Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na • Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a • Ofis destekleri için YÖK Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teşekkür ederiz. BOLOGNA UZMANLARI 5. DÖNEM ULUSAL TAKIMI PROJESİ YERİNDE ZİYARETLER: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 1 Ekim 2009, NEVŞEHİR

2 (2010 yılına kadar) bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için: • öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, • ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, • ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, • eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve • tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı oluşturmak Yükseköğretim reformu

3 3 BOLOGNA SÜRECİ Tarihçe •Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke) •Prag Bildirgesi, 2001 (32 ülke, Türkiye’nin katılımı) •Berlin Bildirgesi, 2003 •Bergen Bildirgesi, 2005 •Londra Bildirgesi, 2007 (46 ülke) •Leuven, 2009

4 4 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 2/3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Master ve Doktora) 2. Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS) 3. Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği 4. Kalite güvencesi konusunda işbirliği 5. Yükseköğrenimde Avrupa boyutu 6. Yaşam boyu öğrenim 7. Öğrencilerin süreçlere katılımı 8. Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin arttırılması 9. Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması 10. Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması BOLOGNA DEKLARASYONU ÇALIŞMA KONULARI 1999 2010

5 55 BOLOGNA SÜRECİ NASIL İŞLEMEKTEDİR? • Uluslararası Düzey • Bakanlar Konferansı (iki yılda bir kez toplanır) • Bologna İzleme Grubu (BFUG) • BFUG Yürütme Kurulu • BFUG Çalışma Grupları • Bologna Durum Değerlendirmesi (Stocktaking) Çalışma Grubu • Bologna Yeterlilikler Çerçeveleri Çalışma Grubu • Sosyal Boyut Çalışma Grubu, vb. • Bologna Seminerleri • Ulusal Düzey: YÖK, Ulusal Ajans ve Bologna Uzmanları Türkiye Ulusal Takımı 2009-2011 5. Dönem • Kurumsal Düzey: Yükseköğretim Kurumları

6 6 PROJENİN TEMEL YAKLAŞIMI - Yükseköğretim kurumları, - Öğrencileri, - Akademik personeli, - Sivil toplum kuruluşları, - Meslek odaları, - Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşların ilgili süreçlere aktif katılımını sağlamaya yönelik olacaktır. BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ

7 7 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi ve temel olarak 2/3 aşamalı yükseköğretim sistemi (Lisans, Master ve Doktora) 2. Ortak bir kredi sistemi (ECTS-AKTS) 3. Öğrenci/Öğretim üyesi Hareketliliği 4. Kalite güvencesi konusunda işbirliği 5. Yükseköğrenimde Avrupa boyutu 6. Yaşam boyu öğrenim 7. Öğrencilerin süreçlere katılımı 8. Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA)’nın çekiciliğinin arttırılması 9. Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Avrupa Araştırma Alanı (ERA) arasındaki sinerjinin oluşturulması 10. Bu çalışmaların 2010 yılına kadar tamamlanması ve EHEA ‘nın oluşturulması BOLOGNA DEKLARASYONU ÇALIŞMA KONULARI 1999 2010

8 8 Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Eğitim Planı Tasarlama Öğrenme Çıktıları Öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları Öğrenci iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler APEL Transfer ve Biriktirme için AKTS(ECTS) Özet olarak Bologna Süreci

9 9 •YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ •AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) VE AKADEMİK TANINMA •YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE GÜVENCESİ •ÖĞRENCİLER VE SOSYAL BOYUT PROJE KAPSAMINDA YER ALAN KONULAR

10 10 BOLOGNA SÜRECİ VE ÖĞRENCİLER •SOSYAL BOYUT •ÖĞRENCİ KATILIMI •HAREKETLİLİK •EUROSTUDENT III PROJESİ

11 11 BOLOGNA SÜRECİ: SOSYAL BOYUT Bologna Bildirisi (1999)Değinilmiyor Prag Bildirisi (2001) • İlk defa “Sosyal Boyut” kavramı kullanılması (ESIB) • Kamu sorumluluğu • Öğrenci katılımı Berlin Bildirisi (2003) • Sistematik vurgu var • Eşitsizliklerin giderilmesi • Sosyal Bütünleşme Bergen Bildirisi (2005) • Sürecin temel öğelerindendir • Hükümetlerin sorumluluğu Londra Bildirisi (2007) • Eşit fırsata dayalı katılım • Ulusal Strateji ve Politika raporları

12 12 BOLOGNA SÜRECİ:SOSYAL BOYUT NEDEN? 1)Tüm bireylerin kişisel gelişimleri, sürdürülebilir istihdam ve aktif vatandaşlık için yüksek öğrenim olanaklarından yararlanabilmesi. 2) Yüksek öğrenimde kaliteyi artırarak toplumlarımızın sosyal,kültürel ve ekonomik gelişiminin güçlendirilmesi. 3) Avrupa Yüksek Öğrenim Alanının kalite ve çekiciliğini artırmak

13 13 BOLOGNA SÜRECİ:SOSYAL BOYUT Yüksek Öğrenim kamu hizmeti ve kamu sorumluluğudur; iyi işleyen, yeterli kaynağa sahip kamu sistemleri ile gerçekleştirilebilir. İki Temel Boyut: 1)Yüksek Öğrenime erişimde fırsat eşitliğinin sağlanması 2) Öğrenim süresinin başarıyla tamamlanması için gerekli fiziki koşulların ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması

14 14 BOLOGNA SÜRECİ:SOSYAL BOYUT DERS DIŞI FAALİYETLER DERS DIŞI FAALİYETLER Üniversiteler sadece meslek kazandıran kurumlar değildir!! •Kişisel ve sosyal becerilerin geliştirilmesi •Sosyal sorumluluk sahibi vatandaşlar yetişmesi •Üniversite sonrası yaşama hazırlık

15 15 SOSYAL BOYUT: EUROSTUDENT III PROJESİ •22 ülkenin katıldığı bir proje •Türkiye 2006-2008 dönemine dahil •Yükseköğretimdeki öğrencilerin sosyal ve ekonomik durumlarının belirlenmesi •Hedef: 1. Ulusal durum, şartlarla ilgili veri 2. Ülkelerarası karşılaştırmalı veri •Türkiye’de 15900 öğrenciye uygulandı. •www.eurostudent.metu.edu.trwww.eurostudent.metu.edu.tr •Yeni dönemi de başladı - Anket

16 16 SOSYAL BOYUT: EUROSTUDENT III PROJESİ www.eurostudent.metu.edu.tr •Bazı sonuçlar:Yaş Ort.21, ankete katılanlardan:% 47 kadın,%53 Erkek •Anketi cevaplayan:en fazla ;Ankara %19 ve istanbul:%14.8 •Barınma: Yalnız/ arkadaş+yurt:%66 •Konaklama koşullarından memnuniyet:%61.7 memnun, %4.3 hiç memnun değil •Toplam ort. Aylık gelir:420YTL.(kredi alan:%91) •%88 bir işte çalışmıyor •Ders Yükü:%26 memnun, %42 kabul edilebilir, %8.9 hiç hoşnut değil •Dil becerisi :en fazla bilinen dil İngilizce •Geçmişte eğitim amaçlı yurt dışına çıkma:%3.3 (502 öğrenci), çıkmayan %96.7 •Eğitim amaçlı yurt dışına çıkma planı:%45 kesinlikle planlıyor •Geçmişte çıkmama nedenleri: %46 Yabancı dilim yetersiz •Derslerim tanınmayacak endişesi:yok %52 •Değişim programlarına erişim:etkili %27.8,orta düzeyde etkili %23.5 •Arkadaş/aileden uzak kalma:az etkili %28.3,etkisiz %29.6 •Sosyal yardımdan ayrı kalma:etkisiz %47.4 •Daha fazla mali yük getirmesi:Çok etkili %39.5,etkili %28.6 •Kişisel isteksizlik:etkisiz %55.5

17 SOSYAL BOYUT: EUROSTUDENT PROJESİ Öğrenci gelirinin kaynağı (%) Data source: EUROSTUDENT 2005 – National Profiles

18 18 BOLOGNA SÜRECİ: ÖĞRENCİ KATILIMI •Karar süreçlerinde (Kurumsal- Ulusal- Avrupa) öğrencilerin “eşit paydaş” “eşit paydaş” olarak yer alması •Şeffaflık ve katılımcı demokrasi •Üniversiteye aidiyet ve sorumluluk bilinci •Türkiye: Ulusal Öğrenci Konseyi (2005) •Avrupa: ESU (European Students Union) (1982) www.esib.org

19 TEŞEKKÜR EDERİM Prof. Dr. Selda Önderoğlu ( sonderog@hacettepe.edu.tr) sonderog@hacettepe.edu.tr Ana Menü http://bologna.yok.gov.tr


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları