Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DRAMA 3.HAFTA EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DRAMA 3.HAFTA EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 DRAMA 3.HAFTA EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ
Hazırlayan: Dr. Uğur Altay MEMİŞ

2 EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ
Rol oynama tekniğini gereği gibi uygulayarak, çocuğun gelişiminde ve eğitiminde daha etkili olarak kullanılmasını sağlamak Rol oynamanın dayandığı temelleri göz önüne alarak tekniği daha ileri düzeyde geliştirmek

3 Rol Üstlenen Bireyin Uygun Özellik ve Davranışları
Toplum tarafından daha önce tanımlanmış bir rolün farkında olma Role girecek kişinin o rolle ilgili bilgi ve deneyimi Rol oynayacak kişinin, role ilişkin etkinlikleri

4 Rol oynayan kişinin farkında olduğu, diğer insanların rolle ilgili beklentileri
Rol oynayan kişinin bedensel ve zihinsel donanımının o rolü oynamaya yeterli ve uygun olması Rol alan kişinin o rolün gereği, diğer insanlarla ilişki kurma biçimi

5 Bireyin Rol Oynadığı Ortamda Bulunan Diğer Kişilerin Uygun Özellik ve Davranışları
Toplum tarafından daha önce tanımlanmış rolün farkında olma Söz konusu rol ile ilgili bilgi ve deneyimlere sahip olma Rol oynayan kişiden rolüne uygun davranışlar bekleme ve bu beklentilerin neler olduğunu hissettirme

6 4. Rol oynayan bireyin davranışlarına düzeltici tepkiler verme
5. Rol oynayan kişinin üstlendiği role ilişkin etkinliklerde bulunma 6. Rol oynayan kişi ile üstlendiği role uygun ilişki kurma biçimi

7 Eğitici Dramada Rol Oynamanın Değeri
1. Rol Oynama ve Zihinsel Süreçlerin Gelişimi Hareket etmeye yönlendirir Hareket yoluyla zihinsel gelişim 2. Rol Oynama ve Girişkenlik

8 3. Rol Oynama ve Olumlu Kendilik Kavramının Gelişimi
4. Rol Oynama ve Dil Gelişimi 5. Rol Oynama ve Kuralların Bilgisini Edinmek 6. Rol Oynama ve Öğrenci Merkezli Eğitim 7. Rol Oynama ve Empati

9 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Eğitici drama sırasında başlangıçta çocuklar tarafından önceden beliren roller canlandırılmalıdır. Dramada yer alan roller çocuklar tarafından bilinmiyorsa, öğretmen önce o rol ile ilgili olarak çocukları, diğer eğitim yöntemlerinden yararlanarak bilgilendirmelidir.

10 Belirli bir rol canlandırılırken, diğer katılımcıların, o role değişik tepkiler göstermelerine izin verilmeli, hatta buna olanak sağlanmalıdır. Bazı özel teknikler ile öğretici nitelik kazandırılabilir: Soru sorma Rol davranışları arasında eksik bulmak ve tamamlamak Rol oynayana uygun hareketlerle karşılık vermek

11 Oynanan rol konusunda resim yapmak, kompozisyon yazmak gibi drama sonrası öğretim etkinliklerine zaman ayrılması Rol oynama sırasında ve rolden sonra oynayanın rol dışına çıkarak canlandırdığı rolü değerlendirmesi yararlı olabilir

12 Değişik rollere öğrencilerin girebilmeleri sağlanmalıdır
Rol yapanın hareketlerinin serbest olması gerekir Rollerin aynı oturumda değiştirilmesi gerekir Kaynak: Önder, A. (2006). İlköğretimde Eğitici Drama, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.


"DRAMA 3.HAFTA EĞİTİCİ DRAMADA ROL OYNAMANIN EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları