sonuçları değerlendirilmelidir. 02 Değerlendirme toplantıları her dönem en az bir kez yapılmalıdır.

48 3.4. DÖF Açılması Sorun: Cerrahi kliniğinde hastaların kullandığı banyo ve tuvaletlerde bulunan hemşire çağrı sistemini kullanılamaması

49

50 3.4.DÖF Sorunun kaynağının tespit edilmesi (kök-neden) analizi
Çalışanlara yönelik eğitimler planlaması Hastalara yönelik eğitimler planlanması Hasta uyum eğitimlerin tekrar gözden geçirilmesi Sorumluların belirlenmesi

51 3.5. İyileştirme Standart bazında planlama Üst yönetim kararı
Bölüm kalite sorumluları ile paylaşım Tüm bölümler için iyileştirme Her kurumun kendine ait özellikleri

52 3.6. Kontrol Raporlama Analiz DÖF İyileştirme

53 Sonuç İçe dönük değerlendirme Yapılan çalışmalara tutulan ayna
Kuruluşun resmi Personeli sürece dahil etme yöntemi Etkili ve iyi bir eğitim aracı

54 Öz değerlendirme süreci “bize bizi” anlatmaktır

55


"663 Sayılı KHK 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları