Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bahtiyar ÇETİN Endüstri Mühendisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bahtiyar ÇETİN Endüstri Mühendisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Bahtiyar ÇETİN Endüstri Mühendisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
4/7/2017 İzmir Acil Yardım Planını Bilgi Teknolojileri İle Bütünleştirme Çalışmaları Bahtiyar ÇETİN Endüstri Mühendisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

2 SUNU PLANI 1. İl Acil Yardım Planı Genel Yapısı
4/7/2017 SUNU PLANI 1. İl Acil Yardım Planı Genel Yapısı 2. İZAYBİS Genel Yapısı 3. İZAYBİS Ekranları ve Sistemin İşleyişi 3.1 Örgütlenme Yapılarının Sisteme Aktarılması 3.2 Sistemin Yönetimi ve Yetkilendirme İşlemleri 3.3 Personel, Araç ve Bina İşlemleri 3.4 Geçici İskan İşlemleri 3.5 Satın Alma/Depo İşleyiş Yapısı 3.6 Afet ve Acil Durum Yönetimi 3.6.1 İlk Haber, Tamamlayıcı H. ve Raporlama 3.6.2 Harita İle İlişkilendirme 3.6.3 Talep ve Haberleşme Yapısı 3.6.4 Görevlendirme İşlemleri 3.6.5 Afetzede Menüsü 4. İZAYBİS Tatbikatı 5. CBS Çalışmaları 6. Yürütülen Çalışmalar

3 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI
4/7/2017 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI 7269 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince İl Acil Yardım Planları hazırlanmaktadır. Bu yönetmelik, İl ve İlçe Acil Yardım Planlarının yapılmasına dair usul ve esasları belirlemekte, Kurulacak Komiteler, Hizmet Grupları, Plan Örneği, Tablolar vb. bilgilerin ne olacağını belirtmektedir.

4 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI
Örgütlenme AFET DANIŞMA KURULU İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRÜ BAŞKAN YRD. HİZMET GRUP BAŞKANLIKLARI AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ “İL AFET BÜROSU” Planlama Birimi CBS Birimi Muhabere Birimi İdari İşler Birimi VALİ / VALİ YRD. BAŞKAN

5 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI
Örgütlenme İL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ VALİ/VALİ YARDIMCISI EGE ORDUSU VE GARNİZON KOM. TEMSİL. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İL JANDARMA KOMUTANI İL EMNİYET MÜDÜRÜ İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TARIM İL MÜDÜRÜ KIZILAY ŞUBE BAŞKANI İl Kurtarma ve Yardım Komitesi İl Acil Yardım Planının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, ilçe planlarını incelemek, planda görevli personelin eğitimini sağlamak ve tatbikatlar düzenlemek, yapılacak yardımların tespit ve teminini ile görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. HİZMET GRUP BAŞKANLIKLARI HABERLEŞME HİZMETLERİ ULAŞIM HİZMETLERİ YIKINTILARI KALDIRMA HİZMETLERİ ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÖN HASAR TESPİT HİZMETLERİ GÜVENLİK 1 (EMNİYET) HİZMETLERİ GÜVENLİK 2 (JANDARMA) HİZMETLERİ SATINALMA, KİRALAMA, ELKOYMA, DAĞITIM HİZ. TARIM HİZMETLERİ ELEKTRİK HİZMETLERİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİ DOĞALGAZ HİZMETLERİ GEÇİCİ İSKAN HİZMETLERİ ÇEVRE HİZMETLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER HİZMETLERİ İl Afet Bürosu Acil yardım planının; Onaylanması, İlgili yerlere gönderilmesi, Plan güncellenmesi İl Kurtarma ve Yardım Komitesinin sekreterya ve büro hizmetlerini yürütmek. Hizmet Grupları Acil yardım hizmetlerini süratli, sağlıklı ve düzenli yürütmek.

6 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI
8 İLÇE ACİL YARDIM PLANI (7 Hizmet Grubu) 13 İLÇE DESTEK PLANI (4 Hizmet Grubu) 9 İLÇE (9 Hizmet Grubu) İLÇELER 1. İzmİr Acİl YardIm planI Genel yapIsI

7 2. İZAYBİS Genel yapISI Kullanıcıya Göre Yetkilendirme
4/7/2017 2. İZAYBİS Genel yapISI İnternet Tabanlı Kullanıcıya Göre Yetkilendirme İhtiyaçlar Doğrultusunda Gelişmeye Uygun Çeşitli Haberleşme Olanakları Plan doğrultusunda ekiplere görev atamasının ve takibinin yapılması Kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde bilgilere kolayca erişim Harita ile ilişkili kullanımla görsel destek

8 2. İZAYBİS GENEL yapISI Oracle Veri Tabanı 4/7/2017
Kullanıcı Arayüzü İzmir İl Acil Yardım Planı Harita İle Görsel Destek Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 16 Hizmet Grubu Planları Oracle Veri Tabanı İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi, internet tabanlı Bilgi Sistemi olup, il Acil Yardım Planının uygulanmasına destek veren ve afete yönelik gerekli bilgilerin toplandığı, sorgulandığı, analiz yapıldığı bir yapı arz etmektedir. 30 İlçe Planları

9 3. İZAYBİS EKRANLARI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ
4/7/2017 3. İZAYBİS EKRANLARI VE SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

10 3.1. örgütlenme yapIlarININ SİSTEME AKTARILMASI İl-İlçe
4/7/2017 3.1. örgütlenme yapIlarININ SİSTEME AKTARILMASI İl-İlçe

11 3.1. örgütlenme yapIlarININ SİSTEME AKTARILMASI hİZMET gruplarI
4/7/2017 3.1. örgütlenme yapIlarININ SİSTEME AKTARILMASI hİZMET gruplarI

12 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

13 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

14 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

15 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

16 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

17 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.2. SİSTEMİN YÖNETİMİ VE YETKİLENDİRME İŞLEMLERİ

18 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ

19 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ

20 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.3. PERSONEL, ARAÇ VE BİNA İŞLEMLERİ

21 3.4. GEÇİCİ İSKAN İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.4. GEÇİCİ İSKAN İŞLEMLERİ

22 3.4. GEÇİCİ İSKAN İŞLEMLERİ
4/7/2017 3.4. GEÇİCİ İSKAN İŞLEMLERİ

23 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

24 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

25 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

26 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

27 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

28 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI
4/7/2017 3.5. SATIN ALMA/DEPO İŞLEYİŞ YAPISI

29 3.6. Afet ve Acİl DURUM Yönetİmİ
4/7/2017 3.6. Afet ve Acİl DURUM Yönetİmİ

30 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

31 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

32 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

33 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

34 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

35 3.6.1. İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA
4/7/2017 İlk Haber, TamamlayICI haber, RAPORLAMA

36 3.6.2. HARİTA İLE İLİŞKİLENDİRME
4/7/2017 HARİTA İLE İLİŞKİLENDİRME Afet ve Acil Durum Yerleri İlk Toplanma ve Çadırkent Alanları LDKM ve İleri Dağıtım Merkezleri Bina, İlçe AADYM, vb.

37 3.6.3. talep ve haberleşme yapISI
4/7/2017 talep ve haberleşme yapISI

38 3.6.3. talep ve haberleşme yapISI
4/7/2017 talep ve haberleşme yapISI

39 3.6.3. talep ve haberleşme yapISI
4/7/2017 talep ve haberleşme yapISI

40 3.6.3. talep ve haberleşme yapISI
4/7/2017 talep ve haberleşme yapISI

41 3.6.4. GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
4/7/2017 GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

42 4/7/2017 afetzede menüsü

43 4/7/2017 4. İZAYBİS tatbİkatI 2 Kasım 2011 tarihinde, Deprem Senaryosu kapsamında; 16 Hizmet Grubu kendi kurumlarında olmak üzere, (İZAYBİS) tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından hazırlanan deprem senaryosu kapsamında 2 Kasım 2011 tarihinde; 16 Hizmet Grubu kendi kurumlarında olmak üzere, internet üzerinden İzmir Afet Yönetim Bilgi Sistemi (İZAYBİS) tatbikatı gerçekleştirildi.

44 4. İZAYBİS tatbİkatI Yapılan tatbikat ile;
4/7/2017 4. İZAYBİS tatbİkatI Yapılan tatbikat ile; İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Hizmet Grup Başkanlıkları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, İl Acil Yardım Planı’nın Afet Bilgi Sistemi ile kurgulanması Görevli personelin eğitimi Sistemde meydana gelebilecek aksaklıkları tespit ederek giderici önlemlerin alınması hedeflenmiştir. Yapılan bu tatbikat ile ilimizde meydana gelebilecek olası afetlerde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Hizmet Grup Başkanlıkları arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, İl Acil Yardım Planı’nın Afet Bilgi Sistemi ile kurgulanması, görevli personelin eğitimi ve meydana gelebilecek aksaklıkları tespit ederek giderici önlemlerin alınması hedeflenmiştir.

45 Farklı kurumlardan alınan çeşitli formatlardaki haritalar
4/7/2017 5. Cbs çalIşmalarI Afette Kullanılacak Alan ve Tesisler Eğitim, Ulaşım, Haberleşme, Sosyal Hizmet Tesis ve Yapıları Sağlık Kurumları Resmi Binalar İdari Sınırlar Deniz Yapıları Yol Haritaları Fay Hatları Deprem İstasyonları Eğim, Bakı Haritaları vb. Farklı kurumlardan alınan çeşitli formatlardaki haritalar Tablosal Bilgi

46 Orman Haritası (50 km sınırı)
4/7/2017 5. Cbs çalIşmalarI Deprem İstasyonları Sayısal Yükseklik Modeli Orman Haritası (50 km sınırı)

47 6. Yürütülen çalIşmalar CBS İle Bütünleştirme
4/7/2017 6. Yürütülen çalIşmalar CBS İle Bütünleştirme 30 İlçe Planları İle Bütünleştirme Halkın Bilgilendirilmesi… izmirdeafet.com

48 izmirdeafet.com 6. Yürütülen çalIşmalar 4/7/2017
İzmirdeAfet.com adlı site İzmir Afet Derneği ile ortaklaşa yürütülen bir çalışmanın sonucudur. Amaç İzmir halkının deprem olduktan sonra ihtiyaç duyulan lokasyonların (İlk Toplanma Merkezleri, Çadırkent Alanları gibi..) mahalle bazında göstermektir. Aynı zamanda depremden sonra kaybolan kişiler için kayıp kişi ilanı vermek, onları sorgulamak. Bir diğer amaç ise afet sonrası yemek, su, yiyecek gibi acil ihtiyaç olan malzemelerin dağıtım yapılacağı yerlerin nerelerde olduğunu harita tabanlı bir şekilde göstermektir.

49 4/7/2017 TEŞEKKÜRLER …


"Bahtiyar ÇETİN Endüstri Mühendisi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları