Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Resimlerin Kullanımı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Resimlerin Kullanımı."— Sunum transkripti:

1 Resimlerin Kullanımı

2 Kapsam Giriş Resimlerin genel özellikleri Resimlerin Kullanım Amaçları
Dekor Gösterim Yorumlama Organize etme İlişkilendirme Karşılaştırma

3 Bin kelime ile anlatacaklarınızı bir resimle anlatabilir misiniz?

4 Resimlerin Kullanımı Konudaki önemli olan bilgilere öğrenenin dikkati çekilir. Konuyla ilgili ön bilgiler harekete geçirilir. Yeni anlamlandırmalar oluşturulabilir. Yeni ve genişletilmiş bilişsel modeller oluşturulabilir. Bilgi transferini sağlar ve kolaylaştırır. Öğretim amaçlarını tamamlamak ve başlatmak için öğrenenler motive edilir. Resim, duygu ve düşünceleri ifade etmede kullanılan, öğretim tasarımında değişik özelliklerde ve farklı amaçlara hizmet eden bir anlatım türüdür. Resimler öğretimi zenginleştirir ve öğrenmeyi destekler. Resimlerin öğrenme sürecindeki psikolojik etkileri şu şekilde listelenebilir. SUNU

5 Resimlerin Genel Özellikleri
Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Avantajları Herhangi bir donanım gerektirmediği için kullanımı kolaydır. Nispeten ucuz materyallerdir. Her seviyedeki konu ve amaçlar için ders içerisinde kullanılabilmektedir.

6 Resimlerin Genel Özellikleri
Eğitim Ortamlarında Resim Kullanımının Dezavantajları Bazı resimlerin tasarlanması için özel bir emek harcamak gerekir. Bazı resimler sembolik oldukları için anlamları kişiden kişiye değişebilir veya yanlış anlaşılabilir.

7 Resimlerin Kullanım Amaçları
Dekor Gösterim Yorumlama Organize etme İlişkilendirme Karşılaştırma Resimler öğretim ortamlarının vazgeçilmez bir parçasıdır ve diğer materyallerin bileşenleri arasındadır. Resimlerin öğretim ortamlarında kullanımı şu şekilde gruplandırılabilir.

8 Dekor Amaçlı Kullanım Anlatıma ve öğretime estetik, mizah veya motivasyon faktörleri katmak için kullanılır. Bu tür resimler, anlatılan konu ile ilgili olsa dahi öğretimi destekleyici bir rolü yoktur. Bu amaçla kullanılan resimler anlatıma ve öğretime estetik, mizah veya motivasyon faktörleri katmak için yararlı olabilir. Öğrencilerin dikkatini başka yöne çekecek ve istenmeyen anlamlar çıkarabilecekleri resimlerden kaçınılmalıdır. Bu tür resimler, anlatılan konu ile ilgili olsa dahi öğretimi destekleyici bir rolü yoktur. Örnek: Kitap kapakları, dekoratif resimler

9 Gösterim Amaçlı Kullanım
Ders içeriğini daha somut ve gerçekçi bir şekilde göstermek için kullanılır. Bilginin hızlı ve kolay bir şekilde sunulmasını sağlar. Genellikle, nesnenin gerçek fotoğrafı veya çizimi kullanılır. Gösterim amaçlı Ders içeriğini daha somut ve gerçekçi bir şekilde göstermek için kullanılır. Genellikle nesnenin gerçek fotoğrafı veya çizimi kullanılır. Bu resimler, bilginin hızlı ve kolay bir şekilde sunulmasını sağlar. Örneğin, mesleki eğitimde bir araba motorunun iç yapısının gerçek resmi veya çizimi kullanılabilir. Ancak gerçek resimlerin kullanımında gereksiz detayların dikkat çekeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

10 Yorum Amaçlı Kullanım Gözlenmesi ve anlaması zor olan bilgileri göstermek için kullanılabilir. Bir konuyla alakalı kavram, ilke veya sebep-sonuç ilişkisini göstermek için kullanılabilir. Bu resimler kullanılarak öğrencilerden yorumlar yapmaları istenebilir. Örnek: Yandaki resim basınç ve yükseklik arasındaki ilişkiyi gösterir. Öğrencinin bu resme bakarak yükseklik ile basıncın nasıl değiştiğini yorumlayabilir. Gözlenmesi ve anlaması zor olan bilgileri göstermek ve bir konuyla alakalı kavram, ilke veya sebep-sonuç ilişkisini göstermek için bu resimlerden yararlanılabilir. Bu resimler kullanılarak öğrencilerden yorumlar yapmaları istenebilir.

11 Yorum Amaçlı Kullanım Organize Etme
Kavramların ve işlevlerin birbirleriyle ilişkisini veya bir olayın meydana geliş sırasını gösteren resimlerdir.

12 Yorum Amaçlı Kullanım İlişkilendirme-1
İki veya daha fazla değişken arasında var olan ilişkiyi göstermek amacıyla kullanılabilir. İstatistiki çizelgeler, grafikler örnek olarak verilebilir.

13 Yorum Amaçlı Kullanım İlişkilendirme-2
Değişimi göstermek için de ilişkilendirmeyi sağlayan resimler kullanılabilir. Bu tür resimler genellikle döngüsel olarak gösterilen prosedürler ya da süreçleri temsil etmek için kullanılır. A B C D E

14 Etkinlik 3.1 Aşağıda verilen resimlerin ders anlatım esnasında hangi amaçla ya da amaçlarla kullanılabileceğini seçiniz. Dekor amaçlı Gösterim amaçlı Yorum amaçlı İlişkilendirme Organize etme

15 Etkinlik 3.1 Dekor amaçlı Gösterim amaçlı Yorum amaçlı İlişkilendirme
Organize etme

16 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı
Resimler, dersin giriş, sunuş ve özet bölümlerinde öğretimi sağlama ve destekleme amacıyla kullanılabilir. Genel olarak; dikkat çekme, açıklama, soru sorma, hatırlatmalar yapma, ilişkileri kurmayı kolaylaştırma gibi amaçlarla kullanılabilir. Resimler, dersin giriş, sunuş ve özet bölümlerinde öğretimi sağlama ve destekleme amacıyla kullanılabilir. Görsellerin nasıl kullanılacağı, ortam, amaç, içerik gibi birçok faktöre bağlı olduğundan genellenmesi çok zordur. Ancak, genel olarak bir dersin yapısı içerisinde dikkat çekme, açıklama, soru sorma, hatırlatmalar yapma, ilişkileri kurmayı kolaylaştırma gibi amaçlarla nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir çerçeve çizmek mümkündür. Aşağıda, dersin giriş, sunuş ve kapanış bölümlerinde resimlerden nasıl faydalanılacağına ilişkin açıklama ve önerilere yer verilmiştir.

17 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı Dersin Giriş Aşaması
Öğrencinin dikkatini konuya çekebilecek resim kullanın. Ön bilgileri hatırlatıcı resimler kullanın Konu ile ilgili genel açıklamaları içeren resimler kullanın. Örnek: Kuvvet ve Hareket konusuna dair gerçek hayattan bir resimde konunun ilgili olduğu bölümler işaretlenip kullanılması öğrencilerin dikkatini çekme noktasında faydalı olacaktır. Öğretmenler her derse giriş yaparak başlamalıdırlar. Dersin girişinde genellikle öğrenenin dikkati toplanır ve konuyla ilgili kısa açıklamalar yapılır. Bu aşamada önceki bilgileri hatırlamak, özetlemek, eski bilgilerle yeni bilgileri eşleştirmek ve yeni bilgilerin önemini göstermek için resimlerden faydalanılabilir. Uygun olan resimlerin kullanımı öğrencileri öğretime hazır hale getirme noktasında faydalı olacaktır. Dersin giriş bölümünde konuyla ilgili bir resmin gösterimi ve yorumlanması öğrencilerin dikkatini konuya çekmek için faydalı olabilir. Kullanılacak resimler dikkatli ve amaca uygun bir şekilde seçilmelidir. Öğrencilerin dikkatini ve ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır. Resimler, derse başlarken öğrencilerin konu ile ilgili ön bilgilerini hatırlamalarını ve öğretilen konunun ne olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir. Derse başlarken kullanılan resimler yoluyla ön bilgi verilmesi ya da öğretim içeriğinin yapısının sunumu öğrenenlerin ilgi ve motivasyonları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Derste öğrenilecek konuyu gerçek yaşamla ilişkilendirmek mümkündür. Dersin giriş aşamasında, konu ile ilgili genel açıklamalarda bulunurken resimlerden faydalanılabilir. Dersin yapısının sunulması öğrenenleri derse hazırlayan başka bir yöntemdir. Öğrenilecek konunun yapısının bir görselle sunulması yeni öğrenilecek bilgilerin zihinde organize edilmesine kolaylık sağlar. Kullanılacak resimler dersin kapsamını ve konular arası ilişkileri ortaya koymalıdır. Dersin giriş kısmında kullanılabilecek bir resim Kaynak:

18 Etkinlik 3.2 Aşağıda verilen resimlerden hangisini fotosentez konusunun işlendiği bir dersin giriş kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

19 Etkinlik 3.2 -cevap- Resim dersin giriş aşaması için fazla detaylı bilgi içeriyor. Bu resim dersin sunuş esnasında kullanılması daha doğru olur. Resim dersin giriş aşamasında kullanmak için uygundur. Fotosentez konusundaki işleyiş fazla detaya girmeden basitçe anlatılmıştır. Resim dersin giriş yada özet kısmı için kullanılabilir.

20 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı -Dersin Sunumunda
Bu aşamada gösterilen resimler sunulan bilgi türüne ve hedefe uygun olduğunda beklenen etkiyi gösterirler. Kavram tanımı ve kavramla ilgili resim verilebilir. Soyut kavramlar ve öğrencinin yabancı olduğu kelimeler için görsel analojiler kullanılabilir. Olay ya da olgu öğretiliyorsa bunlarla ilgili somut durumları gösteren basit resimler kullanılabilir. İlkeler anlatılırken olay, olgu veya kavram arasındaki ilişkileri gösteren resimler kullanılabilir. Yeni bilgilerin öğrenenlere sunulduğu bu aşama en yoğun ve en çok zaman alan bölümdür. Resimler bu aşamada yoğunlukla kullanılır. Ancak, resimler sunulan bilgi türüne ve hedefe uygun olduğunda beklenen etkiyi gösterirler. Örneğin, sunum esnasında bir kavram öğretimi amaçlanıyorsa o kavramın tanımı ile birlikte kavramı açıklayan gösterim türü resimler kullanılabilir. Aynı zamanda soyut ya da öğrencilerin yabancı olduğu kavramlar için görsel analojiler sunulabilir. Ayrıca bu süreçte kullanılan kavramların öğrenciler tarafından daha iyi bilinen bir kavramla ilişkilendirilmesi öğrenme etkinliklerinin daha anlamlı olmasını sağlar. Olay ya da olgu öğretiliyorsa bunlarla ilgili somut durumları gösteren basit resimler kullanılabilir. Öğrencilerin olguyu, verileri ve sayıları hatırlamalarını sağlayacak resimlere yer verilebilir. Konu içerisinde eğer bir süreç varsa ya da adım adım bir işin nasıl yapıldığı anlatılıyorsa bununla ilgili video ve animasyonlar belki daha faydalı olabilir ama onların olmadığı yerlerde bu süreci adım adım gösteren resimler de kullanılabilir. Konulara ait ilkeler anlatılırken olay, olgu veya kavram arasındaki ilişkileri gösteren resimler kullanılır. Örneğin, gazlarda basınç-hacim ilişkisini gösteren bir görsel kullanmak etkili olabilir. Dersin sunumunda alıştırma ve uygulamalar önemli yer tutmaktadır. Alıştırma ve uygulamalar sayesinde öğrenme sürecine dahil olan öğrenenler öğrendiklerini gözden geçirip düzeltme fırsatı bulurlar. Resimler uygulama sırasında öğrenenlerin bir kavram ya da olayı açıklamalarını, tanımlamalarını ve yorumlamalarını sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, basınç konusunda normal ayakkabı ile kar paletinin farkını gösteren bir resim kullanılabilir. Öğrenenlerin öğrendikleri bilgileri önceki bilgileri ile eşleştirmeleri ve bu bilgileri sıralayıp belirli bir düzen içerisinde sınıflandırma yapmalarında resim kullanımı önemli bir etki yapabilir. Örneğin, metal ve ametallerin karışık verildiği bir görselde öğrenenlerin gruplandırma yapmaları istenebilir. Ders sunumunda öğrenenlerin derse aktif katılımı öğrenmeyi destekler. Aktif katılım herhangi bir konuyla ilgili öğrenenlerin görüşleri alınarak sağlanabilir. Öğrenmenin anlamlı olabilmesi için öğrenci cevaplarına yapıcı dönütler verilmelidir. Bu amaçla öğretmen sorduğu bir sorunun cevabını açıklayan bir resmi ders öncesinde hazırlayıp öğrenci yanıtlarından sonra bu resim üzerinden açıklamalar yapabilir.

21 Etkinlik 3.3 Aşağıda verilen resimlerden hangisini basit makinalar konusunun anlatıldığı dersin sunuş kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

22 Etkinlik 3.3 -cevap- Resim dersin sunuş aşaması için uygundur.
Resim dersin sunuş aşamasında kullanmak için uygun değildir. Bu resim dersin giriş aşamasında kullanılabilir. Resim dersin giriş yada özet kısmı için kullanılabilir.

23 Görsellerin Ders İçinde Kullanımı -Dersin Sonunda
Dersin kapanış bölümünde öğrencilerin öğrendiklerini gözden geçirmelerini ve uzun süre hatırlamalarını sağlamak amacıyla konuyla ilgili çeşitli resimler gösterilebilir. Dersin sonunda gösterilecek bir resim üzerinden dersin özetlenmesi sağlanabilir. Dersin kapanış bölümünde öğrencilerin öğrendiklerini gözden geçirmelerini ve uzun süre hatırlamalarını sağlamak amacıyla konuyla ilgili çeşitli resimler gösterilebilir. Bu tür resimler yardımıyla ileri öğrenmelere ilişkin motivasyonlarının artması sağlanabilir. Ancak, bu amaçla kullanılan resimlerin yeni öğrenmeler içermemesine ve öğrenilenlerle tutarlı ifade ve bilgilerin bulunmasına dikkat edilmelidir. Resim gösterimi sonrasında tartışma, grup çalışması, çalışma yaprağı doldurma ve yorumlama gibi etkinlikler yapılabilir. Öğrenciye gösterilen resimle ilgili sorular yöneltilebilir, resim hakkında öğrencilerin genel düşünceleri alınabilir, resimle ilgili tahminde bulunmaları istenebilir, dersin sonunda gösterilecek bir resim üzerinden dersin özetlenmesi sağlanabilir. Örnek olarak dersin sonunda özetleyici nitelikte olan kavram haritaları kullanılabilir.

24 Etkinlik 3.4 Aşağıda verilen resimlerden hangisini hücreler konusunun anlatıldığı dersin özet kısmında kullanırsınız. Kısaca açıklayınız.

25 Etkinlik 3.4 -cevap- Resim dersin özet kısmında kullanılabilir. Dersin sonunda öğretmen resimdeki ilgili yerleri gösterip organellerin isimlerini sorabilir ve böylece dersi tekrar ederek özetlemiş olur. Resim dersin özet aşaması için fazlaca ayrıntı içermektedir. İlgili resim dersin sunuş aşaması için daha uygun olur. Resim dersin özet kısmı için kullanılabilir.

26 Etkinlik 3.5 Alanınızla ilgili belirlediğiniz bir konuda giriş anlatım ve özetleme bölümlerinde kullanılabilecek resim örnekleri veriniz. (Bu etkinlik için kitabınızdaki örnek uygulamayı inceleyiniz.) DERS: KONU: SÜRE: GİRİŞ BÖLÜMÜ Dersin giriş kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin giriş kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız. SUNUM BÖLÜMÜ Dersin sunum kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin sunuş kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız. SONUÇ BÖLÜMÜ Dersin özet kısmında kullanacağınız resmi çiziniz yada tasvir ediniz Dersin özet kısmında kullandığınız resmi neden kullandığınızı açıklayınız.

27 ÖZET Bu bölümde resimlerin eğitimde kullanımı sunulmuştur. Resimler eğitimde dekor, gösterim, yorumlama (organize etme, ilişkilendirme, karşılaştırma) amaçlı kullanılırlar. Öğretmenler derslerini planlarken dersin bölümlerine göre uygun resim tercih etmeleri öğrenmeyi kolaylaştıracaktır.


"Resimlerin Kullanımı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları