Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme
Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Öğretmen ve Öğrenme Kuramları Öğretim İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

2 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
İletişim ve Öğrenme En basit ifadesiyle iletişim; Bireyler arasında anlamları ortak hale getirme sürecidir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

3 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
İletişim Süreci Kaynak Alıcı Mesaj Kanal Semboller İletici Araç ve Yöntemler Davranışlar Davranışlar Gerçek Eşya Modeller Hareket Ses, Çizim Resim Yazı İşaretler Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Sözsüz iletişim tek. Ses İleten Araçlar Sözlü İletişim Tek. Resim İleten Araçl. Basılı ve Yazılı Arç. Yöntemler Aydınlatıcı Yankı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

4 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Eğitim Süreci Öğretmen Öğrenci Muhteva Öğretim Süreci Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

5 Ortak Yaşantı Alanı Kaynağın Yaşantı Alanı Alıcının Yaşantı Alanı
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

6 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
İletişimin Sonuçları İletişim için önemli olan husus; çift yönlü olmasıdır. Ortak yaşantı alanı ne kadar fazla olursa, bireyler arasında o kadar sağlıklı iletişim kurulabilir. Günümüzde iletişimin en asgari düzeyi selâmlaşmadır. En iyi öğretim; öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu, karşılıklı etkileşimin olduğu canlı ortamlarda yapılan öğretimdir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

7 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Geleneksel öğretim anlayışına göre oluşturulan sınıflarda öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınamamaktadır. Bu açıdan sınıflarımız; homojen değil, heterojen bir yapıdadır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

8 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Öğrenciye görelik ilkesi Yakından uzağa ilkesi Bilinenden bilinmeye ilkesi Ayanilik (Açıklık) ilkesi Somuttan-soyuta ilkesi Ekonomiklik ilkesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

9 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Öğrenciye Görelik İlkesi Öğretim sırasındaki tüm etkinliklerde öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Konu seçiminde, yöntem seçiminde vs. kısaca öğretim; öğrenciye uygun yürütülmelidir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

10 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Yakından Uzağa İlkesi İşlenecek olan konuların, verilecek olan örneklerin, problemlerin, olayların seçiminde öncelik; öğrencinin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevre olmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

11 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Bilinenden Bilinmeye İlkesi Yeni konuya geçmeden önce, o konuya ilişkin bilgilerin gözden geçirilmesi, hatırlanması gerekir. Özellikle öğrenilmesi birbirine zincirleme bağlı, önkoşullu olan derslerin (Matematik, Yabancı dil gibi) öğretiminde bu ilkeye dikkat edilmelidir. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

12 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Ayanilik (Açıklık) ilkesi Öğretim sırasında, öğrencilerin ne kadar çok duyu organlarına hitap edilirse, yapılan öğretim o derece etkili olur ve öğrenmenin kalıcılığı artar. Araç-gereç kullanma, uygulamalı çalışmalar yapma, gezi gözlem faaliyetlerinde bulunma bu ilkeye hizmet eder. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

13 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Somuttan-Soyuta İlkesi Öğrencilerin bulunduğu yaş itibariyle zihinsel gelişim özelliklerinin bilinmesi gerekir. Öğretimde ne kadar çok konuya ilişkin eşya, madde, örnekler kullanılırsa o derece somutlaştırma işi gerçekleştirilmiş olur. Öğretimi somutlaştırmanın –her öğretim kademesi, özellikle üst öğretim basamakları için- en basit yolu; öğretmenin basit, sade, yalın bir anlatım dili kullanmasıdır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri

14 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri
Ekonomiklik ilkesi Bunun için öğretim planlanmalı, zaman, emek, para, enerji en ekonomik şekilde kullanılmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri


"ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları