Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

10.HAFTA DRAMA TEKNİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "10.HAFTA DRAMA TEKNİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ"— Sunum transkripti:

1 10.HAFTA DRAMA TEKNİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

2 DRAMA TEKNİKLERİ Rol oynama Pandomin (Mim) Doğaçlama
Parmak oyunu öykünme (Taklidi oyun) Hayal oyun Rol değiştirme Zihinde canlandırma Öykü/Olay canlandırma Kukla

3 Rol Oynama Rol oynamada oyundaki karakterlerin özellikleri ve hisleri canlandırılır.

4 Pandomim Fikirlerin sözcükler olmadan ifade edilmesidir.
Öğrenciler pandomim ortamı içinde geçmiş yaşantılarını hatırlamak için dikkatlerini yoğunlaştırırlar; gördüklerini hatırlamaya çalışırlar ve zihinsel olarak bütün bunları resimleyip şekillendirirler.

5 Doğaçlama Bu süreçte bireysel ve grupsal yaratıcılığın ön plana çıktığı, daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreçte saptanan bir konu yada temadan çıkılır yada saptanan hedefe doğru belli aşamalarda yol alınır. Doğaçlamalar üç grupta toplanabilir. Bunlar kişilik çatışmalarıyla ilgili doğaçlamalar, kişiliklerdeki karşıtlıklarla ilgili doğaçlamalar ve bireysel doğaçlamalardır.

6 A) Kişilik Çatışmalarıyla İlgili Doğaçlamalar
Bu türde olan doğaçlamaları uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken ilkelerin belirlenmesi gerekmektedir : Doğaçlamalar boyunca amaç hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Drama lideri, öğrenciye amacı söyledikten sonra, öğrenci amaçla ilgili soru sormamalıdır. Önemli olan öğrencinin amacı ne anlayıp, nasıl yorum yaptığıdır. Kafasında durumu oluşturup, o duyguya girip doğaçlamayı yapmalıdır ve asla amacı değiştirmemelidir.

7 A) Kişilik Çatışmalarıyla İlgili Doğaçlamalar
İzleyenler önemli değildir sadece öğrenci dikkatini karşısındaki diğer öğrenciye vermelidir. Doğaçlamaya yeni öğeler girebileceğinden karşıdaki öğrenci dikkatle izlenmelidir. Yalan söylediğinden emin olmadıkça ona soru sorulmamalıdır.

8 A) Kişilik Çatışmalarıyla İlgili Doğaçlamalar
Gerekirse bir nesne doğaçlama boyunca kullanılabilir. Ancak önemli olan o nesnenin kullanılması değil, canlandırmadır. Karşıdaki öğrenci için “kötü satıcı”, “şaşkın arkadaş” gibi sıfatlar kullanmaktan kesinlikle kaçınılmalıdır. Drama liderinin “DUR” işaretine kadar doğaçlama devam etmelidir.

9 Öğrencilerin amaçları ile davranışları birbirine ne kadar yakındı ?
Doğaçlama sonunda tüm grupla tartışmalar yapılabilir. Bu tartışma esnasında aşağıdaki soruların yanıtları aranmalıdır. Öğrencilerin amaçları ile davranışları birbirine ne kadar yakındı ? Oyunculardan biri yada ikisi amaçlarını değiştirdiler mi ? Amaca ulaşırken öğrenciler kendilerine özgü bir yaklaşım kullandılar mı ? Canlandırılan kişilikler sıradan bir görüntü verdiler mi ? Doğaçlama sırasında öğrencilerin dikkati dağıldı mı ?

10 B) Kişiliklerdeki Karşıtlıklarla ilgili Doğaçlamalar :
Kişilik çatışmalarıyla ilgili gereken ilkeler bu tür doğaçlamalarda da geçerlidir. Bu ilkelerin uygulanmasından sonra grupla tartışmalar yapılabilir. Aşağıdaki soruların cevapları aranmalıdır bu süreçte:

11 B) Kişiliklerdeki Karşıtlıklarla ilgili Doğaçlamalar :
Öğrencilerin duyguları, eğilimleri, tutumları ve psikolojik durumları gerçeği ne kadar yansıtmaktaydı ? Öğrenciler kendilerine verilen kişilikleri mi yoksa kendi inandıkları kişilikleri mi canlandırdılar ? Öğrenciler çok fazla konuştular mı? Öğrenciler çok fazla mimik ve jest kullandılar mı ? Öğrenciler yaratıcılık özelliklerini iyi kullandılar mı ?

12 C) Bireysel Doğaçlamalar :
Bireysel doğaçlamalarda, her öğrenci kendi amacının karşısında bir engel ile karşılaşacaktır. Öğrenci bu engelin üstesinden gelebilmek için gerek fiziksel gerekse de psikolojik çözüm bulmalıdır. Önemli olan yaratıcı bir çözüm bulmalıdır. Öğrenci, doğaçlamaları canlandırmak için pandomim yapmalıdır. Yani sözcükleri kullanmamalıdır.

13 Bu doğaçlama sonunda aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır:
-Öğrencilerin engelle karşılaşmadan önceki hedefleri açık ve belirgin miydi ? -Öğrenciler engeli ortadan kaldırmak için ne kadar yaratıcı davrandılar ? Öğrenciler engele karşı nasıl bir tutum takındılar ? Aynı durumda diğer öğrenciler nasıl davranırlardı ?

14 Öğrenciler çok fazla hareket ettiler mi ?
Öğrenciler çok fazla konuştular mı ? Öğrenciler çok fazla mimik ve jest kullandılar mı ? Öğrenciler çok fazla yaratıcılıklarını kullandılar mı ? Öğrenciler, öğretmenin verdiği süreyi iyi kullandılar mı?

15 Temel Drama Teknikleri


"10.HAFTA DRAMA TEKNİKLERİ Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları