Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET DÜZENLEMELERİ Ankara - Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET DÜZENLEMELERİ Ankara - Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET DÜZENLEMELERİ Ankara - Aralık 2010

2 İhracat Nedir İhracat Nedir İhracat, bir ülke sınırları içerisinde serbest dolaşımda bulunan (bu ülkede yetişen, üretilen, veya başka ülkelerden ithal edilmiş) malların ve hizmetlerin başka ülkelere satılması/gönderilmesi anlamına gelir.

3 Kimler İhracat Yapabilir? Kimler İhracat Yapabilir? Resmi Gazetede yayımlanan 06/06/2006 tarihli ve 26190 sayılı İhracat Yönetmeliğine göre; ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar ihracat yapabilir.

4 İhracatta Kullanılan ve Konfederasyonumuzca Verilen Belgeler İhracatta Kullanılan ve Konfederasyonumuzca Verilen Belgeler A.TR Dolaşım Belgesi A.TR Dolaşım Belgesi Menşe Şahadetnamesi Menşe Şahadetnamesi EUR.1 Dolaşım Sertifikası EUR.1 Dolaşım Sertifikası EUR.MED Dolaşım Sertifikası EUR.MED Dolaşım Sertifikası Form A Belgesi Form A Belgesi

5 A.TR Dolaşım Belgesi 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak Gümrük Müsteşarlığı tarafından hazırlanan A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin 70 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 03/05/2009 tarihli, 27217 sayılı Resmi Gazetede ve bu Tebliğde değişiklik yapan 72 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 11/06/2009 tarih, 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlar tarafından kullanılacak olan A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir.

6 A.TR Dolaşım Belgesi Gümrük Birliği kapsamında olan sanayi ürünü, işlenmiş tarım ürünü ve serbest dolaşımda bulunan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir. A.TR Dolaşım Belgesi 5 nüshadır.

7 A.TR Dolaşım Belgesi İhraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden AB üyesi bir ülke dışındaki üçüncü bir ülkeye gideceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez, onaylanamaz ve vize edilemez.

8 A.TR Dolaşım Belgesi Hangi Ülkelere Düzenlenir? Türkiye'den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye'ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir. Düzenlendiği ülkeler; Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’dır.

9 A.TR Dolaşım Belgelerinin Onay ve Vize Prosedürü İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten A.TR Dolaşım Belgesini temin eder. A.TR Dolaşım Belgesi Türkçe ve Avrupa Birliğinin resmi dillerinden birinde, yazı makinası veya el yazısı ile ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve büyük matbaa harfleri kullanılmalıdır. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e fakslar. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 8 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder. Bir adet beyaz nüshayı arşivler. Birlik, yeşil renkli nüsha ve üç adet beyaz nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir.

10 A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi A.TR Dolaşım Belgeleri kural olarak ihracattan önce düzenlenir. Ancak belgenin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, A.TR Dolaşım Belgesinin 8 No’lu kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır. “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir.

11 İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesinin Düzenlenmesi A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. Bu halde ise 8 No’lu kutuya “İkinci Nüshadır” ibaresinin yanı sıra ilk belgenin sayısı ve tarihi de yazılacaktır. “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ilk belgenin vize tarihidir.

12 Menşe İspat Belgeleri Menşe İspat Belgelerine ilişkin 77 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 04/09/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ doğrultusunda, esnaf ve sanatkarlarımız tarafından kullanılacak olan Menşe İspat Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi Konfederasyonumuza, onay yetkisi ise Birliklerimize verilmiştir.

13 Menşe Şahadetnamesi Menşe, eşyanın ekonomik milliyetidir. Menşe Şahadetnamesi ise, eşyanın tercihli olmayan menşe statüsünü kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Menşe Şahadetnamesi 4 nüshadır.

14 Menşe Şahadetnamesi Bir eşyanın Türk Menşeli ürün sayılması için gerekli şartlar şunlardır: Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler Tamamen Türkiye’de elde edilmiş ürünler Türkiye’de yeterli işlem ve işçiliğe tabi tutulmuş olması şartıyla tamamen Türkiye’de elde edilmemiş girdiler kullanılarak Türkiye’de üretilen ürünler Türkiye’de yeterli işlem ve işçiliğe tabi tutulmuş olması şartıyla tamamen Türkiye’de elde edilmemiş girdiler kullanılarak Türkiye’de üretilen ürünler Türk Menşeli sayılır.

15 Menşe Şahadetnamelerinin Onayı Nasıl Yapılır? İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesini temin eder. Başvuru formu ve Menşe Şahadetnamesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. İhracatçı firma, yabancı girdi kullandıysa ithal belgesini getirmek zorundadır. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik orijinal ve kopya nüshalardaki 8 No’lu kutuyu tasdik eder, Kopya yazan beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir. Menşe şahadetnameleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez.

16 EUR.1 Dolaşım Sertifikası Tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelere ihraç edilen eşya ile Avrupa Topluluğuna ihraç edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren bir menşe ispat belgesidir. EUR.1 Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.

17 Türkiye’nin Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÜLKE Anlaşmanın İmza Tarihi Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi 1 EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) 10.12.199101.04.1992 2İsrail14.03.199601.05.1997 3Makedonya07.09.199901.09.2000 4Hırvatistan13.03.200201.07.2003 5 Bosna ve Hersek 03.07.200201.07.2003 6Filistin20.07.200401.06.2005 7Tunus25.11.200401.07.2005 8Fas07.04.200401.01.2006 9Suriye22.12.200401.01.2007 10Mısır27.12.200501.03.2007 11Arnavutluk22.12.200601.05.2008 12Gürcistan21.11.200701.11.2008 13Karadağ26.11.2008- 14Sırbistan01.06.2009- 15Şili14.07.2009- 16Ürdün01.12.2009-

18 EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Onay ve Vize Prosedürü İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikasını temin eder. Başvuru formu ve EUR.1 Dolaşım Sertifikası ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra sertifikayı TESK’e faks ile gönderir. TESK tarafından uygun bulunursa Birlik, yeşil nüsha hariç bütün nüshalardaki 7 No’lu Gözlemler kutusunu tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı ve başvuru formunu arşivler ve kalan dört nüshayı ihracatın yapılacağı gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ihracatçıya verir. Gümrük idaresi, Birlik tarafından tasdik edilmiş belge ile ilgili gerekli kontrolleri yapar ve sertifikayı vize eder.

19 EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Verilmesi EUR.1 Dolaşım Sertifikaları hata, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat sırasında düzenlenmemiş olması, ithalatçı ülke tarafından düzenlenen belgenin teknik nedenlerle kabul edilmemesi durumlarında EUR.1 Dolaşım Sertifikaları eşyanın ihracından sonra düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 7 No’lu Gözlemler kutusuna “Sonradan Verilmiştir” ibaresi yazılır. “Sonradan Verilmiştir” ibareli belgelerin vize tarihi düzenlendikleri tarihtir.

20 İkinci Nüsha EUR.1 Dolaşım Sertifikasının Düzenlenmesi EUR.1 Dolaşım Sertifikasının çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. 7 No’lu Gözlemler kutusuna “İkinci Nüshadır” ibaresi yazılır. “İkinci Nüshadır” ibareli belgelerin vize tarihi ve seri numarası ilk belgenin vize tarihi ve seri numarasıdır.

21 EUR.MED Dolaşım Sertifikası EUR.1 Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde çapraz kümülasyonda kullanılan menşe ispat belgesidir. Bu belgede kümülasyona tabi ülkeler belirtilir. EUR.MED Dolaşım Sertifikası 6 nüshadır.

22 Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) Nedir? Türkiye, Avrupa Topluluğu ve EFTA Ülkelerinden (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) oluşan Pan Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemine (PAMK) dahil ülkeler, Faroe Adaları ve Akdeniz ülkeleri (Filistin -Batı Şeria ve Gazze Şeridi-, Cezayir, Fas, Tunus, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye ve Ürdün) arasında aynı menşe kurallarına sahip serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına, üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemidir.

23 Form A Belgesi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS ülkesi menşeli olduğunun ispatı için kullanılan bir belgedir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü gösterir. Form A Belgesi 3 nüshadır.

24 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Türkiye’ye Taviz Tanıyan Ülkeler − Avustralya − Belarus − Kanada − Japonya − Yeni Zelanda − Rusya Federasyonu − Amerika Birleşik Devletleri

25 Form A Belgelerinin Onayı Nasıl Yapılır? İhracatçı, bağlı olduğu Birlikten Form A Belgesini temin eder. Form A Belgesi ihracatçı tarafından usulüne uygun olarak doldurulur. Birlik, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra belgeyi TESK’e faks ile gönderir. Onaylanması TESK tarafından uygun bulunursa Birlik bütün nüshalardaki 11 No’lu kutuyu tasdik eder, beyaz renkli bir nüshayı arşivler ve kalan iki nüshayı ihracatçıya verir. Form A Belgeleri, gümrük idareleri tarafından vize edilmez.

26 Teşekkür Ederim Neslihan YOKUŞ İletişim: (0312) 418 32 69 e-posta: neslihan@tesk.org.tr neslihan@tesk.org.tr


"TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ TİCARET DÜZENLEMELERİ Ankara - Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları