Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEC6021 Bitirme Projesinin Rapor Yazımı ve Sunumu için Ana Esaslar Yrd. Doç. Dr. Şevket Demirci Kasım, 2013 EEM 494.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEC6021 Bitirme Projesinin Rapor Yazımı ve Sunumu için Ana Esaslar Yrd. Doç. Dr. Şevket Demirci Kasım, 2013 EEM 494."— Sunum transkripti:

1 ELEC6021 Bitirme Projesinin Rapor Yazımı ve Sunumu için Ana Esaslar Yrd. Doç. Dr. Şevket Demirci sdemirci@mersin.edu.tr Kasım, 2013 EEM 494

2 ELEC6021 Yazılı Rapor ve Sözlü Sunum Bilgi transferinin resmi (formal) yol ile yapılması Amaç: iletmek (communicate) Ne yaptığınızı, nasıl yaptığınızı ve ne bulduğunuzu iletmek istersiniz Eğer hiçbir şey bulmadıysanız: STOP NOW

3 ELEC6021 Bilgi Transferi için Temel 3 Kural Herşeyden önce alıcının bilgi durumunu göz önüne alınız Alıcı en önemli kişidir Bir mesajdaki bilgi, alıcının o mesaj konusu hakkındaki belirsizliğindeki durum değişikliğidir. Genellikle ön bilgisi çok değişik düzeylerde olan okuyucu veya dinleyiciler vardır. Mesajınızı ortalamanın biraz altı bilgisine sahip kişiye göre vermek en iyisi Yazılı veya sözlü sunum raporunuzu vermedeki amacınızı asla birilerini etkileme olarak görmeyiniz Entelektüel kibir birinci dereceden suçtur

4 ELEC6021 Bilgi Transferi için Temel 3 Kural Verebileceğiniz maksimum bilgiyi verin Bilgi transfer hızını maksimize ediniz Hikaye anlatımında olduğu gibi, can alıcı noktayı sona saklamayınız. En önemli kısım ile başlayın..sonra detay

5 ELEC6021 Yazılı Rapor vs. Sözlü Sunum Amaç aynı: Teknik bir buluşu açıklamak FAKAT…….aynı değiller….. Rasgele okuma Temponun kontolü okuyucuda Mesaj arşivseldir Okuyucu aktiftir Geribildirim (feedback) imkanı yok Lineer (geriye dönüş yok) Temponun kontrolü sunucuda Mesaj o anda verilir Dinleyiciler pasif olabilirler Geribildirim (feedback) imkanı var (Soru-cevap kısmı) Sözlü Sunumlar Yazılı Raporlar

6 ELEC6021 Teknik Rapor Yazımı

7 ELEC6021 Neden Yazayım ? Kariyerinizdeki belki de en önemli yeteneğinizi geliştirir Mühendisler mükemmel teknik yazıcılar olmalıdırlar Önemli fikirlerinizin kalıcı şekilde iletilmesini sağlar ve çalışmanızı muhafaza eder Düşünce tarzınızı törpüler Dikkatli görüş Kritik analiz Başkalarının bakış açısı

8 ELEC6021 Teknik Raporun Formları ve Bilimsel Değeri Formları: Kavramsal (Conceptual) Deneysel (Empirical) Gözlemsel (Observational) Metodolojik (Methodological) İnceleme (Review) Tekrarlanabilir bir metodoloji sağlarlar Yazarı veri üzerinden anlatmaya zorlar Yazarı, sonuçları kişisel görüşlerinden ayrı tutmasına zorlar

9 ELEC6021 Ne tür bir teknik rapor yazıyorsun ? Akademik makaleler Endüstriyel Ürün Teknolojisi Tanıtım Dökümanları (“White Papers”) Yürütülen bir projenin açıklaması

10 ELEC6021 Raporu kime yazıyorsun ? Son Sınıf ProjesiEEM’nin 1. sınıf öğrencisine PhD TeziEEM uzmanına ama aynı alanda olması gerekli değil Yayınlanmış Bilimsel Makale EEM uzmanına ama aynı alanda olması gerekli değil

11 ELEC6021 Raporu kim yazıyor? Gelenek: herşeyi üçüncü şahıstan yazmak (objektifçe, nesnel, tarafsızca) ‘sen’, ‘ben’ gibi kelimeleri kullanılmaz Raporlar kişisel değildirler

12 ELEC6021 İyi Yazımın 1. Kuralı Revizyon, revizyon, revizyon !!!! İyi yazım diye bir şey yoktur, sadece iyi «tekrar-yazım» vardır Yazmak kolay mı? Hayır Okumak kolay mı? Evet Rapor okuma için optimize edilir İyi yazmaya ne kadar çalışılırsa, okumak o kadar kolay olur saw@ecs.soton.ac.uk

13 ELEC6021 Etkili bir Rapor Mantıksaldır saw@ecs.soton.ac.uk Teknik rapor mantığı kelime seviyesinde başlar ve doküman seviyesine doğru genişler. Doküman Seviyesi Kolay takip edilebilir (kısımlara ayırma ve biçimlendirme) Profesyonel görünüm(düzenli, organize) Paragraf Seviyesi Düşüncede bütünlük (paragraf yapılandırması) Konuya hızlı geçiş(kısa, az ve öz) Kelime/Cümle Seviyesi Profesyonel dil (yazım, gramer) Anlamı açık sözcük kullanımı İyi teknik yazım, fikirleri okuyucunun kolayca ve hızlıca anlayabileceği ve ikna olacağı bir yol ile aktaran yazımdır.

14 ELEC6021 1. Döküman Seviyesi Mantığı saw@ecs.soton.ac.uk

15 ELEC6021 Kısımlandırma ve Yapı saw@ecs.soton.ac.uk Ana BölümlerMünferit Kısımlar (1) Ön materyalBaşlık İçerik (her zaman istenmez) Öz (2) Raporun asıl kısmıGiriş Kaynak Araştırmaları (bazen giriş bölümünde) Materyal ve Yöntem Bulgular/Tartışma Sonuç ve Öneriler (3) Destekleyici materyalKaynaklar Ekler

16 ELEC6021 Başlık (Kapak) Sayfası Başlığa ek olarak, Yazarın ismi Proje danışmanı Grup elemanlarının isimleri Ders kodu İletişim bilgileri ve tarih Başlık: Kısa ama öz Bilgilendirici ve spesifik Anlaşılabilir saw@ecs.soton.ac.uk Not: Başlık ne kadar spesifik yapılırsa o kadar iyi olur Silikon Devre Plakaları Silikon Devre Plakalarının Isıtılması Silikon Devre Plakaları için Isıtma Zamanının Azaltılması Silikon Devre Plakaları için Isıtma Zamanının (çözümünü ekle) ile Azaltılması

17 ELEC6021 Öz saw@ecs.soton.ac.uk ÇOK ÖNEMLİ Öz’ler okuyucuların araştırma projenizi anlamalarının kısa yoludur. Okuyucular, Öz’ü okuyarak konunun kendi alanına girip girmediğine karar verip, okumaya devam edip etmeyeceklerini belirlerler. raporun kısa bir özeti referans içermemeli tek paragraf Uzunluğu: Genellikle 150-200 kelime, tek satır aralıklıkla 1/3 veya ½ sayfa bağımsız olmalı Problem geçmişini içermemeli-yani çalışmayı neden yaptığını (Giriş kısmına ait) Raporun asıl kısmınının veya Giriş kısmının bir parçası değil Deneyler raporunuzun asıl konusu olmadığı gibi, Öz’ün de asıl konusu olmamalı. Asıl odak geliştirdiğiniz model olmalı

18 ELEC6021 Öz (Devam) Öz genellikle 4 veya 5 cümleden oluşmalıdır 1. Problem nedir, ve neden problemdir? 2. Önerilen çözüm için sizin fikriniz nedir? 3. Fikrinizi nasıl test ettiniz? 4. Nasıl sonuçlar elde ettiniz? 5. Bunlar neden faydalıdır? Öz’ün rapor yazımına başlamadan yazılması iyi bir fikir olabilir (bitirdiğinizde tekrar yazılacak olsa da) Öz’den sonra anahtar kelimeler olabilir saw@ecs.soton.ac.uk

19 ELEC6021 Giriş Çalışmanın içeriğini ve/veya altyapısını belirtin Çalışmayı neden yaptığınıza motive etmeli ve litaratüre hakim olduğunuzu göstermeli Çalışmaya neden ihtiyaç olduğunu açıklayın Amaçlarınız neler Araştırdığınız problemi açıkça tanımlayın Ele aldığınız genel yaklaşımı ana hatlarıyla çizin Dökümanınızın geri kalan kısmının yol haritasıyla bitirin Uzunluğu: Raporun uzunluğuna bağlı, genellike 3-4 sayfadan fazla olmamalı. Okuyucunun bilmeyebileceği terimleri tanımlayın. Raporda kullanılacak kısaltmaları tanımlayın saw@ecs.soton.ac.uk Huni stili: geniş başla ve daralt..bilinenden bilinmeyene

20 ELEC6021 Kaynak Araştırmaları (bitirme projesi raporlarında girişte) Raporun dar konusu ile ilgili olarak başka araştırmacıların neler keşfettiğini veya konu ile bağlantı ilgili araştırmaları içerir Araştırmanın dar konusu üzerine odaklanır Gereksiz bilgiler yazılmaz Okuyucunun bir konu hakkındaki düşüncesine şekil verir başka bilim adamları konu ve konu ile alakalı olarak ne diyorlar Konular ve alt-konular numaralandırılıp bölümler halinde verilebilir (Konuyu çok fazla alt-bölümlere ayırmadan) 2.1 …Ana konu 2.1.1...Alt-konular saw@ecs.soton.ac.uk

21 ELEC6021 Materyal ve Yöntem Materyal: Kullanılan materyalin adı, üretildiği firmanın adı, katalog numarası ve üretim yeri verilmelidir. Simülasyon programları Veri toplama, işleme ve analizinde kullanılan materyaller saw@ecs.soton.ac.uk

22 ELEC6021 Materyal ve Yöntem (devam) Yöntem: Projeyi bitirmek için öğrencinin uyguladığı araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin ayrıntılı anlatılması «Proje nasıl yürütüldü» ve «Neden belirtilen biçimde yürütüldü» sorularını cevaplar İçerdikleri:  Kullanılan yöntemlerin temelindeki mantık  özel metotları kullanmadaki sebepler  araştırmanın kapsamı,  veri toplama yöntemi, veri işleme ve analiz yöntemi,  örnekleme metodu, eğer varsa örnek boyutu ve varsayımlar saw@ecs.soton.ac.uk

23 ELEC6021 Materyal ve Yöntem (devam) Yöntem: Projede kullanılan spesifik deneysel prosüdürler açıklanır Kullanılan analitik teknikler açıklanır Nelerin bulunduğu açıklanmaz..Bulgular kısmına ait Alt-bölümlere ayrılabilir saw@ecs.soton.ac.uk

24 ELEC6021 Materyal ve Yöntem (devam) Teorik analiz Ana denklemleri oluştur  Varsayımları açıkça belirt ve bunları niceliksel olarak destekle  Model geliştirmeyi açıkla; ana denklemleri ver ama ayrıntıları Ek’te ver  Model kapsamında denklemlerin ne ifade ettiğini açıkla  Modeldeki kısımlar arasındaki ilişkileri göstermek ve görselleştirmek için Şekilleri (Diyagramları) kullan Bilgisayar simülasyonunu açıkla  Önce, denklemlerinizden cevapları elde etmedeki algoritmaları, sonra kullanılan nümerik şemayı açıkla.  Nümerik parametreleri ver: e.g. İntegrasyonda kullanılan adım boyutu  Sınır koşullarını belirt saw@ecs.soton.ac.uk

25 ELEC6021 Materyal ve Yöntem (devam) Deneysel yöntemler (i.e...aparatlar & prosedürler): Genel (tüm) çalışmayı açıkla ve şematik diyagram sun. Düzeneğin fotoğrafını da verebilirsin. Neyin ölçüldüğünü belirt. Transduserler ve ölçüm sistemleri çok bilinmiyorlarsa detaylı bilgi ver, değilse gerek yok Transduserlerin doğruluğunu (accuracy) ve frekans cevabını belirt. Eğer A/D sistem kullanıyorsan, örnekleme hızını ve toplam örnekleme zamanını ver. Kalibrasyon prosedürünü açıkla (Kısaca, eğer uzun vermek istersen Ek bölümüne) Deneyi nasıl yürüttüğünü açıkla. Yapılan deneylerin listesini, değiştirdiğin parametreler ile birlikte ver. saw@ecs.soton.ac.uk

26 ELEC6021 Bulgular ve Tartışma Bulgular Bulguları sun fakat yorumlama. Şekiller, tablolar kullarak ve bunlara atıflar yaparak sonuçları ver. Sonuçlar hakikatlardır (gerçekler). Önce direkt gözlemi açıkla, e.g. Zamana göre basınç Deneyin parametrelerini değiştirdiğinizde sonuçların nasıl değiştiğini açıkla. Değişimin miktarı (artma/azalma, ne kadar ?) Deneysel sonuçların, modelinizden beklenen değerlerden nasıl farklılık gösterdiğini açıkla Teorik sonuçların, deneyin direkt gözlemleri (e.g. Basınç-zaman eğrisi) ile aynı özellikler gösteriyor mu ? Deney parametrelerinin değiştiği durumda, teoriksel beklentiler ile deneysel değerlerin niteliksel ve niceliksek karşılaştırmasını yap Teoriksel eğri ile deneysel noktaları aynı grafik üzerinde çizdir. Uyuşmazlıklara sebeler ver ve bunları açıkla saw@ecs.soton.ac.uk

27 ELEC6021 Bulgular ve Tartışma (devam) Bulgular Dikkat edilmesi gerekenler: Her bir grafikte ne görüldüğünü ve ilgi çekici anormallikleri metinde açıkla. Görseller tamamen herşeyi açıklamaz. Açıklamasız grafik sunarak okuyucuların ne demek istediğinizi anlamasını beklemeyin. Bütün şekiller isimlendirilmelidir ve metinde şekilden önce refere edilmelidir. Veriyi düzenlemek için, alt-bölümler kullanılabilir Olumsuz sonuçlar sonuçlardır ve raporda verilmesi iyidir. saw@ecs.soton.ac.uk

28 ELEC6021 Bulgular ve Tartışma (devam) Tartışma Tartışma =Yorumlama Bulgularınız hakkındaki yorumlarınız ve sonuçlarınız Yorum yapılırken bulgular değil, bulgulardan varılan sonuçlar dikkate alınmalıdır. Geliştirdiğiniz modelin önemi nedir ? Ne için iyidir ? saw@ecs.soton.ac.uk

29 ELEC6021 Bulgular ve Tartışma (devam) Tartışma Modelinizi geliştirirken kullandığınız varsayımları ve/veya idealleştirmeleri tartışınız ve bunların teoriksel tahminleri nasıl etkilediklerini belirtiniz. Garifklere sadece atıfta bulunmayınız, ne anlama geldiklerini açıklayınız. Deneysel ölçümlerdeki hataların kaynaklarını tartışırken, sayısal değerler veriniz. Modelinizin «gerçek hayat» uygulamalarına tam olarak uygulanıp uygulanamayacağını belirtiniz. HANGİ PROBLEMİ ÇÖZDÜN ? saw@ecs.soton.ac.uk

30 ELEC6021 Sonuçlar ve Öneriler Bu kısımda araştırmanın amacında değinilen ana hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirten bilgiler, değerler ve bunların yorumlanması düzenli bir şekilde verilmelidir Yorum yapılırken bulgular değil, bulgulardan varılan sonuçlar dikkate alınmalıdır. Çalışılan konuda eksik ve ileride incelenmesinin gerekli olduğuna inanılan noktalar ve öneriler belirtilmelidir. saw@ecs.soton.ac.uk

31 ELEC6021 Sonuçlar ve Öneriler Problemin asıl noktalarını, senin yaklaşımını (yöntemini) ve sonuçlarını tekrar özetle (yaklaşık 1 paragraf) Modelini değerlendir Deneydeki ana parametrelerin neler? Modelin ne kadar iyi ? Son değerlendirmenden çıkarımlarını belirt? Sonuçların asıl amaca nasıl uygulanır? Modelin nasıl geliştirilebilinir ? İleri çalışma için önerilerin neler ? saw@ecs.soton.ac.uk

32 ELEC6021 Kaynaklar Referansların yazım biçimleri ve bunlara nasıl atıfta bulunulacağı ile ilgili standartlar var İki Temel Fromat: Harvard - İsim ve Tarihe göre (Alfabetik ) sıralama Teknik raporlar için genellikle daha çok tercih ediliyor http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/harvard.html IEEE – Numara ile sıralama Daha kompakt, daha çok makalelerde http://www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/ieee.html saw@ecs.soton.ac.uk

33 ELEC6021 Kaynaklar Numara sistemi kullanıldığında, kaynağa metinde kullanım sırasına göre köşeli parantez içinde numara verilmeli ve “KAYNAKLAR” kısmında numara sırasıyla yazılmalıdır. Alfabetik sistem kullanıldığında kaynak tek yazarlı ise metinde köşeli parantez içinde [yazarın soyadı, yayım yılı] şeklinde, kaynak çift yazarlı ise [ilk yazarın soyadı ve ikinci yazarın soyadı, yayım yılı] şeklinde, kaynak iki yazardan fazla ise [yazarın soyadı vd., yayım yılı] şeklinde verilir ve KAYNAKLAR kısmında da alfabetik sırayla yazılır. saw@ecs.soton.ac.uk Numara sistemi: [1]Rodgers, J. D. and Bunce, N. J. “Phenol oxidation”, Water Research, 35(9): 2101-2111, (2001). Alfabetik sistem: Rodgers, J. D. and Bunce, N. J. “Phenol oxidation”, Water Research, 35(9): 2101-2111, (2001).

34 ELEC6021 Kaynaklar Metin içerisinde atıf: Metinde bahsediliş sırasına göre nümerik sırayla Example: It was shown by Prusa [1] that the width of the plume decreases under these conditions. 2 referans için, sayılar virgül ile ayrılır: [2,3] 2’den fala referans için, tire ile ayrılır : [5-7] Referansların Listesi saw@ecs.soton.ac.uk Sample References [1] Ning, X., and Lovell, M. R., 2002, "On the Sliding Friction Characteristics of Unidirectional Continuous FRP Composites," ASME J. Tribol., 124(1), pp. 5-13. [2] Barnes, M., 2001, "Stresses in Solenoids," J. Appl. Phys., 48(5), pp. 2000–2008. [3] Jones, J., 2000, Contact Mechanics, Cambridge University Press, Cambridge, UK, Chap. 6. [4] Smith, R., 2002, "Conformal Lubricated Contact of CylindricalSurfaces Involved in a Non-Steady Motion," Ph.D. thesis, http://www.cas.phys.unm.edu/rsmith/homepage.html

35 ELEC6021 Ekler Okuyucuların, sizin çalışmanızı tekrarlayabilmeleri için (anlamaları gerekmeden) gerekli ayrıntıları içerir. Raporu ana metninde olması gerekenler: Asıl derivasyonlar, ana denklemler, önemli varsayımlar ve tanımlar Eklere konulabilecekler Kalibrasyon ve prosedürlerin ayrıntıları (e.g. Eğrileri çizmede kullanılan saf verinin tablolaları) Format: Ekler A, B, C, vs. ile numlaralandırılır. Eklerdeki şekil ve tablolar da A1, A2, B1 vs. diye Ekleri, metinde geçiş sırasına göre sununuz. Danışmanınız ile görüşerek, Ek kısmında neleri istediğini açıklağa kavuşturunuz saw@ecs.soton.ac.uk

36 ELEC6021 Önemli Noktalar Görseller: Teoriyi, prosedürleri ve sonuçları açıklamak için Şekiller kullan. Deneylerdeki fiziksel aparatlar şematik olarak (3B değil) çizilmelidir Metinde, Şekil ve Tablolalara koyuldukları yerden önce atıf yap. Bu metinde atıf yaptığınız yerin hemen altına koymanız gerekir anlamına gelmez. Cümleleri kesmeyin ama aynı sayfada veya ilk atıf yapıldığı sayfanın bir sonraki sayfaya konulması kuraldır. Şekil ve Tablolar ayrı olarak numaralandırılır. Herbirine bir tanıtım yazısı (Caption) verilir Her bir caption: bir sayı, açıklayıcı bir etiket ve ilgili ek bilgi içerir Örnek: Figure 6. Experimental data for 138g of water. Note that.... (draw the reader’s attention to a key point). Caption konumu: Şekillerin altında, Tabloların üstünde olmalıdır. saw@ecs.soton.ac.uk

37 ELEC6021 Önemli Noktalar Görseller: Sonuçları sunma saw@ecs.soton.ac.uk Şekil 1 tam olarak ne ? Eğer biliyorsanız lütfen söyleyiniz Etiket kullan

38 ELEC6021 Önemli Noktalar Görseller: Bir grafikte neler olmalı ? Eksen isimlendirmeleri  Ölçülen şey (genlik, frekans, hata sayısı, zaman)  Ölçümün birimleri:  Tutarlı olmalı : Tablonun ortasında cm’den mm’ye geçme  Eksen boyunca bu birim cinsinden değerler Eğrilerin ve sembolllerin anlamları belirtilmelidir  Göstergeler (Legends), Caption Teorik değerler için çizgileri, veri noktaları için sembolleri kullan saw@ecs.soton.ac.uk

39 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk Birimleri kullanmadaki ve anlamlı ondalık hane sayısındaki tutarlılığa dikkat

40 ELEC6021 AZ VE ÖZ YAZIM Paragraf Seviyesi Mantığı

41 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk Kısımlar (Altbaşlıklar) arasında bağlantı Başlıkları alt alta dizme Her bir alt bölümün sonunda

42 ELEC6021 Az ve Öz Yazım uzun Deney gidişatı esnasında … ölçme imkanı bulduk Akış hızının..olduğunu ortaya çıkardık En büyük problemimiz... Kısaca Deney esnasında... ölçtük Akış hızı... idi [hiçbirşey]  Gereksiz kelimeleri atın

43 ELEC6021 Kısa Yazım için Bazı Püf Noktaları Yararsız sözcükler ☹ Sıcaklıkta artma vardı. Sıcaklık 75 ºC ‘den 100 ºC’ye arttı. Edatları azalt ☹ Sıvının ısısı çok hızlı arttı. Sıvı ısısı çok hızlı arttı. Anlaşılmazlık ☹ Birçok öğrenci kendilerini test edilme durumunda bulduklarında, kaygı stresi hissediyorlar Sınavlar öğrencileri kaygılı yapıyor

44 ELEC6021 Kısa Yazım için Bazı Püf Noktaları Gereksiz niteleyiciler ☹ Şunu belirtmek gerekir ki, reaktör sıcak idi. ☺ Reaktör sıcak idi. Dolaylı referanslar ☹ Raporu, X Laboratuvarının benim bulunduğum kısımdaki profesörü değerlendirdi. ☺ Raporu Dr. Demirci değerlendirdi.

45 ELEC6021 GRAMER İPUÇLARI Kelime/Cümle Seviyesi Mantığı

46 ELEC6021 Sayıda Tutarlılık ☹ Herkes kendi koltuklarına oturdu. ☺ Herkes kendi koltuğuna oturdu.

47 ELEC6021 Birimler Kişi isimlerinden gelen kısaltmalar büyük harf ile V, K, ve kg; volt, kelvin, and Sıcaklık 45 ºC, 45º C değil, 68 ºF, 325 K 45º açıdır, sıcaklık değil. Üst simgeler kullanılabilir J· mol -1 · K -1, J/mol/K değil J/mol olabilir

48 ELEC6021 Aktif vs. Pasif Yapı Yeri geldiğinde aktif ☹ Güç kaynağını eriten voltaj artışları, gevşek bağlantı sonucu oluşmuştur. ☺ Gevşek bağlantı voltaj artışları oluşturmuş, bu da güç kaynağını eritmiştir. Pasif yapıyı da tamamen bırakma ☺ Basınç, hava basıncı ölçer ile ölçülmüştür ☹ Hava basıncı ölçer, basıncı ölçmüştür. veya ☹ Basıncı hava basıncı ölçer ile ölçtük.

49 ELEC6021 Yazımda Kesinlilik uzun ve ince bir boru sonuçlar tahminlerle iyi şekilde örtüşüyor verimlilik düşük olmuştur 35 m uzunluğunda, 7 cm çaplı bir boru Sonuçlar, tahminler ile 7% aralığında örtüşüyor Verimlilik 41% idi.  Spesifik ol  “büyük,” “daha iyi,” “bir parça,” etc. gibi sözcükler okuyucu tahminde bulunmaya iter

50 ELEC6021 Diğer Ayrıntılar

51 ELEC6021 Bulgular ve Tartışma Kısmında Hata Analizi Doğruluk (Accuracy) ve Kesinlik (Precision) Bir deney asla mutlak doğruluk ile yapılamaz. Gerçek değer ile ölçülen nicelik arasında her zaman fark vardır. Bu fark ölçümün doğruluğu olarak adlandırılır. Doğruluk, ölçüm verisinin kesinliği ve ölçümler anındaki hataların kaynağı ile ilişkilidir. Bir ölçümün kesinliği, aynı cihaz ile yapılan bağımsız okumaların örtüşme derecesi ile belirlenir. Birçok okumanın ortalama değeri alınarak ve bu değer ile karşılaştırılarak cihazın kesinliği tahmin edilebilir Fakat, kesin ölçüm verisi, doğru olmak zorunda değildir. saw@ecs.soton.ac.uk

52 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk

53 ELEC6021 Anlamlı basamak sayısı Sonuçları herzaman, model simulasyonlarınızın ve deneylerinizin hassasiyet seviyesini doğrulukla gösterecek ondalık hane sayısı ile sunun. saw@ecs.soton.ac.uk Örn1: 100.002 C sıcaklık değeri, sıcaklık hatasının 0.001 C den düşük olduğunu belirtmektedir. Örn2: 7.3 V : Değerin 7.2 veya 7.4 V’dan ziyade 7.3V’a yakın olduğunu 7.30 V: Değerin 7.29 veya 7.31 V’dan ziyade 7.30V’a yakın olduğunu. Ekstra 0 değerin 3 basamağa kadar bilindiğini ifade etmektedir.

54 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk Standart matematiksel notasyon kullan; Değişkenleri tek karakter ile göster ZAYIF: Imp = V/I İYİ: Z = V/I Değişkenleri tanımla Birimlerini belirt SI birimlerini kullan Sayıları ve birimleri yazarken büyük harf ve boşluk kullanımını doğru yap 6 kHz not 6KHz 50 mm 8.3 µFd, 60 dB not 60 Db

55 ELEC6021 SÖZLÜ SUNUM saw@ecs.soton.ac.uk

56 ELEC6021 Sunuma Hazırlık Dinleyici analizi Süre ve Odak Noktası Organizasyon Pratik yapma saw@ecs.soton.ac.uk

57 ELEC6021 Dinleyici analizi Amacın ne ? Dinleyicide ne gibi bir değişiklik etkisi yapmak istiyorsun ? Onlar ne biliyor ? Onlardan bazıları neyi bilmiyor Onların ilgi alanı ne, ne istiyorlar saw@ecs.soton.ac.uk

58 ELEC6021 Dinleyiciyi uyanık tutmak için ne yapman gerek ? saw@ecs.soton.ac.uk

59 ELEC6021 Süre ve Odak Noktası Konuşmanızı, size ayrılan süreye sığacak şekilde düzenleyin Özet şekilde konuşun Sadece 3 veya 4 önemli noktayı içerecek şekilde sunun saw@ecs.soton.ac.uk

60 ELEC6021 3-kısımlı Organizasyon Ne konuşacağınızı söyleyin Giriş Onları söyleyin Gövde Ne konuştuğunuzu söyleyin Sonuç saw@ecs.soton.ac.uk

61 ELEC6021 Giriş: Hunidir Temel bilgileri verir Probleme motive eder Başlıkları verir Sunumun yol haritasını verir saw@ecs.soton.ac.uk

62 ELEC6021 Önemli Bilgiyi Girişe ve Sona Yerleştirin saw@ecs.soton.ac.uk

63 ELEC6021 Gövde Yol haritasını takip edin Bir sonraki konuya geçmeden önce, önemli noktaları tekrarlayın Vurgulamak ve konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için görseller kullanın saw@ecs.soton.ac.uk

64 ELEC6021 Sonuç 2 veya 3 önemli nokta Asıl «take-away» mesaj saw@ecs.soton.ac.uk

65 ELEC6021 Pratik Yapma Kendi kendinize Arkadaşlarınızın önünde Sunumu yapacağınız asıl yerde saw@ecs.soton.ac.uk

66 ELEC6021 Yedekleme Sunumunuzu yedekleyin saw@ecs.soton.ac.uk

67 ELEC6021 Sunumun Yapılışı saw@ecs.soton.ac.uk

68 ELEC6021 Fiziksel Duruş Telaşlanmayın Dinleyici ile göz temasını sağlayın Sunumunuzu birebir okumayın saw@ecs.soton.ac.uk

69 ELEC6021 Rahat Olun İçerik önemli, siz değil Ne kadar yer değiştireceğinize karar verin El ve kollarınızı nasıl konumlandıracağınızı belirleyin saw@ecs.soton.ac.uk

70 ELEC6021 Ses Uslubu Yavaş yavaş konuşun Anahtar kelimelere vurgu yapın «um», «ah» gibi kelimeler söylememek için pratik yapın Cümlenin sonunda kesilmekten kaçının saw@ecs.soton.ac.uk

71 ELEC6021 Soru-Cevap Kısmı Sabırla dinleyin Soruyu tekrarlayın Soruyu cevaplayın Nek Eksik, Ne Fazla Sunuma geri dönüş için geçiş yapın Korumacı (defansif) veya blöfçü (kandırmacı) olmayın Bilmiyorsanız, bunu söyleyin Ayrıntıları sunumdan sonra açıklamayı önerin saw@ecs.soton.ac.uk

72 ELEC6021 Etkili Görseller Etkin grafikler tasarlayın Basit olsun saw@ecs.soton.ac.uk

73 ELEC6021 Bilgiye Odaklanın saw@ecs.soton.ac.uk

74 ELEC6021 Tipografi saw@ecs.soton.ac.uk

75 ELEC6021 Renk Seçimi İyi Açık arkaplana koyu yazım Koyu arkaplana açık yazım Kötü Kırmızı-yeşil kombinasyonlarından uzak durun saw@ecs.soton.ac.uk

76 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk Yeşil-kırmızı kombinasyonlarından kaçının

77 ELEC6021 saw@ecs.soton.ac.uk Öğrenme hayat boyu süren bir işlemdir Kendinizi geliştirin;-)


"ELEC6021 Bitirme Projesinin Rapor Yazımı ve Sunumu için Ana Esaslar Yrd. Doç. Dr. Şevket Demirci Kasım, 2013 EEM 494." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları