Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ"— Sunum transkripti:

1 DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ
9.HAFTA DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

2 Drama öğretmenleri, dramayı üretirken 12 ana ölçüt kullanır:
1. Anlamları anlamak; insanların diğerleriyle iletişiminde yer alan anlamları anlaması (ses, sessizlik, görülen ve duyulan eyler, hareketsizlik ve hareket, karşıtlıkların değişimi). 2. Öğrencilerine anlamlı ve seçilmiş olanı kullanmayı öğretmek. 3. Her verilen durumda belirsizden belirgin olana doğru eleyebilmek.

3 4. Sıradan olanın içinde sembolik olanı bulmak, sıradanı sembolik biçime sokmak.
5. Her birinin merkezine evrenseli koymak. 6. Yaşayan, canlı bir iletişim dili oluşturmak. Bilgiyi yaşantıya dönüştürmek.

4 7. Süregiden durum içinde gerilim yaratmak
7. Süregiden durum içinde gerilim yaratmak. Yalnızca olayları yeniden taklit etmek değil yaşantının içinde derinliğine taklit etmek ya da çıkarmak. 8. Öğretmenin kendisiyle sınıf arasındaki iletişimde sözsüz işaretlerin kullanımını kontrol etmek. 9. Belirtileri, ipuçlarını karıştırmaksızın anlamlı proje yapma yeteneği.

5 10. Konuşulan ya da konuşulmayan, görülen ya da görülmeyen, bireysel ya da grupla sınıftan bilgiyi kazanarak yorumlama yeteneği. 11. Sabırlı olarak farklı yüzleri (görünümleri) bulabilmek, denemelere ve hatalara karşı dayanıklılık, değer yargılarının anlamsızlığı (yokluğu), kişilerin yerini alma yeteneği, katılımcılar için onların içinden anlamı çıkartarak gerçek bir durum yaratma yeteneği.

6 12. Öğretimde disiplinin (dil, matematik, tarih ya da herhangi bir alan) ne olduğu önemli değildir. Öğretmen kişisel kararlarını sahip olduğu kavramlarına bakarak vermelidir.

7 Drama öğretmeni için, akademik ve uygulamalı olmak üzere iki yaşantı ve yeterlik alanı vardır.

8 Akademik deneyim ve yeterlilikler:
Doğum ya da söylencenin kaynağı, mit, efsane, folklor gibi farklı sosyalleşmelerin kullanımına karı tutumlar, Dramatik biçimlerde farklılıklar, trajik, komik, didaktik, absürd, dramatik oyun gibi, Grup dinamikleri bilgisi,

9 Akademik deneyim ve yeterlilikler:
Tiyatro ve dramanın yeri konusunda antropolojik çalışmalar, Oyun anlayışı ve seçimi, Çocuk gelişimi. Bireysel ve grup gereksinimleri ile dramanın gelişim aşamaları hakkında bilgi,

10 Akademik deneyim ve yeterlilikler:
Öğrenmeye motive olma. Eğitimde dramanın tarihi. Yalnızca batı kültüründe değil diğer kültürlerin de bilgisi, Gerilim yaratmak için karşıtlıkların, çeşitlemelerin analizi, Sağlıklı bir beyin, Grupların özel alanlarında iletişim yöntemleri bilgisi.

11 Uygulamaya Dönük Deneyimler-Yeterlilikler
Üretilmiş metin, öykü ve oyun olmadan üretme, Öğretmen tipi, esnekliği vb. konusunda kendini keşfetme, Sınıfta çocukların drama dürtüsünü işe koşma, Her mekanda ve büyüklükteki grupla oynama, Teyp, ışık, film vs. kullanma becerisi, Hareket, dil, mimari ve heykel sanatları arasındaki ilişkileri anlama, Kaynakları toplama, Drama ve diğer alanların ilişkisini kurabilme, Grup içinde odağı öğrenme, Kendini ve diğerlerini gözleme ve analiz,

12 Uygulamaya Dönük Deneyimler-Yeterlilikler
Süreci, durumları, sınıflama yeteneği, Öğrenme sürecindeki tüm belirtileri yakalama becerisi, Sözel işaretleri anlama, konuma becerisi, dilin seçimi, ses vs. Gerilim ve karşıtlık yaratma becerisi, Planlama becerisi, katı biçim oluşturma yerine fırsat verme, Alıcı bir biçimde öğrenme ve dinleme, İyileşme ve rehabilitasyon becerisi (Okvuran,2003).

13 KAYNAK: Okvuran,A. (2003).Drama Öğretmeninin Yeterlilikleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,36(1-2),81-87.


"DRAMA ÖĞRETMENİNİN ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları