Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uzaktan eğitim için çalışma rehberleri hazırlanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uzaktan eğitim için çalışma rehberleri hazırlanması"— Sunum transkripti:

1 Uzaktan eğitim için çalışma rehberleri hazırlanması

2 Çalışma Rehberi Nedir? EÇR öğrenciler tarafından kullanılacak bir çeşit not kağıdıdır. EÇR, öğrenci notları, grafik, resim, tablo, şekil, aktivite, problem, egzersiz gibi etmenlerin iyi planlanmış ve derlenmiş bir kümesidir.

3 EÇR'nin avantajları Eğitmenin plandan uzaklaşmasını engeller
Not almayı kolaylaştırır Ders için görsel bir anahat oluşturur Eğitimi görselleştirir İçeriğin tekrar edilmesine yardımcı olur

4 Örnek Ekran Notlar 1 2 3

5 EÇR hazırlamak için... Dersin davranışsal amaçlarını belirleyin
Her amaca hizmet eden konuların bir detaylı listesini çıkarın Anlatım kısımları için anahtar kelimeleri belirleyin

6 EÇR hazırlamak için... Öğrencinin her konuyu anlamasını kolaylaştırmak için görsel ilişkilerden ve hatırlatıcılardan yararlanın. Öğrencilerin anahtar kelimeleri doldurması için anlatımda boşluklar bırakın ve bu anahtar kelimelerle ilgili resimler kullanın. Ekranları sunulacağı sırada dizin.

7 EÇG hazırlamak için... Birden çok görseli veya kelime resmi olan konular için alt-ekranlar yaratın. EÇG'yi hazırlarken yaygın tasarım prensiplerine dikkat edin.

8 Kelime Resimleri 1. Vurguyu kullanılan sembollerin türüne göre belirleyin 2. Bunlar tüm bir belgeyi değil, bilgi topaklarını içermeliler. 3. Boşluk doldurmalar türü etkileşimler kullanarak öğrencinin dikkatinin dağılması engellenebilir 4. Bu resimler dersteki sunumun mantıksal sırasını vurgularlar.

9 Kelime Resimleri 5. Ders içeriğinin bütünlüklü bir özetini sağlarlar.
6. Bu resimler tepegöz ile birlikte de kullanılabilir. 7. Oluşturması ve kopyalaması ucuzdur. 8. Fikirleri birkaç kelimeye veya görsele dökerler.

10 Semantik Haritalar fikirler ve aralarındaki ilişkileri göstermek için birimler arasında bağlantı kuran iki boyutlu düzenlemelerdir. genellikle iki tür yapıya ayrılırlar yukarıdan aşağıda aşağıdan yukarıya

11 Zihin Haritaları anahtar kelime veya tümleçleri çizgisel olmayan bir düzenlemede kullanır. insanların bilgiyi zihinsel olarak sadece yukarı/aşağı şeklinde değil, farklı sıralarda da düzenlediği fikrinden yola çıkılarak oluşturulmuştur zihin haritaları ekranın ortasından başlar ve fikirler ortaya konuldukça çevreye doğru genişler.

12 Bilişsel Haritalar fikirler arasındaki ilişki taban alınarak hazırlanır, bir bilgi yapısının görsel bir sunumudur. zihin haritalarından daha düzenli ve yapısaldırlar, ve genellikle ders eğitmeni tarafından hazırlanırlar.

13 Yapısal Özetler ana fikirler, kavramlar ve diğer bilgiler arasındaki ilişkiyi grafikler veya hiyeraşik yapılar ile gösterir okumalar veya dersler için sıklıkla kullanılır

14 Kalıplı Not Alma zihin haritalaması ile ilgilidir
boşlugun ortasına bir anahtar kelime veya bir önerme yerleştirilir, oklar ve çizgiler alt fikirleri yansıtmak için dışa doğrı yayılır. anahtar kelimeler ve tümleçler yaygınca kullanılır ilişkileri göstermek için çizgi kullanılır

15 Ağlama önceden tartışılan tekniklere benzer bir görsel sunumdur
ana fikir ortadadır, alt fikirler bir ağ oluşturur gibi ortadan dışa yayılır. ağlama semantik haritalara benzerdir.

16 Piramitleme aşağıdan-yukarıya modelini kullanarak fikirlerin düzeylerini görseller. bilgiler hiyeraşiye göre gruplanır, örneğin detaylar altta kavramlar ortada ilkeler üstte

17 Bilgi Haritalaması güncel araştırmaları bir sunum yaklaşımıyla materyalle bütünleştirmektir. haritalar hiyeraşik olarak 'bilgi bloklarına' ayrılmıştır. her bloğun amacı farklı olmasına ragmen genel bir amaca veya temaya hizmet ederler.

18 Görsel Analoji Analoji, bilinmeyen bir şeyi bilinen şeylerle karşılaştırarak açıklama metodudur. Karlılaştırılan iki farklı görünmesine ragmen bazı özelliklere sahiplerdir. Analojiler düşünmeye yardımcı olur ve yeni ilişkilerin açıklanmasını sağlayarak öğrencilerin işini kolaylaştırır.

19 Görsel Analoji analog demek, öğrenciye yakın ve onun daha önce deneyimlediği demektir. bağlayıcı iki kavram arasındaki ilişkiyi gösterir, yeni konu ve tanışık olunan bir fikir, bir analog'dur.

20 . . . ile karşılaştırılabilir . . .
Birleştiriciler . . . tadı böyle . . . . . . 'e benziyor. . . . . . ile karşılaştırılabilir . . . .. . gibi hissediliyor .. . . . . gibi görünüyor. . . . . . ile ilgilidir . . . .. . gibidir .. .

21 Adım adım bilinmeyen fikiri ve yeni konuyu açıkça tanımlayın
uygun bağlayıcıyı seçin (gibidir .... veya .. gibi görünüyor) yeni kavram ile karşılaştırılabilecek, bilinen analogu ortaya çıkarın

22 Adım adım yeni fikrin ve alışılmış fikrin karşılaştırılması için bir taban belirleyin. fikirler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklayın. analojiyi ortaya koymak, ilişkinin görsel bir ipucu ile hatırlanmasını sağlamak ve yeni konunun anlaşılması için görsel bir metod geliştirin.


"Uzaktan eğitim için çalışma rehberleri hazırlanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları