Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LABORATUVAR HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LABORATUVAR HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI"— Sunum transkripti:

1 LABORATUVAR HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.K.B.D İSTANBUL ŞUBESİ EĞİTİM TOPLANTILARI 06 KASIM 2008 DR. GÜVENÇ GÜVENEN (BİYOKİMYA LAB. ŞEFİ) DR. BERRİN BERÇİK İNAL (BİYOKİMYA UZMANI) DR. ELVAN EMİNE ÇİFTLİK (KALİTE BİRİMİ SORUMLUSU)

2 SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER
www. performans.saglik.gov.tr Duyuru tarihi: Yürürlülük tarihi: 3166/6 mad

3 Ek 1 :HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI DEĞİŞMİŞTİR

4 LABORATUVAR PERFORMANS KRİTERLERİ
2008/63 LABORATUVAR PERFORMANS KRİTERLERİ YENİ GENELGE

5 LABORATUVAR HİZMETLERİ:
TOPLAM HASTANE PUANI: 2300 PUAN LABORATUVAR HİZMETLERİ: 19 SORU 120 PUAN

6 LABORATUVAR HİZMETLERİ

7 9. Laboratuarlar hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.
9.1 Numune kabul ve red kriterleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. 9.2 Numunelerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuara kabul edildiği tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır. 9.3 Çalışılan tüm testlerin internal kalite kontrolü yapılmalıdır. 9.4 External kalite kontrolleri yapılmalıdır (External kalite kontrolü yapılabilen testler için). 9.5 External kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilerek uygunsuz sonuç var ise düzeltici önleyici çalışmalar yapılmalıdır. 9.6 Numunelerin toplanması ve güvenli transferine ilişkin talimat bulunmalıdır. 9.7 Kan alma üniteleri ve laboratuvarda uygun tıbbi atık kapları ve poşetleri bulunmalıdır. 9.8 Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır. 9.9 Panik değer bildirim talimatı bulunmalıdır. 9.10 Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (Acil testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). 9.11 Kit verimlilik hesaplaması yapılmalıdır. 9.12 Laboratuar cihazlarının yönetimine ilişkin talimat bulunmalıdır. 9.13 Buzdolaplarının kalibre edilmiş termometreler aracılığıyla ısı takipleri yapılmalıdır. 9.14 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır. 9.15 Laboratuar bölümlerinde (Eliza, Biyokimya, Hormon vb.) çalışan personele çalışacağı cihazın kullanımı ve testlerin çalışılması ile ilgili eğitim verilmelidir. 9.16 Laboratuarların tüm süreçlerine ilişkin işleyiş prosedürü bulunmalıdır. 9.17.Laboratuvar güvenliği el kitabı bulunmalıdır. 9.18 Hastanede hasta başı test cihazlarının (POCT) kalite kontrol işlemleri yapılarak sonuçları değerlendirilmelidir. 9.19 Laboratuvarlarda kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miad kontrolleri yapılmalıdır.

8 9. Laboratuvarlar hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır.

9 9.1 Numune kabul ve red kriterleri tanımlanmalı ve uygulanmalıdır.
8 PUAN

10

11

12

13

14 9.2 Numunelerin alındığı tarih ve saat ile aynı numunenin laboratuvara kabul edildiği tarih ve saat kayıt altına alınmalıdır. 4 PUAN

15

16

17

18 9.3 Çalışılan tüm testlerin internal kalite kontrolü yapılmalıdır.
6 PUAN

19 9.4 External kalite kontrolleri yapılmalıdır (External kalite kontrolü yapılabilen testler için).
8 PUAN

20

21 9.5 External kalite kontrol sonuç raporları değerlendirilerek uygunsuz sonuç var ise düzeltici önleyici çalışmalar yapılmalıdır. 10 PUAN

22

23 9.6 Numunelerin toplanması ve güvenli transferine ilişkin talimat bulunmalıdır.
6 PUAN

24

25

26 9.7 Kan alma üniteleri ve laboratuvarda uygun tıbbi atık kapları ve poşetleri bulunmalıdır.
2 PUAN

27

28 9.8 Çalışılan parametrelerin panik değer listesi bulunmalıdır.
4 PUAN

29

30 9.9 Panik değer bildirim talimatı bulunmalıdır.
6 PUAN

31

32 9.10 Tahlil/tetkik sonuçları belirlenen sürelerde verilmelidir (Acil testler tanımlanmalı ve sonuç verme süreleri hakkında hastaları bilgilendirecek düzenlemeler yapılmalıdır). 8 PUAN

33

34

35

36 9.11 Kit verimlilik hesaplaması yapılmalıdır.
6 PUAN

37 KİT (Test ) Verimliliği= Hasta örneği sayısı
Toplam örnek sayısı Toplam örnek sayısı= Hasta örnekleri+Kalibrasyonda kullanılan test sayısı+Kontrolde kullanılan test sayısı+Tekrar edilen test sayısı

38 9.12 Laboratuvar cihazlarının yönetimine ilişkin talimat bulunmalıdır.
8 PUAN

39

40 9.13 Buzdolaplarının kalibre edilmiş termometreler aracılığıyla ısı takipleri yapılmalıdır.
2 PUAN

41

42 9.14 Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.
4 PUAN

43

44 9. 15 Laboratuar bölümlerinde (Eliza, Biyokimya, Hormon vb
9.15 Laboratuar bölümlerinde (Eliza, Biyokimya, Hormon vb.) çalışan personele çalışacağı cihazın kullanımı ve testlerin çalışılması ile ilgili eğitim verilmelidir. 6 PUAN

45

46

47

48 9.16 Laboratuarların tüm süreçlerine ilişkin işleyiş prosedürü bulunmalıdır.
8 PUAN

49

50 9.17 Laboratuar güvenlik prosedürü bulunmalıdır.
8 PUAN

51 AMAÇ: Hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla laboratuvar çalışanlarının, çalışma ortamı,kullanılan cihaz, malzeme ve hasta numuneleri nedeniyle zarar görmelerini ve çevreye zarar vermelerini engellemek için laboratuvar güvenlik prosedürünün hazırlanması ve uygulanmasının sağlanmasıdır.

52

53 Değerlendirilecek hususlar:
Her laboratuvar kendi risk değerlendirmesini yapmalı ve biyogüvenlik seviyesini belirlemelidir. Klinik materyal ile çalışan tüm hastane laboratuvarları en az biyogüvenlik seviye 2 (BSL-2) alt yapı ve iyi laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun olmalıdır.

54 Biyogüvenlik: Özellikle insanlara zarar verdiği bilinen veya potansiyel risk taşıyan biyolojik materyal, infeksiyöz mikroorganizmalar veya onların genetik ya da toksik komponentleriyle yapılan çalışmaların, insan, hayvan ve çevre için güvenli biçimde yapılmasını sağlamaya yönelik laboratuvar alt yapı, tasarım, donanım,uygulama ve tekniklerin en uygun kombinasyonu

55 Biyolojik Tehlike: İnsanlar üzerine zararlı etki oluşturma kapasitesine sahip biyolojik orjinli her türlü ajan/etken veya madde (örneğin mikroorganizmalar ve biyolojik kaynaklı diğer allerjen veya toksinler)

56 Biyogüvenlik seviyesi-2 orta derecede potansiyel tehlikeli patojen ajanlar için uygundur.
Biyokimya,patoloji ve genel klinik, poliklinik laboratuvarları

57

58 Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Başkanlığı
Biyogüvenlik seviye 2(BSL-2) için iyi laboratuvar uygulamaları ve güvenli teknikler

59

60 İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI
Test sonuçlarının kaliteli olması ve güvenirliğinin sürdürülmesi amacıyla, laboratuvar etkinliklerinin (aktivitelerinin) planlanması, uygulanması, izlenmesi, kaydedilmesi ve rapor edilmesiyle ilişkili organizasyonal prosesler / süreçler ve koşullardır. İyi laboratuvar ilkelerine göre yapılandığını ifade eden laboratuvarlar, sistem, insan kaynakları ve işleyiş açısından ilkelerin gerekliliklerini yerine getirmiş ve yasal düzenlemelere göre yapılanmış demektir. Aynı zamanda, insan sağlığı ve çevre açısından, biyolojik materyaller de dahil tüm kimyasal, fiziksel ve mekanik zararlıları dikkate almış bulunmaktadır. Good Clinical Laboratory Practice (GCLP), BARQA, Jan NIH/NIAID/DAIDS Guidelines for Good Clinical Laboratory Practice Standards, Oct D'Souza P., Cox J.H., Ferrari G., Thapa Kunwar N., Polonis V., Sarzotti-Kelsoe M.. Endpoint Assays in HIV-1 Vaccine Trials: Functioning in a GCLP Environment. In: “Validating Cell-Based Assays in the GLP setting” Prabhakar U., Ed., J. Wiley, 2007. NCCSQA Workshop on Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) Guidelines for International Clinical Trials: Interpretation & Implementation (10 October 2007), Raleigh, NC (M. Sarzotti-Kelsoe, A. Simkins, M. Hollbrook, Organizers).

61 9.18 Hastanede hasta başı test cihazlarının (POCT) kalite kontrol işlemleri yapılarak sonuçları değerlendirilmelidir. 10 PUAN

62

63

64 9.19 Laboratuvarlarda kullanılan kitlerin ve sarf malzemelerinin miad kontrolleri yapılmalıdır.
6 PUAN

65


"LABORATUVAR HİZMETLERİ KALİTE STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları