Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ORYANTASYONU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ORYANTASYONU"— Sunum transkripti:

1 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ORYANTASYONU
GÜZ YARIYILI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

2 KONULAR ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ TANITIMI BAŞARI ERASMUS
STAJ ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ KOPYA/DİSİPLİN YAZÖĞRETİMİ YARARLI BİLGİLER İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

3 PROGRAM TANITIM/KONULAR
BOLOGNA SÜRECİ YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ TEMEL ALANLAR/DERSLER MESLEKİ ALANLAR/DERSLER İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

4 PROGRAM TANITIM/BOLOGNA SÜRECİ
Avrupa yüksek öğretimi değişime uğruyor, Türkiye’de buna paralel çalışmalar sürdürüyor Hedef dünya ile rekebet edebilme 10 yıllık proje Kaliteyi arttırma çalışmaları yapılıyor Avrupa/Ulusal yeterlilikler çerceveleri oluşturuluyor İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

5 PROGRAM TANITIM/YÜKSEK ÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
Lisans öğrenimini tamamlamış bir kişinin kazanımları, yeterlilikleri (Qualification) olmakta, Avrupanın yeterlilikler çerçevesi Türkiye ulusal yeterlilikler çerçevesi, Buraya kadar belirlendi Mesleki yeterlilikler herbir dersin yeterlilikleri İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

6 6 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) LİSANS
DÜZEYİ BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik 6 LİSANS _____ EQF-LLL: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey Ortaöğretimde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek, - Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek, sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, - Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme k, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek, -Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek. - Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, - Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek, -Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilmek ve uygulayabilmek, - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Potföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi), - Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyi: İleri Düzey). Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak, - Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

7 PROGRAM TANITIM/AMAÇ Mesleki yeterlilikler henüz tanımlanmadı
Lisans öğreniminin genel amacı ‘Elektronik Mühendisliği Formasyonu’ Kazandırmaktır. Mesleki Formasyon: Elektronik Mühendisliği kavramları ile akıl yürütme becerisi kazanma Uzmanlaşma, lisansüstü eğitim/öğretim de yapılıyor İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

8 PROGRAM TANITIM/MÜHENDİSLİK ÖĞRENİM PLANI
temel bilimler ve matemetik kullanır, 1. ve 2. yıllar ağırlıklı olarak bu kapsamda derslerdir Temel dersler ve mesleki derslerde kullanıır Temel konular/dersler 2-3.yıl da verilir 1-2. sınıflardaki amtematik kullanılır. Mesleki derslerin altyapısınınoluşturur. mesleki dersler 4. yılda verilir bitirme çalışması ile sonlanır İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

9 PROGRAM TANITIM/TEMEL BİLİMLER VE MATEMETİK
1. yarıyıl Calculus I, Physics I Circuit Theory/Analysis, Electromagnetic Field/Wave Theory 2.yarıyıl Calculus II, Physics II, Lineer Algebra 3. yarıyıl Multivariable Functions, Numerical Methods Electromagnetic Field/Wave Theory 4. yarıyıl Differantial Equations 5. yarıyıl Probability and Random variables Telecommunication İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

10 PROGRAM TANITIM:TEMEL KONULAR/DERSLER-1
Anlaşılması için Matematik ve Fizik derslerinin bilinmesi gerekiyor Alan ve Dalga Teorisi Electromagnetic Field Theory 4.yy Electromagnetic Wave Theory 5.yy Devre Teorisi Circuit Theory yy Circuit Analysis yy Signals and Systems 5.yy İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

11 PROGRAM TANITIM:TEMEL KONULAR/DERSLER-2
Electronic Circuits I-II 3.yy-4.yy Circuit Theory/Analysis Circuit Synthesis 5.yy Control Systems 6.yy Logic Circuits I-II 4.yy-5.yy Microprocessors 6.yy Logic Circuits I-II Transmission Lines 6.yy Electromagnetic Field/Wave Theory Telecommunication 6.yy Digital Signal Processing 6.yy Signals and systems İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

12 PROGRAM TANITIM/MESLEKİ DERSLER
Anlaşılması için Telen Alan ve derslerin bilinmesi gerekir Hepsi seçimlik dersler 4. yılda, toplam 10 ders 7.yy da 6 ders 8.yy da 4 ders Bitirme Çalışması 8. yy da veriliyor 2 ders yerine geçiyor İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

13 PROGRAM TANITIM/MESLEKİ YETKİNLİKLER
BİLGİ Kuramsal Uygulamalı BECERİLER Kavramsal/Bilişsel İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

14 PROGRAM TANITIM/MESLEK YANINDA DİĞER YETKİNLİKLER (Competence)
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

15 PROGRAM TANITIM/SONUÇ
Lisans öğreniminin yeterliliklerinin sağlanmaması ne demek Bireysel olarak yeterli olamamak Mesleki olarak yeterli olamamak Ulusal/Uluslararası alanda rakiplerle yarışamamak 4 yıllık zaman kaybı Lisans öğreniminin yeterliliklerini sağlanması ne demek Yukarıdakilerin zıttı İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

16 BAŞARI/KONULAR SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
BİRİNCİ/İKİNCİ SINIF BAŞARISININ SONUCA ETKİSİ YARIYIL TEKRARI İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

17 BAŞARI/SINAVLARIN DEĞERLENDİRMESİ
SINAV DEĞERLENDİRME ARALIKLARI A;A- Pekiyi 100 B+;B;B- İyi 75 C+;C;C- Orta 50 D+;D;D- Şartlı başarılı 25 F Başarısız Şartlı başarılı yanıltmasın!, Anlamı ‘zayıf’ tır. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

18 BAŞARI/1. YIL SONU BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
YARIYIL(YIL ?) TEKRARI GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2 KRİTİK GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2 GNO<2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 RİSKLİ GNO>2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2 GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0<2 NORMAL GNO>2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2 İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

19 BAŞARI/YARIYIL(YIL?) TEKRARI
GNO>2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0<2 Yönetmeliğe göre C altı bütün dersleri tekrar alma zorunlu D’lerin bedeli çok yüksek Büyük ihtimalle mezuniyet süresi uzar Ders seçimi titizlikle yapılmak gerek Tekrarlanan temel dersler yanında, temel olamayan yeni dersler seçmek AMAÇ: İdeali; tekrarlanan ve yeni derslerden en az C Seçilen derslerden alınan her D, tekrar potansiyelidir. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

20 BAŞARI/DÖNEM TEKRARI-2
İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

21 BAŞARI/KRİTİK GNO<2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2
1.si olumlu gidiş, 2.si olumsuz gidiş Her iki halde de Matematik ve temel bilim/meslek derslerinin zayıf olması ilerdeki mesleki derslerin anlaşılması zorlaştırır Dönem tekrarı olma olasılığı yüksek Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

22 BAŞARI/RİSKLİ GNO>2; 1.yy YN0<2; 2.yy YN0>2
YNO da Dalgalanma, kötüye gidiş başlamış 3. ve 4. sınıflarda zorlanılabilir Dönem tekrarına gidebilir Temel dersleri C ve üzeri tutturmak gerek Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

23 BAŞARI/NORMAL GNO<2; 1.yy YN0>2; 2.yy YN0>2
2-2,3 aralığı Sınır Problemli Sınır her zaman riskli sorunludur İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

24 BAŞARI/SONUÇ Öğrenimin minumum hakkını vermek GNO>2.3 sağlamaktır
Temel olmayan derslerden yüksek not alıp temel derslerden D-,D,D+ alarak ortalama tuturulması, farkında olmadan mezuniyet süresini daha fazla uzatır >3 Uzmanlaşma potansiyeli var UNUTULMAMALIDIRKİ NOTLAR ARAÇTIR; AMAÇ İSE ÖĞRENMEKTİR İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

25 ERASMUS/BOLOGNA SÜRECİ
LİSBON STRATEJİK PLANI Dünya ile rekabet edebilen Avrupa ‘Knowledge Based Economy’ Eğitim öğretimn gözden geçirilmesi Yüksek Öğretim BOLOGNA SÜRECİ Üç seviyeli Yüksek öğretim ECTS (European Credit Tranfer System) ‘Diploma supplement’ Kalite güvence sistemleri Öğrenci/Akademik personel değişimi ERASMUS Programı Minumum bir yarıyıl, maksimum iki yarıyıl 25

26 ERASMUS TÜRKİYE ORGANİZASYONU
AVRUPA BİRLİĞİ/TÜRKİYE Türkiyede ‘Ulusal Ajans’ Devlet Bakanlığı DPT ya bağlı Türkiye kontenjanın saptanması, Türkiye üniversitelerine kontenjanları dağıtılması ve izlenmesi Kontenjana uygun bütçenin yapılması Öğrencilerin paralarının ödenmesini sağlamak 26

27 ERASMUS/İKÜ ORGANİZASYONU
REKTÖRLÜĞE BAĞLI DIŞİLİŞKİLER OFİSİ Rektörlük 5. kat Asansör çıkışı sağdaki koridor Seçkin Taygun Altıntaş BÖLÜM ERSMUS KOORDİNATÖRÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğrul Eriş 27

28 ERASMUS/DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
Hertürlü adari işlemin yapıldığı yer Bir Takvim hazırlanıyor Tanıtım, yabancı dil sınav, mülakat, sonbaşvuru vs.. Her sene ‘Erasmus Programı’ tanıtımı yapılıyor Gitmeden Önce yapılacaklar Yabancıdil sınavı Mülakat Başvuru, hazırlanacak belgeler, yapılacaklar Gittikten sonra yapılacaklar Aylıkların ödenmesi İdari sorunların halledilmesi 28

29 ERASMUS PROGRAMI BÖLÜM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
İdari işler: Uluslararası ilişkiler ofisinde çözülüyor Akademik İşler: Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü Bölümlerarası ikili antlaşmaların yapılması Öğrencilerin ilk çabaları ile başlatılıyor Öğrencilere akademik anlamda danışmanlık yapılması 29

30 BÖLÜMLERARASI İKİLİ ANTLAŞMA
Üniversiteler ile değil / Bölümlerarası antlaşma Hollanda Fontys Üniversitesinin Elektronik mühendiliği ile bir antlaşma var (Şimdilik başka yok) İki öğrencimiz 2008/2009 Güz dönemi gitti. 30

31 YENİ BİR BÖLÜMLE ANTLAŞMA YAPILMASI
Bölüm öğrencisi, ilgi duyduğu üniversite elektronik bölümünü seçiyor Bu bölüm programını WEB’te inceleyip, İKÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Programı ile Dersler bazında ECTS Kredileri bazında Bir tablo yaparak karşılaştırıyor Bölüm koordinatörüne veriyor Koordinatör, Avrupadaki ilgilenilen Bölüm Başkanlığı ile iletişime geçerek, ikili antlaşma yapılmasına çalışıyor. 31

32 GİDECEK ÖĞRENCİLERE DANIŞMANLIK
Bölüm Koordinatörlüğü Hangi derslerin orada alınmaması Gidilen üniversitenin hangi derslerinin alınmasının saptanması Kredilerinin eşleştirilmesi Konularında akademik danışmanlık yapıyor. Sonuçta: İKÜ mezuniyetinde, orada alınan hangi derslerin burada alınmış gibi sayılacağı belli oluyor. 32

33 STAJ YÖNERGESİ Öğrenci, 4.yarıyılını tamamladıktan sonra staj yapabilir. Tamamlanması gereken toplam staj süresi 40 iş günüdür. Stajlar en az 2 farklı yerde, 10 iş gününden az olmayan süreler halinde tamamlanmalıdır. Yaz okuluna katılan öğrenci, akademik takvimde belirtilen yaz okulu tarihlerinde staj yapamaz. Yapılan staj süresi kadar günlük raporu içeren “Staj Defteri”, her yılın Ekim ayı sonunda Staj Sorumlusu’na teslim edilir. 8.yarıyıl sonunda derslerini tamamlayan bir öğrenci, ancak zorunlu staj süresini de tamamlamışsa mezun sayılabilir. Zamanında tamamlanamayan stajlar mezuniyeti geçiktirir

34 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ Öğrenci temsilciliğine önem verimesi ve uygun bir arkadaşın seçilmesi yararlıdır, ÇÜNKÜ Öğrencinin sorunlarının saptanması Saptanan sorunların çözüm önerileriyle yönetimlere aktarılması işlevini görmektedir. İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

35 KOPYA AHLAK’EN KOPYA NEDİR? Hırsızlık Aldatmaca
Başkasının bilgisini çalma Aldatmaca Bimediği bilgiyi başkalarına biliyormuş gibi gösterme Yapıldığında bedeli var: Disiplin Sorumluluk Kopya çeken Kopya veren İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

36 DİSİPLİN DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (YÖK)
Kopya’ya teşebbüs veya kopya yapılmasının cezası en az 1yy veya 2yy uzaklaştırma Mezuniyette belgelere disiplin cezası işleniyor, bu hatanız ömrünüz boyunca sizinle beraber İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

37 YAZ ÖĞRETİMİ En fazla 10 kredi/3 ders Kredi başına paralı 380TL/kredi
7 Hafta Çakışmayan üç ders bulunmayabilir 5 öğrenciden az başvuru varsa ders açılmaz SONUÇ: İşi yazöğretimine bırakmamak → para ve zaman kazancı İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş

38 YARARLI BİLGİLER İKU/BÖLÜM WEB sayfasını kullanınız
Buralardaki verilerden zamanında haberdar olmamak sizin için olumsuz olabilir DERSLERİ WEB sayfalarını izleyiniz Sınav tarihleri LAB bilgileri Yönetmelikleri okuyunuz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yüksek Öğretim kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği İKU Elektronik Mühendisliği Prof.Dr. Ertuğrul Eriş


"ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. SINIF ORYANTASYONU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları