Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI TASLAK ÇALIŞMANIN AMACI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI TASLAK ÇALIŞMANIN AMACI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI TASLAK ÇALIŞMANIN AMACI
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ilave ücret tavan oranı dahilinde (%70), alınabilecek ilave ücret oranları açısından (%30, 40, 50, 60, 70) özel sağlık hizmet sunucularının sınıflandırılması. Özel sektörle yapılan toplantılarda, “sınıflandırma” kavramı yerine “özel sağlık hizmet sunucularının hastalardan alabilecekleri ilave ücret oranlarının belirlenmesi” şeklinde genel bir ifadenin kullanılması, “sınıf” ibaresinden bahsedilmemesi önerisi yapılmıştır. 1

2 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI TASLAK ÇALIŞMANIN SONUCU
Çalışma sonucu hastaneler ve ayaktan teşhis ve tedavi merkezleri hastalardan alınabilecek ilave ücretler açısından aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış olacaktır. SINIF İLAVE ÜCRET ORANI A 70% B 60% C 50% D 40% E 30% Ayaktan teşhis ve tedavi merkezleri (tıp ve dal merkezleri) ilave ücret oranı %30 olarak devam edecek. 2

3 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
SINIFLANDIRMAYA ESAS KRİTERLER VE TOPLAM PUANA ETKİLERİ Vaka Karması Puanı * 1,0 Hastane Yatak Kapasitesi Puanı * 0,5 Hizmet Kalite Puanı * 1,5 3

4 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
VAKA KARMASI PUANI Yılda bir kez SGK tarafından hesaplanır. SGK-MEDULA sisteminde bulunan hastanelerin ilk 9 aylık fatura verileri kullanılır. (incelemesi tamamlanmış ödemeye esas kesinleşmiş veriler.) Hesaplamada kullanılacak puanlama listesi SUT esas alınarak hazırlanır. Vaka karması puanları hesaplanırken Sağlık Bakanlığı performans puanları dikkate alınacaktır. Risk ve stratejik puan değişiklikleri yapılır. (normal doğum puanının artırılması ve ilave ücret alınamayan yoğun bakım gibi işlemlerin puanlarının artırılması) Ayrıca yatan-ayaktan hasta ve acil hasta oranları gibi hususları değerlendirecek ve puanlamada dikkate alınacaktır. 4

5 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
VAKA KARMASI PUANI MEDULA sistemine kayıtlı verilerden, tüm hastanelerin yapmış oldukları her bir işlemin toplam sayısı ve ağırlıklı işlem puanı hesaplanır. Buradan her hastane için “Vaka Karması İndeksi” hesaplanır Sonuçta hastaneler vaka karması indeks değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanırlar 5

6 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
VAKA KARMASI PUANI ÖRNEK HESAPLAMA 6

7 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
Vaka Karması İndeks Sıralaması Vaka Karması Puanı İlk % 20 ‘lik dilimdeki hastaneler 100 İkinci % 20 ‘lik dilimdeki hastaneler 75 Üçüncü % 20 ‘lik dilimdeki hastaneler 50 Dördüncü % 20 ‘lik dilimdeki hastaneler 25 Son % 20 ‘lik dilimdeki hastaneler 7

8 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI Hastane Yatak Kapasitesi Puanı
HASTANE YATAK KAPASİTESİ PUANI Hastane ruhsatında yer alan yatak sayısı esas alınarak hesaplanır Hastane Yatak Sayısı Hastane Yatak Kapasitesi Puanı 25 altı 25-49 25 50-74 50 75-99 75 100 ve üzeri 100 8

9 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
HİZMET KALİTE PUANI Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu belirlenir Yılda bir defa hesaplanır. Sağlık Bakanlığınca sertifikalandırılmış en az 3 değerlendirici tarafından değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonucu Sağlık Bakanlığınca hastaneye tebliğ edilir. 9

10 HİZMET KALİTE STANDARTLARI
ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI Değerlendirici her bir standardın hastanede karşılanıp karşılanmadığına bakarak o standardın puanını verir. Hastanenin ilgili standarttan puan alabilmesi için o standardın tüm ölçülebilir bileşenlerini yerine getirmesi gerekir. Standardın herhangi bir ölçülebilir bileşeni yerine getirilmezse, söz konusu standarda ilişkin puan verilmez Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurumsal performans değerlendirme sürecinde kurumsal bir yapı oluştu En az 4 yıllık bir deneyim mevcut. 130 değerlendiricinin 1. sertifikasyon eğitimi tamamlandı. 10

11 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
HİZMET KALİTE PUANI Değerlendirmeye esas standartlar ve puanları “Hizmet Kalite Değerlendirme Formu” nda yer almakta Değerlendirmelerin nasıl yapılacağı, standartların amacı, ölçülebilir bileşenleri için “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları Rehberi” değerlendiricilere ve hastanelere kılavuzluk edecek Hizmet Kalite Puanı = (hizmet kalite değerlendirme formuna göre hastanenin toplam puanı / (Toplam puan - değerlendirme dışı puan )) x 100 11

12 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
12

13 HİZMET KALİTE STANDARTLARI
ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI Poliklinik Hizmetleri Laboratuar Hizmetleri Görüntüleme Hizmetleri Ameliyathane Hizmetleri Klinikler Yoğun Bakım Üniteleri Doğumhane Hizmetleri Ayaktan Fizik Tedavi Hizmetleri Diyaliz Hizmetleri Kan Bankacılığı ve Tr. Tıbbı Hizm. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Acil Servis Hizmetleri Ambulans ve Ambulans Hizmetleri Eczane Hizmetleri Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Hasta ve Çalışan Güvenliği Kurumsal Hizmet Yönetimi Hastane Bilgi Sistemi Hasta Kayıtları ve Dosyası Arşiv Tesis Yönetimi ve Güvenlik Depolar Mutfak ve Çamaşırhane Morg 13

14 HİZMET KALİTE STANDARTLARI
ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI 569 Standart 913 Ölçülebilir bileşen 4000 Puan 14

15 HİZMET KALİTE STANDARTLARI
ÖZEL HASTANELER HİZMET KALİTE STANDARTLARI ÖRNEK 75.4 Personelin görebileceği alanlarda el hijyeni uygulamasını anlatan bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, yazı, talimat vb.) bulunmalıdır. Ölçülebilir Bileşenler: Personel ve hastaların görebileceği alanlarda el antiseptiklerinin uygulanması ile ilgili bilgilendirici materyal (resimli tabela, grafik, yazı vb.) bulunmalıdır. Sağlık hizmeti verilen her yerde, hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak üzere ‘El Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) Kuralı asılı olmalıdır. El Hijyeni İçin 5 Durum (Endikasyon) Kuralı Gözlem Formu’ ile her üç ayda bir en az 30 hastane çalışanı üzerinde gözlem yapılmalı ve sonuçları kayıt altına alınmalıdır. Sonuçlar hastane personeli ile paylaşılmalıdır. 15

16 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI Hastane yatak kapasite puanı * 0,5
SINIFLANDIRMA PUANI = Vaka karması puanı * 1 + Hastane yatak kapasite puanı * 0,5 Hizmet kalite puanı * 1,5 16

17 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI Hastane Sınıflandırma Puanı
251 ve üzeri A B C D 100'ün altı E 17

18 HASTANELERİN SINIFLARI VE ALABİLECEKLERİ İLAVE ÜCRET ORANLARI
İLAVE ÜCRET ORANI A 70% B 60% C 50% D 40% E 30% Ayaktan teşhis ve tedavi merkezleri (tıp ve dal merkezleri) ilave ücret oranı %30 olarak devam edecek.

19 ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI
Hastanelerin yer aldıkları sınıflar o yılın Aralık ayının üçüncü haftası içinde ilan edilir. Bu şekilde bir sonraki yıl hastanelerin hangi sınıfta yer alacakları kesinlik kazanır. Hastaneler 1 Ocak tarihi itibarıyla yer aldıkları sınıf ve o yıl alınabilecek ilave ücret oranlarını gösteren afişleri hastaların bulundukları ortamlara görülecek tarzda asarlar. 19

20 Sınıflandırmanın ilk amacı ilave ücret oranlarının farklılaştırılması olsa da; sınıflandırma kriterleri hastane kalitesini, performansını ve verimliliğini artıracak şekilde olmalıdır.. Sınıflandırma kriterleri genel sağlık politikalarını desteklemelidir. Kriterler ileriye dönük ödemeye esas sınıflandırma ve yeni ödeme modelleri gibi fırsatları ve uygulamaları ortaya çıkarmalıdır. 20


"ÖZEL HASTANELERİN SINIFLANDIRILMASI TASLAK ÇALIŞMANIN AMACI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları